Hjem
Matthias Gregor Stadlers bilde

Matthias Gregor Stadler

Førsteamanuensis
 • E-postMatthias.Stadler@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 45
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

see English version

Vitenskapelig artikkel
 • 2011. The team portfolio: a support and evaluation tool? Findings from a teacher professional development programme in Germany. Professional Development in Education. 18 sider.
Rapport
 • 2019. Final report of the PICoSTE project. .
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Signs for understanding chemistry in laboratory reports.
 • 2019. Promoting coherent science instruction through science teacher education.
 • 2019. How do students use the active learning activities available to them in an introductory chemistry course?
 • 2017. Why many chemistry teachers find it difficult to ask good questions.
 • 2016. Identifying different functions of IRE-dialogues based on contextual characteristics.
 • 2015. Textbook tasks: A way to understanding chemistry?
 • 2014. What tasks in Norwegian chemistry textbooks require students to do.
 • 2013. Towards common research-based standards for TPD in Europe– insights from the S-TEAM project.
 • 2013. Common challenges in improving science education in different educational systems across Europe.
 • 2012. Muligheter for læring gjennom bruk av eksperimenter i kjemiundervisningen.
 • 2011. Teacher professional development for fostering inquiry based approaches in the classroom.
 • 2011. Inquiry based learning in science and mathematics.
 • 2011. A teacher professional development model for improving science and mathematics education.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2011. Utforskende oppgaver med tallpyramider. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 8-12.
Kronikk
 • 2012. Det hjelper at læreren blir bedre i matte. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2018. Exploring chemistry teachers' perspectives on questioning and providing a new way of analyzing teacher questions in science classrooms.
 • 2017. Making math interesting. An experimental study of interventions to encourage interest in mathematics.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2014. How can professional teachers improve science and mathematics teaching? 11 sider.
 • 2012. Improving Science Education through European Models of Sustainable Teacher Professional development. 19 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

De følgende masteroppgavene har blitt skrevet i kjemididaktikk (de fleste finnes i BORA):

Kristin Stavland Jensen: "Det er vitenskapelig bevist at miljø er viktig." En kvalitativ studie av hvordan ungdomsskoleelever bygger opp argumenter. 2020

Roald Arnevik Renså: Elevers kritiske tenkning og argumentasjon i en paneldebatt rundt en sosiovitenskapelig kontrovers. 2020

Martha Tveito: "Hvordan skal jeg kunne finne ut av det?" Ein kvalitativ studie av korleis elevar arbeider for å forstå tal og fakta som ikkje gir meining for dei. 2020

Ann Kristin Danielsen Jacobsen: Hvordan løser elever i videregående skole beregningsoppgaver i kjemi? En kvalitativ studie av elevers prøvebesvarelser og oppgavebaserte intervjuer. 2019

Maria Nøkland: Spørsmål i en kjemilærebok: en studie av potensialer for dybdelæring på videregående skole. 2019

Sigrun Eggereide: Tegn på forståelse av kjemi i elevrapporter - En undersøkelse av elevrapporter fra programfag i kjemi. 2018

Helene Haugen Johnsen: Skriftlige vurderingers roller i programfaget kjemi - En studie av skriftlige vurderingers oppgavefordeling og hvordan lærere forteller at de bruker de skriftlige vurderingene i kjemiundervisningen. 2018

Katarina Helena Kvam: Oppgaver i kjemilærebøker i perioden 1900-2015. 2015

Ole-Anders Øvstegård Bodal: Oppgaver i kjemilærebøker og deres betydning i undervisningen. 2013

Håkon Instefjord Moldøen: Ikkje god, ikkje dårleg, men berre OK. Det er bra - Ei kvalitativ studie om etterarbeid ved vurderingar i kjemifaget i vidaregåande skule. 2011