Hjem
 • E-postm.takvam@uib.no
 • Besøksadresse
  Thormøhlens gate 53 A/B
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Sulfate homeostasis in Atlantic salmon is associated with differential regulation of salmonid-specific paralogs in gill and kidney. Physiological Reports. 1-21.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Betydning av tidspunkt og lengde av vintersignal i RAS for prestasjon i sjø ved utsett av stor smolt. 30/2023. 30/2023. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Smoltkvalitet og ny metodikk for evaluering av sjøvannstilpasning.
 • Vis forfatter(e) (2023). Smolt Development and kidney function.
 • Vis forfatter(e) (2023). Nyrefunksjon i laksefisk - biomarkører for bruk i settefiskfasen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Nyrefunksjon i laksefisk - biomarkører for bruk i settefiskfasen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Fiskehelse under stort press i norsk oppdrettsnæring - mer målrettet forskning kreves for å løse de største utfordringene.
 • Vis forfatter(e) (2023). Differential regulation of the magnesium transporter families Slc41, Cnnm and Trpm6-7 in the kidney are associated with adaption to seawater in Atlantic salmon (Salmo salar).
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Modifikasjoner av Na+, K+ - ATPase enzymaktivitets protokollen og bruksområder i moderne lakseoppdrett.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). Role of the kidneys in acid-base regulation and ammonia excretion in freshwater and seawater fish: implications for nephrocalcinosis. Frontiers in Physiology.
 • Vis forfatter(e) (2023). New wine in old bottles: Modification of the Na+/K+-ATPase enzyme activity assay and its application in salmonid aquaculture. Reviews in Aquaculture. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ion transporters and osmoregulation in the kidney of teleost fishes as a function of salinity. Frontiers in Physiology. 25 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.