Hjem
Marthe Sleire Engedahls bilde
Foto:
Amalia Izzati

Marthe Sleire Engedahl

Stipendiat
 • E-postmarthe.engedahl@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Tema for mitt doktorgradsprosjekt er militær assistanse i væpnet konflikt. Nærmere bestemt ser jeg på hvilke rettslige plikter en stat som yter militær assistanse har knyttet til handlingene til den parten som mottar den militære assistansen. For eksempel: Hvilke plikter har Norge i forbindelse med Ukrainas bruk av våpen mottatt fra Norge? Hvilke plikter har Norge når det gjelder handlingene til irakiske soldater som mottar rådgivning av det norske forsvaret? Jeg ser på plikter som følger av internasjonal rett, herunder internajonal humanitær rett (krigens folkerett), internasjonale menneskerettigheter, regler om staters medvirkningsansvar og våpenhandelsavtaler.

I tillegg til regler i krig, inkluderer mine interesser menneskerettigheter generelt, barns rettigheter, utlendings- og flyktningrett og strafferett. 

Jeg er medlem av forskergruppen for rettsstat og rettsteori, og er tilknyttet Centre on Law & Social Transformation. 

UiB:

 

UiO: 

 

UiT:

 

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special Edition (Papers 16-22). The Refugee Law Initiative, School of Advanced Study, University of London.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Norge trener utenlandske soldater – det forplikter. Forsvarets forum.
 • Vis forfatter(e) (2022). Russerne og asylretten. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Systemfeil i Utlendingsnemnda kan ha rammet mange afghanere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? 15 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.