Hjem
Melanie Wrigglesworths bilde

Melanie Wrigglesworth

Seniorkonsulent, Samlingsforvalter bronsealder og jernalder

Arkeologiske og kulturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet

Vitenskapelig foredrag
 • Wrigglesworth, Melanie. 2007. The Bronze Age in Norway.
 • Wrigglesworth, Melanie. 2006. Rock art, landscape and social memory.
 • Wrigglesworth, Melanie. 2006. Ristninger og det meningsfylte landskapet.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Dommasnes, Liv Helga; Wrigglesworth, Melanie. 2008. Children, identity and the past. Cambridge Scholars Publishing.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Wrigglesworth, Melanie. 2004. Bergkunst - landskap og samfunn. Spor.
Doktorgradsavhandling
 • Wrigglesworth, Melanie. 2011. Finding your place: Rock art and Local identity in West Norway. A study of Brobnze Age rock art in Hardanger and Sunnhordland.
Intervju
 • Wrigglesworth, Melanie. 2004. Hulemalerier funnet i Nærøy.
 • Wrigglesworth, Melanie. 2004. Forbløffende i Fingalshula.
 • Wrigglesworth, Melanie. 2004. Fingalshulen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Wrigglesworth, Melanie. 2015. Between land and water: the ship in Bronze Age West Norway. 8 sider.
 • Anfinset, Nils; Wrigglesworth, Melanie. 2012. Introduction: local societies, regions and processes of cultural interaction in the Bronze Age. 9 sider.
 • Wrigglesworth, Melanie. 2006. Explorations in social memory - rock art, landscape and the reuse of place.
 • Wrigglesworth, Melanie. 2005. Vognmotivet i en vestnorsk bronsealderkontekst.
Forord
 • Bergsvik, Knut Andreas; Wrigglesworth, Melanie. 2008. Fangstfolk og jordbrukere ved den lange fjorden.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.