Hjem
 • E-postMarte.Monsen@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Corpus Literacy and Applications in Norwegian Upper Secondary Schools: Teacher and Learner Perspectives. Nordic Journal of English Studies (NJES). 118-148.
 • Vis forfatter(e) (2018). Marked themes in English and Norwegian academic texts in the field of didactics. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 43-68.
 • Vis forfatter(e) (2017). Pronoun use in novice L1 and L2 academic writing. Oslo Studies in Language (OSLa). 93-109.
 • Vis forfatter(e) (2015). Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag. NOA - Norsk som andrespråk. 373-392.
 • Vis forfatter(e) (2008). Funksjonalitet og korrekthet : ordforråd og leksikalske og formelle feil i besvarelser til Norskprøve 3. NOA - Norsk som andrespråk. 6-22.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Kvalitet i norskopplæring for voksne innvandrere. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Norskopplæring for voksne innvandrere - en kunnskapsoppsummering. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Evaluering av modulstrukturert opplæring - første delrapport. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Multilingual repertoires in the classroom.
 • Vis forfatter(e) (2021). Discourses of Norway and being Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2020). Om å investere i norskopplæringen for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn.
 • Vis forfatter(e) (2020). Language across time and space.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skriving på et andrespråk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Grunnleggende litterasitetsutvikling. Om kunnskaper, ressurser og tid.
 • Vis forfatter(e) (2018). Andrespråksdidaktikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Analyse av forsøkslæreplanene, evaluering av modulstrukturert opplæring.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skriving på andrespråket.
 • Vis forfatter(e) (2016). Et blikk på eksisterende læreplaner (LK06) i lys av kunnskap om voksne innlærere med minoritetsspråklig bakgrunn.
 • Vis forfatter(e) (2014). Minoritetselever og utvikling av ordforråd.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Language across time and space: Following UN-refugees from the DRC to Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Andrespråksdidaktikk og motivasjon.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tekster til bestått/ikke bestått – hva skiller?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). « On comprend pas ce qu’il dit » Challenges of en ethnographic approach to the language practices of Congolese refugees resettled in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tvungen migrasjon, investering og språklæring.
 • Vis forfatter(e) (2020). Å investere i R-U-M-P-E: En etnografisk studie av grunnleggende lese- og skriveopplæring for nyankomne.
 • Vis forfatter(e) (2019). Social justice and washback in Language testing in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arbeidsplassbasert opplæring i Norge: brukernes perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2018). Voksnes skriving på et andrespråk: Lærerens respons og deltakernes revisjoner.
 • Vis forfatter(e) (2018). Multilingual turn? Teachers talking about school achievement among multilingual students.
 • Vis forfatter(e) (2018). Learners' perspectives in workplaced Language programs.
 • Vis forfatter(e) (2018). En diskusjon om skolens leseprøver.
 • Vis forfatter(e) (2018). Assessment of second language writing according to the CEFRscale.
 • Vis forfatter(e) (2017). «En lærer skal jo alltid kunne mer enn elevene sine»: Oppfatninger om språklig variasjon blant minoritetsspråklige lærere.
 • Vis forfatter(e) (2017). Thematic structure in English and Norwegian academic texts in the field of didactics: novice writers vs. expert writers.
 • Vis forfatter(e) (2017). Marked themes in English and Norwegian academic texts in the field of didactics.
 • Vis forfatter(e) (2016). Oppfatninger om flerspråklige læreres språkferdigheter.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lærerrefleksjoner om språklig variasjon.
 • Vis forfatter(e) (2015). Standardized testing and social justice.
 • Vis forfatter(e) (2015). Second language writing assessment in Norway – in need of rethinking?
 • Vis forfatter(e) (2014). Teacher language awareness research – methodological and ethical considerations.
 • Vis forfatter(e) (2014). Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.
 • Vis forfatter(e) (2014). A critical view on the Norwegian reading-test system in light of student diversity.
 • Vis forfatter(e) (2013). Det flerspråklige samfunn i læreplaner og lærebøker.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tospråklige elever, lesetester og mangeldiskurs.
 • Vis forfatter(e) (2012). Språk[tå:k] - stimulering av språkinteresse og språklig bevissthet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reading teachers' language awareness.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tilpasset norskopplæring for voksne innvandrere: Tre empiriske eksempler. Oplandske Bokforlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2017). Andrespråksdidaktikk -en innføring. Cappelen Damm Akademisk.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Fører strengere språkkrav til bedre integrering? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2016). Nyankomne elever. Hamar arbeiderblad. 18.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver. 199.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Doktorgradsstafett: Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Om å investere i R-U-M-P-E : En etnografisk studie av lese- og skriveopplæringen for voksne nyankomne. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Numerasitet og voksne nyankomne med liten skolebakgrunn - En utprøving av intervju med tolk som kartleggingsmetode. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norskopplæring for voksne: en kritisk sosiolingvistisk tilnærming. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). «Jeg selv har aldri skrevet en klage»: Skriveopplæringen for voksne andrespråksinnlærere og konsekvenser av Norskprøven. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Novice academic writers’ use of marked themes in the field of didactics.
 • Vis forfatter(e) (2018). Standardized Testing Mantling Linguistic Diversity? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Perspektiver på testing av flerspråklige barns lesing på et andrespråk.
 • Vis forfatter(e) (2018). En diskusjon om skolens leseprøver i lys av en nærstudie av prøven Kartleggeren. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Opplæring for voksne innvandrere: Deltakernes og lærernes perspektiver. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Assessment of second language readers in Norwegian lower secondary school – three shortcomings. 9 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Picture prompts in writing exams: assets or restraints.
 • Vis forfatter(e) (2016). Student academic writing i Norwegian and English: A fledgling Corpus project.
 • Vis forfatter(e) (2016). Novice academic writing in Norwegian and English: A new corpus project.
 • Vis forfatter(e) (2010). The reading assessment system and the L2 student in Norwegian lower secondary school.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.