Hjem
Marte Knag Fylkesness bilde

Marte Knag Fylkesnes

Forsker II
NORCE, Uni Research Helse - RKBU
 • E-postMarte.Fylkesnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 74+47 406 45 069
 • Besøksadresse
  Nygårdsgt. 112 - 114
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Fylkesnes, Marte Knag; Taylor, Julie; Iversen, Anette Christine. 2018. Precarious participation: Exploring ethnic minority youth's narratives about out-of-home placement in Norway. Children and youth services review. 341-347.
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Nygren, Lennart. 2017. Negotiating deficiency: Exploring ethnic minority parents' narratives about encountering child welfare services in Norway. Child & Family Social Work. 196-203.
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Bjørknes, Ragnhild; Nygren, Lennart. 2015. Frykten for barnevernet. En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger. Tidsskriftet Norges Barnevern. 80-96.
 • Fylkesnes, Marte Knag; Netland, Marit. 2012. God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet: saksbehandleres og foreldres erfaringer. Tidsskriftet Norges Barnevern. 220-235.
Rapport
 • Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag; Lauritzen, Camilla; Nygård, Reidunn Håøy; Vis, Svein Arild. 2019. Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4. .
Faglig foredrag
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2014. «God praksis i møte med etniske minoritetsfamilier i barnevernet».
Populærvitenskapelig foredrag
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Fylkesnes, Marte Knag. 2019. Cultural sensitivity. Anthropological approaches in the Public services. .
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2016. Innvandreres møte med norsk barnevern - vern eller overgrep?
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2013. Om kommunikasjon mellom barnevernet og minoritetsforeldre i forbindelse med voldssaker.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag. 2019. Barnevernets undersøkelsesarbeid.
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2018. Participation and youth agency – narratives of out-of-home placement.
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2016. On Child Welfare Services in Norway and “the risky parent” – Refugee Parent perspectives.
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2016. Multicultural dilemmas in Norwegian child welfare. Refugee parents’ perspectives.
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2014. «Om god praksis – fortellinger om godt samarbeid i det flerkulturelle barnevernet.».
 • Fylkesnes, Marte Knag; Bjørknes, Ragnhild. 2014. «Etniske minoriteter i barnevernet – hva sier forskningen?».
 • Bjørknes, Ragnhild; Fylkesnes, Marte Knag; Hollekim, Ragnhild. 2014. Innvandrerfamilier i barnevernet: diskurser, intervensjoner og god praksis.
Kronikk
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Hollekim, Ragnhild. 2015. Tar du ballen, Solveig Horne? Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Fylkesnes, Marte Knag. 2018. Frykt, forhandlinger og deltakelse: Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten .
Faglig kapittel
 • Fylkesnes, Marte Knag; Paulsen, Veronika. 2019. Barnevern og migrasjon: barnevernspedagogen i møte med familier med kort botid i Norge. 145-157. I:
  • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen. 2019. Barnevernspedagog : en grunnbok. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Flerkulturelt barnevern: Foreldre og ungdommers møte med barneverntjenesten http://www.uib.no/fg/bli/50121/flerkulturelt-barnevern-foreldre-og-ungdommers-erfaringer-i-m%C3%B8te-med