Hjem
 • E-postMikko.Heino@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 44+47 412 73 454
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgt. 53 A/B
  Rom 
  3G15
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
 • Fiskets evolusjonære effektar
 • Anvendt evolusjon
 • Fiskeriøkologi
 • Livshistorieteori
 • Ressursøkonomi

 

BIO213 Marin økologi (høstsemester)

BIO325 Havforskning (høstsemester)

BIO210 Evolusjonsbiologi (vårsemester)

BIO301 Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi (vårsemester, emneansvarlig)

BIO331 Fiskeriforvaltning (vårsemester, emneansvarlig)

Redaktør i Ecology Letters og ICES Journal of Marine Science

PhD Helsingfors universitetet, økologi, 1998
MSc Helsingfors universitetet, økologi og matematikk, 1994

Forskergrupper