Hjem
Michael Ralph Fellowss bilde
 • E-postmichael.fellows@uib.no
 • Telefon+47 55 58 42 61
 • Besøksadresse
  HIB - Thormøhlens gate 55
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Professor Michael Fellows er sett på som en av grunnleggerne av en ny gren innenfor datavitenskap: parameterized complexity, eller parameterisert kompleksitet. Dette er et kompleksitetsramme som bruker strukturen i vanskelige problemer til å designe og analysere algoritmer for å finne løsningen. Parameterisert kompleksitet er sterkt forbundet med utvikling av algoritmer, og blir stadig viktigere innenfor f.eks. kunstig intelligens, kognitiv vitenskap, og bioinformatikk.

Fellows jobber nå på et prosjekt som heter «Parameterized complexity for practical computing», et prosjekt som ble tildelt omtrent 25 millioner kroner av Toppforsk-programmet. I dette prosjektet skal Fellows og forskningsteamet hans kombinere denne verdensledende forskningen med ny kompleksitetsteori for å forstå effektiviteten av praktisk heuristikk basert på teori og eksperimenter. Du kan få mer utdypende informasjon om forskningen ved å lese på den engelske siden her.

Søknaden for prosjektet «Parameterized Complexity for Practical Computing» er tilgjengelig her.

Michael Fellows har arbeidet med formidling og vitenskapskommunikasjon på ulike måter, og her har du noen av høydepunktene:

Computer Science Unplugged!

Fellows er en av med-forfatterne av Computer Science Unplugged, en samling gratis aktiviteter for barn og unge som skal lære bort datavitenskap.

Inviterte foredrag og forskningsbesøk

Fellows er hovedtaler på 3 – 5 arrangementer årlig, og kan holde korte kurs og workshops ved forskningsbesøk. Et høydepunkt verdt å trekke fram er da han snakket for 600 talentfulle studenter som deltok på KVPY Vijyoshi Science Camp i 2012.

Et annet høydepunkt var da Fellows ble invitert til the Institute of Mathematical Sciences i India og ga forelesningen "Parameterized Algorithms And Complexity: How The Field Began And Where It May Go".

"Passion plays" om matematikk

Fellows er også kjent for hans innovativve forskningskommunikasjon, og er forfatter av flere såkalte "passion plays" om matematikk, hvor matematiske bevise ble presentert på scenen. Skuespillene ble vist på the Fringe Theatre i British Columbia, Canada.

Advice to students

I 2016 publiserte the European Association for Theoretical Computer Science (EATCS) et brev skrevet av Fellows: Are you Interested in Theoretical Computer Science? (How Not???) I Have Some Advice for You

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Diversity of solutions: An exploration through the lens of fixed-parameter tractability theory. Artificial Intelligence. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Treewidth, Kernels, and Algorithms - Essays Dedicated to Hans L. Bodlaender on the Occasion of His 60th Birthday. Springer Series in Computer Science.
 • Vis forfatter(e) (2020). Diversity of Solutions: An Exploration Through the Lens of Fixed-Parameter Tractability Theory. IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence. 1119-1125.
 • Vis forfatter(e) (2018). Parameterized approximation via fidelity preserving transformations. Journal of computer and system sciences. 30-40.
 • Vis forfatter(e) (2018). A brief history of Edward K. Blum and the Journal of Computer and System Sciences. Journal of computer and system sciences. 2-10.
 • Vis forfatter(e) (2017). Surfing with rod. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 9-18.
 • Vis forfatter(e) (2017). Algorithms, kernels and lower bounds for the Flood-It game parameterized by the vertex cover number. Discrete Applied Mathematics. 94-100.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tractable parameterizations for the MINIMUM LINEAR ARRANGEMENT problem. ACM Transactions on Computation Theory.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Parameterized String Equations abs/2104.14171.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2018). Computability and Complexity: Essays Dedicated to Rodney G. Downey on the Occasion of His 60th Birthday.
Errata
 • Vis forfatter(e) (2018). Corrigendum to 'Advice classes of parameterized tractability' [Ann. Pure Appl. Logic 84 (1) (1997) 119-138] (S0168007295000208) (10.1016/S0168-0072(95)00020-8)). Annals of Pure and Applied Logic. 463-465.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Michael Fellows har publisert over 200 artikler i fagfellevurderte i tidsskrifter av høy kvalitet. Han har også skrevet to bøker om Parameterisert kompleksitet (med Rod Downey) og vært medforfatter på flere bokkapitler. En oversikt over Fellows publikasjoner finner du her.

Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer innenfor Parameterisert Kompleksitet og utviklinger i feltet, se til Parameterized Complexity Newsletter og the Parameterized Complexity wiki.

Se også professor Fellows Facebook page @MikeFellowsFPT.

Fellows evne til å lede forskningsfelt med viktige nye ideer, og evne til å etablere nye tverrfaglige metoder fremgår i følgende utvalgte ærer og utmerkelser:

 • 2016: Order of Australia, Companion to the Queen (AC). Dette er Australias største sivile ære, og det kan sammenlignes med å bli slått til ridder. For å sette pris på denne æren må man en liten tur innom wikipedia: omtrent 400 personer har gjennom over 50 år mottatt æresprisen, og disse kommer fra ulike områder (eks: politikere, sportsutøvere, skuespillere etc). Av disse er ca 60 stk akademikere, ca 30 stk forsker, og 6 stk nobelprisvinnere. Fellows er den første datavitenskaperen som mottar denne æren.
 • 2014: Honorary Fellow of the Royal Society of New Zealand. Fellows er den andre personen som mottar denne æren som har algoritmer som forskningsområde. Andre i æresfellesskapet inkluderer Einstein, Bohr, Curie, Darwin, Fleming, Priestley, Richter, Rutherford, til sammen 230 stk siden 1870.
 • - 2014: International Gold Medal of Honor for Computer Science and Computer Science Education, ETH University of Zurich, for boken Computer Science Unplugged!. Denne boken er en samling gratis aktiviteter spill som skal lære barn og unge datavitenskap og databehandling. Computer Science Unplugged! er oversatt til 23 språk.
Kompetansefelt