Hjem
Marta Lorenzs bilde

Marta Lorenz

Førstebibliotekar, bibliometriker (forskningsstøtte)
 • E-postMarta.Lorenz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 18
 • Besøksadresse
  Bibliotek for humaniora
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 BERGEN
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 BERGEN

Jeg er koordinator for bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket og ansvarlig for nettsiden om vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen.

Bibliometrigruppen ved Universitetsbiblioteket tilrettelegger analyser og gir råd knyttet til publiseringsvirksomheten ved UiB, bibliometriske indikatorer og synlighet av forskningen. 

På vår nettside Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen synliggjøres publiseringsaktivitet for Universitetet i Bergen, ned på fakultets- og instituttnivå. Det viser utviklingen over tid, samarbeid med andre institusjoner og land, open access publisering og sammenligning med andre norske breddeuniversitet.  

Som medlem i BOA-teamet gir bibliometrigruppen råd om hvordan øke synlighet og innflytelse av egen forskning. Vi kan videre hjelpe med oppdatering av publiseringslister og gi informasjon om relevante bibliometriske indikatorer

Ta jerne kontakt via bibliometri@uib.no ved spørsmål ang. publiseringsvirksomheten ved UiB, dersom du trenger hjelp med publiseringslister eller råd for å øke gjennomslaget av egen forskning.

Mer informasjon om gruppens arbeid finnes under bibliometriske analyser.

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Filter bubbles in interdisciplinary Research: a Case study on climate and society. Library hi tech. 225-236.
 • 2015. Digital presence of norwegian scholars on academic network sites-where and who are they? PLOS ONE.
 • 2014. Uncertainties in Arctic sea ice thickness and volume: new estimates and implications for trends. The Cryosphere. 705-720.
 • 2013. Waveform classification of airborne synthetic aperture radar altimeter over Arctic sea ice. The Cryosphere. 1315-1324.
 • 2012. Arctic Clouds and Surface Radiation – a critical comparison of satellite retrievals and the ERA-Interim reanalysis. Atmospheric Chemistry and Physics. 6667-6677.
Rapport
 • 2015. Cryosat postlaunch validation study for sea ice 2011-2012 PRODEX Final Report. 368. 368. .
 • 2015. CryoSat post-launch validation study for sea ice 2011-2012. Final report. 368. 368. .
Faglig foredrag
 • 2016. Analysis of CryoSat-2 radar altimeter waveforms over different Arctic sea ice regimes.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Measuring research output related to the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs): A bibliometric perspective.
 • 2017. Increased Impact for Open Publishing.
 • 2017. Citation and social media impact with regard to open publishing.
 • 2015. The Digital Presence of Scholars. Where and Who They Are and How They Interact.
 • 2015. Hvor tumler våre forskere seg? Forskerprofiler på tvers av akademiske nettjenester .
 • 2015. Forskernes digitale nærvær og identitet.
Doktorgradsavhandling
 • 2014. Arctic sea ice altimetry - advances and current uncertainties.
Poster
 • 2013. Waveform analysis of Ku-Band radar altimeter data over Arctic sea ice.
 • 2012. Waveform analysis of Ku-Band radar altimeter data over Arctic sea ice.
 • 2012. Integrated Studies of Multi-Polarimetric SAR Over Sea Ice.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.