Hjem
Melanie Regine Hacks bilde
Foto:
privat

Melanie Regine Hack

Førsteamanuensis
 • E-postMelanie.Hack@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 79
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Forskningen min befinner seg i skjæringspunktet mellom arbeids- og trygderett med tanke på europeisering og internasjonalisering av begge rettsområder. Et sterkt metodisk trekk ved min forskning er derfor å fokusere på juridisk komparativ analyse. Det overordnede ledende forskningsspørsmålet for alle prosjekter jeg har vært en del av har vært å identifisere hvilke svar gjeldende lov kan gi oss for å takle samfunnsendringer som demografiske endringer, digitalisering og migrasjon og hvordan loven kan reformeres for å møte disse utfordringene. En ytterligere sentral dominerende faktor i min forskning har vært inkludering av sårbare grupper i arbeidsmarkedet ved å styrke det ikke-diskrimineringslovgivningsregimet for å oppnå reell likestilling i arbeidslivet.

 

Fra og med august skal jeg lede et forskningsprosjekt om balanse mellom arbeid og privatliv:LaW-BALANCE  Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis

 Å se nærmere på hvordan EU-retten har innvirkning på nasjonal rett har vært en integrert del fra begynnelsen av min forskerkarriere, og siden mai 2023 kan jeg utforske denne relasjonen med hensyn til norsk rett og EU- og EØS-rett ytterligere som en del av ledergruppen til Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL), hvor jeg skal lede en arbeidspakke med spesielt fokus på arbeidsrett.

Kunnskapsutveksling med internasjonale forskere så vel som relevante stakeholder har alltid vært viktig for meg. Jeg har vært gjestestipendiat ved ledende forskningsinstitusjoner i USA (George Washington University, Washington DC.), Storbritannia (UCL, London) og Tyskland (Max-Planck-Institute for Social Law and Social Policy, München) og holdt flere foredrag på internasjonale konferanser. I løpet av min yrkeskarriere fikk jeg også inngående erfaring innen prosjekt- og vitenskapsledelse ved blant annet under min tid som senior researcher at Max Planck i München å være valgt medlem av det vitenskapelige rådet til Max Planck Society og til slutt under min stilling som privatsekretær for visepresident for TU Berlin og ved senere å lede divisjonen Diversity, Inclusion and Internationalization innen Strategic Controlling ved TU Berlin. se for mer informasjon min Orcid-profil: Melanie Regine Hack (0000-0002-4470-7206) (orcid.org).

Arbeidsrett fordypning, JUS251-2-B, siden Høst 2021

Trygderett; trygdemedisin for primærkontakter, MANT306A, UiB Vår 2022

Storgruppeleder, Norske og internasjonale rettslege institusjonar (NIRI), Jus 121, vår 2022

fra høsten 2022 sammen med Ingrid Halvorsen Barlund emneansvarlig, EU and EEA Commercial Law, JUS 287-2-A, reformert siden høst 2023 til: EU and EEA internal market law JUS 2301/3501

fra vår 2023 sammen med Tine Eidsvaag, JUR604 23V / Arbeidslivets rett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Working-life out-of-balance? Legal responses in the EU and Norway to parenthood and caregiving in times of crisis. Diritti Lavori Mercati. 107-128.
 • Vis forfatter(e) (2018). Diskriminierung aufgrund der Religion und Weltanschauung im Arbeitsverhältnis – Ein Blick nach Norwegen. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht. 63-68.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mandatory retirement age(s) in Germany. European Equality Law Review. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2016). Wahlarbeitszeit und Arbeitszeitflexibilisierung: Modelle einer selbstbestimmten Erwerbsbiografie in Deutschland und Norwegen. Zeitschrift für europäisches Arbeits- und Sozialrecht. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Der Schutz von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Schweden. Zeitschrift für Ausländische und Internationales Arbeits- und Sozialrecht. 157-179.
 • Vis forfatter(e) (2012). To be or not be be? – The Norwegian dilemma of being just politically bound to Framework Directive 2000/78/EC. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht. 357-367.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gamle professorer, bedriftsfastsatte aldersgrenser og eldrebølgen - Om EU-domstolens dom 18. november 2010, forenede saker C-250/09 og C-268/09 Vasil Ivanov Georgiev mot Technical University of Sofia, filial Plovdic; og Borgarting lagmannsretts dom og kjennelse 13. desember 2010 i Gjensidige-Saken (LB-2010-99479-LB2010-99486). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2011). Etter lek med ild og vann, nå lek med luften – Aldersdiskriminering, aldersgrense, tvungen pensjonering av piloter ‒ EU-Domstolens dom (storkammer) 13. september 2011, sak C-447/09 Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach mot Deutsche Lufthansa AG. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact or potential of anti-discrimination legislation in light of the demographic change – Comparisons between Norway and Germany. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht. 347-359.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Samspill mellom EU-/EØS-rett og norsk arbeidsrett – utvalgte eksempler,Juristforbundet i Sjøfartsdirektoratet, Fagdag EØS-rett, 11. Januar 2024 Haugesund .
 • Vis forfatter(e) (2023). Project presentation. LaW-BALANCE, Life and Work in Balance: Legal responses to working life in times of change and crisis; RDV WEBINAR SERIES Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA) & CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation (LawTransform) .
 • Vis forfatter(e) (2023). Presentation of article at ISLSSL XIV European Regional Congress: "No Need for a Lighthouse when you have Northern Lights? A critical assessment of the Norwegian LEGAL framework on paid annual leave and its conformity with EU & EEA law".
 • Vis forfatter(e) (2023). Law-BALANCE. Life and Work in Balance Legal responses to working life in times of change and crisis .
 • Vis forfatter(e) (2022). "European Pillar of Social Rights as a catalyst for work-life balance in the EU and beyond", Fellesseminar i europarett for UiO og UiB .
 • Vis forfatter(e) (2017). "Much ado about nothing?" How digitalization of working life impacts social security systems – an example from Norway and Germany.
 • Vis forfatter(e) (2016). «(Absolutte) aldersgrenser og alternativer til det», Presentation Norwegian Ministry for Labour and Social Affairs.
 • Vis forfatter(e) (2016). Demografischer Wandel und Arbeitsrecht - Altersgrenzen auf dem Prüfstand.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Taking age equality seriously – Presentation of PhD-Thesis», Norwegian Ministry for Labour and Social Affairs.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Aldring og aldersgrenser», Foredrag for external stakeholders om resulater og funn i doktoravhandlingen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Monday on the Couch: Arbeit und Lernen 4.0 - Chancen für eine neue Lernkultur.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skandinavien als Forschungsgegenstand – Einblicke in die Arbeit des Skandinavienreferates am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, Meeting of the German-Norwegian Network, Presentation at Headquarter of Max Planck Society.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Nord eller sør – ja takk, begge deler; wie gewinnt man junge Talente in Deutschland bzw. Norwegen zum Wohl von Firmen im bilateralen Wirtschaftsverkehr?», Tagung des deutsch- norwegischen Wirtschaftsrates/Tysk-norsk næringsrådet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Arbeid og sosial trygghet i fremtidens velferdsstat – når liv og arbeid møter demografiske endringer, globalisering og digitalisering, Forvaltningsretten inn i fremtiden – markering av Jan F. Bernt 80 år.
 • Vis forfatter(e) (2022). Working-life Out-of-Balance? Legal Responses in the EU and Norway to Parenthood and Caregiving in Times of Crisis, SESSION 3A Gender and Caregiving Challenges: Policy Responses, 19° International Conference in Commemoration of Prof. Marco Biagi, Work beyond the pandemic. Towards a human-centred Recovery, Modena, Italy, 26-27.05.2022 .
 • Vis forfatter(e) (2022). Keynote: Moving towards a social Europe: EU’s work-life balance directive and its implementation in Norway, social welfare conference/Hyvinvointioikeuden päivät 2022, University of Vaasa, Finland .
 • Vis forfatter(e) (2018). Diskriminierung aufgrund der Religion und Weltanschauung im Arbeitsverhältnis – Ein Blick nach Norwegen.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Much ado about nothing?" How digitalization impacts social security systems in Norway and Sweden».
 • Vis forfatter(e) (2016). «Der Umgang mit dem demographischen Wandel in Norwegen», Vierzehntes Göttinger Forum zum Arbeitsrecht.
 • Vis forfatter(e) (2016). «(Re-)Integration in den Arbeitsmarkt», Max-Planck-Institute For Social Law and Social Policy.
 • Vis forfatter(e) (2016). Free Market Economy and Human Rights: Enemies or Allies? - An "Assessment of Labour Activation Policies in Norway and the Netherlands", Remarklab Final Conference, New Foundations of Labour Law in the Globalised Market Economy.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Taking Age Equality Seriously – The Example of Mandatory Retirement", Presentation on the occasion of symposium for Prof. Dr. med. H. M. Hasselhorn.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Mandatory Retirement – Recent Legal Developments in Norway», Max-Planck-Institute for social law and policy, Joint seminar.
 • Vis forfatter(e) (2011). To be or not to be? - The Norwegian dilemma of being just politically bound to Framework Directive 2000/78/EC?
 • Vis forfatter(e) (2011). The Application of the Proportionality Principle in EU law and Norwegian law; The Case of Mandatory Retirement - Examples from case law of the ECJ: Case C-447/09 (Prigge and Others) and Case C-341/08 (Petersen).
 • Vis forfatter(e) (2010). Tariffregulering i lovens skygge. Aldersgrenser i tariffavtaler.
 • Vis forfatter(e) (2009). Impact or Potential of Anti-discrimination Legislation Comparison between Norway and Germany, Workshop at IAAEG Trier November 12th and 13th, 2009, Title of the Workshop: Extending the Working Life: Empirical Analyses of Legal Regulations and their Enforcement.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). Taking Age Equality Seriously: The Example of Mandatory Retirement. A Comparative Legal Analysis between Norway and Germany in Light of Council Directive 2000/78/EC.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Aldersdiskriminering, aldersgrense for bussjåfører - svensk AD 2015 nr 51. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-9.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Norsk ferielov bryter klart med EU- og EØS-lover.KRONIKK: Ferieloven er en fundamental sosial rettighet som gjelder i Norge for noen, men ikke for alle. Dette bryter klart med EU- og EØS-retten. Kanskje man burde ha lært noe av NAV-skandalen? . Forskersonen.no.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). No Need for a Lighthouse When You Have Northern Lights? A Critical Assessment of the Norwegian Legal Framework on Paid Annual Leave and Its Conformity with EU and EEA Law. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Social Benefits and Employment Protection in Case of Long-Term Sickness in Norway. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Flexibilisierung des Erwerbslebens - Segen oder Fluch? Beispiel aktueller Gesetzesentwicklungen in Norwegen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Should I stay or should I go? Altersgrenzenregelungen für Professoren in Norwegen. 22 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2010). Etter lek med ild, nå lek med vann: Aldersgrense, pensjonsalder, sjømenn - Høyesterettsdom 18. februar 2010 (HR-2010-00303-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Arbeidsrett. Lek med ilden - djevelen stikker i detaljene: Aldersdiskriminering, maksimalalder for ansettelse i brannvesen - EU-domstolens dom 12. januar 2010, sak C-229/08 Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2010). Aldersdiskriminering - grønt lys for tvungen pensjonering? Automatisk opphør av arbeidsforhold ved nådd aldersgrense er ikke nødvendigvis utillatelig - EU-domstolens dom 12. oktober 2010 i sak C-45/09 Gisela Rosenbladt v Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-4.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) (2019). Der Krieg der Richter Die deutsche Besatzung 1940-1945 und der norwegische Rechtsstaat.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Samspill mellom EU-retten og nasjonal rett i arbeidsretten: Om plikt til å registrere arbeidstid i Tyskland - Bundesarbeistgericht (BAG, Beschl. v. 13.09.2022- 1 ABR 22/21). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 10-11.
 • Vis forfatter(e) (2022). Får du erstatning hvis du faller ned trappa på hjemmekontoret? KRONIKK: Hybride arbeidsformer er den nye normalen, men viktige spørsmål om rettigheter på hjemmekontoret er uavklarte. Forskersonen.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forutsetninger for foreldelse av retten til betalt ferie - C-120/21. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 11-12.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

nyeste publikasjoner:

MELANIE HACK, Working-life out-of-balance? Legal responses in the EU and Norway to parenthood and caregiving in times of crisis, publisert i  diritto lavori mercati, DLM.int n.1 – 2023, nedlastbar under: https://www.ddllmm.eu/dlm-int-n-1-2023/

MELANIE HACK, No Need for a Lighthouse When You Have Northern Lights? A Critical Assessment of the Norwegian Legal Framework on Paid Annual Leave and Its Conformity with EU and EEA Law. In: Jorens, Y. (eds) The Lighthouse Function of Social Law. LFSL 2023. Springer, Cham, s. 449-465, https://doi.org/10.1007/978-3-031-32822-0_22

Fortiden er jeg involvert i 3 NFR prosjekter:

1. Jeg er med i managament team til The Centre on the Europeanization of Norwegian Law CENTENOL | University of Bergen (uib.no), som er "a national and international cooperative venture, based around a research hub located at the University of Bergen’s Faculty of Law." under ledelse av Professor Christian Franklin. I CENTENOL er jeg ansvarlig for en arbeidspakke som er relatert til labour law. Centeret er finansiert fra NFR med 21 millioner NOK og skal vare inntil 2028.

2. Siden august 2023 leder jeg dessuten  prosjektet LaW-BALANCE | University of Bergen (uib.no)

Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider.

LaW-BALANCE er et fireårig forskningsprosjekt om det rettslige rammeverket for et arbeidsliv i omstilling, med fokus på konseptet ‘arbeid-liv-balanse’. Med i prosjektteam er Førsteamanuensis Tine Eidsvaag fra det juridiske fakultet ved UiB og Professor Lisa Waddington fra Maastricht Universitet Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd med 9,9 millioner NOK.

3. Fra Oktober 2023 skal jeg delta i en arbeidsjakke i prosjektet Revising Work Time Flexibility Policies to Promote Work Inclusion (REFLEX). Prosjektet som er koordinert av OlsoMet får tildelt 12 millioner kroner gjennom programmet Velferd, kultur og samfunn og ledes ab Tanja Haraldsdottir Norberg.