Hjem
Mary Bente Bringslids bilde

Mary Bente Bringslid

Førsteamanuensis
 • E-postMary.Bringslid@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 55
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Antropologiske hovudinteresse: Norske bygders sosiokulturelle utvikling i eit komparativt perspektiv. Sentralt tematisk står bygders institusjonar, bygders sosiokulturelle kompleksitet og forhold til det overlokale.
Dr. avhandlinga frå 1996 er ei undersøking av lokalitet, som omgrep, og av det lokales mange nivå og ytringar. Dei seinare åra har merksemda vore retta mot forholdet mellom det sosiokulturelle og det stadlege.

H-10: SANT 350- Essayseminaret

H-09: SANT 118 Regional etnografi Norge/Norden

H-08: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus

H-06: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus

V-06: SANT601 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi(nettversjon)

H-05: SANT101 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi

Bøker
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan. 357 sider. ISBN: 978-3-319-59790-4.
 • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press. 328 sider. ISBN: 978-82-304-0079-1.
 • Bringslid, Mary Bente. 1990. Home Parties i Sommarfjord. Det Norske Samlaget. 135 sider. ISBN: 82-521-3343-6.
Tidsskriftartikler
 • Bringslid, Mary Bente. 2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 19: 108-121.
 • Bringslid, Mary Bente. 1997. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker Rent og Urent. Replikk. No 5: 10-21.
 • Bringslid, Mary Bente. 1996. Kva kvinneforeningar kommuniserer. - tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum. 3: 19-27.
 • Bringslid, Mary Bente. 1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og Segn.
Rapporter/avhandlinger
 • Bringslid, Mary Bente. 1996. Bygda og den framande : ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. 242 sider.
 • Bringslid, Mary Bente. 1989. "Eg syntest ikkje eg kunne gå fra det sånn" -Ein rapport om reinhaldarar sitt arbeidsmiljø. Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, AHS, Bergen. 80 sider.
 • Jørgensen, Gunnar; Bringslid, Mary Bente. 1988. NÆRMILJØ I SOGNDAL KOMMUNE. 22. Sogn og Fjordane Distriktshøgskule, Sogndal. 97 sider.
 • Bjelland, Anne Karen; Bringslid, Mary Bente. 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. Sosialantropologisk institutt, UiB, Bergen. 64 sider.
Bokkapitler
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Introduction: Egalitarianism in a Scandinavian Context. 1, sider 1-44. I:
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Bringslid, Mary Bente; Vike, Halvard. 2017. Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan. 357 sider. ISBN: 978-3-319-59790-4.
 • Bringslid, Mary Bente. 2016. Lokalsamfunnsomgrepet, antropologen og lagnaden til det lokale. kap 3, sider 53-71. I:
  • Villa, Mariann; Haugen, Marit Synnøve. 2016. Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk. 453 sider. ISBN: 9788202514310.
 • Bringslid, Mary Bente. 2015. "Dei på Gjerdet" blir kulturminnegard: Musealisering i ei vestnorsk bygd. kap. 10, sider 181-199. I:
  • Aspen, Harald; Ravn, Malin Noem; Røyrvik, Emil André. 2015. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press. 360 sider. ISBN: 9788230401736.
 • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutvikling nåralternativet er avvikling : innleiing. Kapittel, sider 7-36. I:
  • Bringslid, Mary Bente. 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Scandinavian Academic Press. 328 sider. ISBN: 978-82-304-0079-1.
 • Bringslid, Mary Bente. 2000. Stovedørpolitikkens paradoks. Makt og avmakt i en liten norsk landkommunes lokalpolitikk. 169-192. I:
  • Siri, Meyer. 2000. Avmakt. Skjebne,frigjøring eller maktbase.
 • Bringslid, Mary Bente. 2000. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn: eit døme frå den norske vestkysten. 187-200. I:
  • Nilson, Lars; Lilja, Sven. 2000. Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen.
 • Bringslid, Mary Bente. 1998. Invandrarna & lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhällen. 187-200. I:
  • Nilsson, Lars; Lilja, Sven. 1998. Stuudier i stads- och kommunhistoria. ISBN: 91-88882-05-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bøker
(red.) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

1990. Home Parties i Sommarfjord. Oslo: Det Norske Samlaget.


Bokkapitler
2002. Innsida frå utsida: Sosialantropologi - eit fruktbart paradoks?, i L.Helland og P.Nafstad (red.) Samfunnsvitenskapene - Paradigmer og modeller. Oslo: Cappelen Akademisk, pp. 166-178.

2000. Stovedørspolitikkens paradoks. Makt og avmakt i ein liten, norsk kommunes lokalpolitikk, i Siri Meyer (red.) Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase. Makt og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 168-191.

1998. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn. Eit døme frå den norske vestkysten, i Lars Nilson og Sven Lilja (red.) Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen. Stockholm: Historiska institutionen, Stockhoms universitet: Stads- och kommunhistoriska institutet, pp. 187-200.


Tidsskriftsartikler
2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - Bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(2-3):108-121

1998. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker 'Rent og Urent. Replikk, 3(5): 10-21.

1998. Kva kvinneforeningar kommuniserer. Tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum, 3(3): 19-27.

1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og segn, 4.

1993 Aktørmodell og aktørperspektiv. Nokre trekk ved metodologisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3: 115-125.


Avhandling
1996. Bygda og den framande. Ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Doktorgradsavhandling, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, p. 242.


Annen litteratur og mediebidrag
2009. Innleiing til Norske rom sin nettverkskonferanse 2.-3. nov 2009: "Bygdeutvikling når alternativet er avvikling"

2005. Innlegg på UiB/HiB sin konferanse Rom og sted - Arkitektur og helse. 26-28. april 2005: "Seminarrommets orden".


Dikt for barn
2009. Stankelbeinskrift. Oslo: Samlaget.

2006. Hunden Parabol tenkjer på månen. Oslo: Samlaget.

2003. Dei blå revane. Oslo: Samlaget.

Regional: Bygd, Vestlandet, Norge, Norden

Tematisk: Lokalitet, lokal/global, stad, sosial romdanning

Pågående
2009-2012: "Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks"


Avsluttede

1998-2001: "Det nye" - Senter for Europeiske kulturstudier
Delprosjekt: "Folks forteljingar om det nye - Det nye i folks forteljingar."