Hjem
Marte Knag Fylkesness bilde

Marte Knag Fylkesnes

Tidsskriftartikler
  • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Nygren, Lennart. 2017. Negotiating deficiency: Exploring ethnic minority parents' narratives about encountering child welfare services in Norway. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12400
  • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Bjørknes, Ragnhild; Nygren, Lennart. 2015. Frykten for barnevernet. En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Norges Barnevern. 92: 80-96.
  • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Hollekim, Ragnhild. 2015. Tar du ballen, Solveig Horne? Bergens Tidende. Publisert 2015-07-19.
  • Fylkesnes, Marte Knag; Netland, Marit. 2012. God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet: saksbehandleres og foreldres erfaringer. Norges Barnevern. 89: 220-235.
Rapporter/avhandlinger
  • Fylkesnes, Marte Knag. 2018. Frykt, forhandlinger og deltakelse: Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten. Universitetet i Bergen, Bergen. 171 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Flerkulturelt barnevern: Foreldre og ungdommers møte med barneverntjenesten http://www.uib.no/fg/bli/50121/flerkulturelt-barnevern-foreldre-og-ungdommers-erfaringer-i-m%C3%B8te-med