Hjem
 • E-postMartin.Sand@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2011. Gylden munn, urene ord : Johannes Khrysostomos' Adversus Judaeos 1. Rhetorica Scandinavica. 4, 23-43.
 • 2008. Senantikkens nidtaler: Teorien og to eksempler. Klassisk Forum. 75-84.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.