Hjem
Mathias Vennings bilde

Mathias Venning

Stipendiat
 • E-postM.Venning@uib.no
 • Telefon+47 447 56 153
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mathias er ansatt ved NORCE og er tatt opp på PhD-programmet via Senter for vitenskapsteori.

Han jobber for tiden med CONFER-prosjektet, som er finansiert under EUs Horisont 2020-program.

CONFER er et forskningsprosjekt som fokuserer på klimatilpasning gjennom samprodusering av klimatjenester i Øst-Afrika. Prosjektets hovedmål er å utvikle tilpassede klimatjenester for vann-, energi- og matsikkerhetssektorene sammen med interessenter og sluttbrukere for å øke disses evne til å planlegge for og tilpasse seg sesongmessige klimavariasjoner.

CONFER er et forskningsprosjekt som fokuserer på klimatilpasning gjennom samprodusering av klimatjenester i Øst-Afrika. Prosjektets hovedmål er å utvikle tilpassede klimatjenester for vann-, energi- og matsikkerhetssektorene sammen med interessenter og sluttbrukere for å øke disses evne til å planlegge for og tilpasse seg sesongmessige klimavariasjoner.