Hjem
Mehri S. Agais bilde
Foto:
Terje Rudi
  • E-postMehri.Agai@uib.no
  • Telefon+47 55 58 91 82
  • Besøksadresse
    Fosswinckels gate 6
  • Postadresse
    Postboks 7802
    5020 Bergen

Mitt PhD-prosjekt omhandler digital frakobling og sosial ulikhet blant ungdom. Hovedmålet er å forstå for hvem digital frakobling gjelder, hvor et kjernespørsmål er hvorvidt digital frakobling er et utbredt fenomen på tvers av det sosiale rommet eller begrenset til de privilegerte. Jeg søker også å forstå hva digital frakobling innebærer fra ungdommens perspektiv, inkludert deres strategier for frakobling, ved bruk av hovedsakelig kvalitative forskningsmetoder.

PhD-prosjektet er en del av det større Digitox-prosjektet: et samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner som bygger på tverrfaglig innsikt fra mediestudier, spillstudier og psykologi for å analysere digital frakobling og spørsmål knyttet til den omfattende bruken av digitale medier i samfunnet.

Vitenskapelig artikkel
Konferanseartikkel
Intervju
Faglig foredrag

"Digitox: Intrusive media, ambivalent users, and digital detox". Forskningsprosjekt (2019-2023) ledet av Trine Syvertsen, finansiert av NFR via FRIPRO. https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/digital-frakobling/ 

 

 

Forskergrupper