Hjem
Mike Kleinerts bilde

Mike Kleinert

Førsteamanuensis
 • E-postMike.Kleinert@uib.no
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

se på engelsk

Energi102: Livslopsanalyse

Studentene skal forstå hva livsløpsanalyse er og kunne bruke slik metodikk til aktuelle problemstillinger innen energifeltet. Forelesningene gir oversikt over både produkt-relatert livsløpsanalyse inkludert livsløpskostnader, miljøpåvirkning og ressursbruk, samt livsløpsanalyse som inkluderer indirekte konsekvenser med spesiell relevans for reguleringer og politikkutforming. Øvelsene inkluderer praktisk bruk av tilgjengelige datasett og programvare. Semesteroppgave vil normalt inkludere gjennomføring av livsløpsanalyse med slikt verktøy.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Production of monomeric phenols by formic acid assisted hydrous liquefaction of lignin. Biomass & Bioenergy. 298-309.
 • Vis forfatter(e) (2017). Organosolv extraction of softwood combined with lignin-to-liquid-solvolysis as a semi-continuous percolation reactor. Biomass & Bioenergy. 147-155.
 • Vis forfatter(e) (2016). The effect of solvent and input material pretreatment on product yield and composition of bio-oils from lignin solvolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 208-216.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reactivity and reaction pathways in thermochemical treatment of selected lignin-like model compounds under hydrogen rich conditions. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 37-44.
 • Vis forfatter(e) (2011). DEVELOPING SOLVOLYTIC CONVERSION OF LIGNIN-TO-LIQUID (LtL) FUEL COMPONENTS: OPTIMIZATION OF QUALITY AND PROCESS FACTORS. Cellulose Chemistry and Technology. 3-12.
 • Vis forfatter(e) (2010). Glyco-SAMs by 'Dual Click': Thiourea-Bridged Glyco-OEG Azides for Cycloaddition on Surfaces. Synthesis (Stuttgart). 828-836.
 • Vis forfatter(e) (2009). Optimizing solvolysis conditions for integrated depolymerisation and hydrodeoxygenation of lignin to produce liquid biofuel. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 108-117.
 • Vis forfatter(e) (2008). Towards a lignincellulosic biorefinery: Direct one-step conversion of lignin to hydrogen-enriched biofuel. Energy & Fuels. 1371-1379.
 • Vis forfatter(e) (2008). Phenols from lignin. Chemical Engineering & Technology. 736-745.
 • Vis forfatter(e) (2008). Motor fuels from biomass pyrolysis. Chemical Engineering & Technology. 773-781.
 • Vis forfatter(e) (2008). Chemical Structures Present in Biofuel Obtained from Lignin. Energy & Fuels. 4240-4244.
 • Vis forfatter(e) (2008). A modular approach for the construction and modification of glyco-SAMs utilizing 1,3-dipolar cycloaddition. Organic and biomolecular chemistry. 2118-2132.
 • Vis forfatter(e) (2004). Glyco-SAMs as Glycocalyx Mimetics: Synthesis of L-Fucose and D-Mannose-terminated Building Blocks. European Journal of Organic Chemistry. 3931-3940.
 • Vis forfatter(e) (2003). Synthetic studies toward the disorazoles: synthesis of a masked northern half of disorazole D1 and a cyclopropane analog of the masked northern half of disorazole A1. Tetrahedron. 6967-6977.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Recovering furfural from the aqueous waste stream in ArbacoreTM brown pellets production.
 • Vis forfatter(e) (2013). Synergies in the utilisation of lignocellulose: Lignin valorisation for platform chemicals.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Stirred and unstirred lignin solvolysis with formic acid in aqueous or ethanolic solvents at 5-L scale.
 • Vis forfatter(e) (2015). Production of Phenolic Compounds by Formic Acid-Assisted Hydrous Liquefaction of Lignin.
 • Vis forfatter(e) (2014). Theory and practice of cellulose ether production.
 • Vis forfatter(e) (2012). Thermochemical valorisation in a wood based biorefinery.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reaction Pathways for Lignin Model Compounds under LtL-Conditions.
 • Vis forfatter(e) (2011). Production of phenols and fuel components from residual lignin: A state of the art report on the LtL concept.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Chemistry of the Lignin to Liquid (LtL) Conversion process.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mechanistic Studies of the Lignin to Liquid (LtL) Conversion Process.
 • Vis forfatter(e) (2009). Developing solvolytic conversion of lignin to liquid (LtL) fuel components: Optimisation of quality and process factors.
 • Vis forfatter(e) (2009). Developing solvolytic conversion of lignin to liquid (LtL) fuel components: Optimisation of quality and process economical factors.
 • Vis forfatter(e) (2009). Carbonisation of biomass using a hydrothermal approach: State-of-the-art and recent developments.
 • Vis forfatter(e) (2008). Turning Biowaste into value-added products - The solvolytic approach.
 • Vis forfatter(e) (2008). Facile one-step conversion of lignin into bio-fuel components.
 • Vis forfatter(e) (2008). Determining the best reaction conditions for yields and composition of "oil" from lignin in a new solvolytic pyrolysis technique.
 • Vis forfatter(e) (2007). Production of biofuel and phenols from lignin by hydrous pyrolysis.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). COMPARING APPROACHES FOR LIGNIN VALORISATION BY FORMIC ACID ASSISTED SOLVOLYSIS – WHAT IS THE BEST OPTION ? .
 • Vis forfatter(e) (2011). Mass Spectrometry Approaches to Analysis of Lignocellulosic Biomass Conversion supported by modern Data Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2011). Comparing Hydrogen Donors for Solvolytic Lignin Hydrodeoxygenation.
 • Vis forfatter(e) (2008). Solvolytic approach of biomass pyrolysis - The lignin-to-liquid process.
 • Vis forfatter(e) (2008). One-step Conversion of lignin to oxygen-depleted bio-fuels and phenols.
 • Vis forfatter(e) (2008). Novel solvolytic approach of biomass pyrolysis.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.