Hjem
Mariya Bikovas bilde

Mariya Bikova

Forsker
 • E-postMariya.Bikova@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 52
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
  Rom 
  214
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglige interesser: kjønn, migrasjon, transnasjonal omsorg, Norge, Filippinene, au pair, globale omsorgskjeder, likestilling, velferdsstat

The PhD-project “Gender and the global production of welfare in a Norwegian context” is a study of the intersections between work, welfare and migration and is built around two main research interests: 1.The au pair-exchange programme as a form of female migration and 2. the au pair-exchange programme as a field where immigration policy, gender equality policy and welfare policy intersect, form and influence the lives of persons placed au pairs in Norway, their families and relations.

By approaching the au pair migration from these two analytical angles, I will explore how the phenomenon is linked to a larger process of female migration, and how the increased popularity of the au pair scheme in Norway can reveal insights about changing care cultures and social structures in both Norway and the countries where the au pairs come from.

The PhD-prject is now finished and the PhD-dissertation The Egalitarian Heart. Global Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway was defended for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen on February 2nd 2017.

 

 

Konferanser og workshop

10.3.2017   Internasjonal workshop The Disappearance of Egalitarianism? New Ambivalences and Dependencies in Care. Deltakelse med paper ‘Transnational Migration: Children's Reflections on Parental absence and proximity’, Sosiologisk institutt, UiB

8.6.2016   Avsluttende konferanse for ‘Women at the Sidelines (?)’ prosjektet. Deltakelse med paper ‘Norwegian best practice in the field of refugee integration – an example from the Bosnian migrants in Norway’, Charles Universitetet i Praha

28.-29.9.2015     Internasjonal workshop Welfare state, family and work-life balance: A Mediterranean and Scandinavian perspectives. Deltakelse med paper ‘Migrant care-work in the social-democratic Norway’, Universitetet Carlos III de Madrid

9.12.2013   Internasjonal workshop Welfare, care and migration – recent studies. Deltakelse med paper "It’s heaven here, it’s great!”. Filipino au pairs in “the land of milk and honey”, Sosiologisk institutt, UiB

16.9-20.9.2013 Internasjonal konferanse Family Life in the Age of Migration and Mobility: Theory, Policy and Practice. Deltakelse med poster ‘Transnational Filipino Family Life in the Age of Mobility and Migration’, Linköping  Universitetet, Campus Norrköping, Sverige

2.7-5.7.2013   Internasjonal EuroSEAS konferanse.  Deltakelse med paper New lives- new identities? Narrative analysis of Filipino au pair experiences in Norway’, University of Lisbon, Portugal

20.6-22.6.2012  Bergen Summer Research School, Bergen 2012. PhD-konferanse Transnational migration and global development. Deltakelse med paper ‘Being a non-category in Norway. Au pairs as non-citizens, non-workers and non-migrants’, UiB

 

Seminarer og foredrag

16.3.2017   Åpent møte om au pair-ordningen i regi av LO i Bergen og Norsk Folkehjelp -  Au pair-ordningen - kulturutveksling eller vestkantslaveri?, Bergen Offentlige Bibliotek

14.3.2017   IMER-seminar. Presentasjon av funn fra PhD-avhandlingen The Egalitarian Heart. Global Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway, UiB

12.5.2015   ‘Au pair-ordningen i Norge som en mulighet for jobb, utdanning og selvutvikling’ foredrag i forbindelse med lansering av ‘Håndbok for au pairer og vertsfamilier’ utarbeidet av Au Pair Senteret og Norsk Folkehjelp, Oslo

15.8.2014   Fagdag ved Sosiologisk institutt. Introduksjon av sosiologiske problemstillinger og temaområder for nye studenter ved Bachelorprogrammet i sosiologi

18.11.2013   Samtalekveld om hushjelper som globalt fenomen i regi av Feministisk forum ved Det Norske Studentersamfunn. Innlegg med tittel ‘Bak kulissene til likestillingsparadiset – filippinske au pairer som likestillingsmedarbeidere’, UiO

24.4.2013     Hvordan forskning og politikk forandrer liv. Om au pair ordningen i Norge i dag. Christieseminaret, UiB

7.10.2011      IMER-seminar ‘Migration in Nordic societies: Recent perspectives’. Deltakelse  med paper ‘Fortellinger om Norge. Filippinske au pairer I Norge’, UiB

26.11.2010    Seminar for masterstudenter i sosiologi regi av MUM-gruppen ved Sosiologisk institutt, UiB. Foredrag med tittel ‘Nyere migrasjonsteorier’

 

Kronikker og intervjuer

17.3.2017           De færreste behandler au pairen dårlig, intervju i A-magasinet, Aftenposten

21.2. 2017           Alle au pairer er ikke ressurssvake ofre, i Informasjonssenter for kjønnsforskning, KILDEN

17.2. 2017           ‘Doktoren svarer’, Morgenbladet

10.2.2017             Direktesending om au pair-ordningen, TV2, God Morgen Norge

6.11.2014            Direktesending om au pair-ordningen i Norge, Norgesglasset, NRK P1

15.11.2013          Mange au pairer blir utnyttet. Intervju om au pair ordningen i Norge, Stavanger Aftenblad

29.4.2013            Sosial dumping - ikke u-hjelp. Kronikk om au pair ordningen i Norge, BT

15.5.2012            Mange ser på Norge som et drømmeland. Intervju om au pair ordningen i Norge, Stavanger Aftenblad

22.2.2012            Ikke steng dem ute. Kronikk om au pair ordningen i Norge, BT

31.1.2011            Nordmenn kjøper likestilling fra Filippinene. Intervju om au pair ordningen i Norge, Vårt Land

 

 

                             

Foreleser 2017

Veileder for studenter som skriver bacheloroppgaven i sosiologi

Seminarleder i kurset SOS 111 Familien i endring

 

Foreleser 2010-2013

SOS 201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv

MET 102 Samfunnsvitenskapelig metode

SOS 113 Velferd og ulikhet

Veileder i SOS 201 Bacheloroppgave i sosiologi

 

Seminarleder 2006-2008

SOS 101 Individ og samfunn

SOS 109 The Scandinavian welfare model and gender relations

 

Bikova, Mariya. 2016. "The Egalitarian Heart. Glocal Care Chains in the Filipino Au Pair Migration To Norway." PhD Monograph, Department of Sociology, University of Bergen.

Bikova, Mariya. 2015a. "In a minefield of transnational social relations – Filipino au pairs between moral obligations and personal ambitions." In Au Pairs' Lives in Global Context. Sisters or Servants?, edited by Rosie Cox, 87-104. Palgrave Macmillan.

Bikova, Mariya. 2015b. "Au Pair Arrangement in Norway and Transnational Organization of Care." In Migrant Domestic Workers and Family Life. International Perspectives, edited by Maria Kontos and Glenda  Bonifacio, 52-72. Palgrave Macmillan.

Bikova, Mariya. 2015c. "Au pair migrasjon i likestillingsparadiset." In Den Norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering, edited by Brita Bungum, Ulla Forseth and Elin Kvande, 263-279. Bergen: Fagbokforlaget.

Bikova, Mariya, and Lise Widding Isaksen. 2012. "Book Review: Au Pair." Acta Sociologica 55 (3):295-296. doi: 10.1177/0001699312445674.

Bikova, Mariya. 2010. "The snake in the grass of gender equality. Au-pairing in women-friendly Norway." In Global Care Work. Gender and Migration in Nordic Societies, edited by Lise Widding Isaksen, 49-68. Lund, Sweden: Nordic Academic Press.

Bikova, Mariya. 2008. "A Family Member or a Family Servant? Why Norwegian Families Hire Au pairs. A Qualitative Study." M.A. Master thesis, Department of Sociology, Department of Sociology, University of Bergen.

 

 

 

 

 

Tidsskriftartikler
 • Bikova, Mariya Stoyanova. 2013. Sosial dumping - ikke u-hjelp. Kronikk om au pair ordningen i Norge. BT. Publisert 2013-04-29.
 • Bikova, Mariya Stoyanova; Isaksen, Lise Widding. 2012. Au Pair. Acta Sociologica. 55: 295-296. doi: 10.1177/0001699312445674
 • Bikova, Mariya Stoyanova. 2011. Nordmenn kjøper likestilling fra Filippinene. Vårt land. Publisert 2011-01-31.
Rapporter/avhandlinger
 • Bikova, Mariya Stoyanova. 2017. The Egalitarian Heart. Global Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Bikova, Mariya Stoyanova. 2015. In a Minefield of Transnational Social Relations: Filipino Au Pairs between Moral Obligations and Personal Ambitions. Kap 6, sider 87-103. I:
  • Cox, Rosie. 2015. Au Pairs' Lives in Global Context. Sisters or Servants? Palgrave Macmillan. 276 sider. ISBN: 9781137377470.
 • Bikova, Mariya Stoyanova. 2010. The snake in the grass of gender equality : au-pairing in women-friendly Norway. Chapter 3, sider 49-68. I:
  • Isaksen, Lise Widding. 2010. Global care work : gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press. 240 sider. ISBN: 978-91-85509-48-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Oktober 2013   Forskeropphold ved Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), Kopenhagen, Denmark. Under forskeroppholdet har jeg jobbet med problemstillinger knyttet til kjønn og migrasjon i Asia og fått mulighet å presentere mitt PhD-prosjekt for forskermiljøet ved NIAS

Mai-juli 2013   Forskeropphold ved Sosiologisk institutt ved Goethe Universitetet i Frankurt am Main, Tyskland. Under forskeroppholdet har jeg jobbet med problemstillinger knyttet til kjønn og migrasjon i Europa i samarbeid med Helma Lutz og Ewa Palenga-Möllenbeck

 

 

‘Women at the Sidelines (?)’ - forskningssamarbeid mellom Sosiologisk institutt og Det humanistiske fakultetet ved Charles Universitetet i Praha, 2015-2016

Samarbeidspartner i prosjektet ‘Women at the Sidelines (?)’. Prosjektet ‘Women at the Sidelines’ er finansiert av Norway Grants og en del av ‘The Let’s Give Women a Chance’ programmet.  Prosjektet er et forskningssamarbeid mellom Sosiologisk institutt, UiB og Det humanistiske fakultetet ved Charles Universitetet i Praha. Prosjektet hadde som et formål å undersøke hvilke erfaringer voksne innvandrerkvinner fra tidligere Jugoslavia i Tsjekkia og Norge har med jobb og familieliv.

I den norske delen av studien har jeg sett nærmere på voksne bosniske kvinners holdninger til og erfaringer med jobb, familieliv og likestilling i Norge og spesielt på hvordan disse kvinnene organiserer sine omsorgsforpliktelser for eldre foreldre i hjemlandet. Jeg har skrevet rapporten ‘Norwegian best practice in the field of refugee integration – an example from the Bosnian migrants in Norway’. Samarbeidsprosjektet ble avsluttet med konferanse i Praha 8.6.2016.