Hjem
 • E-postMarta.Bertolaso@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Forskning

Fra 2. juli 2017: Førsteamanuensis i Philosophy of Science, Faculty of Engineering, University Campus Bio-Medico of Rome, Italia. 

Siden 2019: Medlem av External Faculty of Konrad Lorenz Institute (KLI) for Evolution and Cognition Research, Klosterneuburg, Vienna, Østerrike

Siden september 2017: Sjefsredaktør av Springer Series on “Human Perspectives in Health Sciences and Technology” (HPHS&T) med start i 2018.

HOVEDFORSKNINGSOMRÅDE:

A. Vitenskapsfilosofi og livsvitenskapenes filosofi          

Jeg har i min forskning fokusert på vitenskapsepistemologi og biologiens og medisinens filosofi. Mer konkret har jeg i både mitt tidligere laboratoriearbeid i onkologi og nåværende forskning innenfor vitenskapsfilosofi jobbet med ulike sider av regulerings- og kontrollaspekter ved komplekse biologiske systemer, organisasjoner og vekst. Jeg har også studert hvordan ulike forklaringsteorier utvikler seg i vitenskapen, og hvordan (mekaniske) modeller kan sees på som en vei mot oppdagelser innenfor det bioteknologiske feltet. Hvordan vitenskap fungerer i praksis, fra genetikk til bioingeniørfaget, er også blant de seneste områdene jeg har forsket på og filosofert rundt. Jeg har hatt et spesielt fokus på systembiologi med sin sterke tilknyting til aktuell forskning på organismedynamikk.

B. Vitenskapelig praksis: Aktuelle epistemologiske tema, egenskaper og etikk

Hovedtemaene jeg har fokusert på er kunstig intelligens og menneskelig arbeid (stordata), ledelse og overføring, og forbedring av mennesker, med de etiske og sosiale implikasjoner dette fører med seg. I det siste har jeg også blitt bedt om å reflektere over visse nye konsepter innenfor vitenskapsfilosofi og livsvitenskapenes filosofi og disses konsekvenser for teknologi, sosiologi, økonomi og utdanning; som kompleksitet, kritisk tenkning og bærekraft.

C. Helse- og ledelsesfilosofi

I dialog med nylige utviklinger innenfor ingeniørvitenskap, økonomi og samfunnsvitenskap har jeg utvidet mine refleksjoner rundt biologiske dynamikker til å også gjelde omsorgsvitenskapene og det nye konseptet Healthcare 4.0. Jeg er interessert i både det særegne fokuset i slike vitenskaper (fra konseptet "hjem" til analysen av hvordan omsorgshjelp er en del av de nye teknologiene, og det voksende feltet Managed Care Industries) og påvirkningen nye omsorgsparadigmer kan ha på organisasjoner, foretak, velferdsprogrammer og lovgiving.

NÅVÆRENDE UNDERVISNING ved University Campus Bio-Medico of Rome

 • Siden 2020-2021: Har undervist i Management and Digital Mindset Lab (UCBM, ING-ISS)
 • Siden 2020-2021:Har undervist i The Human Factor in the Digital Transitions (UCBM, ING-ISS)
 • Siden 2020-2021: Har undervist i English Language and Soft Skills for Engineering Sciences (UCBM, ING-I)
 • Siden 2019-2020: Har undervist i Human Ecology and Sustainability (UCBM, STAGEF)
 • Siden 2018-2019: Har undervist i Filosofia dell’uomo e della riabilitazione (UCBM, Cdl Fisioterapia)
 • Siden 2012: Har undervist i Philosophy in the Engineering Sciences (UCBM, ING-I)
 • Siden 2015: Har undervist i Human Ecology and Sustainability (UCBM, ING-C)
 • Siden 2014: Har undervist i Ethics of Human Nutrition (UCBM, SANUM)

Siden 2017: Koordinator for the tverrfaglige emnet innenfor PhD-programmet Scienze e Ingegneria per l’uomo e per l’ambiente (Vitenskap og ingeniørfag for mennesker og miljø) - DOT13A0534.

Redigerte bøker

1.         Bertolaso M (Ed) (2015), The Future of Scientific Practice: ‘Bio-Techno-Logos’, Pickering & Chatto Publishers, London. ISBN 978-18-489-3562-4

2.         Bertolaso M, Di Stefano N (Eds) (2016) The Hand – Perception, Cognition, Action - Springer, SAPERE. ISBN: 978-3319668802

3.         Bertolaso M, Caianiello S, Serrelli E (Eds) (2018). Biological Robustness - Emerging Perspectives from within the Life Sciences, in History, Philosophy and Theory of the Life Sciences, vol. 23. Springer, ISSN: 2211-1948

4. Bertolaso M, Sterpetti F (Eds) (2020), A Critical Reflection on Automated Science – Will Science Remain Human?, in Human Perspectives in Bio-Medical Sciences and Technology, Springer. 

5. Beneduce C, Bertolaso M (Eds) (forthcoming), Personalized Medicine in the Making Philosophical Perspectives from Biology to Healthcare, in Human Perspectives in Bio-Medical Sciences and Technology, Springer. 

6. Strauss B, Bertolaso M, Ernberg I, Bissel M (2020) Rethinking cancer, MIT press (forthcoming)

Bøker

1.         Bertolaso M (2012) - Il Cancro come questione. Modelli Interpretativi e Presupposti Epistemologici, Monografia, Franco Angeli, Milano. ISBN 978-88-568-4629-4

2.         Bertolaso M (2013) - How Science works. Choosing Levels of Explanation in Biological Sciences, Aracne s.r.l., Rome. ISBN 978-88-548-6088-9

3.         Bertolaso M (2015) “The Future of Scientific Practice: ‘Bio-Techno-Logos’”, Bertolaso M. (Ed.), Pickering & Chatto Publishers. London:Pickering and Chatto Publishers, ISBN: 978-18-489-3562-4

4.         Bertolaso M (2016) Philosophy of Cancer – A Dynamic and Relational View. Springer Series in “History, Philosophy and Theory of the Life Sciences” 18. ISBN 978-94-024-0863-8

Artikler

1.         Venesio T, Balsamo A, Scordamaglia A, Bertolaso M, Arrigoni A, Sprujevnik T, Rossini FP, Risio M (2003). Germline APC mutation on the beta-catenin binding site is associated with a decreased apoptotic level in colorectal adenomas. Mod. Pathol, 16(1): 57-65. ISSN 0893-3952

2.         Bertolaso M, Gaudino C, (2007) Leben aus dem Labor? Die Aktualität von “Donum Vitae”, Imago Hominis, Band 14 - Heft 2, 110-112.ISSN: 1021-9803

3.         Piredda M, Bertolaso M, Tartaglini D, De Benedictis A, De Marinis MG (2008). Valenza etica del nursing (The Ethical Valence of Nursing). Ital J Rehab Med - MR, 22: 229-33. ISSN: 1128-4935

4.         Bertolaso M (2009) Towards an Integrated View of the Neoplastic Phenomena in Cancer Research, Hist. Phil. Life Sci., 31:79-98. ISSN: 0391-9714

5.         Bertolaso M (2009) The neoplastic process and the problems with the attribution of function, Rivista di Biologia/Biology Forum, 102:273-295. ISSN: 0035-6050

6.         Bertolaso M, Olsson J, Picardi A, Rakela J (2010). Gene Therapy and enhancement for diabetes (and other diseases): the multiplicity of considerations. Diabetes Metab Res Rev, 26:520-524. ISSN: 1520-7552.

7.         Bertolaso M, Giuliani A, Degara L (2010) Systems Biology reveals biology of systems, Complexity, 16: 1-7. ISSN: 1076-2787

8.         Bertolaso M (2011), The two sides of the hourglass: analytic and synthetic approaches in cancer research, Ludus Vitalis. Journal of Philosophy of Life Sciences, 19 (35): 73-95. ISSN 1133-5165

9.         Pennacchini M, Bertolaso M, Elvira MM, De Marinis MG (2011), A brief history of the Quality of Life: its use in medicine and in philosophy. Clin Ter, 162 (3), e99-103. ISSN: 0009-9074

10.       Bertolaso M (2011), “Hierarchies and Causal Relationships in the Interpretative Models of the neoplastic process”, in Special Issue “Causation and Disease in the Post-Genomic Era”, Hist. Phil. Life Sci., vol. 33(4): 515-536 ISSN: 0391-9714

11.       Bertolaso M (2011), “Epistemology in Life Sciences. An Integrative Approach to a Complex System like Cancer“, in a Forum on “Possibilities for multidiscipline”, Ludus Vitalis. Journal of Philosophy of Life Sciences, 19(36): 245-249 ISSN: 1133-5165

12.       Ugolini S, Bertolaso M, (2011), Scienza e Società: la Medicina della Saga di Twilight (Science and Society: Medicine in the Twilight Saga), Medic. Metodologia Didattica ed Innovazione Clinica, 19(2): 42-48.  ISSN: 1824-3991

13.       Cherubini C, Gizzi A, Bertolaso M, Tambone V, Filippi S (2012), “A Bistable Field Model of Cancer Dynamics”, CiCP (Commun. Comput. Phys.), Vol. 11, No. 1, pp. 1-18. ISSN: 1815-2406.

14.       Bertolaso M. (2012) La Dimensione non Riduzionista del Riduzionismo nella Ricerca Sperimentale Dai Modelli Molecolari a Quelli Sistemici nella Ricerca sul Cancro. Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Vol. 4. p. 687-705 ISSN: 0035-6247

15.       Barcaccia, B., Esposito, G., Matarese, M., Bertolaso, M., Elvira, M., De Marinis M.G. (2013) Defining quality of life: a wild-goose chase?, Europe’s Journal of Psychology, special issue Quality of Life in Social Science & Clinical Medicine, February 2013, Vol. 9(1), 185–203, ISSN: 1841-0413

16.       Bertolaso M (2013). On the Structure of Biological Explanations: Beyond Functional Ascriptions in Cancer Research. Epistemologia, vol. 36, p. 112-130. ISSN 0392-9760

17.       Bertolaso M. (2013) La Indeterminación Biológica y las Perspectivas Sistémicas de la Biología Contemporánea - Biological Uncertainty and the Systemic Perspectives of Contemporary Biology . Anuario Filosófico, vol. 46/2, p. 365-386. ISSN 0066-5215

18.       Bertolaso M (2013) Breaking Down Levels of Biological Organization, Theoretical Biology Forum (Rivista di Biologia), Vol 106(1-2), 49-71 ISSN 0035-6050, ISSN ELETTRONICO 1825-6538

19.       Bertolaso M (2014) Why It Proves so Difficult to Pin Down a Definition of Nature. In a Special Issue on “Rethinking Nature”, Teoria (call for a special issue), 34(1): 75-92. ISSN 1122-1259

20.       Bertolaso M, Ghilardi G (2014) Semantic roots of reductionism limits, Rivista di Filosofia Neo-scolastica, 3: 481-500. ISSN: 0035-6247

21.       Giuliani A, Filippi S, Bertolaso M (2014) Why network approach can promote a new way of thinking in biology, hosted by Dr(s) Xiaogang Wu, Hans Westerhoff, Pierre De Meyts, Hiroaki Kitano in Frontiers in Genetics (Systems Biology), Vol 5 (83), 1-5. ISSN: 1664-8021

22.       Bertolaso M (2014) La complessità del cancro. Verso nuove categorie concettuali per comprendere la rilevanza del contesto, Medicina & Storia, Anno 14, 5 n.s.: 97-120. ISBN: 9788846739797/ISSN: 1722-2206

23.       Loppini A, Capolupo A, Cherubini C, Gizzi A, Bertolaso M, Filippi S, Vitiello G (2014), On the coherent behavior of pancreatic beta cell clusters, Physics Letters A, 378: 3210–17. ISSN: 0375-9601

24.       Di Stefano N, Bertolaso M (2014) Understanding Musical Consonance and Dissonance: Epistemological Considerations from a Systemic Perspective. In a Special Issue "Towards a Second Generation General System Theory", Systems, 2: 566-575. ISSN: 2079-8954

25.       Bertolaso M (2014), Il cancro e la sua complessità: aspetti etici ed epistemologici (Cancer and its complexity: epistemological implications) (Editorial), in “Cancer and its Complexity: Epistemological and Ethical Reflections”, Numero Speciale Medic. Metodologia Didattica ed Innovazione Clinica, M. Bertolaso (Ed.), Vol. (22) 2: 7-14. ISSN: 1824-3991

26.       Bertolaso M (2015), Emerging Epistemologies in life sciences, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Vol. 1-2, pp. 29-35. ISSN 0035-6247

27.       Bertolaso M; Capolupo A; Cherubini C.; Filippi S.; Gizzi A.; Loppini A.; Vitiello G. (2015), The Role of Coherence in Emergent Behavior of Biological Systems, IEBM: Electromagnetic Biology and Medicine, 34 (2), 138-140, ID: 1036069 ISSN: 1536-8378

28.       Di Bernardo M, Dieli AM, Bertolaso M (2015) Thinking out of the box: Education as a Relational Challenge (Pensare fuori dagli schemi: l’educazione come sfida relazionale), Medic. Metodologia Didattica ed Innovazione Clinica, 23(1): 90-96.  ISSN: 1824-3991

29.       Bertolaso M, Caianiello S (2016) Robustness as Organized Heterogeneity, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Vol. CVIII (2), pp. 293-303. ISSN 0035-6247

30.       Valera L & Bertolaso M (2016) Understanding biodiversity from a relational viewpoint, Tópicos, Revista de filosofía Vol 51, 37-54. ISSN: 0188-6649

31.       Giuliani A, Bartolini E, Bertolaso M (2016), L’humus della scienza: per una necessaria riscoperta della meraviglia e della cooperazione nella ricerca scientifica. Scienze e Ricerche, 28:1-4.  ISSN: 2283-5873

32.       Bertolaso M. & MacLeod M (Eds) (2016) In Silico Modeling: the Human Factor, Humana.Mente Journal of Philosophical Studies, Vol. 30 III-V, pp. III-XV. ISSN 1972-1293

33.       Bertolaso M, Di Bernardo M (2016) Questioni Epistemologiche Emergenti nelle Bio-Discipline (Epistemic Values at the intersection of Bio-Techno-Practice. An introduction to Biodisciplines) in Biodisciplines (a cura di Marta Bertolaso e Mirko Di Bernardo), Scienze e Ricerche, 30: pp. 5-8.  ISSN: 2283-5873

34.       Bertolaso M, Frezza G (2016), Bio-techno-practice: personal and social responsibility in the academic work (Bio-techno-practice: responsabilità personale e sociale nel lavoro di ricerca), MEDIC. Metodologia Didattica ed Innovazione Clinica 2016; 24(1): 75-84. ISSN: 1824-3991

35.       Bertolaso M (2016) Maternità surrogata, in “Nobiltà del nascere” (Maria Pia Garavaglia & Paola Binetti, Eds), L’Arco di Giano, Rome, numero 88, pp. 67 – 75. ISSN: 1721-0178

36.       Bertolaso M, Mitchell SD (2017), Pluralismo integrador. Un nuevo enfoque para comprender la complejidad biológica Investigación y Ciencia. pp. 50-51, Gennaio, N. 484, ISSN 0210-136X.

37.       Bertolaso M (2017) Building bridges - Between, in and for the philosophy of biology. Introduction to the Monothematic Section, in Emerging trends in Philosophy of Biology (Ed. Marta Bertolaso), Acta Philosophica, 26 (1): 11-18 ISSN: 1121-2179

39.       Bertolaso M, Della Rocca M (2017) On the Processes of Growth of the Living Being and the Relevance of Relational Categories to Understand it, annata CIX, fascicolo 2, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, pp. 255-268 ISSN: 0035-6247

40.       Bertolaso M (2017), Uncoupling Mereology and Supervenience: A Dual Framework for Emergence and Downward Causation, in “Causality and Explanation in Scientific Practice” (Evandro Agazzi, Marco Buzzoni Eds), Axiomathes. Vol. 27, Issue 6, pp. 705-720 ISSN: 1122-1151

41.       Bertolaso M, Sterpetti F (2017), Evidence amalgamation, Plausibility and Cancer Research, Synthese, pp. 1-39, S. I. Evidence Amalgamation in the Sciences, ISSN: 0039-7857.

42.       Bertolaso M, Dieli AM (2017), Cancer and Intercellular Cooperation, Royal Society Open Science, pp.1-14. ISSN: 2054-5703, DOI 10.1098/rsos.170470.

43.       Osimani B, Bertolaso M, Poellinger R, Frontoni E (2018), Real and Virtual Clinical Trials: A Formal Analysis, in “Foundations of Clinical Reasoning: An Epistemological Stance” (Mattia Andreoletti (Campus IFOM-IEO, Milan), Paola Berchialla (University of Turin), Giovanni Boniolo (University of Ferrara), Daniele Chiffi (Tallinn University of Technology) Eds), Topoi, pp. 1-12 ISSN: 0167-7411.

44.       Sterpetti F, Bertolaso M. (2018): “The Pursuit of Knowledge and the Problem of the Unconceived Alternatives. An International Review of Philosophy”, Topoi., pp. 1 – 12, ISSN: 0167-7411, doi: 10.1007/s11245-018-9551-7

45.       Bertolaso M, Valera L (2018), Verità e fiducia nell’era del Transumanesimo, in SCIO – Revista de filosofía XV, pp. 97-122, ISSN: 1887-9853

46.       Plutynski A, Bertolaso M (2018), What and How Do Cancer Systems Biologists Explain? Philosophy of Science. Vol. 85, Issue 5, pp. 942-954, ISSN: 0031-8248.

47.       Bertolaso M, Rocchi M, (2020) Specifically Human: Human Work and Care in the Age of Machines, in Special Issue: The Meaning of Work in the Fourth Industrial Revolution, Business Ethics: A European Review (Juan Fontradona, Ed.), ISSN: 0962-8770.

48.       Bertolaso M (2019), Artificialmente e Umanamente: Epistemologie a Confronto, in Transizione digitale (Stefano Zamagni, Ed), Paradoxa 2/2019, pp. 137-149.

49.       Brizi M R, Pennacchini M, Bertolaso M, Ageing and working capability: volunteer work as a means to an active longevity, in Medic 2019, 27(2): 100-108.

50.       Bertolaso M, Corti L, (2019), Prospettive sulle/delle metamorfosi tecnologiche, in “Metamorfosi del vivente”, ATQUE 24 n.s./2019, pp. 63-84.

51.       Bizzarri M, Giuliani A, Pensotti A, Ratti E, Bertolaso M (2019), Co-Emergence and Collapse: the Mesoscopic Approach for Conceptualizing and Investigating the Functional Integration of Organisms, in Front. Physiol.

52. Bertolaso M, Campaner R, (2020) Scientific Practice in Modeling Diseases: Stances from Cancer Research and Neuropsychiatry, The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine, ISSN: 0360-5310

53. Loppini A, Cherubini C, Bertolaso M, Filippi S (2020) Breaking down calcium timing in heterogenous cells populations, Biosystem.

54. Corti L, Bertolaso M (2020) Embodiment from philosophy to life science and back. Ludus Vitalis, vol. XXVII, num. 52, 2019, pp. 137-142.

55. Roncella A, Bertolaso M (2021, in press) A generative paradigm for human work. Meritocracy and value creation in a post COVID-19 world. In “The future of work” special issue (Martin Schlag Ed), Journal for Business and Professional Ethics (JBPE).

Utvalgte artkler - konferanseinnlegg

1.         Lo Celso A, Bertolaso M (2008) Contenidos creativos que generan cultura. Análisis de las revistas Teenink y Tamezin. Actas del XXI Congreso internacional de comunicación: Los jóvenes y el nuevo escenario de la comunicación, EUNSA. ISBN: 978-84-313-2523-7

2.         Frezza G, Keefe H, Bertolaso M (2017), Work of the Home and Social Relationships as a Guide to Domestic Care for the Elderly, in Ambient Assisted Living, Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, eBook, vol. 426, pp. 79-86 ISBN 978-3-319-54283-6 DOI 10.1007/978-3-319-54283-6 Hardcover ISBN 978-3-319-54282-9 Series ISSN 1876-1100

3.         Brizi M R, Bertolaso M (2017), “The long road towards sustainability: the contribution of domestic work”, in “Il volto del lavoro professionale. Servizio alla famiglia e alla società”, Atti del Convegno “The Heart of Work - Quale anima per il lavoro professionale”, Pontificia Università della Santa Croce, Rome, 19-20 October 2017. Vol. V, pp. 107-122. ISBN: 978-88-8333-764-2

4. Capone L., Bertolaso M. 2020. A Philosophical Approach for a Human-centered Explainable AI. In Proceedings of the Italian Workshop on Explainable Artificial Intelligence co-located with 19th International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence (AIxIA 2020), vol. 2742(80-86).

Anmeldelser av bøker og artikler

1.         -(*) Bertolaso M. (2007). La sfida della bioetica. La Vita, la Libertà e la Difesa della Dignità Umana (Life, Liberty, and the Defense of Dignity: the Challenge for Bioethics) di L. R. Kass. Recensione. MEDIC. Metodologia didattica e innovazione clinica, 15: 118-119.  ISSN: 1824-3991

2.         -Bertolaso M (2010) L’ordine della complessità di Alessandro Giuliani e Joseph P. Zbilut, Recensione, Acta Philosophica, 19 (1): 213-216.  ISSN: 1121-2179

3.         -(*)Bertolaso M (2016), Filosofia chimica di Ermanno Bencivegna e Alessandro Giuliani (Recensione), MEDIC. Metodologia didattica e innovazione clinica 2016, 24(1): 111-112. ISSN: 1824-3991

4.         Bertolaso M (2017), REVIEW of: G. Boniolo & M.J. Nathan (eds.) Philosophy of Molecular Medicine: Foundational Issues in Theory and Practice, Routledge, 2017, Notre Dame Press.

5.         Bertolaso M (2019) REVIEW di Evandro Agazzi, L’oggettività scientifica e i suoi contesti, Bompiani, Milano 2018. Un volume di pp. 760. In Rivista di Neoscolastica.

6.  Bertolaso M (2018) REVIEW Mary Ann G. Cutter, Thinking through Breast Cancer. A Philosophical Exploration of Diagnosis, Treatment, and Survival, Oxford University Press, 2018, 256pp. Notre Dame Philosophical Reviews

7. Bertolaso M (2019) REVIEW of A. Plutynski, Explaining Cancer: Finding Order in Disorder, Oxford University Press, 2018, 224pp., ISBN 9780199967452. Notre Dame Philosophical Reviews

8. Bertolaso M (2019) Evandro Agazzi, L’oggettività scientifica e i suoi contesti, Bompiani, Milano 2018. ISBN: 88-452-9872-8, in Rivista di Filosofia Neo-Scolastica CXI (2019), 3, pp. 747-772. ISSN: 00356247 (print) – 18277926 (digital).

Bokkapitler

1.         Bertolaso M, (2010) “Super-naturali” come vampiri: l'enhancement in medicina, in La Medicina dei Nuovi Vampiri, Vittoradolfo Tambone and Luca Borghi (eds). Academia Universa Press, pp. 100-115. ISBN: 978-8864440361

2.         Bertolaso M, (2011) Le Human Enhancement Technologies e l’Irriducibilità della Complessità Biologica, in Migliorare l’uomo? La sfida etica dell’enhancement. S. Kampowski – D. Moltisanti (eds.) Cantagalli, Siena, pp. 35-58. ISBN: 978-8882726010

3.         Bertolaso M (2013). Le frontiere dell’oggettività e le nuove prospettive aperte dalla ricerca oncologica. In: Elio Borgonovi e Paolo Tralongo. Contenimento Economico e Umanizzazione dell’assistenza. p. 41-57, EdiScience ISBN: 978-8895760292

4.         Bertolaso M. (2013) Sull’irriducibilità della prospettiva sistemica in biologia. Un’analisi delle convergenze dei modelli interpretativi del cancro, in “Strutture di Mondo. Il pensiero sistemico come specchio di una realtà complessa.” (Urbani Ulivi L.), Vol. II, p. 143-169, Bologna, Il Mulino. ISBN: 978-8815139856

5.         Bertolaso M, Giuliani A, Filippi S (2014) The Mesoscopic Level and its Epistemological Relevance in Systems Biology. In: Recent Advances in Systems Biology Research (André X. C. N. Valente, Abhijit Sarkar and Yuan Gao Eds) Nova Science Publishers, Inc., pp. 19-36 ISBN: 978-1-62948-736-6

6.         Bertolaso M, Di Stefano N, Ghilardi G, Marcos A (2015) Bio-Techno-Logos and Scientific Practice –, in “The Future of Scientific Practice: ‘Bio-Techno-Logos’”, Bertolaso M. (Ed.), Pickering & Chatto Publishers, pp.179-191 ISBN: 978-1848935624.

7.         Bertolaso M (2015) Philosophy within Science in “The Future of Scientific Practice: ‘Bio-Techno-Logos’”, Bertolaso M. (Ed.), Pickering & Chatto Publishers, pp. 1-12 ISBN: 978-1848935624, doi: 10.4324/9781315653693

8.         Bertolaso M (2015) “Stabilità VS Specificità. La rilevanza delle categorie relazionali nelle scienze biologiche", in “Strutture di Mondo” (Urbani Ulivi L. Ed.), Vol. III, 107-131. ISBN 978-88-15-25830-4

9.         Di Stefano N & Bertolaso M (2016) Changing Framework in Explaining Complex Dynamics: Convergences on Systemic Accounts from Two Different Case Studies. In "Towards a post-Bertalanffy Systemics", Minati G., Abram M. R. and Pessa E., (eds.), Springer, New York, 159-167. ISBN: 978-3319243894.

10.       Bertolaso M, Güell F (2016) ¿Requiere la complejidad biológica un marco indeterminista? in "¿Determinismo o Indeterminismo? Grandes preguntas de las ciencias a la Filosofía", C. E. Vanney & J.F. Franck (eds.), Colección “De las Ciencias a la Filosofía”, Logos-Universidad Austral, Rosario-Pilar, pp. 277-307. ISBN 978-987-732-067-1

11.       Bertolaso M. (2017), “A System Approach to Cancer. From Things to Relations”, in Green, S. (ed.), Philosophy of Systems Biology – Perspectives from Scientists and Philosophers. Dordrecht, Springer, History, Philosophy and Theory of the Life Sciences (HPTL), pp. 37-47. ISBN 978-3-319-46999-7.

12.       Bertolaso M (2016) “Disentangling Context Dependencies in Biological Sciences”, in L. Felline, F. Paoli, E. Rossanese (Eds) New Directions in Logic and Philosophy of Science, College Publications, London, pp. 245-255. ISBN 978-184-890-160-5.

13.       Bertolaso M, Buzzoni M (2017), Causality and Levels of Explanation in Biology, in “Philosophical and Scientific Perspectives on Downward Causation”, Edited by Michele Paolini Paoletti and Francesco Orilia, Part II - Downward Causation and the Sciences, Routledge, pp.164-179 ISBN: 978-1138195059, doi: 10.4324/9781315638577

14.       Bertolaso M, Di Stefano N (2017). Preface in: The Hand- Perception, Cognition, Action. SAPERE, Springer. Vol. 38, pp. V-VII, ISSN 2192-6255 ISBN: 978-3319668819.

15.       Marcos A, Bertolaso M (2018) “What is a Home? On the intrinsic nature of the home”, in The Home, Antonio Argandona (Ed), Edward Elgar, pp. 35-56, ISBN: 978-1786436566.

16.       Bertolaso M, Dupré J (2018), A processual perspective on cancer, in “Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology” (Eds. J. Dupré and D. Nicholson), OUP, pp. 321-336 ISBN: 9780198779636

17.       Bertolaso, M. (2018), "The Threshold of Scientific Rationality. The Relational Ontology of Levels: Emerging Epistemology for Biological Sciences", in Velázquez, H. (comp.), Tirant Lo Blanch, Madrid, ISBN: 9788417203573

18.       Boem F, Malagrinò I, Bertolaso M (2018), In Silico Clinical Trials: a Possible Response to Complexity in Pharmacology, in Uncertainty in Pharmacology (Ed. B. Osimani), Springer, p. 135-152.

19.       Bertolaso M, Ratti, E (2018) Conceptual challenges in the Theoretical Foundations of Systems Biology, in Bizzarri, M. (ed.), Systems Biology, series: Methods in Molecular Biology, vol. 1702. New York, Springer, pp. 1-13, series ISSN: 1064-3745, ISBN 978-1-4939-7455-9.

20.       Bertolaso, M. (2018), "Be-Com-Ing: Cuestiones emergentes en el estudio de la unidad dinámica del organismo", in Velázquez, H., Contreras, L., Mendoza, F. (eds.), La unidad del viviente desde un enfoque interdisciplinario: del origen de la vida a la generación de hábitos. Una aproximación desde la filosofía y las ciencias biológicas., Comares, Granada

21.       Bertolaso M, Güell F (2018), ¿Requiere la complejidad biológica un marco indeterminista? in Vanney, C. E., & Franck, J. F. (Eds.). (2018). ¿Determinismo o indeterminismo? Grandes preguntas de las ciencias a la filosofía (2 ed.). Madrid: Universidad Francisco de Vitoria, pp. 265-295. ISBN 978-84-16552-95-5

22. Bertolaso M, (2018), “Introduction: Issues About Robustness in the Practice of Biological Sciences”, in Bertolaso M, Caianiello S, Serrelli E (Eds), Biological Robustness - Emerging Perspectives from within the Life Sciences, in History, Philosophy and Theory of the Life Sciences, vol. 23. Springer, ISSN: 2211-1948

23.       Brizi MR, Bertolaso M (2019) "Sostenibilità e generatività: alcune considerazioni sulla condizione femminile ai margini dell’enciclica Humanae Vitae" in Humanae Vitae (Ed. Domenica Leone), Cacucci Editore

24. Brizi M R, Bertolaso M (2019), Per una nuova idea di progresso: quale solidarietà per uno sviluppo sostenibile? In “Dalla società fordista alla società digitale” Nunziante Mastrolia (Ed), Licosia Editore.

25. Bertolaso M (2020) Understanding Complexity in Life Sciences, in “Environmental Alteration Leads to Human Disease A Planetary Health Approach” (Ed. Vittorio Ingenioli), Springer, in press. 

26. Militello G, Bertolaso M (2020) The Complexity of Tumor Heterogeneity: Limitations and Challenges of the Pharmacogenomics in Cancer Treatment, in Personalized Medicine (Beneduce C and Bertolaso M, Eds), Springer, in press.

27. Bertolaso M, Marcos A (2020) Technological changes and rights evolution in the bio-digital era, in Cambridge Handbook of Life Science, Information Technology and Human Rights, Laura Liguori, Oreste Pollicino, Marcello Ienca, Elisa Stefanini e Roberto Adorno (Eds). In press.

28. Bertolaso M (forthcoming), Human Work and Automation: Negotiating the Tension Between Solitude and Relations, in Dignity and the Future of Work in the Age of the 4th Industrial Revolution, Cantagalli.

29. Bertolaso M, Capone L (forthcoming) Forma e Materia. Schizzi preliminari per una teoria del dato, in Etica Digitale (Marta Bertolaso, Giovanni Lo Storto, Eds), Luiss editrice

30. Bertolaso M, Marcos A (2020) Para una concepción humanista de la tecnología. Reflexión crítica sobre la era bio-digital, en la Serie Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, Héctor Velazquez (Ed), in press. 

31. Bertolaso M (2020) Leaders del fare (pro)positivo, in “Sulla rotta del nuovo mondo. CEO on board” (Serena Bianchini, Valeria Bonilauri, Marco Chiesa, Annalisa Galardi, Annachiara Moltoni, Cosma Panzacchi, Paola Perna, Eds).

32. Bertolaso M and Strauss B (2020 in press) The search for progress and a new theory framework in cancer research in Strauss B, Bertolaso M, Ernberg I, Bissel M (Eds) Rethinking cancer, MIT press (forthcoming).

Spesialutgaver (redaktør) 

1. Bertolaso M (Ed) (2017) Emerging trends in Philosophy of Biology. Acta Philosophica ISSN: 1121-2179 

2. Bertolaso M. & MacLeod M (Eds) (2016) In Silico Modeling: the Human Factor, HUMANA.MENTE Journal of Philosophical Studies.  ISSN: 1972-1293 

3. Bertolaso M, Di Bernardo M (Eds) (2016) Bio-Disciplines, Scienze & Ricerche.  ISSN: 2532-134X 

4. Bertolaso M (Ed) (2014), Cancer and its Complexity: Epistemological and Ethical Reflections, Special Issue, Medic. Metodologia didattica ed innovazione clinica, Vol. 2. ISSN: 1824-3991

Inviterte bidrag til leksikon og ordbøker – VOCE (IN DIZIONARIO O ENCICLOPEDIA) 

1.         Bertolaso M, James f. O’ Brien, August Edward Manier (2013). Mechanisms. In: New Catholic Encyclopedia Supplement 2012-13: Ethics and Philosophy, vol. 1. Detroit: Robert L. Fastiggi, pp. 982-991 ISBN: 978-1414480855, https://www.cengage.com/search/productOverview.do?N=197&Ntk=P_EPI&Ntt=21...

2.         Bertolaso M, Cerezo M (2017). Robustez Biologica. In Diccionario Interdisciplinar Austral, Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. (Eds), pp. 1-31 ISSN: 2524-941X 

3.         Dieli AM, Bertolaso M (2017) Selección natural. In Diccionario Interdisciplinar Austral, Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. (Eds), pp. 1-16 ISSN: 2524-941X 

4.         Bertolaso M (2017) Organismo. In Diccionario Interdisciplinar Austral, Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. (Eds), pp. 1-26 ISSN: 2524-941X 

 • Society X.0 in the rise of a new epoch. The human factor in the social, economic and relational ecosystems (finansiert av: Social Trend Institute)
 • Costruire ponti: generazioni, tecnologia e casa (finansiert av: Fondazione Alberto Sordi)