Hjem
 • E-postMartin.Myklebust@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 21
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  432
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Studiekonsulent for digital kultur og språkvitenskap. 

Eksamen og timeplanar for digital kultur og språkvitenskap.

Bestille studieveiledning

 • Studierettleiing
 • Emne- og studieplanar
 • Masterstudentar og oppfølgingsplanar
 • Infosenteret ved HF
 • Godkjenningssaker
 • Innpassingssaker
 • Eksamensadministrasjon
 • Undervisningsplanlegging, timeplan og rombestilling
 • Obligatoriske undervisningsaktivitetar
 • Studentsøknader knytte til eksamen og utsett/tilrettelagt eksamen
 • Søknader om permisjonar på lågare grad