Hjem
Marthe Sleire Engedahls bilde
Foto:
Amalia Izzati

Marthe Sleire Engedahl

Stipendiat
 • E-postmarthe.engedahl@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Mitt forskningsprosjekt ser på militære partneroperasjoner, nærmere bestemt hvilke rettslige forpliktelser en assisterende stat kan ha i det tilfelle at en partnerstyrke begår handlinger som er i strid med internajonal humanitær rett (krigens folkerett) og internasjonale menneskerettigheter. I tillegg til regler i krig, inkluderer mine interesser menneskerettigheter mer generelt og utlendings- og flyktningrett.

Jeg er medlem av forskergruppen for folkerett og forskergruppen for rettsstat, og tilknyttet Centre on Law & Social Transformation. 

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special Edition (Papers 16-22). The Refugee Law Initiative, School of Advanced Study, University of London.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Russerne og asylretten. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Systemfeil i Utlendingsnemnda kan ha rammet mange afghanere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? 15 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.