Hjem
Martin Sands bilde

Martin Sand

Vitenskapelig artikkel
  • 2011. Gylden munn, urene ord : Johannes Khrysostomos' Adversus Judaeos 1. Rhetorica Scandinavica. 4, 23-43.
  • 2008. Senantikkens nidtaler: Teorien og to eksempler. Klassisk Forum. 75-84.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.