Hjem
Marte-Helene Bjørks bilde

Marte-Helene Bjørk

Førsteamanuensis
 • E-postMarte.Bjork@uib.no
 • Telefon+47 959 76 755
 • Besøksadresse
  Nevrologisk avdeling, Gamle hovedbygning, Jonas Liesvei 71, Haukeland Universitetssykehus
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Marte Bjørk arbeider hovedsakelig med populasjonsbaserte undersøkelser på mennesker med nevrologiske sykdommer. Hun undersøker blant annet hvordan mors epilepsisykdom påvirker graviditet, fødsel og barnets videre utvikling. Hun er også involvert i forskning på bakenforliggende årsaker til migreneanfall gjennom bruk av nevrofysiologiske metoder. 

Hovedveileder for 2 PhD kandidater innenfor nevroepidemiologi. Bedside undervisning av medisinstudenter innenfor klinisk nevrologi. 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • 2019. Language impairment in children aged 5 and 8 years after antiepileptic drug exposure in utero – the Norwegian Mother and Child Cohort Study . European Journal of Neurology. 1-9.
 • 2019. Fluctuations of sensorimotor processing in migraine: A controlled longitudinal study of beta event related desynchronization. The Journal of Headache and Pain. 1-10.
 • 2018. Verbal abilities in children of mothers with epilepsy: Association to maternal folate status. Neurology. e811-e821.
 • 2017. Young people with epilepsy have an increased risk of eating disorder and poor quality diet. Epilepsia Open. 40-45.
 • 2017. Association of folic acid supplementation during pregnancy with the risk of autistic traits in children exposed to antiepileptic drugs in utero. JAMA Neurology. 160-168.
 • 2017. Alterations in post-movement beta event related synchronization throughout the migraine cycle: A controlled, longitudinal study. Cephalalgia. 718-729.
 • 2016. Overweight in epilepsy as a risk factor for pregnancy and delivery complications. Epilepsia. 1849-1857.
 • 2016. Life satisfaction in women with epilepsy during and after pregnancy. Epilepsy & Behavior. 251-257.
 • 2015. Psychiatric comorbidity, social aspects and quality of life in a population-based cohort of expecting fathers with epilepsy. PLOS ONE. 15 sider.
 • 2015. Epilepsy and eating disorders during pregnancy: Prevalence, complications and birth outcome. Seizure. 81-84.
 • 2015. Depression and anxiety in women with epilepsy during pregnancy and after delivery: a prospective population-based cohort study on frequency, risk factors, medication, and prognosis. Epilepsia. 28-39.
 • 2014. Using the Norwegian Mother and Child Cohort Study to determine risk factors for delayed development and neuro-psychiatric symptoms in the offspring of parents with epilepsy. Norsk Epidemiologi. 79-89.
 • 2014. Sleep quality, arousal and pain thresholds in tension-type headache: A blinded controlled polysomnographic study. Cephalalgia. 455-463.
 • 2014. Sleep quality and arousal in migraine and tension-type headache: The headache-sleep study. Acta Neurologica Scandinavica, Supplementum. 47-54.
 • 2014. Diffusion-weighted lesions in acute ischaemic stroke patients with migraine. Acta Neurologica Scandinavica. 41-46.
 • 2013. Sleep-related and non-sleep-related migraine: interictal sleep quality, arousals and pain thresholds. The Journal of Headache and Pain. 9 sider.
 • 2013. Sleep quality, arousal and pain thresholds in migraineurs: a blinded controlled polysomnographic study. The Journal of Headache and Pain. 10 sider.
 • 2011. What initiates a migraine attack? Conclusions from four longitudinal studies of quantitative EEG and steady-state visual-evoked potentials in migraineurs. Acta Neurologica Scandinavica. 56-63.
 • 2011. Photic EEG-driving responses related to ictal phases and trigger sensitivity in migraine: A longitudinal, controlled study. Cephalalgia. 444-455.
 • 2011. Cerebral arterial vasospasm. . Tidsskrift for Den norske legeforening. 1558.
 • 2010. The EEG response to photic stimulation is not increased in alcohol-related seizures. Clinical Neurophysiology. 1810-1815.
 • 2010. Quantitative EEG in Patients With Alcohol-Related Seizures. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 1751-1758.
 • 2009. The occipital alpha rhythm related to the "migraine cycle" and headache burden: a blinded, controlled longitudinal study. Clinical Neurophysiology. 464-471.
 • 2009. Interictal quantitative EEG in migraine: a blinded controlled study. The Journal of Headache and Pain. 331-339.
 • 2008. Quantitative EEG power and asymmetry increase 36 h before a migraine attack. Cephalalgia. 960-968.
 • 2008. Quantitative EEG findings in patients with acute, brief depression combined with other fluctuating psychiatric symptoms: a controlled study from an acute psychiatric department. BMC Psychiatry.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. The NorMig study: Migraine prophylactics in the Norwegian population- duration of use and effect on triptan prescription.
 • 2018. Increased preictal beta-ERD-response of primary sensorimotor cortex during brief hand movements with sensory stimulation in migraine.
 • 2013. The headache sleep study.
 • 2013. I hvilken grad vurderer Nevrologer førerkortforskriften likt.
 • 2013. Førerkortforskriften:Hva betyr de nye reglene for deg som nevrolog?
 • 2013. Doesmother’s epilepsy or its treatment affect the brain of the child?
 • 2013. Anxiety and depression before and after delivery in pregnant women with epilepsy - A prospective, population based study.
 • 2009. Langsom hjerneaktivitet mellom migreneanfall: en blinded, kontrollert EEG studie.
 • 2008. Kortikal bakgrunnsaktivitet i relasjon til anfall og hodepinealvorlighet hos migrenepasienter.
 • 2007. Cyclic brain function in migraine.
 • 2006. EEG og QEEG funn i pasienter med AUDS sammenlignet med MDE.
 • 2004. Electroencephalographic Findings in Patients with Depression and Rapidly Changing Psychiatric Symptoms.
 • 2003. EEG and quantitative EEG findings in patients with depression and rapidly changing psychiatric symptoms: a naturalistic study from an acute psychiatric departmen.
Leserinnlegg
 • 2014. M.H. Bjørk & I.O. Gjerde svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1549.
 • 2013. Answer to comment on "sleep quality, arousal and pain thresholds in migraineurs: a blinded controlled polysomnographic study". The Journal of Headache and Pain. 14-56.
 • 2011. Brev til redaktørenMarte-Helene Bjørk og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2334.
Short communication
 • 2015. En mann i 50-årene med høyt ferritinnivå og økende kognitiv svikt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1369-1372.
 • 2014. Spasmer i beina – skade i nakken. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1150.
Anmeldelse
 • 2011. Forstyrrelser i hjernen ved migrene. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Overweight and eating disorders in people with epilepsy.
 • 2011. Do Brain Rhythms Change before the Migraine Attack? A Longitudinal Controlled EEG Study.
Intervju
 • 2010. Migrenehjerner sliter.
 • 2010. Migrenehjerner sliter.
 • 2010. Migrenehjerner har et problem.
 • 2008. Neural activity changes seen well before migraine onset.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Perinatal depression in neurological disease and disability.
Sammendrag/abstract
 • 2012. Subjective and objective sleep quality related to pain thresholds in tension type headache and controls. Journal of Sleep Research. 176-176.
 • 2010. Photic EEG-driving responses (SSVEPs) are depressed in migraine without aura within a true interictal interval. European Journal of Neurology. 659-659.
 • 2006. The alpha rhythm in migraine: a longitudinal EEG study. Scotland Clin Neurophysiol. 139-139.
 • 2005. Quantitative electroencephalography (QEEG) in migraine. Cephalalgia. 882.
Poster
 • 2019. Cyclic fluctuations of sensorimotor cortex sensory processing in migraine may be important for attack initiation: observations from event related EEG changes.
 • 2016. EVENT RELATED DYNAMICS OF PRIMARY SENSORIMOTOR CORTEX DURING BRIEF HAND MOVEMENTS WITH AND WITHOUT DISCRIMINATIVE SENSORY STIMULATION IN MIGRAINE.
 • 2014. Arousability and headache onset time Sleep quality and pain thresholds in tension-type headache, migraine and healthy controls.
 • 2012. Subjective and objective sleep quality related to pain thresholds in tension type headache and controls.
 • 2010. Sensorisk hypersensitivitet hos migrenepasienter er assosiert med langsommere EEG-aktivitet og dårligere respons på blikende lys.
 • 2010. Migrenepasienter har lavere fotorespons når målingene er gjort mer enn 72 timer før anfall.
 • 2008. Alpha activity in relation to attacks and clinical severity in migraine.
 • 2007. Cyclic brain functions in migraine.
 • 2006. The alpha rhythm in migraine: a longitudinal EEG study.
 • 2005. Quantitative electroencephalography (QEEG) in migraine.
 • 2005. Patients in a psychiatric intensive care unit (PICU) with depression and rapidly changing psychiatric symptoms: EEG and quantitative EEG findings.
 • 2005. Patients in a Psychiatric Intensive Care Unit with Depression and Rapidly Changing Psychiatric Symptoms: EEG and Quantitative EEG Finding.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2019. Praktisk håndtering av hodepine. 617-620.
 • 2015. Epilepsy and recommendations for breastfeeding. 57-65.
 • 2015. Depression and anxiety during pregnancy and the postpartum period in women with epilepsy: A review of frequency, risks and recommendations for treatment. 39-45.
 • 2013. Is EEG a useful test in adult psychiatry? . 1200-1204.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte artikler:

 

 1. Marte Bjørk, Gyri Veiby, Simone F. Reiter, Jan Ø. Berle, Anne Kjersti Daltveit, Olav Spigset, Bernt A, Engelsen, Nils Erik Gilhus.Depression and anxiety in women with epilepsy during pregnancy and after delivery: a prospective population-based cohort study on frequency, risk factors, medication, and prognosis. Epilepsia. 2015;56(1):28-39.
 2. Eivind Kolstad, Nils Erik Gilhus, Gyri Veiby, Simone F. Reiter, Morten I. Lossius, Marte Helene Bjørk. Epilepsy and eating disorders during pregnancy: Prevalence, complications and birth outcome. Seizure. 2015 May;28:81-4
 3. Marte Bjørk, Gyri Veiby, Bernt A. Engelsen, Nils Erik Gilhus. Depression and anxiety during pregnancy and the postpartum period in women with epilepsy; a review of frequency, risks and recommendations for treatment. Seizure. 2015;28:33-39.Review.
 4. Morten Engstrøm, Knut Hagen, Marte Bjørk, Lars Jacob Stovner, Marit Stjern, Trond Sand.Sleep quality, arousal and pain thresholds in tension-type headache. A blinded controlled polysomnographic study. Cephalalgia 2014;34(6):455-63
 5. Marte Bjørk, Knut Hagen, Lars Jacob Stovner, Trond Sand. Photic EEG-driving responses related to ictal phases and trigger sensitivity in migraine: a longitudinal, controlled study. Cephalalgia 2011; 31:444-455

Født 1980. Samboer, 3 barn.

Utdanning: Cand med 2007. Medisinsk profesjonsstudium med forskerlinje, Norges teknisk vitenskapelige universitet (NTNU).

PhD i Nevrovitenskap, NTNU 2011. PhD avhandlingen omhandlet hjernerytmenes betydning for forståelse av anfallsutløsende faktorer ved migrene.  

Fra 2010 lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling med 50 % stilling som postdoktor ved Klinisk Institutt 1 siden 2012. 

Lenke til side på Researchgate.