Hjem
 • E-postMats.Skare@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 35
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er primært opptatt av skandinavisk jernalder, med vekt på perioden fra år 1 frem til 1100 e.Kr. Hovedinteressene spenner dyrerepresentasjoner, -stil, finsmedarbeid, ikonografi, krigføring, kult, myter, religion, ritualer og symbolikk. Disse tilnærmes ofte gjennom materialitetsstudier.

Ph.d.-prosjektet mitt, «Clangorous Beasts» (Klangende beist), tar for seg det kraftige oppsvinget i norske metallsøkerfunn. Prosjektet utreder nærmere 800 vestlandske og østlandske gjenstander fra perioden mellom 550–750/800 e.Kr. og berører problemstillinger tilknyttet aktivitetsmønstre og representativitet. Blant disse gjenstandene er et knippe dekorert med, eller utformet som, ulike dyrerepresentasjoner, deriblant fugler, hester og ormer. Disse uttrykkene analyseres inngående for å avdekke periodens forestillingsverden.