Hjem
Max Kollers bilde

Max Koller

naturgeografi med fokus på hydrologi, klimaendringer og fjernmåling

Endringer i vassdragshydrologi og skråningsprosesser som følge av miljøendringer. Integrering av fjernmålingsdata og in-situ observasjoner for høyoppløselig analyse av et typisk vestnorsk vassdrag.

GEO100 - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

GEO111 - Landformdannende Prosesser

GEO215 - Geografiske informasjonssystemer: Teori og praksis

GEO313 - Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

GEO341 - Mastergradsfeltkurs i naturgeografi

Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2022). Estimating the volume of the 1978 Rissa quick clay landslide in Central Norway using historical aerial imagery. Open Geosciences. 252-263.
Populærvitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 28-35.
Kronikk
  • Vis forfatter(e) (2016). Opprydningsparadokset. Bergens Tidende. 3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.