Hjem
Merethe Schanke Aaslands bilde

Merethe Schanke Aasland

Førsteamanuensis
 • E-postMerethe.Aasland@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). The relative effects of constructive, laissez-faire, and tyrannical leadership on subordinate job satisfaction: Results from two prospective and representative studies. Zeitschrift für Psychologie. 221-232.
 • Vis forfatter(e) (2014). Destruktiv ledelse : vurderes kvinnelige og mannlige ledere forskjellig? Magma forskning og viten. 68-76.
 • Vis forfatter(e) (2010). The prevalence of destructive leadership behaviour. British Journal of Management. 438-452.
 • Vis forfatter(e) (2009). Prevalence of workplace bullying in Norway: Comparisons across time and estimation methods. European Journal of Work and Organizational Psychology. 81-101.
 • Vis forfatter(e) (2007). The destructiveness of laissez-faire leadership behavior. Journal of Occupational Health Psychology. 80-92.
 • Vis forfatter(e) (2007). Destructive leadership behaviour: A definition and conceptual model. Leadership Quarterly. 207-216.
 • Vis forfatter(e) (2004). Destruktiv ledelse. Magma forskning og viten. 80-90.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2007). Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv. .
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Destruktiv ledelse : en viktig komponent i en helhetlig modell for lederatferd. 71 bl.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). The dark side: defining destructive leadership behaviour. Organisations & People. 20-28.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mobbing i arbeidslivet. Psykologisk tidsskrift. 8-13.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2012). Destructive leadership: Conceptualisation, measurement, prevalence, and outcomes.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Destruktivt lederskap: ytringsformer, årsaker og tiltak. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). The nature, prevalence, and outcomes of destructive leadership: A behavioral and conglomorate perspective. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). The nature and outcomes of destructive leadership behavior in organizations. 28 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2004). A behavioural model of destructive leadership.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). Destruktiv ledelse: årsaker, konsekvenser og tiltak. 207-227. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. 2. utg. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.