Hjem
 • E-postMartin.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 20+47 951 03 838
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  522
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Medienes og journalistikkens samfunnsmessige rolle og makt har stått sentralt i Martin Eides forskning. Han har blant annet arbeidet med politisk kommunikasjon og medienes politiske rolle. Nyhetsproduksjonens sosiologi er et annet interesseområde. Han har skrevet om norsk populærjournalistikk, og har dessuten gjennomført flere prosjekter innenfor journalistikk - og mediehistorie.

Bøker
 • Eide, Martin. 2019. I nynorskens skog. 20 sider. ISBN: 978-82-73-39054-7.
 • Eide, Martin; Myrvang, Christine. 2018. Alltid foran skjermen. Dagbladet og det digitale skiftet. Universitetsforlaget. 442 sider. ISBN: 978-82-15-03145-3.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press. 215 sider. ISBN: 1783207183.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 sider. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 sider. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp; Pollack, Ester. 2013. New Nordic Journalism Research. Challenges and Perspectives. Nordicom Review vol 34 Special Issue December 2013. Nordicom. ISBN: 978-91-86523-83-1.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Eide, Martin. 2011. Hva er journalistikk. Universitetsforlaget. 153 sider. ISBN: 978-82-15-01746-4.
 • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 sider. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 sider. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2006. Saklighetens lidenskap. En biografi om Chr. A.R. Christensen. Aschehoug & Co. 328 sider. ISBN: 978-82-03-23394-4.
 • Eide, Martin J. 2005. The Reference Book of English Practice. ISBN: 8273144747.
 • Eide, Martin. 2004. Hodet på blokken. Essays om journalistikk. Gyldendal Akademisk. 285 sider. ISBN: 82-05-32794-7.
 • Eide, Martin J. 2004. "Are You Asking Me, or Are You Telling Me?" English Intonation Made Simple. New revised edition. ISBN: 8273144577.
 • Eide, Martin; Gentikow, Barbara; Helland, Knut. 1997. Quality television. ISBN: 82-578-0365-0.
 • Eide, Martin. 1995. Blod, sverte og gledestårer : Verdens Gang 1945-95. 556 sider. ISBN: 82-516-1557-7.
Tidsskriftartikler
 • Eide, Martin. 2016. Et bredt lerret om individet. Anmeldelse avHarald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.) Individet i journalistikken Cappelen Damm Akademisk, 2015. Norsk Medietidsskrift. 2. 2 sider. doi: 10.18261/issn.0805-9535-2016-02-08
 • Eide, Martin. 2015. Den velfunderte arroganse (Om Arve solstads politiske journalistikk). Dagbladet. Publisert 2015-11-14.
 • Kronstad, Morten; Eide, Martin. 2015. How online journalists learn within a non-formal context. Journal of Workplace Learning. 27: 226-240. doi: 10.1108/JWL-12-2013-0107
 • Eide, Martin. 2014. Book review: Journalists and Media Accountability: an international study of news people in the digital age. Digital Journalism. doi: 10.1080/21670811.2014.991125
 • Eide, Martin. 2014. Tvetydighetens triumf. Populærjournalistikk på norsk. En gjenvisitt. Norsk Medietidsskrift. 21: 295-307.
 • Eide, Martin. 2014. "Det store Vi". Overlegen. 1. 18-19.
 • Eide, Martin. 2014. Accounting for Journalism. Journalism Studies. doi: 10.1080/1461670X.2014.891856
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp; Pollack, Ester. 2013. New Nordic journalism research : introduction. Nordicom Review. 34: 7-10.
 • Allern, Sigurd; Bødker, Henrik; Eide, Martin; Lauk, Epp; Pollack, Ester. 2013. Introduction. New Nordic Journalism Research. Nordicom Review. 34.
 • Eide, Martin. 2013. Journalistic Reorientations. The online challenge to journalistic ontology. Journalistikk på nye veier. Nordicom Information. 1 - 2. 93-96.
 • Eide, Martin. 2012. Kvalitet må koste. Bergens Tidende. Publisert 2012-09-02.
 • Eide, Martin. 2012. Rapport fra helvete (anmeldelse av Kjetil Stormark: Da terroren rammet Norge). Bergens Tidende. Publisert 2012-01-23.
 • Eide, Martin. 2012. Det korte, det lange, det gode. Bergens Tidende. Publisert 2012-04-29.
 • Eide, Martin. 2012. Den kritiske positur. Bergens Tidende. Publisert 2012-01-15.
 • Eide, Martin. 2012. Kvalitet, kutt og retorikk. Bergens Tidende. Publisert 2012-09-16.
 • Eide, Martin. 2012. Journalistikk på spill. Stavanger Aftenblad. Publisert 2012-10-15.
 • Eide, Martin. 2012. Mediernas logik är i förändring. Chefstidningen. 8. 1 sider.
 • Eide, Martin. 2012. Opprør og system. Anmeldelse av Rolf Werenskjolds dr. avhandling: That's the way it is. Medienes rolle i proteståret 1968. Norsk Medietidsskrift. 19: 279-282.
 • Eide, Martin. 2011. Sprek i regningen (om journalsitikk, liv og helse). Bergens Tidende. Publisert 2011-04-17.
 • Eide, Martin. 2011. "Det lille vi". Anmeldelse av Birgitte Kjos Fonn: Orientering - rebellenes avis, Pax 2011. Klassekampen. 10-11. Publisert 2011-04-02.
 • Eide, Martin. 2011. Ti bud for en oppegående journalistikk. Vox publica. Publisert 2011-06-07.
 • Eide, Martin. 2011. Fakta og makta. Bergens Tidende. Publisert 2011-09-11.
 • Eide, Martin. 2011. om å skrive sakprosa. Prosa - tidsskrift for skribenter. Publisert 2011-06-24.
 • Eide, Martin. 2011. Sorgens og torgets arbeidere (om valgkamp og journalistikk). Dagens næringsliv. Publisert 2011-09-15.
 • Eide, Martin. 2011. Av klasse, om kamp Anmeldelse av Alf Skjeseth: Sykle på vatnet. Historia om Klassekampen, Oslo: Samlaget. Norsk Medietidsskrift. 18: 294-296.
 • Eide, Martin. 2011. Akersgatas Machiavelli (anmeldelse av Chr. Hals Gylseth: Storoksen - Arve Solstad og Dagbladet, Aschehoug). Klassekampen. doi: 22.10.2011
 • Eide, Martin. 2011. "Satsa hårdare på själva journalistiken - och sluta smickra publiken". second-opinion.se. Publisert 2011-11-15.
 • Eide, Martin. 2010. Dialogical ambiguities: journalism, professionalism and flattery. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 8: 9-23. doi: 10.1386/nl.8.9_1
 • Eide, Martin. 2010. Mangfoldig mediemakt i fri dressur: Fornuft og følelser. IMDI - Årsrapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 54-61.
 • Eide, Martin. 2010. Likskue over en statsborger. Morgenbladet. 13. 20-21. Publisert 2010-04-09.
 • Eide, Martin. 2010. Beretninger om fall, fyll og famling (anmeldelse av Trygve Aas Olsen: Sex, drap og dårlig ledelse. Hvordan Dagbladet mistet troverdighet, penger og lesere + Ottar Jakobsen: Dagbladet - beretningen om et avismord. Prosa - tidsskrift for skribenter. 4. 44-47. Publisert 2010-09-06.
 • Eide, Martin; Isager, Christine; Jønch-Clausen, Heidi. 2009. Temaintro: Retorik og journalistik. Rhetorica Scandinavica. 49/50. 12-15.
 • Eide, Martin. 2007. Ennå lukter det trykksverte. Morgenbladet. Publisert 2007-02-16.
 • Eide, Martin. 2007. Folkets trøst. Morgenbladet. Publisert 2007-05-25.
 • Eide, Martin. 2007. Spinn eller forsvinn. Morgenbladet. Publisert 2007-01-26.
 • Eide, Martin. 2007. Lover pressen frihet. Morgenbladet. Publisert 2007-03-30.
 • Eide, Martin. 2007. Det er alarm! Morgenbladet. Publisert 2007-03-09.
 • Eide, Martin. 2007. Vinkelsliperne. Morgenbladet. 17. Publisert 2007-04-27.
 • Eide, Martin. 2007. På plakaten. Morgenbladet. Publisert 2007-06-08.
 • Eide, Martin. 2007. Nekrolog: Tinius Nagell-Erichsen. Morgenbladet. Publisert 2007-11-16.
 • Eide, Martin. 2007. Retorisk handlekraft. Anmeldelse av Christine Isager: Skribenter der skaber sig. Günter Wallraff og Hunter S. Thompson som mønstre for retorisk handlekraft i den spektakulære personlige reportage, Ph.D.-afhandling, Institut for medier, erkendelse og formidling, Afdeling for retorik, Københavns Universitet, 2007. Rhetorica Scandinavica. 41. 43-46.
 • Eide, Martin. 2007. Encircling the power of journalism. Nordicom Review. 28: 21-29.
 • Eide, Martin. 2007. Encircling the Power of Journalism. Nordicom Information. 29: 21-29.
 • Eide, Martin. 2007. Latteren på torget. Morgenbladet. Publisert 2007-05-18.
 • Eide, Martin. 2006. Journalistiske forbilder. Morgenbladet. Publisert 2006-06-23.
 • Eide, Martin. 2006. Rop om folkets hjelp. Morgenbladet. Publisert 2006-12-15.
 • Eide, Martin. 2006. Medieferie med feriemedier. Morgenbladet. Publisert 2006-07-28.
 • Eide, Martin. 2006. Å sykle rundt vannet (om politisk imagepleie). Morgenbladet. Publisert 2006-09-01.
 • Eide, Martin. 2006. Gal mann gjenoppstår (Om Hunter S. Thompson). Morgenbladet. Publisert 2006-10-06.
 • Eide, Martin. 2006. Uken det var så bratt (anmeldelse av BTs første uke i tabloid). Bergens Tidende. Publisert 2006-09-22.
 • Eide, Martin. 2006. Magasiner for alle. Morgenbladet. Publisert 2006-11-10.
 • Eide, Martin. 2006. Engle-djevelens vingeslag. Anmeldelse av Christopher Hals Gylseth: En forbannet svartsmusket redaktør. Olav Thommesen og hans tid, Oslo: Tiden. Morgenbladet. Publisert 2006-05-12.
 • Eide, Martin. 2006. Gravende gravitasjon. Morgenbladet. Publisert 2006-04-07.
 • Eide, Martin. 2006. Kapital og katedral - på tvers. Dagbladet. Publisert 2006-03-16.
 • Eide, Martin. 2006. Nye mediedyr. Morgenbladet. Publisert 2006-03-03.
 • Eide, Martin. 2006. Jens og Johnny. Morgenbladet. Publisert 2006-01-27.
 • Eide, Martin. 2006. Et hjem for deg. Morgenbladet. Publisert 2006-05-19.
 • Eide, Martin. 2005. Til å ta notis av. Morgenbladet. Publisert 2005-04-29.
 • Eide, Martin. 2005. Godt nett år! Morgenbladet. Publisert 2005-01-07.
 • Eide, Martin. 2005. Proffe prosenter (om eierkonsentrasjon på medieområdet). Morgenbladet. doi: 16.12.2005
 • Eide, Martin. 2005. Uredd (red)aktør. Morgenbladet. 6. Publisert 2005-02-11.
 • Eide, Martin. 2005. En polemisk strateg (Om Rune Slagstad). Dagbladet. Publisert 2005-02-22.
 • Eide, Martin. 2005. Nyttige nyheter. Morgenbladet. Publisert 2005-03-18.
 • Eide, Martin. 2005. Tenk en gang til! (Om slapp medielogikk). Morgenbladet. Publisert 2005-06-03.
 • Eide, Martin. 2005. Avis i hundre. Klassekampen. Publisert 2005-06-09.
 • Eide, Martin. 2005. Journalistisk såpevask. Morgenbladet. 31. Publisert 2005-08-05.
 • Eide, Martin. 2005. Når alle vil bli journalister. Bergens Tidende. Publisert 2005-08-18.
 • Eide, Martin. 2005. Sak og spill. Morgenbladet. 35. Publisert 2005-09-02.
 • Eide, Martin. 2005. Er lik forskjellig. Morgenbladet. Publisert 2005-10-07.
 • Eide, Martin. 2005. Flytende samtid. Morgenbladet. 186. Publisert 2005-09-11.
 • Eide, Martin. 2005. Sommerkrig. Morgenbladet. 27. Publisert 2005-07-08.
 • Eide, Martin. 2005. Tinius-gåten nærmere en løsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2005-10-01.
 • Eide, Martin. 2004. Mediemakt på flyttefot. Dagens medisin. Publisert 2004-12-16.
 • Eide, Martin. 2004. Den mobile redaktør. Morgenbladet. Publisert 2004-12-10.
 • Eide, Martin. 2004. Journalistikkens oppfinnelse. Pressehistoriske skrifter. 1: 98-104.
 • Eide, Martin. 2004. Retorisk røyklegging (Om Alnæs-saken). Dagbladet. Publisert 2004-11-08.
 • Eide, Martin. 1999. Leserens kritiske sans. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Demokratiske ambisjoner. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Ytringsfrihetens norske historie. Dagbladet. Publisert 1999-11-14.
 • Eide, Martin. 1999. Den poserende uavhengighet. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Åpne kort som lesertrumf. Dagspressen. 1.
 • Eide, Martin. 1999. Om journalistikk og metaforikk. Rhetorica Scandinavica. 11. 38-45.
 • Eide, Martin. 1999. Fra journalistikkens frigjøringsfront. Anmeldelse av Odd Raaum: Pressen er løs! Norsk Medietidsskrift. 2. 80-81.
 • Eide, Martin; Knight, Graham. 1999. Public/private service. Service journalism and the problems of everyday life. European Journal of Communication. 14: 525-547.
 • Eide, Martin. 1998. Kjellmagnetismen. NRinformasjon. 1998: 4-4.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om helse- og livsstilsmagasiner. Bergens Tidende. Publisert 1998-12-01.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. VG : Verdens gang. Publisert 1998-10-27.
 • Eide, Martin. 1998. Det journalistiske mistaket. Sociologisk forskning. 1998: 69-87.
 • Eide, Martin. 1998. Etterkrigsavisen og hjemmefronten. Mediekultur. 28. 15-22.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om norsk underholdningsjournalistikk. Universitas.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. NTB (Norsk telegrambyrå). Publisert 1998-10-29.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. Haugesunds avis. Publisert 1998-10-30.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om doktoravhandling. Sunnhordland Årbok. Publisert 1998-10-29.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om medier og Bill Clintons sexliv. Stavanger Aftenblad. Publisert 1998-09-22.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om sommeraviser og agurkstoff. Dagspressen. 1998.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om norsk løssalgspresse og momsfritak. Dagspressen. 1998.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om rettsreportasje i anledning mediedekning av mishandlingssak i Egersund. Dalane Tidende. Publisert 1998-03-21.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om informasjonspolitikk ved Universitetet i Bergen. Studvest. Publisert 1998-02-12.
 • Eide, Martin. 1998. Universitetene, harmoni for enhver pris? (intervju). Forskerforum. 1998.
 • Eide, Martin. 1998. Fra et pressehistorisk menasjeri. Norsk Medietidsskrift. 1998: 151-152.
 • Eide, Martin. 1997. A new kind of newspaper? Understanding a popularization process. Media Culture and Society. 19: 173-183.
 • Eide, Martin. 1997. Helter og skurker i medieregi. Lederbulletin. 3.
 • Eide, Martin. 1997. Popularisering som frisetting : tilfellet Verdens Gang. Norsk Medietidsskrift. 2. 25-39.
 • Storeide, O; Veholmen, M; Eide, Martin; Bergsjø, Per; Sandvei, Roar. 1997. The incidence of ectopic pregnancy in Hordaland county, Norway 1976-1993. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 76: 345-349.
 • Eide, Martin. 1996. Forbruker- og service-program : Refleks hjelper deg. Norsk Medietidsskrift. 1. 70-76.
 • Eide, Martin. 1996. "Af Alle Slags Indhold". Historisk Tidsskrift (Norge). 4.
 • Eide, Martin. 1996. Om bladfyker i krig og fred - uten fjærpenn. Journalisten. 16. 2. Publisert 1996-10-11.
 • Eide, Martin. 1996. Ordet fanger. På Høyden ( UiBs nettavis). 1. Publisert 1996-08-16.
 • Eide, Martin. 1996. Avislandet mot deadline? Bergens Tidende. 1. Publisert 1996-01-27.
 • Eide, Martin. 1996. Helt Normal Galskap. 10 teser om BT-journalistikk i en ny medietid. Bergens Tidende. 1. Publisert 1996-04-03.
 • Hordnes, Knut; Eide, Martin; Ulstein, M; Digranes, Asbjørn; Haneberg, B. 1995. Evaluation of a rapid enzyme immunoassay for detection of genital colonization of group B streptococci in pregnant women: own experience and review. Australian and New Zealand journal of obstetrics and gynaecology. 35: 251-253.
 • Storeide, O.; Veholmen, M.; Eide, Martin; Bergsjø, P.; Sandvei, R. 1995. Insidensen av ekstrauterine svangerskap i Hordaland fylke i perioden 1976-1993. Gynekologen. 4. 34.
 • Bruseth, M.; Finnøy, O.J.; Eide, Martin; Gjøsund, G.E.; Starheim, G.; Sørdal, O.J.; Valderhaug, R.; Nielsen, Geir Høstmark. 1994. Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn. Noen foreløpige kliniske erfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 31: 494-501.
 • Eide, Martin. 1994. Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark : struktureringsteoriens posisjon og potensial. Sosiologi i dag. 1. side 53-65.
 • Eide, Martin; Ottosen, Rune. 1994. Science Journalism without Science Journalists. Public Understanding of Science. 4. 425-434.
 • Eide, Martin. 1993. Kom nærmere, kom nærmere! Bergens Tidende.
 • Eide, Martin. 1993. Massemedia og sosiale sceneskift. Bergens Tidende.
Rapporter/avhandlinger
 • Eide, Martin; Moring, Tom; Bejbro-Högfeldt, Gunilla; Buskqvist, Ulf; El Rafie, Yasmine; Mogensen, Kirsten. 2007. Uppföljande utvärdering av utbildning i journalistik vid universitet och högskolor i Sverige. Kvalitetsgranskning. Högskoleverkets rapportserie. 2007:4 R. Högskoleverket, Stockholm. 87 sider.
 • Eide, Martin J. 2005. English Accents. 13 non-RP accents of English. Høgskolen i Bodø, Bodø.
 • Eide, Martin J. 2004. Phonemes for Our Pupils: a Practical Troubleshooter. English phonology for the Norwegian classroom. Bodø University College / Høgskolen i Bodø, Bodø, Norway. 52 sider.
 • Eide, Martin J. 2004. TEFL Practice and Didactics Project 2004/05. 19 sider.
 • Eide, Martin J. 2002. Oslo-prøven 2002: Booklet / Tasks / Infosheet. Skoleetaten i Oslo, Oslo.
 • Eide, Martin. 1998. Popularisering, modernisering, strukturering : en populæravis tar form : Verdens Gang i forvandling 1945-81. Dr.philos.. 40. Institutt for medievitenskap, Bergen. 442 sider.
 • Eide, Martin; Gentikow, Barbara; Helland, Knut. 1997. Quality television. Rapport. 30. 231 sider.
 • Eide, Martin. 1996. In massemedia res. Giddens, medier og modernitet. Arbeidsnotatserien. nr. 5. Institutt for medievitenskap. 18 sider.
Bokkapitler
 • Eide, Martin. 2017. Digital Transparency and Accountability. chapter 25, sider 253-262. I:
  • Franklin, Bob; Eldridge II, Scott. 2017. The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. Routledge. 614 sider. ISBN: 9781138887961.
 • Eide, Martin. 2017. The Culture of Service Journalism. chapter 10, sider 195-204. I:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Riegert, Kristina. 2017. Cultural Journalism in the Nordic Countries. Nordicom. 210 sider. ISBN: 978-91-87957-57-4.
 • Eide, Martin; Larsen, Peter. 2017. 1840-1890 Det norske slagsmålsparadis. kapittel 4, sider 180-229. I:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 sider. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Eide, Martin. 2016. Normative Theories and Journalistic Role Performance. chapter 5, sider 90-105. I:
  • Mellado, Claudia; Hellmueller, Lea; Donsbach, Wolfgang. 2016. Journalistic Role Performance: Concepts, Contexts, and Methods (Routledge Research in Journalism). Routledge. 282 sider. ISBN: 1138783013.
 • Eide, Martin. 2016. Journalistic Reorientations. Chapter 2, sider 15-26. I:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 sider. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle. 2016. Conclusion. Chapter 13 Conclusion, sider 219-224. I:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 sider. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle. 2016. Journalism as an Institution. Chapter 1, sider 1-14. I:
  • Eide, Martin; Sjøvaag, Helle; Larsen, Leif Ove. 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd.. 226 sider. ISBN: 978-1-78320-718-3.
 • Eide, Martin. 2014. Å velge sine forbilder. innledningskapittel, sider 13-18. I:
  • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 sider. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Eide, Martin. 2014. Christian Friele (1821-1899). kapittel, sider 86-91. I:
  • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 sider. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Eide, Martin. 2014. Pressen, presset og palamentet. Kapittel, sider 505-526. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Eide, Martin. 2014. Chr. A.R. Christensen (1906-1967). kapittel, sider 209-219. I:
  • Eide, Martin. 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget. 365 sider. ISBN: 978-82-15-02376-2.
 • Eide, Martin. 2013. Reconstructing Accountability - Essential Journalistic Reorientations. 16, sider 390-403. I:
  • Gates/Valdivia, Kelly/Angharad N. Valdivia. 2013. The International Encyclopedia of Media Studies - Volume VI - Media Studies Futures. Wiley-Blackwell. 760 sider. ISBN: 978-1405193566.
 • Eide, Martin. 2012. Kunsten å tenke negativt. En reporter griper inn. VII Opplysning, sider 679-690. I:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 sider. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Eide, Martin. 2012. Faktasjekk som journalistisk nyorientering. 11, sider 176-192. I:
  • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 1, sider 11-21. I:
  • Eide, Martin; Larsen, Leif Ove; Sjøvaag, Helle. 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget. 326 sider. ISBN: 978-82-15-02074-7.
 • Eide, Martin. 2011. "Følelser og fornuft - om journalistiske nyorienteringer". Foredrag, sider 333-346. I:
  • Stenseth, Nils Christian. 2011. Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2010. Det Norske Videnskaps-Akademi. 442 sider. ISBN: 978-82-7099-646-9.
 • Eide, Martin. 2010. Dagbladet. Norske aviser fra A til Å, sider 73-73. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. «Man er Presse, man er Statsmakt». 5, sider 429-436. I:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Joseph Schumpeter. Section II, sider . I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Eide, Martin. 2010. Walter Lippmann. section II, sider 25-25. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Eide, Martin. 2010. Morgenavisen. Norske aviser fra A til Å, sider 219-219. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. Bergens Tidende. Norske aviser fra A til Å, sider 49-49. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. Dagens Næringsliv. Norske aviser fra A til Å, sider 76-76. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. Verdens Gang (gamle). Norske aviser fra A til Å, sider 367-367. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. VG (nye). Norske aviser fra A til Å, sider 368-368. I:
  • Flo, Idar Andre. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 4: Norske aviser fra A til Å. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 9788215016047.
 • Eide, Martin. 2010. En omtvistet oppfinnelse. 1, sider 9-14. I:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Nye nyheter og ny offentlighet. 3, sider 195-199. I:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Framskrittets paroler. 5, sider 401-427. I:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin. 2010. Hverdagslivets allianser. 4, sider 287-299. I:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 sider. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Eide, Martin; Larsen, Leif Johan. 2010. "Mass Society", Democracy, and Public Opinion. Section II, sider 23-24. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Eide, Martin; Røssland, Lars Arve. 2010. Redaktørplakat og selvjustis. 2, sider 149-165. I:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 sider. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid. 2010. Kultur, fornøyelser, norskhet. 3, sider 261-273. I:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid. 2010. Den norske vei. 5, sider 369-377. I:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Johansen, Tor Are; Eide, Martin; Storsveen, Odd Arvid. 2010. En frihet til besvær. 3, sider 205-247. I:
  • Eide, Martin; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget. 479 sider. ISBN: 978-82-15-01551-4.
 • Larsen, Leif Johan; Eide, Martin. 2010. Introduction: "Mass Society", Democracy, and Public Opinion. kapittel, sider 23-24. I:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 sider. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Ottosen, Rune; Eide, Martin. 2010. Organisasjonene settes på fote. 1, sider 55-63. I:
  • Hjeltnes, Guri; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 3: Imperiet vakler 1945-2010. Universitetsforlaget. 552 sider. ISBN: 978-82-15-01605-4.
 • Ottosen, Rune; Eide, Martin. 2010. Presseforeningene blir til. 5, sider 245-275. I:
  • Ottosen, Rune; Dahl, Hans Fredrik. 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 2: Parti, presse, publikum 1880-1945. Universitetsforlaget. 462 sider. ISBN: 978-82-15-01565-1.
 • Eide, Martin. 2009. Alltid foran - og skrått fra siden. Offentlighet, sider 216-225. I:
  • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut; Rønning, Helge. 2009. Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. 410 sider. ISBN: 978-82-530-3261-0.
 • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. En introduksjon. Kapittel 1, sider 9-40. I:
  • Eide, Martin. 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press. 315 sider. ISBN: 978-82-304-0046-3.
 • Eide, Martin. 2008. Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. Kapittel 4, sider 53-66. I:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 sider. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2008. Pressen - institusjoner og historie. Kapittel 9, sider 157-172. I:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 sider. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2008. Mot et institusjonelt perspektiv. Kapittel 2, sider 23-38. I:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 sider. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2008. "det ubestrideligste Talent til at væe Hofnar" Vinje som kulturjournalistisk portalfigur. Del 2, sider 119-138. I:
  • Knapskog, Karl Atle; Larsen, Leif Ove. 2008. Kulturjournalistikk. Pressen og den kulturelle offentligheten. Scandinavian Academic Press. 350 sider. ISBN: 978-82-304-0035-7.
 • Eide, Martin. 2008. On the expert system of popular journalism. 3, sider 79-90. I:
  • Myhre, Jan Eivind. 2008. Intellectuals in the public sphere in Britain and Norway after World War II. Unipub forlag. 212 sider. ISBN: 978-82-7477-291-5.
 • Eide, Martin; Syvertsen, Trine; Skogerbø, Eli. 2008. Medier og samfunn - en introduksjon. kapittel 1, sider 13-22. I:
  • Eide, Martin. 2008. Medievitenskap 1 Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. 240 sider. ISBN: 978-82-450-0591-2.
 • Eide, Martin. 2006. Power on the Threshold of the Interview Society. Journalism, Politics, Popularisation. Chapter 4, sider 79-92. I:
  • Ekström, Mats; Kroon, Åsa; Nylund, Mats. 2006. News from the Interview Society. Nordicom. 270 sider. ISBN: 91-89471-37-7.
 • Eide, Martin. 2006. Redaktøren og landsfaderen. kapittel 15, sider 106-111. I:
  • Øy, Nils E. 2006. Redactores Osloenses. Profiler og protretter blant Oslo-redaktører. IJ-forlaget. 168 sider. ISBN: 82-7147-305-0.
 • Eide, Martin. 2004. Et svin blant perler (Om Walter Winchell). Kapittel 15/Bonus, sider 125-132. I:
  • van der Hagen, Alf; Bech-Karlsen, Jo. 2004. Journalistikkens mestere. 14 norske journalister introduserer sine forbilder. 140 sider.
 • Eide, Martin. 1999. Mot et institusjonelt perspektiv. 23-39. I:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Eide, Martin. 1999. Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. 55-73. I:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Eide, Martin. 1999. Det journalistiske mistaket. 125-152. I:
  • Møen, Atle; Slaattelid, Rasmus Tore. 1999. Det sivile samfunn. Oppseding, verdiar og offentleg meining. ISBN: 82-03-18196-1.
 • Eide, Martin; Skogerbø, Eli; Syvertsen, Trine. 1999. Medier og samfunn - en introduksjon. 11-23. I:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 1: Medier - institusjoner og historie. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-447-8.
 • Eide, Martin. 1998. Intervju om A-pressens utvikling. I:
  • Jacobsen, Arvid; Amundsen, Hans Kristian; Hovland, Trond Indrebø. 1998. Mennesker og meninger : A-pressen ASA 50 år 1948-1998.
 • Eide, Martin. 1994. Politikk som kampsport. side 53-63. I:
  • Edvardsen, Terje Steen. 1994. Media og samfunnsstyring. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-051-0.
 • Eide, Martin. 1993. Nyheiter og maktspel : nokre definisjonsspørsmål. 231-244. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Verda på skjermen : om nyheiter og fjernsyn. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4107-2.
 • Eide, Martin. 1993. Pøbler imellom : på sporet av Dagbladstilen. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Utskjelt og utsolgt : Dagbladet 125 år.
 • Eide, Martin. 1993. Den sosiologiske fantasi og journalistforskningen eller den journalist iske fantasi og sosiologien. 13-29. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Journalistikkforskning : et felt på nye veier? ISBN: 82-91329-00-1.
 • Eide, Martin. 1993. "Glede forvoldt". 321-244. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Mediegleder. Et festskrift til Peter Larsen. ISBN: 82-521-4107-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.