Hjem

Marry-Anne Karlsen har PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen 2015 og hovedfag i samfunnsgeografi fra samme sted 2006. Karlsens faglige interesser er i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og velferdspolitikk og i sin PhD avhandling Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway utforsket Karlsen blant annet hvordan helsevesenet i økende grad ble involvert i migrasjonskontroll.

Karlsen er forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen, og er tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon. Karlsen er også involvert i TemPro, et annet NFR-finansiert prosjekt ledet av seniorforsker ved CMI, Jessica Schultz, og PROTECT, et EU-finansiert prosjekt ledet av Hakan G. Sicakkan ved Sampol, UiB.

Verv: Leder av IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Researh Unit Bergen), Styremedlem i Nordic Migration Research og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2016. Norskopplæring for personer i asylmottak, Rokkanrapport 2. .
 • Vis forfatter(e) 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Healthcare through the temporal lens of migration control.
 • Vis forfatter(e) 2018. Retten til arbeid og ureturnerbare asylsøkere med avslag.
 • Vis forfatter(e) 2018. Helseforskriften - Praktiske og etiske dilemma for helsepersonell.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva haster og hva kan vente? Krisebetegnelsens betydning for og i asyl-og flyktningpolitikken.
 • Vis forfatter(e) 2015. Helsepersonell som grensekontrollører.
 • Vis forfatter(e) 2015. Helsehjelp for papirløse.
 • Vis forfatter(e) 2015. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet.
 • Vis forfatter(e) 2014. Irregulære migranter i velferdsstaten: juridiske og sosiale utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 2014. Irregular migrants' access to healthcare in Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Roundtable: Creativity, Resistance, and Change in Times of Crises: Who is the Subject Speaking? .
 • Vis forfatter(e) 2018. Precarious inclusion as a strategy of government: Irregular migration and the Norwegian welfare state.
 • Vis forfatter(e) 2018. Imagining Im/migrant Futures: Potentiality in Im/migration Studie. Roundtable discussion with Jennifer A. Cook, Georgina Kathleen Ramsay, Diana Ibanez Tirado, Jaeeun Kim, Susan C. Bibler Coutin, and Samuel Martinez .
 • Vis forfatter(e) 2018. How long time is enough?’ Exploring irregular migration, time and belonging.
 • Vis forfatter(e) 2014. Provision of Welfare to Irregular Migrants: Exploring the borders of the Norwegian Welfare State.
 • Vis forfatter(e) 2014. Institutional practices and irregular migrants’ access to welfare in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2014. Health care and immigration control - practical and ethical implications for service providers.
 • Vis forfatter(e) 2014. Enacting the border in the medical encounter.
 • Vis forfatter(e) 2014. Compassionate repression? Welfare to irregular migrants in Norway.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2017. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for velferdsforskning.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2020. Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Routledge.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2015. Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care, and state b/ordering in Norway.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Waiting out the condition of illegality in Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Introduction: Unpacking the temporalities of irregular migration. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Limits of Egalitarianism: Irregular Migration and the Norwegian Welfare State. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Migration control and children's access to healthcare. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Når helsevesenet blir en del av migrasjonskontrollen – etiske og praktiske dilemmaer for helsepersonell. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.
Briefs
 • Vis forfatter(e) 2020. How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status? .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tilknyttet innhold