Hjem
 • E-postmarte.mokkelbost@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 41+47 975 20 256
 • Besøksadresse
  Torgny Segerstedts vei 13
  5143 FYLLINGSDALEN
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Prosjektet The Social Archaeology of Houses - Rural Households in AD 800-1350 Central Norway analyserer hvordan sosiale aspekter og endringer kan tolkes gjennom hus fra arkeologiske kontekster. Materialet består av arkeologisk utgravde hus fra landsbygda i Midt-Norge, fra vikingtiden (800-1030 e.Kr.) og tidlig- til høymiddelalder (1030-1350 e.Kr.). Skriftlige kilder er også sentrale i prosjektet.

I løpet av vikingtiden og middelalderen og overgangen mellom disse periodene, endret det norrøne samfunnet seg på mange måter: Vikingtokt, handel og kolonisering brakte nye impulser til landet; de første norske byene ble grunnlagt; kristendommen ble introdusert og fikk fotfeste; kirken fikk makt og påvirket menneskers liv; og landet ble samlet under en konge. En av mine arbeidshypoteser er at de store samfunnsendringene i disse periodene påvirket menneskers liv direkte og førte til endringer i sosial praksis, da spesifikt i hverdagens hushold. Hus er sosiale konstruksjoner, med hensikt konstruert og bevisst designet for å fylle visse funksjoner. De er resultater av en viss økonomi og tilgang til visse materialer. Hus reflekterer sosiale aspekter ved deres samtid, samtidig som de forsterker visse sider ved samfunnet. De arkeologiske hus og husholdninger i dette prosjektet bør derfor være godt egnet til å studere endringer på det menneskelige plan.

Gjennom en analyse av hus, husholdninger og hverdagsliv hos befolkningen i Midt-Norge i 800-1350 e.Kr. søker prosjektet å undersøke hvordan husholdningene i denne regionen endret seg over tid, samt studere hvordan mennesker tilpasset seg store og små endringer i sosiale forhold. Prosjektet søker også å utforske variasjoner og likheter i Midt-Norge gjennom de angitte periodene.

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2017/6. Arkeologisk utgravning av steinalderlokaliteter, Meisingset, Tingvoll, Møre og Romsdal. 2017/6. 2017/6. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Årsrapport 2015. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. .
 • Vis forfatter(e) (2015). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/18. Arkeologisk undersøkelse på Sjetnan Øvre, Trondheim kommune. 2015/18. 2015/18. .
 • Vis forfatter(e) (2015). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/16. Arkeologisk utgraving Ørland kirkegård, Ørland kommune. 2014/16. 2014/16. .
 • Vis forfatter(e) (2014). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/3. Arkeologisk undersøkelse, Ølvisheimvegen på Egge, Steinkjer kommune. 2014/3. 2014/3. .
 • Vis forfatter(e) (2014). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/17 - Arkeologiske undersøkelser, Valum-Hallem, Verdal kommune. 17. 17. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for boligutbygging på Mediå gnr. 29/3 og 29/9 i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for Skorpa, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lok 9 – boplass/aktivitetsområde fra tidligneolittikum. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med gang- og sykkelveg Minsås-Lein, Verdal kommune, Nord-Trøndelag, 2013. Felt 1 og felt 2. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utbyggingsplaner for Hestvikholmane industriområde, Averøy kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lokalitet 14. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologiske undersøkelser. Reguleringsplan Orvika-Øygarden, lok 2 og lok 4, lokaliteter fra eldre steinalder. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologiske undersøkelser av kokegropfelt i forbindelse med vannforsyning Tranaskogvegen, Trana Øvre 190/1 og Ner-Trana 191/1, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag, 11.-22. mai 2009. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med nødutgraving langs kulturstien ”Fotefar mot nord” sør for nausttufter fra jernalder på Tjøtta, Alstahaug kommune, Nordland, 23.-27. juni 2008 . .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The Social Archaeology of Houses - Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway. A short presentation of my PhD project. .
 • Vis forfatter(e) (2019). The Social Archaeology of Houses - Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway. A first presentation of my PhD project. .
 • Vis forfatter(e) (2010). De ble begravd sittende. Et unikt gravfelt i Sandvika ved Nord-Trøndelags kyst. Foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sittegravbyggerne i Sandvika på Jøa. Presentert på FANT Seminar, Sesjon 1: Bosetning og gravlegging i jernalder.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Hverdagen etter endt arkeologiutdanning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lokalhistorie sett fra en arkeologs synsvinkel.
 • Vis forfatter(e) (2015). Utgravning, Ørland kirkegård 2014.
 • Vis forfatter(e) (2015). Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sittegravene i Sandvika. Foredrag ved Namdal Historielags årsmøte.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vikingtidens gravskikk i Norge. Lørdagsforedrag på Leikvin vikingmarked.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Urban household development in Viking age and Medieval Trondheim, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Changes in Urban Households in AD 950-1150 Trondheim, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vitenskapsmuseets utgravninger, med fokus på Ørland-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hallem 2013.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Arkeologisk utgravning på Meisingset. Sommeren 2016. Årbok for Nordmøre museum. 26-46.
 • Vis forfatter(e) (2016). Flerstolpehuset på Vik. Spor. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015. Årbok for Fosen. 159-174.
 • Vis forfatter(e) (2015). Grophuset på Viklem. Spor.
 • Vis forfatter(e) (2013). Høvdinghus på Hallem. Spor. 4-8.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Avdekkjer løyndom i gravrøyser.
 • Vis forfatter(e) (2016). Steinalderbolig fram i lyset.
 • Vis forfatter(e) (2016). Som en graver får en svar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Historien rundt ilden.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gjorde spennende funn. Arkeologiske utgravninger i full gang på Meisingset.
 • Vis forfatter(e) (2016). Finner eldgamle hemmeligheter/Meisingset i 8000 år.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fant tufter etter steinalderbygg.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fant perle av rav ved kampflybasen.
 • Vis forfatter(e) (2015). - Den viser at også de var glade i å pynte seg.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mener hallemsfunn var et høvdinghus.
 • Vis forfatter(e) (2014). Har trolig funnet gård fra vikingtiden.
 • Vis forfatter(e) (2014). Graver så lenge de har penger.
 • Vis forfatter(e) (2014). - Dette er veldig sjeldent. Arkeologer fant et gårdstun som trolig er fra vikingtiden ved Ørland kirke.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Utgravninger på Sjetnan Nedre i Trondheim".
 • Vis forfatter(e) (2013). Store langhus avdekket ved Stiklestad.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nrk distriktsradio - intervju angående utgravningen på Hallem i Verdal.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nrk distriktsradio - intervju angående utgravningen av langhus på Hallem i Verdal.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fant eldgammelt langhus.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Langhus Stiklestad".
 • Vis forfatter(e) (2012). Spor fra gamle Hamar.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fant steinalderspor langs Nordøyvegen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utgravninger på Trana.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nye funn på Aukra.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gjorde sjeldent perlefunn.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Roman period waste deposits at Ørland, Norway. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rural Buildings from the Viking and Early Medieval Period in Central Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). De ble begravd sittende. Ett unikt gravfelt i Sandvika ved Nord-Trøndelags kyst.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). The Social Archaeology of Houses.
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) (2015). På historisk grunn. I "Prospekt Hagebyen Tiller", Eiendomsmegler 1.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2010). Rike arkeologiske funn langs Nordøyvegen.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2016). Who Were These Vikings Buried Sitting Upright? Thornews.com 15.05.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tuft og øks. Norark.no 11.07.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skal rekonstruere steinovnen fra Viklem på Ørlandet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Metallfunn og sosialt søk. Norark.no 19.05.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Metallfunn og sosialt søk på Ørland kampflybase. Forskning.no 22.07.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Metallfunn og sosialt søk 2. Norark.no 23.02.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). I gang med 8000 år. Norark.no, 05.07.2016.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vei, lag og hus i nord på Ørland Kampflybase. Norark.no, 10.07.2015.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nydelig liten glassperle funnet på Ørland Kampflybase. Norark.no, 16.07.2015.
 • Vis forfatter(e) (2015). Langhus fra jernalderen på Ørland kampflybase. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Grophuset på Viklem. Norark.no.
 • Vis forfatter(e) (2014). Utgravning på Sjetnan i Trondheim. Norark.no, 26.06.2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Langhus og avsluttet utgravning på Sjetnan i Trondheim. Norark.no, 03.09.2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Førhistorisk jordbruk på Sjetnan Nedre. Norark.no, 15.07.2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fantastiske vikingtidsfunn på Viklem på Ørlandet. Norark.no, 28.05.2014.
 • Vis forfatter(e) (2013). To hus tett i tett på Lein. Norark.no, 15.07.2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). På gamle veier i Grong. Norark.no, 22.05.2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Large Iron Age houses discovered.
 • Vis forfatter(e) (2013). Langhus og hall på Hallem? Norark.no, 15.06.2013.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gjorde sjeldent perlefunn.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.