Hjem
Marte Haaves bilde

Marte Haave

Førsteamanuensis, PhD i økotoksikologi. For tiden er hovedfokus på mikroplast.
 • E-postmarte.haave@uib.no
 • Telefon+47 55 58 44 63+4741544734
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Min bakgrunn er fra persistente miljøgifter og deres effekter på hormonsystemer og nerveutvikling i pattedyr, fra isbjørn til hvite mus. Jeg har erfaring fra prøvetakning  og merking av ville dyr, kontrollerte lab-studier av pattedyr, og bruk av molekylærbiologiske og cellebiologiske metoder. Jeg har jobbet med marine miljøovervåkningsprogram med både prøvetaking og faglig rapportering, og har ledet større miljøundersøkelser for industri og næringsliv. De siste årene har forskningsfokus vært på makroplast forekomst og effekter i miljøet, samt mikroplast som miljøforurensning. Jeg har jobbet med metodeutvikling for kvantifisering av mikroplast, kartlegging og kvantifisering i diverse miljøprøver, fra havbunn, jord, vann og organismer, til mat for mennesker. Opptak og skjebne i næringskjeden er blant mine viktigste interesseområder.  Cofunder av North Atlantic Microplastic Centre (NAMC) i 2020, hvor jeg er senterleder.

Jeg brenner for tverrfaglig samarbeid og faglig formidling. Jeg har organisert og deltatt i en rekke konferanser og eventer for ungdom,  og har stilt opp i over 40 intervjuer på radio, TV og skriftlige medier med tema Plast de siste årene. For tiden aktuell med NRK serien Plasthavet, der jeg også var faglig konsulent for Pandora film AS under utvikling av  serien.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline. Frontiers in Marine Science. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Documentation of Microplastics in Tissues of Wild Coastal Animals. Frontiers in Environmental Science.
 • Vis forfatter(e) (2019). Different stories told by small and large microplastics in sediment - first report of microplastic concentrations in an urban recipient in Norway. Marine Pollution Bulletin. 501-513.
 • Vis forfatter(e) (2018). Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities. Marine Pollution Bulletin. 483-495.
 • Vis forfatter(e) (2011). Long-term effects of environmentally relevant doses of 2,2 ',4,4 ',5,5 ' hexachlorobiphenyl (PCB153) on neurobehavioural development, health and spontaneous behaviour in maternally exposed mice. Behavioral and Brain Functions. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fish consumption reduces transfer of BDE47 from dam to murine offspring. Chemosphere. 348-354.
 • Vis forfatter(e) (2011). Cerebral gene expression and neurobehavioural development after perinatal exposure to an environmentally relevant polybrominated diphenylether (BDE47). Cell Biology and Toxicology. 343-361.
 • Vis forfatter(e) (2006). Promyelocytic leukemia nuclear bodies are predetermined processing sites for damaged DNA. Journal of Cell Science. 3284-3295.
 • Vis forfatter(e) (2003). Polychlorinated biphenyls and reproductive hormones in female polar bears at Svalbard. Environmental Health Perspectives. 431-436.
 • Vis forfatter(e) (2002). PCBs and reproductive hormones in female polar bears. Environmental Health Perspectives.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). What is the problem with plastics?
 • Vis forfatter(e) (2018). Urban mikroplast - arbeidet mot plast og marin forsøpling i Bergen kommune.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mikroplast - metoder og resultater med relevans for olje og gass.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvor kommer søppelet fra og hvordan fordeler det seg på Norskekysten?
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva er problemet med plast?
 • Vis forfatter(e) (2018). Folkeforskning - for en skattekiste!
 • Vis forfatter(e) (2017). What about plastic?
 • Vis forfatter(e) (2017). Renseteknikk og kvantifisering av mikroplast i sediment.
 • Vis forfatter(e) (2017). Microplastics distribution and occurrence in an urban model fjord.
 • Vis forfatter(e) (2017). Method development for quantification of marine microplastics - ongoing research and future challenges.
 • Vis forfatter(e) (2017). Method Development for quantification of marine microplastics.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva er det med plast.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Oppspill til debatt på Hovedscenen: Bærekraft & business – tåler havet den belastningen vi nå utsetter det for?
 • Vis forfatter(e) (2018). Plastforurensning, hva gjør vi nå?
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) (2017). Plast i havet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva er det med plast?
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva er det med plast?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Occurrence of microplastics in filet and organs of farmed and wild salmon.
 • Vis forfatter(e) (2018). Marine Microplastics - concentrations and distribution in an urban recipient.
 • Vis forfatter(e) (2018). Marine Microplastics - concentration and distribution in an urban recipient.
 • Vis forfatter(e) (2016). Source to sink: Microplastics ingested by benthic fauna from discharge Points to deep basins in an urbal model fjord.
 • Vis forfatter(e) (2016). Microplastics in a Norwegian Urban Model Fjord.
 • Vis forfatter(e) (2004). Endocrine disruption caused by organochlorines (OCs). Field studies and experimental models.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Relevans, lissom? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det er nyttig å kveppe mus. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Developmental effects of maternal exposure to two common organohalogens - neurobehaviour, cerebral gene-expression and the potential ameliorating effect of seafood in mouse offspring.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Ett år etter «Plasthvalen» døde: - Den har vekket oss.
 • Vis forfatter(e) (2017). Eit evig hav av plast.
 • Vis forfatter(e) (2017). Disse ungdommene har forsket på forsøplingen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vil kartlegge mikroplast i Byfjorden.
 • Vis forfatter(e) (2016). Første norske kartlegging av mikroplast i Bergen.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2009). Histopathological effects on target organ maturation in juvenile female mice upon exposure to 2,3,7,8-TCDD, PCB-153, PBDE-47 or HBCD through a salmon-based diet. Reproductive Toxicology. 127-127.
 • Vis forfatter(e) (2009). Histopathological effects of 2,3,7,8-TCDD, PCB-153, PBDE-47, and HBCD administered in a salmon-based diet to juvenile female balb/c mice. Experimental and Toxicological Pathology. 406-407.
 • Vis forfatter(e) (2009). Genomics-based assessment of toxicity in mice to four contaminants (2,3,7,8-TCDD, CB-153, BDE-47 AND HBCD), commonly found in seafood. Organohalogen Compounds.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective. Environment International. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Endocrine disruption induced by organochlorines (OCs): Field studies and experimental models. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. 53-76.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bastesen, E., Haave, M., Andersen, G. L., Velle, G., Bødtker, G. and Krafft, C. G. (2021). Rapid Landscape Changes in Plastic Bays Along the Norwegian Coastline. Frontiers in Marine Science 8(166). DOI: 10.3389/fmars.2021.579913

Haave, M., Gomiero, A., Schönheit, J., Nilsen, H. and Olsen, A. B. (2021). Documentation of Microplastics in Tissues of Wild Coastal Animals. Frontiers in Environmental Science 9(31). DOI: 10.3389/fenvs.2021.575058

Lusher, A. L., Hurley, R., Arp, H. P. H., Booth, A. M., Brate, I. L. N., Gabrielsen, G. W., Gomiero, A., Gomes, T., Grosvik, B. E., Green, N., Haave, M., Hallanger, I. G., Halsband, C., Herzke, D., Joner, E. J., Kogel, T., Rakkestad, K., Ranneklev, S. B., Wagner, M. and Olsen, M. (2021). Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective. Environ Int 157: 106794. DOI: 10.1016/j.envint.2021.106794

VKM 2019 Skåre, Janneche Utne; Alexander, Jan; Haave, Marte; Jakubowicz, Ignacy; Knutsen, Helle Katrine; Lusher, Amy; Ogonowski, Martin; Rakkestad, Kirsten Eline; Skaar, Ida; Sverdrup, Line Emilie; Wagner, Martin (et al.) Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2019 (ISBN 978-82-8259-332-8) 175 s. VKM Report (2019:16) 

Haave M, Lorenz C, Primpke S, Gerdts G. Different stories told by small and large microplastics - First report of microplastic concentrations in an urban recipient in Norway. Marine Pollution Bulletin 141: 501-513 https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.02.015. 

Johansen P-O, Isaksen TE, Bye-Ingebrigtsen E, Haave M, Dahlgren TG, Kvalø SE, Greenacre M, Durand D, Rapp HT. 2018. Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities, Marine Pollution Bulletin. 128: 483-495. 

Haave MFolven KICarroll TGlover CHeegaard EBrattelid THogstrand CLundebye AK. 2011. Cerebral gene expression and neurobehavioural development after perinatal exposure to an environmentally relevant polybrominated diphenylether (BDE47). Cell Biol Toxicol. 27: 343-361. 

Haave MBernhard AFolven KIBrattelid TLundebye AK. 2011. Fish consumption reduces transfer of BDE47 from dam to murine offspring. Chemosphere. 84: 348-54. 

Haave MBernhard AJellestad FKHeegaard EBrattelid TLundebye AK. 2011. Long-term effects of environmentally relevant doses of 2,2’,4,4’,5,5’ hexachlorobiphenyl (PCB153) on neurobehavioural development, health and spontaneous behaviour in maternally exposed mice. Behav Brain Funct. 13: 7:3 

Hogstrand C, Carroll TS, Rasinger JD, Reffatto V, Lundebye AK, Haave M, Tassinari R, Altieri I, Maranghi F, Moracci G, Patriarca P, Mantovani A, Menditto A, Macri A. 2010. Systems biology investigation of the mechanisms of brominated flame retardant neurotoxicity. In: Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology. 157: S4 - S4 

Bøe SOHaave MJul-Larsen AGrudic ABjerkvig RLønning PE. 2006. Promyelocytic leukemia nuclear bodies are predetermined processing sites for damaged DNA. J Cell Sci.119 (Pt 16): 3284-3295. 

Ropstad EOskam ICLyche JLLarsen HJLie EHaave MDahl EWiger RSkaare JU. 2006. Endocrine disruption induced by organochlorines (OCs): field studies and experimental models. J Toxicol Environ Health A. 69: 53-76. 

Haave MRopstad EDerocher AELie EDahl EWiig ØSkaare JUJenssen BM. 2003. Polychlorinated biphenyls and reproductive hormones in female polar bears at Svalbard. Environ Health Perspect. 111: 431-6

Other outputs of relevance (e.g. datasets, software, non peer-reviewed publications and conference proceedings – most recent) 

Haave M, Lorenz C, Primpke S, Gerdts G. 2018. Microplastic occurrence and distribution from discharge points to deep basins in an urban model fjord. In: Baztan J., Bergmann M., Carrasco A., Fossi C., Jorgensen B., Miguelez A., Pahl S., Thompson R.C., Vanderlinden J-P. (Eds.) 2018, MICRO 2018. Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions. 414 pp. MSFS-RBLZ. ISBN 978-84-09-06477-9 . CC-BY-NC-SA.

Haave M, Lorenz C, Primpke S, Gerdts G. 2018. Microplastic occurrence and distribution from discharge points to deep basins in an urban model fjord. In: Waugh, C., Reinhardy, H. And Jenssen, BM 2018 (Eds). Proceedings of the Norwegian Environmental Toxicology Symposium, Svalbard 2018

 

A number of reports on environmental monitoring  during the years 2012 -2018 at Uni Research, and  2018 to present at NORCE Norwegian research Centre.

Link to reports and publications here.

Please see the Cristin database https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=52279&la=no&action=sok  

 

To be completed. See also Norceresearch.no