Hjem

Marry-Anne Karlsen har PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen 2015 og hovedfag i samfunnsgeografi fra samme sted 2006. Karlsens faglige interesser er i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og velferdspolitikk og i sin PhD-avhandling Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway utforsket Karlsen blant annet hvordan helsevesenet i økende grad ble involvert i migrasjonskontroll. Avhandlingen var en del av det NFR-finansierte prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants.

Karlsen er forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen, der hun jobber som forsker på TemPro-prosjektet, et NFR-finansiert prosjekt ledet av seniorforsker ved CMI, Jessica Schultz, og PROTECT-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt ledet av Hakan G. Sicakkan ved Sampol, UiB.

Fra 2016 til 2020 var hun postdoktor på det NFR-finansierte prosjektet WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon.

Verv: Leder av IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen), Styremedlem i Nordic Migration Research og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning.

2021

Boklansering for Karlsens monografi Migration Control and Access to Welfare - The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway

Medredaktør av ressursiden Tverrfaglighet i migrasjonsforskning: Juss og antropologi i kombinasjon

Blogginnlegg med Kari Anne Drangsland: Addressing the co-production of law and time in regularisation processes: legal and ethnographic lines of enquiry

Blogginnlegg med Kari Anne Drangsland: Multiple, uneven and relational time in ethnographic research

Presentasjon ved Centre of Excellence Jean Monnet, Universidad de Cádiz, Spania: The protection of refugees and migrants in an era of hardening borders.

20th Nordic Migration Research Conference - Karlsen og hennes TemPro-kollegaer organiserte panelet Precarious Inclusion: Migrants and Refugees in Contemporary Welfare States.

2020

Lansering av Bergen School of Global Studies - Karlsen presenterte IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen) i programposten Existing building blocks:innovative courses, programs, centres & initiatives.

WAIT-prosjektets sluttkonferanse - Waiting for uncertain futures: Time and migration. Karlsen presenterte resultater fra prosjektet og ledet sesjonen Temporality and waiting as analytical prisms in migration studies.

Blogginnlegg tilknyttet WAIT-prosjektet med Kari Anne Drangsland, Christine M. Jacobsen og Jessica Schultz: How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status?

Blogginnlegg tilknyttet WAIT-prosjektet med Kari Anne Drangsland og Christine M. Jacobsen: Waiting for uncertain futures in pandemic times.

Nyeste publikasjon:

Karlsen, Marry-Anne (2021). Migration Control and Access to Welfare: The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway. London and New York, Routledge.

For en full oversikt, see ResearchGate-profil og under.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). Norskopplæring for personer i asylmottak, Rokkanrapport 2. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Healthcare through the temporal lens of migration control.
 • Vis forfatter(e) (2018). Retten til arbeid og ureturnerbare asylsøkere med avslag.
 • Vis forfatter(e) (2018). Helseforskriften - Praktiske og etiske dilemma for helsepersonell.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva haster og hva kan vente? Krisebetegnelsens betydning for og i asyl-og flyktningpolitikken.
 • Vis forfatter(e) (2015). Helsepersonell som grensekontrollører.
 • Vis forfatter(e) (2015). Helsehjelp for papirløse.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Irregulære migranter i velferdsstaten: juridiske og sosiale utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2014). Irregular migrants' access to healthcare in Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Chronopolitics and Knowledge Production in Migration Studies.
 • Vis forfatter(e) (2019). Roundtable: Creativity, Resistance, and Change in Times of Crises: Who is the Subject Speaking? .
 • Vis forfatter(e) (2018). Precarious inclusion as a strategy of government: Irregular migration and the Norwegian welfare state.
 • Vis forfatter(e) (2018). Imagining Im/migrant Futures: Potentiality in Im/migration Studie. Roundtable discussion with Jennifer A. Cook, Georgina Kathleen Ramsay, Diana Ibanez Tirado, Jaeeun Kim, Susan C. Bibler Coutin, and Samuel Martinez .
 • Vis forfatter(e) (2018). How long time is enough?’ Exploring irregular migration, time and belonging.
 • Vis forfatter(e) (2014). Provision of Welfare to Irregular Migrants: Exploring the borders of the Norwegian Welfare State.
 • Vis forfatter(e) (2014). Institutional practices and irregular migrants’ access to welfare in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Health care and immigration control - practical and ethical implications for service providers.
 • Vis forfatter(e) (2014). Enacting the border in the medical encounter.
 • Vis forfatter(e) (2014). Compassionate repression? Welfare to irregular migrants in Norway.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2017). Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for velferdsforskning.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Routledge.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Migration Control and Access to Welfare The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care, and state b/ordering in Norway.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Waiting out the condition of illegality in Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Introduction: Unpacking the temporalities of irregular migration. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Limits of Egalitarianism: Irregular Migration and the Norwegian Welfare State. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Migration control and children's access to healthcare. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når helsevesenet blir en del av migrasjonskontrollen – etiske og praktiske dilemmaer for helsepersonell. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2021). Multiple, uneven and relational time in ethnographic research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Addressing the co-production of law and time in regularisation processes: legal and ethnographic lines of enquiry.
 • Vis forfatter(e) (2020). Waiting for uncertain futures in pandemic times.
 • Vis forfatter(e) (2020). How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status? .
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2021). Interdisciplinarity in Migration Research: Combining law and anthropology.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Karlsen er forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen, der hun jobber som forsker på TemPro-prosjektet, et NFR-finansiert prosjekt ledet av seniorforsker ved CMI, Jessica Schultz, og PROTECT-prosjektet, et EU-finansiert prosjekt ledet av Hakan G. Sicakkan ved Sampol, UiB.

Fra 2016 til 2020 var hun postdoktor på det NFR-finansierte prosjektet WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon.

 

Tilknyttet innhold