Hjem
Martin Meggele Sjøens bilde

Martin Meggele Sjøen

Førsteamanuensis
 • E-postmartin.sjoen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 76
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Depoliticising political violence: State-centric and individualised discourses in the Norwegian counterterrorism policy field. Scandinavian Journal of Educational Research. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Let’s talk about terrorism. Journal of Peace Education. 309-325.
 • Vis forfatter(e) (2021). From Global Competition to Intercultural Competence: What Teacher-Training Students with Cross-Cultural Teaching Experience Should be Learning. Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exploring Youths’ Willingness to Engage with Civil Society and Public Sector Institutions: The Untapped Potential of Religious Communities in Preventing Violent Extremism. Democracy and Security. 337-355.
 • Vis forfatter(e) (2019). When Counterterrorism Enters the Curriculum: How the Global War on Terror Risks Impairing Good Education. Journal for Deradicalization. 156-189.
 • Vis forfatter(e) (2019). Preventing radicalisation in Norwegian schools: How teachers respond to counter-radicalisation efforts. Critical Studies on Terrorism. 218-236.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). Can spontaneous Internet activity serve the goals of school? : HSH-rapport 20016/2. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The stoking of terror fear. Counterterrorism between democratisation and securitisation.
 • Vis forfatter(e) (2022). Round table: Educating for democracy in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) (2022). Markedsøkonomisk konkurranse eller interkulturell kompetanse? Tanker om praksismobilitet og internasjonalisering i lærerutdanning.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva er radikalisering og bør vi egentlig være så veldig redd for det?
 • Vis forfatter(e) (2022). Forebygging av terrorfrykt i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forebygging av radikalisering i skole og lokalsamfunn.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ekstremisme, sikkerhet og undervisning for fred.
 • Vis forfatter(e) (2021). La oss snakke om terrorisme i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Key dilemmas in the prevention of radicalization and violent extremism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan kan vi møte intoleranse med økt toleranse?
 • Vis forfatter(e) (2021). Ekstremisme i skolen - Skal vi snakke om terrorisme? .
 • Vis forfatter(e) (2021). Demokratisk beredskap – Lærerens rolle i møte med ekstremisme.
 • Vis forfatter(e) (2021). Demokrati og medborgerskap i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Radikalisering og skole – hva skal skolen egentlig forebygge? (Og hva skolen bør unngå).
 • Vis forfatter(e) (2018). Når terrorbekjempelse skal på timeplanen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Responding to threats of homegrown terrorism: Findings from public sector prevention efforts on issues of radicalization and violent extremism.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Når terrorbekjempelse skal på timeplanen. Skolen og samfunnet i spenningsfeltet mellom sikkerhet og trygghet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Når terrorbekjempelse skal på timeplanen. Praktiske og etiske utfordringer når radikaliseringsdiskursen integreres i skole og utdanning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The emotional intercultural meeting.
 • Vis forfatter(e) (2022). Taking the “terror” out of “terrorism”. The promise and potential of fear-reducing education .
 • Vis forfatter(e) (2022). Handling terror fear in school. The potential and promise of democratic citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2022). Engaging with extremism in school – The promise and potential of agonistic listening.
 • Vis forfatter(e) (2022). Depoliticising political violence. State-centric and individualised discourses in the Norwegian counterterrorism policy field.
 • Vis forfatter(e) (2022). Citizenship to (counter)terrorism. On the need to de-securitise the Norwegian education system and create space for democratic citizenship .
 • Vis forfatter(e) (2021). Terrorism on the curriculum.
 • Vis forfatter(e) (2021). Let's talk about terrorism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exploring youths’ willingness to engage with civil society and public sector institutions: The untapped potential of religious communities when preventing violent extremism.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exploring practice mobility as an internationalisation strategy in Norwegian teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2021). En avpolitisert fremstilling av politisk vold i norsk samfunnsfag.
 • Vis forfatter(e) (2021). Countering extremism through education. Exploring evidence and venues of prevention in the Nordic countries .
 • Vis forfatter(e) (2020). A global teacher education: Intercultural outcomes for Norwegian teacher-training students with cross-cultural teaching practicums.
 • Vis forfatter(e) (2019). When counterterrorism enters the curriculum: How the global war on terror risks impairing good education.
 • Vis forfatter(e) (2019). Preventing extremism through eduaction: Reviewing the counter-radicalisation discourse in practice.
 • Vis forfatter(e) (2019). Preventing Radicalization in Norwegian Schools: How Teachers Respond towards Counter-Radicalization Efforts.
 • Vis forfatter(e) (2019). Countering Extremism through Education: An Educational Approach to Preventing Radicalization.
 • Vis forfatter(e) (2018). When counterterrorism enters the curriculum: Risks and practices of securitising education.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Case of Securitizing Education: Exploring Educational Efforts to Prevent Radicalization in Norwegian Public Schools.
 • Vis forfatter(e) (2018). Professional identity and social work: Exploring how social workers and educators in Norwegian secondary schools perceive and prevent risks of radicalization.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). When counterterrorism enters the curriculum - Exploring risks and practices of the securitisation of education.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Lektor Lomsdalens innfall: LL-279: Martin M. Sjøen om radikalisering, ekstremisme og inkludering.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Neither hard nor soft prevention : On the need to reconfigure contemporary counterterrorism towards smart prevention. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Standardizing Homeland Security Through First-Line Vigilant Surveillance. Fields, Habitus and the Redistribution of Counterterrorist Responsibilities in Scandinavia. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skolen i forebyggingens tid. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). How the counter-radicalization discourse securitizes education and why this might not be an effective approach to preventing terrorism. 8 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Preventing Radicalization in Norwegian Secondary Schools: How the Securitization of Education Risks Becoming a Practice of Exclusion.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). Preventing extremism through education: Exploring impacts and implications of counterradicalisation efforts. Journal of Beliefs and Values. 1-15.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Når forsøk på inkludering blir ekskludering. Bedre Skole. 69-73.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper