Hjem
Marta Eides bilde
Foto:
Jan Kåre Wilhelmsen/UiB

Marta Eide

Førstebibliotekar, Fagleg leiar for forskingsstøtte
 • E-postmarta.eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 44 24+47 416 83 527
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen

Leiar faggruppa for forskingsstøtte knytt til Seksjon for utdannings- og forskingsstøtte (UFS). Ansvarleg for utvikling, drift og profilering av forskingstenester frå Universitetsbiblioteket som bidreg til å styrke kvalitet i UiBs forsking. Deltek også i tverrgåande arbeidsgrupper ved UiB, bl.a. arbeidsgruppe for forskingsdata, BOA-teamet og UiB Ferd. 

Tidlegare var eg seniorrågjevar i 'Data and models' aktivitetane til Senter for digitalt liv Norge, DLN2.0, eit initiativ frå Norsk Forskingsråd for å transformere utdanning og forsking innan bioteknologi og digital livsvitenskap gjennom transdisiplinaritet. Mi rolle inkluderte rådgjeving for god datahåndtering og RRI i forskingsprosjekt, tilrettelegging for meir tverrfaglege og samfunnsnære samarbeid, og strategisk arbeid for å styrke desse aspektene av forsking i Norge.

Bakgrunnen min er frå molekylærbiologi og miljøtoksikologi ved Universitetet i Bergen. Eg har studert korleis miljøgifter påverkar marine organismar gjennom molekylære prosessar, og korleis involverte gen og protein kan identifiserast i genomet. Eg var tidlegare postdoc og prosjektkoordinator for dCod 1.0-prosjektet, der målet var å forstå meir om korleis torsken reagerer på, og tilpassar seg, forureiningar i miljøet.

 

 

Kronikk i Khrono: Slik kan Forskingsrådet sørge for meir deling av forskingsdata (2021)

Instagram-profilen @marta_forskar: Innblikk i miljøtoksikologi, bioteknologi og livet i akademia gjennom grafisk illustrasjon. Dette arbeidet vart støtta av Senter for Digitalt Liv Norge (2020-2021). 

Lecture on RDM requirements from institutions and funding bodies - Data management planning workshop for Life Science

Tidlegare: Utvalgte emner i miljøtoksikologi (BIO316)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Integrative omics-analysis of lipid metabolism regulation by peroxisome proliferator-activated receptor a and b agonists in male Atlantic cod. Frontiers in Physiology. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The chemical defensome of five model teleost fish. Scientific Reports. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2020). ReCodLiver0.9: Overcoming Challenges in Genome-Scale Metabolic Reconstruction of a Non-model Species. Frontiers in Molecular Biosciences. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). RNA-Seq analysis of transcriptome responses in Atlantic cod (Gadus morhua) precision-cut liver slices exposed to benzo[a]pyrene and 17α-ethynylestradiol. Aquatic Toxicology. 174-186.
 • Vis forfatter(e) (2018). Independent losses of a xenobiotic receptor across teleost evolution. Scientific Reports. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). Single and mixture effects of aquatic micropollutants studied in precision-cut liver slices of Atlantic cod (Gadus morhua). Aquatic Toxicology. 395-404.
 • Vis forfatter(e) (2014). Precision-cut liver slices of Atlantic cod (Gadus morhua): An in vitro system for studying the effects of environmental contaminants. Aquatic Toxicology. 110-115.
 • Vis forfatter(e) (2014). Liver transcriptome analysis of Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to PCB 153 indicates effects on cell cycle regulation and lipid metabolism. BMC Genomics.
 • Vis forfatter(e) (2014). A characterization of the ZFL cell line and primary hepatocytes as in vitro liver cell models for the zebrafish (Danio rerio). Aquatic Toxicology. 7-17.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Complex mixture and omics responses in Atlantic cod: a time- and dose-response study.
 • Vis forfatter(e) (2019). Chemical warfare in the marine environment.
 • Vis forfatter(e) (2019). A draft metabolic reconstruction of Atlantic cod (Gadus morhua) liver: how to and what for?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Toxicogenomics using precision-cut liver slice culture in fish .
 • Vis forfatter(e) (2023). Toxicogenomics using precision-cut liver slice culture in fish.
 • Vis forfatter(e) (2020). A multi-omics approach to study Ppar-mediated regulation of lipid metabolism in Atlantic cod (Gadus morhua).
 • Vis forfatter(e) (2019). dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) – HIGHLIGHTS SO FAR.
 • Vis forfatter(e) (2019). Toxicogenomic responses in Atlantic cod (Gadus morhua) after treatment with selected environmental contaminants in vivo and ex vivo.
 • Vis forfatter(e) (2019). The chemical defensome of Atlantic cod (Gadus morhua).
 • Vis forfatter(e) (2019). EFFECTS OF SELECTED ENVIRONMENTAL ESTROGENS ON EXPRESSION OF FIBROBLAST GROWTH FACTOR SIGNALING PATHWAY GENES IN THE LIVER OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) IN VIVO AND EX VIVO.
 • Vis forfatter(e) (2018). dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA).
 • Vis forfatter(e) (2018). The nuclear receptor complement of Atlantic cod (Gadus morhua) as potential targets for endocrine disrupting compounds.
 • Vis forfatter(e) (2018). RNA-seq analysis of transcriptome responses in Atlantic cod (Gadus morhua) precision cut liver slices exposed to benzo[a]pyrene and 17α-ethynylestradiol.
 • Vis forfatter(e) (2018). RNA-seq analysis of transcriptome responses in Atlantic cod (Gadus morhua) precision cut liver slices exposed to benzo[a]pyrene and 17α-ethynylestradiol.
 • Vis forfatter(e) (2018). Modelling the chemical defensome networks --- a dynamic visualisation of the involved genes and interactions in two fish species and human.
 • Vis forfatter(e) (2018). Modelling the chemical defensome network - a dynamic visualisation of the involved genes and pathways in two fish species and humans .
 • Vis forfatter(e) (2018). Modelling The Chemical Defensome Networks - A Comparative Dynamic Visualisation Of The Involved Genes And Interactions In Two Fish Species And Humans.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ecotoxicological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) after caging at a capped waste disposal site in Kollevåg, Western Norway .
 • Vis forfatter(e) (2018). Ecotoxicological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) after caging at a capped waste disposal site in Kollevåg, Western Norway .
 • Vis forfatter(e) (2018). Discovering pathway perturbations with topological edge set enrichment analysis (TESEA).
 • Vis forfatter(e) (2018). Adverse health effects related to chemical exposure in Atlantic cod (Gadus morhua) from Norwegian fjords.
 • Vis forfatter(e) (2017). PRECISION-CUT LIVER SLICES (PCLS) FOR TOXICOGENOMIC STUDIES IN ATLANTIC COD (Gadus morhua): THE dCOD 1.0 PROJECT.
 • Vis forfatter(e) (2017). Integrative transcriptome and proteome analysis reveals perturbation of lipid metabolic pathways in the liver of Atlantic cod (Gadus morhua) treated with PCB 153.
 • Vis forfatter(e) (2017). CHARACTERIZATION OF THE ARYL HYDROCARBON RECEPTORS AHR1B AND AHR2 IN ATLANTIC COD (GADUS MORHUA).
 • Vis forfatter(e) (2016). Toxicogenomics as a tool for understanding responses to pollutants in organisms: Using Atlantic cod (Gadus morhua) and a systems biology approach to environmental toxicology.
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrative -omics analyses reveal perturbation of lipid metabolic pathways in the liver of Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to the persistent organic pollutant PCB 153.
 • Vis forfatter(e) (2016). Chemical warfare in the marine environment: genomic survey of the Atlantic cod (Gadus morhua) defensome reveals the absence of an important xenosensor.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Slik kan Forskingsrådet sørge for meir deling av forskingsdata. Khrono.no.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Slik kan Forskingsrådet sørge for meir deling av forskingsdata. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Torsken manglar eit viktig gen i forsvaret mot miljøgifter. Forskning.no.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Experimental systems for studying toxicological responses in teleost species. In vitro, ex vivo and in silico studies of zebrafish (Danio rerio) and Atlantic cod (Gadus morhua).
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Intervjua på NRK Nyhetsmorgen i samband med Instagram-kontoen @Marta_forskar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forskarar bura torsken inne for å studere effektane av miljøgifter.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2012). Integrative environmental genomics of cod (Gadus morhua) reveal the mechanisms underlying MeHg- and PCB153 induced toxicity. Comparative Biochemistry and Physiology A. S49-S49.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). dCOD 1.0: DECODING THE SYSTEMS TOXICOLOGY OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) – HIGHLIGHTS SO FAR.
 • Vis forfatter(e) (2019). THE CHEMICAL DEFENSOME OF ATLANTIC COD (GADUS MORHUA): HOW DOES IT DIFFER FROM DEFENSOME NETWORKS IN OTHER TELEOST SPECIES?
 • Vis forfatter(e) (2019). Chemical warfare in the aquatic environment - The chemical defensome networks of model fish species.
 • Vis forfatter(e) (2019). A draft metabolic reconstruction of Atlantic cod (Gadus morhua) liver .
 • Vis forfatter(e) (2018). MODELLING THE CHEMICAL DEFENSOME NETWORKS - a comparative visualisation of the defense genes and interactions in two fish species and human.
 • Vis forfatter(e) (2017). dCod 1.0: decoding the systems toxicology of Atlantic cod (Gadus morhua).
 • Vis forfatter(e) (2017). dCod 1.0: decoding the systems toxicology of Atlantic cod (Gadus morhua) - WP8: biomarkers and xenosensors.
 • Vis forfatter(e) (2017). dCod 1.0: decoding the systems toxicology of Atlantic cod (Gadus morhua) - WP8: biomarkers and xenosensors.
 • Vis forfatter(e) (2017). dCod 1.0 decoding the systems toxicology of Atlantic cod.
 • Vis forfatter(e) (2017). Using precision-cut liver slices (PCLS) and luciferase reporter gene assays to characterise the aryl hydrocarbon receptors (Ahr) in Atlantic cod (Gadus morhua).
 • Vis forfatter(e) (2017). Using precision-cut liver slices (PCLS) and luciferase reporter gene assays to characterise the aryl hydrocarbon receptors (Ahr) in Atlantic cod (Gadus morhua).
 • Vis forfatter(e) (2017). Using precision-cut liver slices (PCLS) and luciferase reporter gene assays to characterise the aryl hydrocarbon receptors (Ahr) in Atlantic cod (Gadus morhua).
 • Vis forfatter(e) (2017). Ecotoxicological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) following caging near a previously capped waste disposal site in Kollevågen, Askøy, Norway .
 • Vis forfatter(e) (2017). Ecotoxicological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) following caging near a previously capped waste disposal site in Kollevågen, Askøy, Norway .
 • Vis forfatter(e) (2017). Ecotoxicological responses in Atlantic cod (Gadus morhua) following caging near a previously capped waste disposal site in Kollevågen, Askøy, Norway .
 • Vis forfatter(e) (2016). Using precision-cut liver slices (PCLS) and luciferase reporter gene assay to characterize the aryl hydrocarbon receptors (Ahr) in Atlantic cod (Gadus morhua).
 • Vis forfatter(e) (2016). Systems Toxicology Studies to Investigate Mechanisms of Toxicity of Environmental Chemicals Using Atlantic cod (Gadus morhua) as a Model Organism.
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrated analysis of transcriptome and proteome reveals perturbation of lipid metabolic pathways in the liver of Atlantic cod (Gadus morhua) treated with the persistent organic pollutant PCB 153 .
 • Vis forfatter(e) (2016). Effektar på lipidmetabolismen til atlanterhavstorsk (Gadus morhua) etter eksponering mot enkeltsambindingar og blandingar av miljøgiftar.
 • Vis forfatter(e) (2012). Integrative environmental genomics of Atlantic cod (Gadus morhua): exposure of cod liver slices to environmental contaminants.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter