Hjem
Marte Dahl Reisæters bilde

Marte Dahl Reisæter

Stipendiat, Stipendiat
 • E-postMarte.Reiseter@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 32
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Reisæter er stipendiat og har siden januar 2021 jobbet med et doktorgradsprosjekt om temaet EU-domstolenes begrensede legalitetskontroll av komplekse økonomiske vurderinger i konkurranse- og statsstøttesaker. Dette temaet tar opp prosessuelle og forvaltningsrettslige sider ved de overnasjonale håndhevingssystemene i EU/EØS, samt materielle konkurranse- og statsstøtteregler. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Effektiv rettsbeskyttelse under EØS/EFTA-statenes tilknytning til Det europeiske finanstilsynssystemet. Lov og Rett. 207-224.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.