Hjem
Max Kollers bilde

Max Koller

Forsker, naturgeografi med fokus på hydrologi, klimaendringer og fjernmåling
 • E-postMax.Koller@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  741
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Endringer i vassdragshydrologi og skråningsprosesser som følge av miljøendringer. Integrering av fjernmålingsdata og in-situ observasjoner for høyoppløselig analyse av et typisk vestnorsk vassdrag.

GEO100 - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

GEO111 - Landformdannende Prosesser

GEO215 - Geografiske informasjonssystemer: Teori og praksis

GEO313 - Naturgeografiske laboratorie- og feltmetodar

GEO341 - Mastergradsfeltkurs i naturgeografi

Populærvitenskapelig artikkel
 • 2016. Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 28-35.
Kronikk
 • 2016. Opprydningsparadokset. Bergens Tidende. 3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper