Hjem
 • E-postMarte.Monsen@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Corpus Literacy and Applications in Norwegian Upper Secondary Schools: Teacher and Learner Perspectives. Nordic Journal of English Studies. 118-148.
 • Vis forfatter(e) 2018. Marked themes in English and Norwegian academic texts in the field of didactics. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 43-68.
 • Vis forfatter(e) 2017. Pronoun use in novice L1 and L2 academic writing. Oslo Studies in Language (OSLa). 93-109.
 • Vis forfatter(e) 2015. Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag. NOA - Norsk som andrespråk. 373-392.
 • Vis forfatter(e) 2008. Funksjonalitet og korrekthet : ordforråd og leksikalske og formelle feil i besvarelser til Norskprøve 3. NOA - Norsk som andrespråk. 6-22.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2020. Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Evaluering av modulstrukturert opplæring - første delrapport. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Om å investere i norskopplæringen for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn.
 • Vis forfatter(e) 2020. Language across time and space.
 • Vis forfatter(e) 2018. Skriving på et andrespråk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Grunnleggende litterasitetsutvikling. Om kunnskaper, ressurser og tid.
 • Vis forfatter(e) 2018. Andrespråksdidaktikk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Analyse av forsøkslæreplanene, evaluering av modulstrukturert opplæring.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skriving på andrespråket.
 • Vis forfatter(e) 2016. Et blikk på eksisterende læreplaner (LK06) i lys av kunnskap om voksne innlærere med minoritetsspråklig bakgrunn.
 • Vis forfatter(e) 2014. Minoritetselever og utvikling av ordforråd.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Language across time and space: Following UN-refugees from the DRC to Norway.
 • Vis forfatter(e) 2017. Andrespråksdidaktikk og motivasjon.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tekster til bestått/ikke bestått – hva skiller?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Å investere i R-U-M-P-E: En etnografisk studie av grunnleggende lese- og skriveopplæring for nyankomne.
 • Vis forfatter(e) 2019. Social justice and washback in Language testing in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2019. Arbeidsplassbasert opplæring i Norge: brukernes perspektiver.
 • Vis forfatter(e) 2018. Voksnes skriving på et andrespråk: Lærerens respons og deltakernes revisjoner.
 • Vis forfatter(e) 2018. Multilingual turn? Teachers talking about school achievement among multilingual students.
 • Vis forfatter(e) 2018. Learners' perspectives in workplaced Language programs.
 • Vis forfatter(e) 2018. En diskusjon om skolens leseprøver.
 • Vis forfatter(e) 2018. Assessment of second language writing according to the CEFRscale.
 • Vis forfatter(e) 2017. «En lærer skal jo alltid kunne mer enn elevene sine»: Oppfatninger om språklig variasjon blant minoritetsspråklige lærere.
 • Vis forfatter(e) 2017. Thematic structure in English and Norwegian academic texts in the field of didactics: novice writers vs. expert writers.
 • Vis forfatter(e) 2017. Marked themes in English and Norwegian academic texts in the field of didactics.
 • Vis forfatter(e) 2016. Oppfatninger om flerspråklige læreres språkferdigheter.
 • Vis forfatter(e) 2016. Lærerrefleksjoner om språklig variasjon.
 • Vis forfatter(e) 2015. Standardized testing and social justice.
 • Vis forfatter(e) 2015. Second language writing assessment in Norway – in need of rethinking?
 • Vis forfatter(e) 2014. Teacher language awareness research – methodological and ethical considerations.
 • Vis forfatter(e) 2014. Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.
 • Vis forfatter(e) 2014. A critical view on the Norwegian reading-test system in light of student diversity.
 • Vis forfatter(e) 2013. Det flerspråklige samfunn i læreplaner og lærebøker.
 • Vis forfatter(e) 2012. Tospråklige elever, lesetester og mangeldiskurs.
 • Vis forfatter(e) 2012. Språk[tå:k] - stimulering av språkinteresse og språklig bevissthet.
 • Vis forfatter(e) 2012. Reading teachers' language awareness.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2016. Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere: Tre empiriske eksempler. Oplandske Bokforlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2017. Andrespråksdidaktikk -en innføring. Cappelen Damm Akademisk.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2020. Fører strengere språkkrav til bedre integrering? Aftenposten.no.
 • Vis forfatter(e) 2016. Nyankomne elever. Hamar arbeiderblad. 18.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2014. Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver. 199.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2014. Doktorgradsstafett: Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. «Jeg selv har aldri skrevet en klage»: Skriveopplæringen for voksne andrespråksinnlærere og konsekvenser av Norskprøven. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Novice academic writers’ use of marked themes in the field of didactics.
 • Vis forfatter(e) 2018. Standardized Testing Mantling Linguistic Diversity? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Perspektiver på testing av flerspråklige barns lesing på et andrespråk.
 • Vis forfatter(e) 2018. En diskusjon om skolens leseprøver i lys av en nærstudie av prøven Kartleggeren. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Opplæring for voksne innvandrere: Deltakernes og lærernes perspektiver. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Assessment of second language readers in Norwegian lower secondary school – three shortcomings. 9 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2019. Picture prompts in writing exams: assets or restraints.
 • Vis forfatter(e) 2016. Student academic writing i Norwegian and English: A fledgling Corpus project.
 • Vis forfatter(e) 2016. Novice academic writing in Norwegian and English: A new corpus project.
 • Vis forfatter(e) 2010. The reading assessment system and the L2 student in Norwegian lower secondary school.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.