Hjem
 • E-postMartin.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 20+47 951 03 838
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  522
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Medienes og journalistikkens samfunnsmessige rolle og makt har stått sentralt i Martin Eides forskning. Han har blant annet arbeidet med politisk kommunikasjon og medienes politiske rolle. Nyhetsproduksjonens sosiologi er et annet interesseområde. Han har skrevet om norsk populærjournalistikk, og har dessuten gjennomført flere prosjekter innenfor journalistikk - og mediehistorie.

Vitenskapelig artikkel
 • 2015. How online journalists learn within a non-formal context. Journal of Workplace Learning. 226-240.
 • 2014. Tvetydighetens triumf. Populærjournalistikk på norsk. En gjenvisitt. Norsk Medietidsskrift. 295-307.
 • 2014. Accounting for Journalism. Journalism Studies.
 • 2013. Journalistic Reorientations. The online challenge to journalistic ontology. Journalistikk på nye veier. Nordicom Information. 93-96.
 • 2010. Dialogical ambiguities: journalism, professionalism and flattery. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 9-23.
 • 2007. Encircling the power of journalism. Nordicom Review. 21-29.
 • 2007. Encircling the Power of Journalism. Nordicom Information. 21-29.
 • 2004. Journalistikkens oppfinnelse. Pressehistoriske skrifter. 98-104.
 • 1999. Public/private service. Service journalism and the problems of everyday life. European Journal of Communication. 525-547.
 • 1999. Om journalistikk og metaforikk. Rhetorica Scandinavica. 38-45.
 • 1998. Etterkrigsavisen og hjemmefronten. Mediekultur. 15-22.
 • 1998. Det journalistiske mistaket. Sociologisk forskning. 69-87.
 • 1997. The incidence of ectopic pregnancy in Hordaland county, Norway 1976-1993. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 345-349.
 • 1997. Popularisering som frisetting : tilfellet Verdens Gang. Norsk Medietidsskrift. 25-39.
 • 1997. A new kind of newspaper? Understanding a popularization process. Media, Culture and Society. 173-183.
 • 1996. Forbruker- og service-program : Refleks hjelper deg. Norsk Medietidsskrift. 70-76.
 • 1995. Insidensen av ekstrauterine svangerskap i Hordaland fylke i perioden 1976-1993. Gynekologen. 34.
 • 1995. Evaluation of a rapid enzyme immunoassay for detection of genital colonization of group B streptococci in pregnant women: own experience and review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (ANZJOG). 251-253.
 • 1994. Science Journalism without Science Journalists. Public Understanding of Science. 425-434.
 • 1994. Samfunnsforsking mellom Cambridge og Dikemark : struktureringsteoriens posisjon og potensial. Sosiologi i dag. side 53-65.
 • 1994. Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn. Noen foreløpige kliniske erfaringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 494-501.
 • 1992. Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn: En for lite påaktet arbeidsmåte? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 438-447.
 • 1992. Gudeferd i Hardanger. = The Norwegian prime minister in Hardanger. Syn og Segn. 179-184.
Vitenskapelig foredrag
 • 2016. Om offentlighetens utvikling på 1800-tallet.
 • 2016. Digital transparency/accountability.
 • 2015. The culture of Service Journalism.
 • 2015. Reorientations. What reorientations? Four challenges to journalistic ontology.
 • 2015. Digital tansparency and accountability.
 • 2014. Reorientations. What reorientations?
 • 2014. Reconstructing a Public Sphere. On the relevance of a socio-biography.
 • 2013. Kampen om dagsordenen. Pressen og presset.
 • 2013. Accounting for Journalism.
 • 2013. "Først setter vi over til Stortinget...".
 • 2012. Ti bud for journalister.
 • 2012. Orchestrating Common Sense. Popular Journalism and Staging of Public Debate.
 • 2012. Om faktasjekk som journalistisk nyorientering.
 • 2012. Det store Du. Fire perspektiver på uformell journalistikk.
 • 2011. The Structuring of Accountability.
 • 2011. Structuring of Accountability Journalism.
 • 2011. Om boken "Hva er journalistikk".
 • 2011. Journalistikk: Hva er det?
 • 2011. Journalism,professionalism and flattery.
 • 2011. Hva er journalistikk?
 • 2009. Renegotiating a Social Contract. Professionalism, Flattery and the Current Talk of Conversation and Dialogue in Journalism.
 • 2009. On professionalism, conversation and dialogue in journalism.
 • 2009. Fakta og begrunnelser i valgkampens tid.
 • 2008. Orchestrating Common Sense.
 • 2007. Pressen som serviceinstitusjon.
 • 2007. Journalistisk makt på norsk.
 • 2007. Håndverk og hærverk. Journalistikk mellom partipresse og seddelpresse.
 • 2006. Tre statsministre og journalistikk (1960-tallet).
 • 2006. Reconstructing a Public Sphere. On a press strategist's socio-biography.
 • 2006. On the Invention of Norwegian Journalism.
 • 2006. On the Expert System of Popular Journalism. Popularization and Power: Notes on a Norwegian Context.
 • 2006. Om biografien om Chr. A. R. Christensen.
 • 2005. Saklighet som lidenskap (om biografi om Chr. A. R. Christensen).
 • 2005. Media Logic. On journalism, power & democracy.
 • 2005. Journalistisk makt på norsk.
 • 2005. Journalism History: Agency and Structures.
 • 1999. Medier og symbolsk makt i Norge.
 • 1999. Død og pine, liv og lære. Journalistikk og helsepolitikk.
 • 1995. Systemic and mucosal antibodies to group B streptococci.
 • 1995. Gruppe B streptokokker (GBS): spesifikke antistoffer i cervix og i serum.
 • 1995. Gruppe B streptokokker (GBS): Hurtigdiagnostikk.
 • 1993. Enlitghenment from the Middle Ground. The case of Norwegian Science Journalism. Paper presented to the working Group "Science Information in the World".
 • 1992. Mass communication, Anthony Giddens and the eternal questions of sociology.
Anmeldelse
 • 2020. Hinsides løgnfabrikkeneAnmeldelse av Bente Kalsnes. Falske nyheter, løgn,, desinformasjon og propagada i den digitale offentligheten. Norsk Medietidsskrift.
 • 2016. Et bredt lerret om individet. Anmeldelse avHarald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.) Individet i journalistikken Cappelen Damm Akademisk, 2015. Norsk Medietidsskrift. 2 sider.
 • 2014. Book review: Journalists and Media Accountability: an international study of news people in the digital age. Digital Journalism.
 • 2012. Rapport fra helvete (anmeldelse av Kjetil Stormark: Da terroren rammet Norge). Bergens Tidende.
 • 2012. Opprør og system. Anmeldelse av Rolf Werenskjolds dr. avhandling: That's the way it is. Medienes rolle i proteståret 1968. Norsk Medietidsskrift. 279-282.
 • 2011. Av klasse, om kamp Anmeldelse av Alf Skjeseth: Sykle på vatnet. Historia om Klassekampen, Oslo: Samlaget. Norsk Medietidsskrift. 294-296.
 • 2011. Akersgatas Machiavelli (anmeldelse av Chr. Hals Gylseth: Storoksen - Arve Solstad og Dagbladet, Aschehoug). Klassekampen.
 • 2011. "Det lille vi". Anmeldelse av Birgitte Kjos Fonn: Orientering - rebellenes avis, Pax 2011. Klassekampen. 10-11.
 • 2010. Beretninger om fall, fyll og famling (anmeldelse av Trygve Aas Olsen: Sex, drap og dårlig ledelse. Hvordan Dagbladet mistet troverdighet, penger og lesere + Ottar Jakobsen: Dagbladet - beretningen om et avismord. Prosa - tidsskrift for skribenter. 44-47.
 • 2007. Retorisk handlekraft. Anmeldelse av Christine Isager: Skribenter der skaber sig. Günter Wallraff og Hunter S. Thompson som mønstre for retorisk handlekraft i den spektakulære personlige reportage, Ph.D.-afhandling, Institut for medier, erkendelse og formidling, Afdeling for retorik, Københavns Universitet, 2007. Rhetorica Scandinavica. 43-46.
 • 2006. Engle-djevelens vingeslag. Anmeldelse av Christopher Hals Gylseth: En forbannet svartsmusket redaktør. Olav Thommesen og hans tid, Oslo: Tiden. Morgenbladet.
 • 2005. Tinius-gåten nærmere en løsning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2016. The Journalistic Institution Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. University of Chicago Press.
 • 2016. Journalism Re-examined. Digital Challenges and Professional Reorientations. Lessons from Northern Europe. Intellect Ltd..
 • 2014. Journalistikkens norske klassikere ... ved noen av dem. Universitetsforlaget.
 • 2013. New Nordic Journalism Research. Challenges and Perspectives. Nordicom Review vol 34 Special Issue December 2013. Nordicom.
 • 2012. Nytt på nett og brett. Journalistikk i forandring. Universitetsforlaget.
 • 2010. Norsk presses historie : 1-4 (1660-2010) : B. 1: En samfunnsmakt blir til 1660-1880. Universitetsforlaget.
 • 2009. Journalistiske nyorienteringer. Scandinavian Academic Press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2015. Den velfunderte arroganse (Om Arve solstads politiske journalistikk). Dagbladet.
 • 2014. "Det store Vi". Overlegen. 18-19.
 • 2011. Ti bud for en oppegående journalistikk. Vox publica.
 • 2011. Sprek i regningen (om journalsitikk, liv og helse). Bergens Tidende.
 • 2010. Mangfoldig mediemakt i fri dressur: Fornuft og følelser. IMDI - Årsrapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 54-61.
 • 2010. Likskue over en statsborger. Morgenbladet. 20-21.
 • 2007. Folkets trøst. Morgenbladet.
 • 2004. Den mobile redaktør. Morgenbladet.
 • 1997. Helter og skurker i medieregi. Lederbulletin. 3.
 • 1996. Ordet fanger. På Høyden ( UiBs nettavis). 1.
 • 1993. Profilmedier og medieprofiler. Inforum. 22-23.
 • 1993. Massemedia og sosiale sceneskift. Bergens Tidende.
 • 1993. Kom nærmere, kom nærmere! Bergens Tidende.
Kronikk
 • 2012. Kvalitet, kutt og retorikk. Bergens Tidende.
 • 2012. Kvalitet må koste. Bergens Tidende.
 • 2012. Journalistikk på spill. Stavanger Aftenblad.
 • 2012. Det korte, det lange, det gode. Bergens Tidende.
 • 2012. Den kritiske positur. Bergens Tidende.
 • 2011. Sorgens og torgets arbeidere (om valgkamp og journalistikk). Dagens næringsliv.
 • 2011. Fakta og makta. Bergens Tidende.
 • 2011. "Satsa hårdare på själva journalistiken - och sluta smickra publiken". second-opinion.se.
 • 2007. Vinkelsliperne. Morgenbladet.
 • 2007. Spinn eller forsvinn. Morgenbladet.
 • 2007. På plakaten. Morgenbladet.
 • 2007. Nekrolog: Tinius Nagell-Erichsen. Morgenbladet.
 • 2007. Lover pressen frihet. Morgenbladet.
 • 2007. Latteren på torget. Morgenbladet.
 • 2007. Ennå lukter det trykksverte. Morgenbladet.
 • 2007. Det er alarm! Morgenbladet.
 • 2006. Å sykle rundt vannet (om politisk imagepleie). Morgenbladet.
 • 2006. Uken det var så bratt (anmeldelse av BTs første uke i tabloid). Bergens Tidende.
 • 2006. Rop om folkets hjelp. Morgenbladet.
 • 2006. Nye mediedyr. Morgenbladet.
 • 2006. Medieferie med feriemedier. Morgenbladet.
 • 2006. Magasiner for alle. Morgenbladet.
 • 2006. Kapital og katedral - på tvers. Dagbladet.
 • 2006. Journalistiske forbilder. Morgenbladet.
 • 2006. Jens og Johnny. Morgenbladet.
 • 2006. Gravende gravitasjon. Morgenbladet.
 • 2006. Gal mann gjenoppstår (Om Hunter S. Thompson). Morgenbladet.
 • 2006. Et hjem for deg. Morgenbladet.
 • 2005. Uredd (red)aktør. Morgenbladet.
 • 2005. Til å ta notis av. Morgenbladet.
 • 2005. Tenk en gang til! (Om slapp medielogikk). Morgenbladet.
 • 2005. Sommerkrig. Morgenbladet.
 • 2005. Sak og spill. Morgenbladet.
 • 2005. Proffe prosenter (om eierkonsentrasjon på medieområdet). Morgenbladet.
 • 2005. Når alle vil bli journalister. Bergens Tidende.
 • 2005. Nyttige nyheter. Morgenbladet.
 • 2005. Journalistisk såpevask. Morgenbladet.
 • 2005. Godt nett år! Morgenbladet.
 • 2005. Flytende samtid. Morgenbladet.
 • 2005. Er lik forskjellig. Morgenbladet.
 • 2005. En polemisk strateg (Om Rune Slagstad). Dagbladet.
 • 2005. Avis i hundre. Klassekampen.
 • 2004. Mediemakt på flyttefot. Dagens medisin.
 • 1999. Åpne kort som lesertrumf. Dagspressen. 1.
 • 1999. Ytringsfrihetens norske historie. Dagbladet.
 • 1999. Leserens kritiske sans. Dagspressen. 1.
 • 1999. Fra journalistikkens frigjøringsfront. Anmeldelse av Odd Raaum: Pressen er løs! Norsk Medietidsskrift. 80-81.
 • 1999. Den poserende uavhengighet. Dagspressen. 1.
 • 1999. Demokratiske ambisjoner. Dagspressen. 1.
 • 1998. Universitetene, harmoni for enhver pris? (intervju). Forskerforum.
 • 1998. Kjellmagnetismen. NRinformasjon. 4-4.
 • 1998. Intervju om sommeraviser og agurkstoff. Dagspressen.
 • 1998. Intervju om rettsreportasje i anledning mediedekning av mishandlingssak i Egersund. Dalane Tidende.
 • 1998. Intervju om norsk underholdningsjournalistikk. Universitas.
 • 1998. Intervju om norsk løssalgspresse og momsfritak. Dagspressen.
 • 1998. Intervju om medier og Bill Clintons sexliv. Stavanger Aftenblad.
 • 1998. Intervju om informasjonspolitikk ved Universitetet i Bergen. Studvest.
 • 1998. Intervju om helse- og livsstilsmagasiner. Bergens Tidende.
 • 1998. Intervju om doktoravhandling. Haugesunds avis.
 • 1998. Intervju om doktoravhandling. Sunnhordland Årbok.
 • 1998. Intervju om doktoravhandling. VG : Verdens gang.
 • 1998. Intervju om doktoravhandling. NTB (Norsk telegrambyrå).
 • 1998. Fra et pressehistorisk menasjeri. Norsk Medietidsskrift. 151-152.
 • 1996. Om bladfyker i krig og fred - uten fjærpenn. Journalisten. 2.
 • 1996. Helt Normal Galskap. 10 teser om BT-journalistikk i en ny medietid. Bergens Tidende. 1.
 • 1996. Avislandet mot deadline? Bergens Tidende. 1.
 • 1996. "Af Alle Slags Indhold". Historisk Tidsskrift (Norge).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2013. Reconstructing Accountability - Essential Journalistic Reorientations. 14 sider.
 • 2012. Nytt, brett, nett. Journalsitikk i forandring. 11 sider.
 • 2012. Kunsten å tenke negativt. En reporter griper inn. 12 sider.
 • 2012. Faktasjekk som journalistisk nyorientering. 17 sider.
 • 2011. "Følelser og fornuft - om journalistiske nyorienteringer". 14 sider.
 • 2010. «Man er Presse, man er Statsmakt». 8 sider.
 • 2010. Redaktørplakat og selvjustis. 17 sider.
 • 2010. Presseforeningene blir til. 31 sider.
 • 2010. Organisasjonene settes på fote. 9 sider.
 • 2010. Nye nyheter og ny offentlighet. 5 sider.
 • 2010. Kultur, fornøyelser, norskhet. 13 sider.
 • 2010. Hverdagslivets allianser. 13 sider.
 • 2010. Framskrittets paroler. 27 sider.
 • 2010. En omtvistet oppfinnelse. 6 sider.
 • 2010. En frihet til besvær. 43 sider.
 • 2010. Den norske vei. 9 sider.
 • 2009. Journalistiske nyorienteringer. En introduksjon. 32 sider.
 • 2009. Alltid foran - og skrått fra siden. 10 sider.
 • 2008. Pressen - institusjoner og historie. 16 sider.
 • 2008. On the expert system of popular journalism. 12 sider.
 • 2008. Mot et institusjonelt perspektiv. 16 sider.
 • 2008. Medier og samfunn - en introduksjon. 10 sider.
 • 2008. Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. 14 sider.
 • 2008. "det ubestrideligste Talent til at væe Hofnar" Vinje som kulturjournalistisk portalfigur. 20 sider.
 • 2006. Redaktøren og landsfaderen. 6 sider.
 • 2006. Power on the Threshold of the Interview Society. Journalism, Politics, Popularisation. 14 sider.
 • 2004. Et svin blant perler (Om Walter Winchell). 8 sider.
 • 1999. Mot et institusjonelt perspektiv. 17 sider.
 • 1999. Medier og samfunn - en introduksjon. 13 sider.
 • 1999. Det journalistiske mistaket. 28 sider.
 • 1999. Den politiske offentlighet og nyhetsinstitusjonen. 19 sider.
 • 1994. Politikk som kampsport. 64 sider.
 • 1993. Pøbler imellom : på sporet av Dagbladstilen.
 • 1993. Nyheiter og maktspel : nokre definisjonsspørsmål. 14 sider.
 • 1993. Den sosiologiske fantasi og journalistforskningen eller den journalist iske fantasi og sosiologien. 17 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.