Hjem
Mona Kristin Aaslunds bilde

Mona Kristin Aaslund

Førsteamanuensis
 • E-postMona.Aaslund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 87+47 913 73 213
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Jeg leder et postdoktorprosjekt der vi undersøker langsiktig fysisk aktivitet og funksjon etter hjerneslag. Vi utforsker viktige faktorer for personer etter hjerneslag slik som objektivt målt fysisk aktivitet/stillesittende adferd, mobilitet, hverdagsaktiviteter, livskvalitet, trettbarhet, depresjon, søvn og kognisjon. I tillegg vil vi se på variabler som alder, kjønn, alvorlighetsgrad av hjerneslag, funksjonshemming og generell funksjon for disse personene den første uken etter hjerneslaget og undersøke hvordan disse variablene bidrar til aktivitet og funksjon fire år senere.

Status på prosjektet er at vi har gjennomført datainnsamlingen i november 2015 og analysene er i ferd med å starte.

Nøkkelord for mine forskningsinteresser: fysisk aktivitet, stillesittende adferd, gangrehabilitering, hjerneslag, nevrorehabilitering, aktivitetsmonitorering, ganganalyse, kinematiske sensorer som brukes i ganganalyse, bevegelsesvitenskap

 • Bogen, Bård Erik; Aaslund, Mona Kristin; Ranhoff, Anette Hylen; Moe-Nilssen, Rolf. 2019. Two-year changes in gait variability in community-living older adults. Gait & Posture. 72: 142-147. doi: 10.1016/j.gaitpost.2019.06.005
 • Knapstad, Mari Kalland; Steihaug, Ole Martin; Aaslund, Mona Kristin; Nakling, Arne; Naterstad, Ingvill Fjell; Fladby, Tormod; Aarsland, Dag; Melvær, Giil Lasse. 2019. Reduced Walking Speed in Subjective and Mild Cognitive Impairment: A Cross-Sectional Study. Journal of Geriatric Physical Therapy. 42: E122-E128. doi: 10.1519/JPT.0000000000000157
 • Bogen, Bård Erik; Moe-Nilssen, Rolf; Ranhoff, Anette Hylen; Aaslund, Mona Kristin. 2018. The walk ratio: Investigation of invariance across walking conditions and gender in community-dwelling older people. Gait & Posture. 61: 479-482. doi: 10.1016/j.gaitpost.2018.02.019
 • Sigerseth, Maja; Bovim, Lars Peder Vatshelle; Bogen, Bård Erik; Larsen, Thomas Fiskerseth; Soleim, Harald; Geitung, Atle Birger; Monsen, Remy Andre; Stanton, Tasha; Skouen, Jan Sture; Indredavik, Grethe Elin Arnesen; Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Magnussen, Liv Heide; Aaslund, Mona Kristin; Flesland, Martin; Andersen, Håkon Foss; Fersum, Kjartan. 2018. Bruk av virtuelle miljø i fysioterapipraksis? Fysioterapeuten. 85: 22-25. Publisert 2018-12-11.
 • Aaslund, Mona Kristin; Moe-Nilssen, Rolf; Gjelsvik, Bente E Bassøe; Bogen, Bård Erik; Næss, Halvor; Hofstad, Håkon; Skouen, Jan Sture. 2017. A longitudinal study investigating how stroke severity, disability, and physical function the first week post-stroke are associated with walking speed six months post-stroke. Physiotherapy Theory and Practice. 33: 932-942. doi: 10.1080/09593985.2017.1360424
 • Bogen, Bård Erik; Aaslund, Mona Kristin; Ranhoff, Anette Hylen; Taraldsen, Kristin; Moe-Nilssen, Rolf. 2017. The Association between Daily Walking Behavior and Self-Reported Physical Function in Community-Dwelling Older Adults. The Journal of Frailty and Aging. 6: 88-90.
 • Tuntland, Hanne; Kjeken, Ingvild; Langeland, Eva; Folkestad, Bjarte; Espehaug, Birgitte; Førland, Oddvar; Aaslund, Mona Kristin. 2017. Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults. Clinical Interventions in Aging. 12: 55-63. doi: 10.2147/CIA.S125762
 • Tuntland, Hanne Kristin; Aaslund, Mona Kristin; Langeland, Eva; Espehaug, Birgitte; Kjeken, Ingvild. 2016. Psychometric properties of the Canadian Occupational Performance Measure in home-dwelling older adults. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 9: 411-423. Publisert 2016-09-06. doi: 10.2147/JMDH.S113727
 • Tuntland, Hanne; Aaslund, Mona Kristin; Espehaug, Birgitte; Førland, Oddvar; Kjeken, Ingvild. 2015. Reablement in community-dwelling older adults: A randomised controlled trial. BMC Geriatrics. 15:145. 11 sider. doi: 10.1186/s12877-015-0142-9
 • Aaslund, Mona Kristin; Helbostad, Jorunn L.; Moe-Nilssen, Rolf. 2013. Walking during body-weight-supported treadmill training and acute responses to varying walking speed and body-weight support in ambulatory patients post-stroke. Physiotherapy Theory and Practice. 29: 278-289. doi: 10.3109/09593985.2012.727526
 • Aaslund, Mona Kristin. 2012. Treadmill walking with body weight support. University of Bergen.
 • Aaslund, Mona Kristin; Helbostad, Jorunn L.; Moe-Nilssen, Rolf. 2011. Familiarisation to body weight supported treadmill training for patients post-stroke. Gait & Posture. 34: 467-472. doi: 10.1016/j.gaitpost.2011.06.020
 • Moe-Nilssen, Rolf; Aaslund, Mona Kristin; Hodt-Billington, Caroline; Helbostad, Jorunn Lægdheim. 2010. Gait variability measures may represent different constructs. Gait & Posture. 32: 98-101. doi: 10.1016/j.gaitpost.2010.03.019
 • Aaslund, Mona Kristin; Moe-Nilssen, Rolf. 2008. Treadmill walking with body weight support - Effect of treadmill, harness and body weight support systems. Gait & Posture. 28: 303-308. doi: 10.1016/j.gaitpost.2008.01.011
 • Aaslund, Mona Kristin. 2006. Treadmill walking - is it different from overground walking ? 83 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.


Artikler som ikke er i CRIStin

Bogen, B., Thingstad, P., Hesseberg, K. Taraldsen, K. og Aaslund, M.K. Foretrukket ganghastighet – testen som forteller «alt» om eldre mennesker? Fysioterapeuten, 2013. 5. http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Foretrukket-ganghastighet-testen-som-forteller-alt-om-eldre-mennesker

 

PhD Avhandling

Aaslund, MK (2012) Treadmill walking with body weight support. https://bora.uib.no/handle/1956/5959

Masteroppgave

Aaslund, MK (2006) Treadmill walking - is it different from overground walking? A cross-sectional study investigating 28 healthy people walking overground and on a treadmill with and without body weight support. Section for Physiotherapy Science, Department of Public Health and Primary Health Care, Faculty of Medicine, University of Bergen. http://www.uib.no/isf/people/doc/hovedfag/aaslund.htm


 Andre publikasjoner

Grenstad, T. and Aaslund, M. (2001) Håndtering av slagpasienter: en idébank. Haukeland sykehus, Fysioterapiavdelingen. [Handling of stroke patients]

Smedal, T., Fersum, K., Aaslund, M. and Skarvatun, H. (1999) Metodebok i smerte. Haukeland Sykehus, Nevrologisk avdeling, Fysioterapiavdelingen. [Clinical guidelines for treatment of pain]


Education

2007-2012 PhD degree. University of Bergen.

2004 - 2006 Master degree Programme in Physiotherapy. University of Bergen.

2002-2003 Advanced course in Supervision. Bergen University College.

1995-1998 BSc (Hons) Physiotherapy. University of Brighton.

1993-1994 Basic course in Psychology. University of Bergen.

1993 Examen Philosophicum. University of Bergen.

 

Selected Employment

2012 – present Postdoctor. Physiotherapy Research Group, University of Bergen (75 %)

2012 – present Physiotherapist. Dept of Physiotherapy. Haukeland University Hospital (25 %)

2007 – 2011 PhD Student. Physiotherapy Research Group, University of Bergen

1998 – 2012 Physiotherapist. Dept of Physiotherapy. Haukeland University Hospital (leave of absence due of studies (Aug. 2004-Dec. 2005 and 2007-2011) 

Affiliated Associations

The Norwegian Association for Physiotherapist. http://www.fysio.no/

Faggruppen NOR [The Clinical Interest group for Neurology, Orthopaedics and Rheumatology] http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/NOR

Long-term activity and function after stroke (2012 - ongoing)

Member of the project group of the multicenter study NORCOAST investigating stroke and dementia (2015 - ongoing).

Part of the world universities network "Pedestrian Pathways in the Healthy City" http://www.wun.ac.uk/wun/research/view/pedestrian-pathways-in-the-healthy-city