Hjem
Mikkel Ekeland Paulsens bilde

Mikkel Ekeland Paulsen

Stipendiat, tilknyttet revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka
 • E-postmikkel.paulsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 34 10
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  437
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Avhandling om sammensetningar

Eg jobbar i tidsrommet 2019-2023 med ei avhandling om samansette ord i norsk. Målet med avhandlinga er å utvikle kriterium for kva for samansetningar som lyt få oppføring i allmennordbøker. I dette arbeidet kjem eg inn på semantiske, morfologiske og bruksrelaterte aspekt ved samansette ord. Kjeldematerialet består av korpusressursar og søkestatistikk frå Bokmålsordboka og Nynorskordboka

 

Andre forskingsinteresser

Ved sida av avhandlingsarbeidet er eg interessert i semantiske spørsmål og har jobba mykje med prototypeteori, omgrepsmetaforar, metonymi og leksikografi. 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Wheat or Chaff? A Compound Selection Model Based on Look-Up Data. International Journal of Lexicography. 306-324.
 • Vis forfatter(e) (2022). Snikstigmatisering. Metonymisk representasjon av muslimar i kronikkar om islamofobi og snikislamisering. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 233-253.
 • Vis forfatter(e) (2022). Assessing word commonness: Adding dispersion to frequency. International Journal of Corpus Linguistics. 318-343.
 • Vis forfatter(e) (2020). Svartsjuk tankelesing på vandresafari - en modell for bedømmelse av sammensatte ords gjennomsiktighet. LexicoNordica.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Å skille klinten fra hveten. Konklusjoner i sluttfasen av et doktorgradsprosjekt om kriterier for sammensetningsutvalg i allmennordbøker.
 • Vis forfatter(e) (2022). Søkeatferd - en sti gjennom urskogen av sammensatte ord.
 • Vis forfatter(e) (2022). Snikstigmatisering.
 • Vis forfatter(e) (2020). Propagating Prejudice through Metonymy – the case of Islam-related Metonyms in Norwegian Opinion Pieces.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sammensatte ord - et sammensatt problem.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). "Den neste hevnlystne terroristen kan lure bak det neste hjørnet" - Kritisk metafor- og metonymianalyse av det politiske ordskiftet rundt terror.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Tæn, tross og balla.
 • Vis forfatter(e) (2023). Rundt peisen, ratatosk, ...og jeg.
 • Vis forfatter(e) (2023). Klarifisere og levere, på død og liv.
 • Vis forfatter(e) (2022). Språksnakk: Saken er biff! Fampe og retrofleks.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lytterspørsmål spesial: Prefiks-fakseri, tjukk L, og/så og nonsmat. Språksnakk .
 • Vis forfatter(e) (2021). Lytterspørsmål spesial: Egentlig, dritbra og "ta til palings".

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.