Hjem
Marte Haaves bilde

Marte Haave

Førsteamanuensis
 • E-postMarte.Haave@uib.no
 • Telefon+47 55 58 44 63+47 415 44 734
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline. Frontiers in Marine Science. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Documentation of Microplastics in Tissues of Wild Coastal Animals. Frontiers in Environmental Science.
 • Vis forfatter(e) 2019. Different stories told by small and large microplastics in sediment - first report of microplastic concentrations in an urban recipient in Norway. Marine Pollution Bulletin. 501-513.
 • Vis forfatter(e) 2018. Temporal changes in benthic macrofauna on the west coast of Norway resulting from human activities. Marine Pollution Bulletin. 483-495.
 • Vis forfatter(e) 2011. Long-term effects of environmentally relevant doses of 2,2 ',4,4 ',5,5 ' hexachlorobiphenyl (PCB153) on neurobehavioural development, health and spontaneous behaviour in maternally exposed mice. Behavioral and Brain Functions. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fish consumption reduces transfer of BDE47 from dam to murine offspring. Chemosphere. 348-354.
 • Vis forfatter(e) 2011. Cerebral gene expression and neurobehavioural development after perinatal exposure to an environmentally relevant polybrominated diphenylether (BDE47). Cell Biology and Toxicology. 343-361.
 • Vis forfatter(e) 2006. Promyelocytic leukemia nuclear bodies are predetermined processing sites for damaged DNA. Journal of Cell Science. 3284-3295.
 • Vis forfatter(e) 2003. Polychlorinated biphenyls and reproductive hormones in female polar bears at Svalbard. Environmental Health Perspectives. 431-436.
 • Vis forfatter(e) 2002. PCBs and reproductive hormones in female polar bears. Environmental Health Perspectives.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2021. Sluttrapportering Registreringsarbeid under prosjektet «Ryddeaksjon Jærkysten» 2018–2020. .
 • Vis forfatter(e) 2021. Mikroplast i gater og sandfang: De første resultatene fra Bergen kommune sitt prosjekt Urban Mikroplast. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Utvikling av kartleggingsmetoder og estimat for oppryddingskostnader for makroplast i strandsonen. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Quantification of microplastic in fillet and organs of farmed and wild salmonids - a comparison of methods for detection and quantification - SALMODETECT. 8-2020. 8-2020. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Plast i elver på Vestlandet. 390. 390. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Plast i dyr langs kysten. Rapport fra forskningsprosjekt. 28. 28. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 2019:16. 2019:16. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018. 326. 326. .
 • Vis forfatter(e) 2016. Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl i Lindås 2016. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) 2016. Karlegging av elvemusling ved E134 Damåsen-Saggrenda. 273. 273. .
 • Vis forfatter(e) 2016. Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn. .
 • Vis forfatter(e) 2016. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Strømmålinger i Sørfjorden i Hardanger. 15-2015. 15-2015. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås kommune 2013. 1-2015. 1-2015. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014. 4-2015. 4-2015. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013. 9-2015. 9-2015. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Miljøundersøkelse Kollevågen 2014. 5-2015. 5-2015. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Miljøgifter i biota ved Statoil Mongstad 2015. 35-2015. 35-2015. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Miljøundersøkelse ved Statoils oljeterminal på Sture i 2013. 21-2014. 21-2014. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Miljøtiltak i Gaupåsvatnet i samband med planlagt E16 mellom Arna og Vågsbotn. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Undersøkelser av utvalgte miljøgifter i krabbe ved Statoil Petroleum Mongstad. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Marinbiologisk undersøkelse ved HIM, Toraneset Miljøpark. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Marinbiologisk undersøkelse etter oljelekkasje til grunn ved Statoil Petroleum Mongstad. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Marinbiologisk miljøundersøkelse ved Haualand Interkommunale Miljøverk, Toraneset Miljøpark, Vindafjord kommune i 2012. .
 • Vis forfatter(e) 2013. LFI-213. Risikovurdering for miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken. .
 • Vis forfatter(e) 2013. LFI-212. Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdrag ved Bergen Lufthavn Flesland. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. What is the problem with plastics?
 • Vis forfatter(e) 2018. Urban mikroplast - arbeidet mot plast og marin forsøpling i Bergen kommune.
 • Vis forfatter(e) 2018. Mikroplast - metoder og resultater med relevans for olje og gass.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvor kommer søppelet fra og hvordan fordeler det seg på Norskekysten?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva er problemet med plast?
 • Vis forfatter(e) 2018. Folkeforskning - for en skattekiste!
 • Vis forfatter(e) 2017. What about plastic?
 • Vis forfatter(e) 2017. Renseteknikk og kvantifisering av mikroplast i sediment.
 • Vis forfatter(e) 2017. Microplastics distribution and occurrence in an urban model fjord.
 • Vis forfatter(e) 2017. Method development for quantification of marine microplastics - ongoing research and future challenges.
 • Vis forfatter(e) 2017. Method Development for quantification of marine microplastics.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er det med plast.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Oppspill til debatt på Hovedscenen: Bærekraft & business – tåler havet den belastningen vi nå utsetter det for?
 • Vis forfatter(e) 2018. Plastforurensning, hva gjør vi nå?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva kan vi gjøre med plastproblemet?
 • Vis forfatter(e) 2017. Plast i havet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er det med plast?
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er det med plast?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Occurrence of microplastics in filet and organs of farmed and wild salmon.
 • Vis forfatter(e) 2018. Marine Microplastics - concentrations and distribution in an urban recipient.
 • Vis forfatter(e) 2018. Marine Microplastics - concentration and distribution in an urban recipient.
 • Vis forfatter(e) 2016. Source to sink: Microplastics ingested by benthic fauna from discharge Points to deep basins in an urbal model fjord.
 • Vis forfatter(e) 2016. Microplastics in a Norwegian Urban Model Fjord.
 • Vis forfatter(e) 2004. Endocrine disruption caused by organochlorines (OCs). Field studies and experimental models.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2017. Plastproblemet krever handling. Bergens Tidende.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2010. Systems biology investigation of the mechanisms of brominated flame retardant neurotoxicity. Comparative Biochemistry and Physiology A. S4-S4.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2020. Relevans, lissom? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) 2010. Det er nyttig å kveppe mus. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2011. Developmental effects of maternal exposure to two common organohalogens - neurobehaviour, cerebral gene-expression and the potential ameliorating effect of seafood in mouse offspring.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2019. Vi må redusere utslippene av plast.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utslipp av plast kan ikke fortsette.
 • Vis forfatter(e) 2019. Skremt over mikroplastfunn i Byfjorden.
 • Vis forfatter(e) 2019. Plastproblemet er større enn me frykta .
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvorfor dukket 85 q-tips opp her? .
 • Vis forfatter(e) 2019. Gummifunn overrasket forskerne.
 • Vis forfatter(e) 2019. Enorme mengder plastavfall kartlagt .
 • Vis forfatter(e) 2018. Framand art kom flytande til Strøno.
 • Vis forfatter(e) 2018. Forskere skal øke engasjement for plastrydding.
 • Vis forfatter(e) 2018. Fant ikke plast i hval - Kan ha blitt truffet av en båt .
 • Vis forfatter(e) 2018. Ett år etter «Plasthvalen» døde: - Den har vekket oss.
 • Vis forfatter(e) 2018. Bergensforskere lager «plastkart» .
 • Vis forfatter(e) 2017. Unge forskere snakket for 6000.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ny hval drev i land der plasthvalen døde.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ny død kval fekk magen granska.
 • Vis forfatter(e) 2017. Fremmede arter flyter til Norge med plast.
 • Vis forfatter(e) 2017. Flyg med drone for å finna plastavfall.
 • Vis forfatter(e) 2017. Eit evig hav av plast.
 • Vis forfatter(e) 2017. Disse ungdommene har forsket på forsøplingen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Dette veit forskarane om plast i havet.
 • Vis forfatter(e) 2017. Barn forska på global søppelutfordring.
 • Vis forfatter(e) 2017. - Håper dette åpnet øynene til mange - 6000 barn og unge deltok i forskningskonferanse om plast i havet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Vil kartlegge mikroplast i Byfjorden.
 • Vis forfatter(e) 2016. Første norske kartlegging av mikroplast i Bergen.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2009. Histopathological effects on target organ maturation in juvenile female mice upon exposure to 2,3,7,8-TCDD, PCB-153, PBDE-47 or HBCD through a salmon-based diet. Reproductive Toxicology. 127-127.
 • Vis forfatter(e) 2009. Histopathological effects of 2,3,7,8-TCDD, PCB-153, PBDE-47, and HBCD administered in a salmon-based diet to juvenile female balb/c mice. Experimental and Toxicological Pathology. 406-407.
 • Vis forfatter(e) 2009. Genomics-based assessment of toxicity in mice to four contaminants (2,3,7,8-TCDD, CB-153, BDE-47 AND HBCD), commonly found in seafood. Organohalogen Compounds.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2017. Ocean Pollution: Message from a Plastic Whale.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2006. Endocrine disruption induced by organochlorines (OCs): Field studies and experimental models. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A. 53-76.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.