Hjem
Martin Mindestrømmens bilde

Martin Mindestrømmen

Stipendiat
 • E-postmartin.mindestrommen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 64
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Martin Mindestrømmen er en ph.d.-stipendiat med interesse for strafferett, rettsteori, samt rett og psykiatri/psykologi.

I sitt ph.d. prosjekt diskuterer han hvordan vi bør forstå «fare» i kontekst av særreaksjoner mot utilregnelige lovbrytere. Hovedveileder er professor Linda Gröning.

Mindestrømmen har en mastergrad i rettsvitenskap og en bachelorgrad i filosofi og idéhistorie fra Universitetet i Bergen. Han har vært advokat i Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS og er for tiden i permisjon fra en stilling som rådgiver ved Kompetansesenter for sikkerhets- retts- og fengelspsykiatri, Helse Bergen.

Publikasjoner

Mindestrømmen, M. (2019). Impending Danger: The Meaning of Danger as a Legal Requirement for Involuntary Psychiatric Treatment in the Norwegian Criminal Justice System. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice7(1), 110-135.

Tilknyttede prosjekter

Deltaker i evalueringsprosjektet: Lovendringer om særreaksjoner og varetektssurrogat: konsekvenser for pasienter, helsetjenestene og samfunnet, Helse Bergen HF. Prosjektet er avsluttet.

JUS114 Juridisk metode (Vår 2020)

JUS241 Strafferett (Høst 2020)
 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Varetektssurrogat i institusjon. Tidsskrift for strafferett. 8-26.
 • Vis forfatter(e) (2019). Impending Danger: The Meaning of Danger as a Legal Requirement for Involuntary Psychiatric Treatment in the Norwegian Criminal Justice System . Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 110-135.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Evaluering av konsekvensene av lovendring om særreaksjoner og varetektssurrogat . .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kompetansefelt