Hjem
Miriam Skags bilde

Miriam Skag

Førsteamanuensis
 • E-postMiriam.Skag@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 73
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Forskningen min knytter seg hovedsakelig til foreldelse og passivitet, selv om jeg også har større arbeider innen tingsretten.

 

Pengekravsrett (fagansvar)

Masteroppgaver - alminnelig og spesiell kontraktsrett (fagansvar)

Kontraktsrett

Juridisk metode

Veiledning og sensur av masteroppgaver innen formuerett 

Vitenskapelig artikkel
 • Skag, Miriam. 2017. Avvikling av tomtefeste. Tidsskrift for forretningsjus. 202-281.
 • Skag, Miriam. 2016. Kan skadelidte påberope seg skadevolderens melding av kravet til ansvarsforsikringsselskapet? Tidsskrift for forretningsjus. 279-293.
 • Skag, Miriam. 2015. Foreldelsesfristens start for krav fremmet ved enkeltvedtak. Tidsskrift for forretningsjus. 22 sider.
Faglig foredrag
 • Skag, Miriam. 2018. Tilleggsfrist og kreditorskifte.
 • Skag, Miriam. 2017. Avvikling av tomtefeste - om verdsettelsesspørsmål ved offentligrettslige restriksjoner.
 • Skag, Miriam. 2016. Foreldelse av misligholdskrav, herunder rådgivningsansvar.
 • Skag, Miriam. 2015. Foreldelse av misligholdskrav.
Vitenskapelig foredrag
 • Skag, Miriam. 2017. Grensen mellom erstatning i og utenfor kontrakt og betydningen ved kravsbortfall.
 • Skag, Miriam. 2006. "Tålt bruk".
 • Skag, Miriam. 2006. "Tålt bruk".
Doktorgradsavhandling
 • Skag, Miriam. 2011. Starttidspunkt for foreldelsesfrister.
Intervju
 • Skag, Miriam. 2015. Foreldelse av erstatningskrav.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 Monografier:

Starttidspunkt for foreldelsesfrister, Cappelen Damm Akademisk (2012)

Starttidspunkt for foreldelsesfrister (2011) Disputasversjonen

Artikler:

 

Avvikling av tomtefeste, Tidsskrift for forretningsjus 2017 nr. 3-4 s. 202-281

 

Kan skadelidte påberope seg skadevolderens melding av kravet til ansvarsforsikringsselskapet?, Tidsskrift for Forretningsjus 2016 s. 279-293

 

Foreldelsesfristens start for krav fremmet ved enkeltvedtak, Tidsskrift for Forretningsjus 2015

Adgangen til å supplere foreldelsesloven med ulovfestede passivitetsregler, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 523-563

Tålt bruk, Lov og Rett 2004 s. 553-570

Annet:

NOU 2009: 6 Tilstandsrapport ved salg av bolig (medforfatter)

 

 

 

 

Utdanning:

2011 Doktorgrad (Ph.d.) ved UiB på avhandlingstemaet "Starttidspunkt for foreldelsesfrister"

2002 Cand. jur. ved UiB

 

Tilsettingsforhold:

Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB, januar 2014 til dags dato

Konstituert tingrettsdommer, Bergen tingrett, april til juli 2017

Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett, august- desember 2013

Konstituert lagdommer, Gulating lagmannsrett, januar- juni 2013

Fast advokat i Advokatfirmaet Thommessen, mai 2011- desember 2012

Stipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB, februar 2007- mai 2011

Sekretær for Taktslovutvalget, mai 2007- januar 2009

Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiB, november 2006- januar 2007

Forsker ved Det juridiske fakultet, UiB, august-oktober 2006

Dommerfullmektig, Nordhordland tingrett, juni 2005- august 2006

Dommerfullmektig, Sandnes tingrett, mai 2004- juni 2005

Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiB, juni 2002- mai 2004

 

Annet:

Foredrag

Voldgiftsoppdrag