Hjem
Marry-Anne Karlsens bilde

Marry-Anne Karlsen

Postdoktor

Marry-Anne Karlsen har PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen 2015 og hovedfag i samfunnsgeografi fra samme sted 2006. Karlsens faglige interesser er i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og velferdspolitikk og i sin PhD avhandling Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway utforsket Karlsen blant annet hvordan helsevesenet i økende grad ble involvert i migrasjonskontroll. Karlsen er postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen og tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon.

Verv: Leder av IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Researh Unit Bergen), Styremedlem i Nordic Migration Research og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning.

Tidsskriftartikler
 • Bygnes, Susanne; Karlsen, Marry-Anne. 2017. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 332-348. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-04-06
Rapporter/avhandlinger
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Bergen. 82 sider.
 • Karlsen, Marry-Anne; Drangsland, Kari Anne; Dahle, Malin. 2016. Norskopplæring for personer i asylmottak, Rokkanrapport 2. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 224 sider.
 • Karlsen, Marry-Anne. 2015. Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care, and state b/ordering in Norway. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Karlsen, Marry-Anne. 2017. The Limits of Egalitarianism: Irregular Migration and the Norwegian Welfare State. 10, sider 223-243. I:
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan. 357 sider. ISBN: 978-3-319-59790-4.
 • Karlsen, Marry-Anne. 2016. Migration control and children's access to healthcare. 8, sider 134-158. I:
  • Thomas, Felicity. 2016. Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing. 531 sider. ISBN: 978 1 78471 477 2.
 • Karlsen, Marry-Anne. 2015. Når helsevesenet blir en del av migrasjonskontrollen – etiske og praktiske dilemmaer for helsepersonell. 6, sider 128-145. I:
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Jacobsen, Christine M.; Søvig, Karl Harald. 2015. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk. 280 sider. ISBN: 978-82-05-48425-2.
 • Karlsen, Marry-Anne; Drangsland, Kari Anne Klovholt; Hidle, Knut. 2014. The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. Part VI, Chapter One, sider 284-299. I:
  • Guribye, Eugene; Lie, Birgit; Øverland, Gwynyth. 2014. Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Cambridge Scholars Publishing. 334 sider. ISBN: 9781443861366.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.