Hjem
Marius Mikkel Kjølstads bilde

Marius Mikkel Kjølstad

Ph.d.-kandidat
 • E-postMarius.Kjolstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 71+47 46 69 45 06
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Marius Mikkel Kjølstad er stipendiat i rettshistorie ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med en doktorgradsavhandling om forestillinger om statens formål i norsk statstenkning på 1800-tallet.

Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra UiB (2019) og en LL.M. i rettsteori fra Goethe-Universität Frankfurt am Main (2019).

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Naturrett i Norge ca. 1814–1840. Også en historie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-89.
 • Vis forfatter(e) (2021). Forvaltningsloven og offentlig innsynsrett etter EMK artikkel 10. Kritisk juss. 4-26.
 • Vis forfatter(e) (2020). Suverene Schmitt? Agora. 361-381.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Religionsreformer i Norge 1842–1851 – uttrykk for en toleransepolitikk?
 • Vis forfatter(e) (2023). Om Ørsted-romantikk og Ørsteds romantikk.
 • Vis forfatter(e) (2022). Natural Law in Norway 1814-1844.
 • Vis forfatter(e) (2022). Konstitusjon og konstruksjon - om forfatningsfortaler 1776–1814.
 • Vis forfatter(e) (2022). Henrik Steenbuch - en schlegelianer. Frederik Stang - en hegelianer?
 • Vis forfatter(e) (2022). A Norwegian Staatszwecklehre in the 19th Century? Opportunities and Challenges with Doctrinal Transfers in Legal Historical Research.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hans Kelsen og den østerrikske forfatningen av 1920.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimasøksmålet og Grunnloven – tilsvar til Eivind Smith. Rett24.no.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). I voldens navn. Anmeldelse av Christoph Menke, Rett og vold. Agora. 163-179.
 • Vis forfatter(e) (2023). Holberg i holbergsk ånd. Anmeldelse av Ludvig Holberg, Rettskunnskap. Agora. 475-489.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Handbook on Legal Cultures. A Selection of the World's Legal Cultures. Springer Nature.
 • Vis forfatter(e) (2023). Frederik Stangs naturrett. Forelesninger 1830–1831. Pax Forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Da pensum var håndskrevet. Juridika Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lydighet og dydighet. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • Vis forfatter(e) (2020). Mens vi venter på klimadommen. Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Restaurasjonens røst. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kven skreiv dommen i Appel-saka? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kraften i Høyesterett. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Var Weimarrepublikken født til å dø? Morgenbladet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Retten, staten og den virkelige fornuft. En introduksjon til Frederik Stangs naturrett. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Legal Cultures: Combining Diversity and Structure. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norway. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). An Introduction to the Norwegian Legal Culture. 44 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norway - Constitutional Year in Review. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det rettsvitenskaplige kloster. 18 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Frederik Stang. Natural Law Database.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.