Hjem
Marry-Anne Karlsens bilde

Marry-Anne Karlsen

Førsteamanuensis
 • E-postmarry-anne.karlsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 31
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Marry-Anne Karlsen har PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen 2015 og hovedfag i samfunnsgeografi fra samme sted 2006. Karlsens faglige interesser er i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og velferdspolitikk og i sin PhD-avhandling Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway utforsket Karlsen blant annet hvordan helsevesenet i økende grad ble involvert i migrasjonskontroll. Avhandlingen var en del av det NFR-finansierte prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants. (2011-2015).

Karlsen ble tildelt et ERC Starting Grant i 2022 for sitt prosjekt Contested Knowledges in and through Asylum Litigation (ASYKNOW). Prosjektet har oppstart i 2023.

Som forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB, har Karlsen vært tilknyttet følgende prosjekt:

-  Tempro: Midlertidig beskyttelse – en varig løsning? Ny retning for retur (“return turn”) i asylpolitikken i Europa (NFR, 2020-2024)

PROTECT: The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (Horizon 2020, 2020-2023)

Fra 2016 til 2020 var hun postdoktor på det NFR-finansierte prosjektet WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon.

Verv: Styremedlem og tidligere leder (2018-2021) av IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen). Tidligere styremedlem av Nordic Migration Research.

2023

Retten til familieliv er en menneskerettighet. Norge nekter flyktninger denne rettigheten. Debattinnlegg i Vårt Land, 20.04.2023 (nettsak bak betalingsmur, innlegget blei også trykt i papiravisa 21.04.23)

2022

Seks norske forskere får EUs stipend for unge lovende. Artikkel i Forskerforum om ERC Starting Grant-tildeldingen. 22.11.2022

Pressemelding fra UiB om ERC Starting Grant-tildelingen i 2022: Europeisk tildeling til UiB-forsking på migrasjon og diamantbelegg. 22.11.2022

European Research Council awards €636m in grants to emerging science talent across Europe. Pressemelding fra det Europeiske forskningsrådet om ERC Starting Grant-tildelingen i 2022. 22.11.2022

Hun er en av seks forskere i Norge som kan juble over millioner i ERC-stipend. Khrono-sak om ERC Starting Grant-tildeling. 22.11.2022

Kva rolle spelar ekspertkunnskap i asylsaker? UiB-sak om ERC Starting Grant-tildeling. 22.11.2022

Hva skjer hvis flyktningene ikke kan reise hjem raskt? Debattinnlegg i Bergens Tidende. 12.03.2022

Collective protection as a short-term solution: European responses to the protection needs of refugees from the war in Ukraine. Blogginnlegg på bloggen EU Immigration and Asylum Law and Policy. 8.03.2022

2021

Boklansering for Karlsens monografi Migration Control and Access to Welfare - The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway

Chronopolitics and Knowledge Production in Migration Studies. Presentation with Jacobsen, Christine, M., Presentation at the Center for Race & Gender, University of California, Berkeley. Co-sponsored by the Berkeley Interdisciplinary Migration Initiative, the Department of Scandinavian, and supported by the Peder Sather Foundation

Medredaktør av ressursiden Tverrfaglighet i migrasjonsforskning: Juss og antropologi i kombinasjon

Blogginnlegg med Kari Anne Drangsland: Addressing the co-production of law and time in regularisation processes: legal and ethnographic lines of enquiry

Blogginnlegg med Kari Anne Drangsland: Multiple, uneven and relational time in ethnographic research

Presentasjon ved Centre of Excellence Jean Monnet, Universidad de Cádiz, Spania: The protection of refugees and migrants in an era of hardening borders.

20th Nordic Migration Research Conference - Karlsen og hennes TemPro-kollegaer organiserte panelet Precarious Inclusion: Migrants and Refugees in Contemporary Welfare States.

2020

Lansering av Bergen School of Global Studies - Karlsen presenterte IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen) i programposten Existing building blocks:innovative courses, programs, centres & initiatives.

WAIT-prosjektets sluttkonferanse - Waiting for uncertain futures: Time and migration. Karlsen presenterte resultater fra prosjektet og ledet sesjonen Temporality and waiting as analytical prisms in migration studies.

Blogginnlegg tilknyttet WAIT-prosjektet med Kari Anne Drangsland, Christine M. Jacobsen og Jessica Schultz: How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status?

Blogginnlegg tilknyttet WAIT-prosjektet med Kari Anne Drangsland og Christine M. Jacobsen: Waiting for uncertain futures in pandemic times.

Nyeste publikasjon:

Karlsen, Marry-Anne (2021). Migration Control and Access to Welfare: The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway. London and New York, Routledge   (open access)

Jacobsen, C. M., Karlsen, M. A., & Khosravi, S. (eds., 2020). Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. London and New York: Routledge  (open access)

For en full oversikt, see ResearchGate-profil og under.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Governing migration through vulnerability at Spain’s southern maritime border: a malleable concept in a securitised and marketised regime. Journal of Ethnic and Migration Studies.
 • Vis forfatter(e) (2017). Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2022). How key actors and stakeholders apply the notion of vulnerability in Europe, Canada, and South Africa. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Draft analysis of how networks of international, national and local actors collaborate to reduce vulnerabilities on Six Sites in Europe, Canada, and South Africa. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Norskopplæring for personer i asylmottak, Rokkanrapport 2. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Sluttkonferanse: FNs nye flyktningplattform og norsk flyktning- og asylpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2022). ‘For two years I have been in a large prison’: Temporary protection and entangled im/mobility. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Healthcare through the temporal lens of migration control.
 • Vis forfatter(e) (2018). Retten til arbeid og ureturnerbare asylsøkere med avslag.
 • Vis forfatter(e) (2018). Helseforskriften - Praktiske og etiske dilemma for helsepersonell.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva haster og hva kan vente? Krisebetegnelsens betydning for og i asyl-og flyktningpolitikken.
 • Vis forfatter(e) (2015). Helsepersonell som grensekontrollører.
 • Vis forfatter(e) (2015). Helsehjelp for papirløse.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Irregulære migranter i velferdsstaten: juridiske og sosiale utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2014). Irregular migrants' access to healthcare in Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). ‘For two years I have been in a large prison’: Temporary protection and immobility.
 • Vis forfatter(e) (2022). Encountering the legal discipline from a legal anthropological perspective.
 • Vis forfatter(e) (2021). Chronopolitics and Knowledge Production in Migration Studies.
 • Vis forfatter(e) (2019). Roundtable: Creativity, Resistance, and Change in Times of Crises: Who is the Subject Speaking? .
 • Vis forfatter(e) (2018). Precarious inclusion as a strategy of government: Irregular migration and the Norwegian welfare state.
 • Vis forfatter(e) (2018). Imagining Im/migrant Futures: Potentiality in Im/migration Studie. Roundtable discussion with Jennifer A. Cook, Georgina Kathleen Ramsay, Diana Ibanez Tirado, Jaeeun Kim, Susan C. Bibler Coutin, and Samuel Martinez .
 • Vis forfatter(e) (2018). How long time is enough?’ Exploring irregular migration, time and belonging.
 • Vis forfatter(e) (2014). Provision of Welfare to Irregular Migrants: Exploring the borders of the Norwegian Welfare State.
 • Vis forfatter(e) (2014). Institutional practices and irregular migrants’ access to welfare in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Health care and immigration control - practical and ethical implications for service providers.
 • Vis forfatter(e) (2014). Enacting the border in the medical encounter.
 • Vis forfatter(e) (2014). Compassionate repression? Welfare to irregular migrants in Norway.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2017). Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for velferdsforskning.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. Routledge.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2021). Migration Control and Access to Welfare The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Drangsland, KA., og Karlsen M-A. (2023). Retten til familieliv er en menneskerettighet. Norge nekter flyktninger denne rettigheten. Kronikk. Vårt Land. 21. april . Vårt land.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva skjer hvis flyktningene ikke kan returnere innen kort tid? . Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care, and state b/ordering in Norway.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The Meanings of Chronopolitics and Temporal Awareness in Feminist Ethnographic Research. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Waiting out the condition of illegality in Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Introduction: Unpacking the temporalities of irregular migration. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Limits of Egalitarianism: Irregular Migration and the Norwegian Welfare State. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Migration control and children's access to healthcare. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når helsevesenet blir en del av migrasjonskontrollen – etiske og praktiske dilemmaer for helsepersonell. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2022). Collective Protection as a Short-Term Solution: European Responses to the Protection Needs of Refugees from the War in Ukraine.
 • Vis forfatter(e) (2021). Multiple, uneven and relational time in ethnographic research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Addressing the co-production of law and time in regularisation processes: legal and ethnographic lines of enquiry.
 • Vis forfatter(e) (2020). Waiting for uncertain futures in pandemic times.
 • Vis forfatter(e) (2020). How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status? .
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2021). Interdisciplinarity in Migration Research: Combining law and anthropology.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2015). Sykepleiere må tenke selv. Tidsskriftet sykepleien.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

TEMPRO: Temporary protection as a durable solution? The 'return turn' in asylum policies in Europe. Finansiert av NFR (2020 – 2024)        

PROTECT: The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? Finansiert av EU's program Horizon 2020 (2020 – 2023)

Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds. Sammarbeid med  Center for Race & Gender, University of California, Berkeley. Finansiert av Peder Sather Center (2020 – 2022)

Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides. Sammarbeid med Center for Race & Gender, University of California, Berkeley. Financed by the Peder Sather Center (2018 – 2020)

Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (WAIT). Finansiert av NFR (2017 - 2020).

New Tools for Transnational Analysis in Postgraduate Intersectional Gender Research. Finansiert av Swedish Foundation for International Collaboration in Research and Higher Education (2016 – 2019)       

Provision of Welfare to Irregular Migrants. Finansiert av NFR (2011 – 2015)

 

Tilknyttet innhold