Hjem
Marta Lorenzs bilde

Marta Lorenz

Førstebibliotekar, bibliometriker, forskningsstøtte
 • E-postMarta.Lorenz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 18
 • Besøksadresse
  Bibliotek for humaniora
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 BERGEN
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 BERGEN

Jeg er koordinator for bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket og ansvarlig for nettsiden om vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen.

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket tilrettelegger analyser og gir råd knyttet til publiseringsvirksomheten ved UiB, bibliometriske indikatorer og synlighet av forskningen. 

På vår nettside Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen synliggjøres publiseringsaktivitet for Universitetet i Bergen, ned på fakultets- og instituttnivå. Det viser utviklingen over tid, samarbeid med andre institusjoner og land, open access publisering og sammenligning med andre norske breddeuniversitet.  

Som medlem i BOA-teamet gir bibliometrigruppen råd om hvordan øke synlighet og innflytelse av egen forskning. Vi kan videre hjelpe med oppdatering av publiseringslister og gi informasjon om relevante bibliometriske indikatorer

Ta jerne kontakt via bibliometri@uib.no ved spørsmål ang. publiseringsvirksomheten ved UiB, dersom du trenger hjelp med publiseringslister eller råd for egen publiseringsstrategi for å øke gjennomslaget av egen forskning.

Mer informasjon om gruppens arbeid finnes under bibliometriske tjenester.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Mapping scholarly publications related to the Sustainable Development Goals: Do independent bibliometric approaches get the same results? Quantitative Science Studies (QSS). 1092-1108.
 • Vis forfatter(e) (2018). Filter bubbles in interdisciplinary Research: a Case study on climate and society. Library hi tech. 225-236.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital presence of norwegian scholars on academic network sites-where and who are they? PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2014). Uncertainties in Arctic sea ice thickness and volume: new estimates and implications for trends. The Cryosphere. 705-720.
 • Vis forfatter(e) (2013). Waveform classification of airborne synthetic aperture radar altimeter over Arctic sea ice. The Cryosphere. 1315-1324.
 • Vis forfatter(e) (2012). Arctic Clouds and Surface Radiation – a critical comparison of satellite retrievals and the ERA-Interim reanalysis. Atmospheric Chemistry and Physics (ACP). 6667-6677.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2015). Cryosat postlaunch validation study for sea ice 2011-2012 PRODEX Final Report. 368. 368. .
 • Vis forfatter(e) (2015). CryoSat post-launch validation study for sea ice 2011-2012. Final report. 368. 368. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Analysis of CryoSat-2 radar altimeter waveforms over different Arctic sea ice regimes.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Measuring research output related to the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs): A bibliometric perspective.
 • Vis forfatter(e) (2017). Increased Impact for Open Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2017). Citation and social media impact with regard to open publishing.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Digital Presence of Scholars. Where and Who They Are and How They Interact.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvor tumler våre forskere seg? Forskerprofiler på tvers av akademiske nettjenester .
 • Vis forfatter(e) (2015). Forskernes digitale nærvær og identitet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). Arctic sea ice altimetry - advances and current uncertainties.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2013). Waveform analysis of Ku-Band radar altimeter data over Arctic sea ice.
 • Vis forfatter(e) (2012). Waveform analysis of Ku-Band radar altimeter data over Arctic sea ice.
 • Vis forfatter(e) (2012). Integrated Studies of Multi-Polarimetric SAR Over Sea Ice.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.