Hjem
Melanie Regine Hacks bilde

Melanie Regine Hack

Førsteamanuensis
 • E-postMelanie.Hack@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 79
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). To be or not be be? – The Norwegian dilemma of being just politically bound to Framework Directive 2000/78/EC. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht. 357-367.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gamle professorer, bedriftsfastsatte aldersgrenser og eldrebølgen - Om EU-domstolens dom 18. november 2010, forenede saker C-250/09 og C-268/09 Vasil Ivanov Georgiev mot Technical University of Sofia, filial Plovdic; og Borgarting lagmannsretts dom og kjennelse 13. desember 2010 i Gjensidige-Saken (LB-2010-99479-LB2010-99486). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2011). Etter lek med ild og vann, nå lek med luften – Aldersdiskriminering, aldersgrense, tvungen pensjonering av piloter ‒ EU-Domstolens dom (storkammer) 13. september 2011, sak C-447/09 Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach mot Deutsche Lufthansa AG. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 1-2.
 • Vis forfatter(e) (2010). Impact or potential of anti-discrimination legislation in light of the demographic change – Comparisons between Norway and Germany. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht. 347-359.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). To be or not to be? - The Norwegian dilemma of being just politically bound to Framework Directive 2000/78/EC?
 • Vis forfatter(e) (2011). The Application of the Proportionality Principle in EU law and Norwegian law; The Case of Mandatory Retirement - Examples from case law of the ECJ: Case C-447/09 (Prigge and Others) and Case C-341/08 (Petersen).
 • Vis forfatter(e) (2010). Tariffregulering i lovens skygge. Aldersgrenser i tariffavtaler.
 • Vis forfatter(e) (2009). Impact or Potential of Anti-discrimination Legislation Comparison between Norway and Germany, Workshop at IAAEG Trier November 12th and 13th, 2009, Title of the Workshop: Extending the Working Life: Empirical Analyses of Legal Regulations and their Enforcement.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). Taking Age Equality Seriously: The Example of Mandatory Retirement. A Comparative Legal Analysis between Norway and Germany in Light of Council Directive 2000/78/EC.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Aldersdiskriminering, aldersgrense for bussjåfører - svensk AD 2015 nr 51. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 8-9.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Should I stay or should I go? Altersgrenzenregelungen für Professoren in Norwegen. 22 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2010). Etter lek med ild, nå lek med vann: Aldersgrense, pensjonsalder, sjømenn - Høyesterettsdom 18. februar 2010 (HR-2010-00303-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Arbeidsrett. Lek med ilden - djevelen stikker i detaljene: Aldersdiskriminering, maksimalalder for ansettelse i brannvesen - EU-domstolens dom 12. januar 2010, sak C-229/08 Colin Wolf mot Stadt Frankfurt am Main. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 7-8.
 • Vis forfatter(e) (2010). Aldersdiskriminering - grønt lys for tvungen pensjonering? Automatisk opphør av arbeidsforhold ved nådd aldersgrense er ikke nødvendigvis utillatelig - EU-domstolens dom 12. oktober 2010 i sak C-45/09 Gisela Rosenbladt v Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. 2-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.