Hjem
 • E-postmartin.eide@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  522
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Medienes og journalistikkens samfunnsmessige rolle og makt har stått sentralt i Martin Eides forskning. Han har blant annet arbeidet med politisk kommunikasjon og medienes politiske rolle. Nyhetsproduksjonens sosiologi er et annet interesseområde. Han har skrevet om norsk populærjournalistikk, og har dessuten gjennomført flere prosjekter innenfor journalistikk - og mediehistorie.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). How online journalists learn within a non-formal context. Journal of Workplace Learning. 226-240.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tvetydighetens triumf. Populærjournalistikk på norsk. En gjenvisitt. Norsk Medietidsskrift. 295-307.
 • Vis forfatter(e) (2014). Accounting for Journalism. Journalism Studies.
 • Vis forfatter(e) (2013). Journalistic Reorientations. The online challenge to journalistic ontology. Journalistikk på nye veier. Nordicom Information. 93-96.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dialogical ambiguities: journalism, professionalism and flattery. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 9-23.
 • Vis forfatter(e) (2007). Encircling the power of journalism. Nordicom Review. 21-29.
 • Vis forfatter(e) (2007). Encircling the Power of Journalism. Nordicom Information. 21-29.
 • Vis forfatter(e) (2004). Journalistikkens oppfinnelse. Pressehistoriske skrifter. 98-104.
 • Vis forfatter(e) (1999). Public/private service. Service journalism and the problems of everyday life. European Journal of Communication. 525-547.
 • Vis forfatter(e) (1999). Om journalistikk og metaforikk. Rhetorica Scandinavica. 38-45.
 • Vis forfatter(e) (1998). Etterkrigsavisen og hjemmefronten. Mediekultur. 15-22.
 • Vis forfatter(e) (1998). Det journalistiske mistaket. Sociologisk forskning. 69-87.
 • Vis forfatter(e) (1997). The incidence of ectopic pregnancy in Hordaland county, Norway 1976-1993. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 345-349.
 • Vis forfatter(e) (1997). Popularisering som frisetting : tilfellet Verdens Gang. Norsk Medietidsskrift. 25-39.
 • Vis forfatter(e) (1997). A new kind of newspaper? Understanding a popularization process. Media, Culture and Society. 173-183.
 • Vis forfatter(e) (1996). Forbruker- og service-program : Refleks hjelper deg. Norsk Medietidsskrift. 70-76.
 • Vis forfatter(e) (1995). Insidensen av ekstrauterine svangerskap i Hordaland fylke i perioden 1976-1993. Gynekologen. 34.
 • Vis forfatter(e) (1995). Evaluation of a rapid enzyme immunoassay for detection of genital colonization of group B streptococci in pregnant women: own experience and review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (ANZJOG). 251-253.
 • Vis forfatter(e) (1994). Science Journalism without Science Journalists. Public Understanding of Science. 425-434.
 • Vis forfatter(e) (1994). Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark : struktureringsteoriens posisjon og potensial. Sosiologi i dag. side 53-65.
 • Vis forfatter(e) (1994). Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn. Noen foreløpige kliniske erfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 494-501.
 • Vis forfatter(e) (1992). Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn: En for lite påaktet arbeidsmåte? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 438-447.
 • Vis forfatter(e) (1992). Gudeferd i Hardanger. = The Norwegian prime minister in Hardanger. Syn og Segn. 179-184.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Om offentlighetens utvikling på 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital transparency/accountability.
 • Vis forfatter(e) (2015). The culture of Service Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2015). Reorientations. What reorientations? Four challenges to journalistic ontology.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital tansparency and accountability.
 • Vis forfatter(e) (2014). Reorientations. What reorientations?
 • Vis forfatter(e) (2014). Reconstructing a Public Sphere. On the relevance of a socio-biography.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kampen om dagsordenen. Pressen og presset.
 • Vis forfatter(e) (2013). Accounting for Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Først setter vi over til Stortinget...".
 • Vis forfatter(e) (2012). Ti bud for journalister.
 • Vis forfatter(e) (2012). Orchestrating Common Sense. Popular Journalism and Staging of Public Debate.
 • Vis forfatter(e) (2012). Om faktasjekk som journalistisk nyorientering.
 • Vis forfatter(e) (2012). Det store Du. Fire perspektiver på uformell journalistikk.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Structuring of Accountability.
 • Vis forfatter(e) (2011). Structuring of Accountability Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2011). Om boken "Hva er journalistikk".
 • Vis forfatter(e) (2011). Journalistikk: Hva er det?
 • Vis forfatter(e) (2011). Journalism,professionalism and flattery.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva er journalistikk?
 • Vis forfatter(e) (2009). Renegotiating a Social Contract. Professionalism, Flattery and the Current Talk of Conversation and Dialogue in Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2009). On professionalism, conversation and dialogue in journalism.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fakta og begrunnelser i valgkampens tid.
 • Vis forfatter(e) (2008). Orchestrating Common Sense.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pressen som serviceinstitusjon.
 • Vis forfatter(e) (2007). Journalistisk makt på norsk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Håndverk og hærverk. Journalistikk mellom partipresse og seddelpresse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Tre statsministre og journalistikk (1960-tallet).
 • Vis forfatter(e) (2006). Reconstructing a Public Sphere. On a press strategist's socio-biography.
 • Vis forfatter(e) (2006). On the Invention of Norwegian Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2006). On the Expert System of Popular Journalism. Popularization and Power: Notes on a Norwegian Context.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om biografien om Chr. A. R. Christensen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Saklighet som lidenskap (om biografi om Chr. A. R. Christensen).
 • Vis forfatter(e) (2005). Media Logic. On journalism, power & democracy.
 • Vis forfatter(e) (2005). Journalistisk makt på norsk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Journalism History: Agency and Structures.
 • Vis forfatter(e) (1999). Medier og symbolsk makt i Norge.
 • Vis forfatter(e) (1999). Død og pine, liv og lære. Journalistikk og helsepolitikk.
 • Vis forfatter(e) (1995). Systemic and mucosal antibodies to group B streptococci.
 • Vis forfatter(e) (1995). Gruppe B streptokokker (GBS): spesifikke antistoffer i cervix og i serum.
 • Vis forfatter(e) (1995). Gruppe B streptokokker (GBS): Hurtigdiagnostikk.
 • Vis forfatter(e) (1993). Enlitghenment from the Middle Ground. The case of Norwegian Science Journalism. Paper presented to the working Group "Science Information in the World".
 • Vis forfatter(e) (1992). Mass communication, Anthony Giddens and the eternal questions of sociology.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). anmeldelse av Victor Pickard: Democracywithout journalism. Journalistica.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hinsides løgnfabrikkeneAnmeldelse av Bente Kalsnes. Falske nyheter, løgn,, desinformasjon og propagada i den digitale offentligheten. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hinsides løgnfabrikkene Anmeldelse av Bente Kalsnes: Falske Nyheter. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2016). Et bredt lerret om individet. Anmeldelse avHarald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.) Individet i journalistikken Cappelen Damm Akademisk, 2015. Norsk Medietidsskrift. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Book review: Journalists and Media Accountability: an international study of news people in the digital age. Digital Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2012). Rapport fra helvete (anmeldelse av Kjetil Stormark: Da terroren rammet Norge). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Opprør og system. Anmeldelse av Rolf Werenskjolds dr. avhandling: That's the way it is. Medienes rolle i proteståret 1968. Norsk Medietidsskrift. 279-282.
 • Vis forfatter(e) (2011). Av klasse, om kamp Anmeldelse av Alf Skjeseth: Sykle på vatnet. Historia om Klassekampen, Oslo: Samlaget. Norsk Medietidsskrift. 294-296.
 • Vis forfatter(e) (2011). Akersgatas Machiavelli (anmeldelse av Chr. Hals Gylseth: Storoksen - Arve Solstad og Dagbladet, Aschehoug). Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Det lille vi". Anmeldelse av Birgitte Kjos Fonn: Orientering - rebellenes avis, Pax 2011. Klassekampen. 10-11.
 • Vis forfatter(e) (2010). Beretninger om fall, fyll og famling (anmeldelse av Trygve Aas Olsen: Sex, drap og dårlig ledelse. Hvordan Dagbladet mistet troverdighet, penger og lesere + Ottar Jakobsen: Dagbladet - beretningen om et avismord. Prosa - tidsskrift for skribenter. 44-47.
 • Vis forfatter(e) (2007). Retorisk handlekraft. Anmeldelse av Christine Isager: Skribenter der skaber sig. Günter Wallraff og Hunter S. Thompson som mønstre for retorisk handlekraft i den spektakulære personlige reportage, Ph.D.-afhandling, Institut for medier, erkendelse og formidling, Afdeling for retorik, Københavns Universitet, 2007. Rhetorica Scandinavica. 43-46.
 • Vis forfatter(e) (2006). Engle-djevelens vingeslag. Anmeldelse av Christopher Hals Gylseth: En forbannet svartsmusket redaktør. Olav Thommesen og hans tid, Oslo: Tiden. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tinius-gåten nærmere en løsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press.
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd..
 • Vis forfatter(e) (2014). Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). New Nordic Journalism Research. Challenges and Perspectives. Nordicom Review vol 34 Special Issue December 2013. Nordicom.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2010). Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2009). Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Den velfunderte arroganse (Om Arve solstads politiske journalistikk). Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Det store Vi". Overlegen. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ti bud for en oppegående journalistikk. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sprek i regningen (om journalsitikk, liv og helse). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mangfoldig mediemakt i fri dressur: Fornuft og følelser. IMDI - Årsrapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 54-61.
 • Vis forfatter(e) (2010). Likskue over en statsborger. Morgenbladet. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (2007). Folkets trøst. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den mobile redaktør. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (1997). Helter og skurker i medieregi. Lederbulletin. 3.
 • Vis forfatter(e) (1996). Ordet fanger. På Høyden ( UiBs nettavis). 1.
 • Vis forfatter(e) (1993). Profilmedier og medieprofiler. Inforum. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (1993). Massemedia og sosiale sceneskift. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kom nærmere, kom nærmere! Bergens Tidende.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2012). Kvalitet, kutt og retorikk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kvalitet må koste. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Journalistikk på spill. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2012). Det korte, det lange, det gode. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den kritiske positur. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sorgens og torgets arbeidere (om valgkamp og journalistikk). Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fakta og makta. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Satsa hårdare på själva journalistiken - och sluta smickra publiken". second-opinion.se.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vinkelsliperne. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Spinn eller forsvinn. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). På plakaten. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nekrolog: Tinius Nagell-Erichsen. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lover pressen frihet. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Latteren på torget. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ennå lukter det trykksverte. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Det er alarm! Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Å sykle rundt vannet (om politisk imagepleie). Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Uken det var så bratt (anmeldelse av BTs første uke i tabloid). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rop om folkets hjelp. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nye mediedyr. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Medieferie med feriemedier. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Magasiner for alle. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kapital og katedral - på tvers. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Journalistiske forbilder. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Jens og Johnny. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Gravende gravitasjon. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Gal mann gjenoppstår (Om Hunter S. Thompson). Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Et hjem for deg. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Uredd (red)aktør. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Til å ta notis av. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tenk en gang til! (Om slapp medielogikk). Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sommerkrig. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sak og spill. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Proffe prosenter (om eierkonsentrasjon på medieområdet). Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Når alle vil bli journalister. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nyttige nyheter. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Journalistisk såpevask. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Godt nett år! Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Flytende samtid. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Er lik forskjellig. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). En polemisk strateg (Om Rune Slagstad). Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Avis i hundre. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mediemakt på flyttefot. Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (1999). Åpne kort som lesertrumf. Dagspressen. 1.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ytringsfrihetens norske historie. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Leserens kritiske sans. Dagspressen. 1.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fra journalistikkens frigjøringsfront. Anmeldelse av Odd Raaum: Pressen er løs! Norsk Medietidsskrift. 80-81.
 • Vis forfatter(e) (1999). Den poserende uavhengighet. Dagspressen. 1.
 • Vis forfatter(e) (1999). Demokratiske ambisjoner. Dagspressen. 1.
 • Vis forfatter(e) (1998). Universitetene, harmoni for enhver pris? (intervju). Forskerforum.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjellmagnetismen. NRinformasjon. 4-4.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om sommeraviser og agurkstoff. Dagspressen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om rettsreportasje i anledning mediedekning av mishandlingssak i Egersund. Dalane Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om norsk underholdningsjournalistikk. Universitas.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om norsk løssalgspresse og momsfritak. Dagspressen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om medier og Bill Clintons sexliv. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om informasjonspolitikk ved Universitetet i Bergen. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om helse- og livsstilsmagasiner. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om doktoravhandling. Haugesunds avis.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om doktoravhandling. NTB (Norsk telegrambyrå).
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om doktoravhandling. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om doktoravhandling. Sunnhordland Årbok.
 • Vis forfatter(e) (1998). Fra et pressehistorisk menasjeri. Norsk Medietidsskrift. 151-152.
 • Vis forfatter(e) (1996). Om bladfyker i krig og fred - uten fjærpenn. Journalisten. 2.
 • Vis forfatter(e) (1996). Helt Normal Galskap. 10 teser om BT-journalistikk i en ny medietid. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). Avislandet mot deadline? Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (1996). "Af Alle Slags Indhold". Historisk Tidsskrift (Norge).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalistic Reorientations. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Conclusion. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Følelser og fornuft - om journalistiske nyorienteringer". 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). «Man er Presse, man er Statsmakt». 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Presseforeningene blir til. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Organisasjonene settes på fote. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nye nyheter og ny offentlighet. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kultur, fornøyelser, norskhet. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hverdagslivets allianser. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). En omtvistet oppfinnelse. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). En frihet til besvær. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den norske vei. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Journalistiske nyorienteringer. En introduksjon. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Alltid foran - og skrått fra siden. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pressen - institusjoner og historie. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). On the expert system of popular journalism. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). "det ubestrideligste Talent til at væe Hofnar" Vinje som kulturjournalistisk portalfigur. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Redaktøren og landsfaderen. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mot et institusjonelt perspektiv. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Medier og samfunn - en introduksjon. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Det journalistiske mistaket. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Intervju om A-pressens utvikling.
 • Vis forfatter(e) (1994). Politikk som kampsport. 64 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Pøbler imellom : på sporet av Dagbladstilen.
 • Vis forfatter(e) (1993). Nyheiter og maktspel : nokre definisjonsspørsmål. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Den sosiologiske fantasi og journalistforskningen eller den journalist iske fantasi og sosiologien. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). "Glede forvoldt". -76 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Samfunnsforskning spaltelangs. = Social science along the columns. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Ridderne av det rette ord: noter om ekspert- og mediemakt. = The journalist between expert power and media power. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Børs og kateter: frå ein populærvitenskapleg marknadsplass. = The market place of popular science. 8 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2022). Mistankens mantra. . I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Arven etter Skjervheim. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.