Hjem

Prosjektet The Social Archaeology of Houses - Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway analyserer hvordan sosiale aspekter og endringer kan tolkes gjennom hus fra arkeologiske kontekster. Materialet består av arkeologisk utgravde hus fra både by og landsbygd i Midt-Norge, fra vikingtiden (800-1030 e.Kr.) og tidlig- til høymiddelalder (1030-1350 e.Kr.). Skriftlige kilder er også sentrale i prosjektet.

I løpet av vikingtiden og middelalderen og overgangen mellom disse periodene, endret det norrøne samfunnet seg på mange måter: Vikingtokt, handel og kolonisering brakte nye impulser til landet; de første norske byene ble grunnlagt; kristendommen ble introdusert og fikk fotfeste; kirken fikk makt og påvirket menneskers liv; og landet ble samlet under en konge. En av mine arbeidshypoteser er at de store samfunnsendringene i disse periodene påvirket menneskers liv direkte og førte til endringer i sosial praksis, da spesifikt i hverdagens hushold. noe som vil være syn. Innenfor en underdisiplin av arkeologi som kalles husholdsarkeologi, er det sagt at husholdningen utgjør en grunnleggende sosial enhet i samfunnet. Husholdningen er i tillegg sett på som den minste skalaen for sosial endring. De arkeologiske hus og husholdninger i dette prosjektet bør derfor være godt egnet til å studere endringer på det menneskelige plan.

Gjennom en analyse av hus, husholdninger og hverdagsliv hos befolkningen i Midt-Norge i 800-1350 e.Kr. søker prosjektet å undersøke hvordan husholdningene i denne regionen endret seg over tid, samt studere hvordan mennesker tilpasset seg store og små endringer i sosiale forhold. I tillegg har prosjektet som mål å undersøke forskjeller og likheter mellom de urbane og landlige demografiske kontekstene i Midt-Norge i de nevnte periodene.

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2017/6. Arkeologisk utgravning av steinalderlokaliteter, Meisingset, Tingvoll, Møre og Romsdal. 2017/6. 2017/6. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Årsrapport 2015. De arkeologiske undersøkelsene ved Ørland kampflybase. Vik 70/1, Ørland, Sør-Trøndelag. .
 • Vis forfatter(e) (2015). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/18. Arkeologisk undersøkelse på Sjetnan Øvre, Trondheim kommune. 2015/18. 2015/18. .
 • Vis forfatter(e) (2015). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/16. Arkeologisk utgraving Ørland kirkegård, Ørland kommune. 2014/16. 2014/16. .
 • Vis forfatter(e) (2014). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/3. Arkeologisk undersøkelse, Ølvisheimvegen på Egge, Steinkjer kommune. 2014/3. 2014/3. .
 • Vis forfatter(e) (2014). NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/17 - Arkeologiske undersøkelser, Valum-Hallem, Verdal kommune. 17. 17. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for boligutbygging på Mediå gnr. 29/3 og 29/9 i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan for Skorpa, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lok 9 – boplass/aktivitetsområde fra tidligneolittikum. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med gang- og sykkelveg Minsås-Lein, Verdal kommune, Nord-Trøndelag, 2013. Felt 1 og felt 2. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utbyggingsplaner for Hestvikholmane industriområde, Averøy kommune, Møre og Romsdal, 2012. Lokalitet 14. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologiske undersøkelser. Reguleringsplan Orvika-Øygarden, lok 2 og lok 4, lokaliteter fra eldre steinalder. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologiske undersøkelser av kokegropfelt i forbindelse med vannforsyning Tranaskogvegen, Trana Øvre 190/1 og Ner-Trana 191/1, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag, 11.-22. mai 2009. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med nødutgraving langs kulturstien ”Fotefar mot nord” sør for nausttufter fra jernalder på Tjøtta, Alstahaug kommune, Nordland, 23.-27. juni 2008 . .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The Social Archaeology of Houses - Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway. A short presentation of my PhD project. .
 • Vis forfatter(e) (2019). The Social Archaeology of Houses - Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway. A first presentation of my PhD project. .
 • Vis forfatter(e) (2010). De ble begravd sittende. Et unikt gravfelt i Sandvika ved Nord-Trøndelags kyst. Foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Sittegravbyggerne i Sandvika på Jøa. Presentert på FANT Seminar, Sesjon 1: Bosetning og gravlegging i jernalder.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Hverdagen etter endt arkeologiutdanning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lokalhistorie sett fra en arkeologs synsvinkel.
 • Vis forfatter(e) (2015). Utgravning, Ørland kirkegård 2014.
 • Vis forfatter(e) (2015). Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sittegravene i Sandvika. Foredrag ved Namdal Historielags årsmøte.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vikingtidens gravskikk i Norge. Lørdagsforedrag på Leikvin vikingmarked.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Urban household development in Viking age and Medieval Trondheim, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Changes in Urban Households in AD 950-1150 Trondheim, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vitenskapsmuseets utgravninger, med fokus på Ørland-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hallem 2013.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Arkeologisk utgravning på Meisingset. Sommeren 2016. Årbok for Nordmøre museum. 26-46.
 • Vis forfatter(e) (2016). Flerstolpehuset på Vik. Spor. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015. Årbok for Fosen. 159-174.
 • Vis forfatter(e) (2015). Grophuset på Viklem. Spor.
 • Vis forfatter(e) (2013). Høvdinghus på Hallem. Spor. 4-8.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Avdekkjer løyndom i gravrøyser.
 • Vis forfatter(e) (2016). Steinalderbolig fram i lyset.
 • Vis forfatter(e) (2016). Som en graver får en svar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Historien rundt ilden.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gjorde spennende funn. Arkeologiske utgravninger i full gang på Meisingset.
 • Vis forfatter(e) (2016). Finner eldgamle hemmeligheter/Meisingset i 8000 år.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fant tufter etter steinalderbygg.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fant perle av rav ved kampflybasen.
 • Vis forfatter(e) (2015). - Den viser at også de var glade i å pynte seg.
 • Vis forfatter(e) (2014). Mener hallemsfunn var et høvdinghus.
 • Vis forfatter(e) (2014). Har trolig funnet gård fra vikingtiden.
 • Vis forfatter(e) (2014). Graver så lenge de har penger.
 • Vis forfatter(e) (2014). - Dette er veldig sjeldent. Arkeologer fant et gårdstun som trolig er fra vikingtiden ved Ørland kirke.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Utgravninger på Sjetnan Nedre i Trondheim".
 • Vis forfatter(e) (2013). Store langhus avdekket ved Stiklestad.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nrk distriktsradio - intervju angående utgravningen på Hallem i Verdal.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nrk distriktsradio - intervju angående utgravningen av langhus på Hallem i Verdal.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fant eldgammelt langhus.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Langhus Stiklestad".
 • Vis forfatter(e) (2012). Spor fra gamle Hamar.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fant steinalderspor langs Nordøyvegen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utgravninger på Trana.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nye funn på Aukra.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gjorde sjeldent perlefunn.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Roman period waste deposits at Ørland, Norway. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rural Buildings from the Viking and Early Medieval Period in Central Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). De ble begravd sittende. Ett unikt gravfelt i Sandvika ved Nord-Trøndelags kyst.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). The Social Archaeology of Houses.
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) (2015). På historisk grunn. I "Prospekt Hagebyen Tiller", Eiendomsmegler 1.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2010). Rike arkeologiske funn langs Nordøyvegen.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2016). Who Were These Vikings Buried Sitting Upright? Thornews.com 15.05.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tuft og øks. Norark.no 11.07.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skal rekonstruere steinovnen fra Viklem på Ørlandet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Metallfunn og sosialt søk. Norark.no 19.05.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Metallfunn og sosialt søk på Ørland kampflybase. Forskning.no 22.07.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). Metallfunn og sosialt søk 2. Norark.no 23.02.2016.
 • Vis forfatter(e) (2016). I gang med 8000 år. Norark.no, 05.07.2016.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vei, lag og hus i nord på Ørland Kampflybase. Norark.no, 10.07.2015.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nydelig liten glassperle funnet på Ørland Kampflybase. Norark.no, 16.07.2015.
 • Vis forfatter(e) (2015). Langhus fra jernalderen på Ørland kampflybase. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Grophuset på Viklem. Norark.no.
 • Vis forfatter(e) (2014). Utgravning på Sjetnan i Trondheim. Norark.no, 26.06.2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Langhus og avsluttet utgravning på Sjetnan i Trondheim. Norark.no, 03.09.2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Førhistorisk jordbruk på Sjetnan Nedre. Norark.no, 15.07.2014.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fantastiske vikingtidsfunn på Viklem på Ørlandet. Norark.no, 28.05.2014.
 • Vis forfatter(e) (2013). To hus tett i tett på Lein. Norark.no, 15.07.2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). På gamle veier i Grong. Norark.no, 22.05.2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Large Iron Age houses discovered.
 • Vis forfatter(e) (2013). Langhus og hall på Hallem? Norark.no, 15.06.2013.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gjorde sjeldent perlefunn.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.