Hjem
Mona Synnøve Bjunes bilde

Mona Synnøve Bjune

Gjesteforsker
 • E-postmona.s.nilsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Hovedfokuset i Ph.d. prosjektet mitt er å forske på molekylære mekanismer og genvarianter relatert til fedme, diabetes og ikke-alkoholisk fettleversykdom. Dette innebærer å utføre cellekulturarbeid med fettceller og leverceller fra mus og menneske, etterfulgt av molekylærbiologiske metoder som inkluderer rensing og kvantifisering av proteiner, DNA og RNA fra ulike celleprøver, samt oppfølgingsanalyser som cDNA-syntese, real-time qPCR, SDS-PAGE og Western blotting. I tillegg benytter jeg en rekke andre metoder som transfeksjon, seahorse XF assay, fettsyreopptak-målinger, ROS analyser, proliferasjonsanalyser, oil red o lipid staining og innsamling av cellekulturmedium til aminosyre-/metabolittkvantifisering (GC-MS/MS). 

Jeg er tilknyttet Hormonlaboratoriets forskningsgruppe (https://www.uib.no/fg/hormonlaboratoriet)

Involvert i undervisning av bachelorstudenter i human ernæring

Medveileder for masterstudenter

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Role of the Neutral Amino Acid Transporter Slc7a10 in Adipocyte Lipid Storage, Obesity and Insulin Resistance. Diabetes. 680-695.
 • Vis forfatter(e) (2021). Plasma 3-hydroxyisobutyrate (3-HIB) and methylmalonic acid (MMA) are markers of hepatic mitochondrial fatty acid oxidation in male Wistar rats. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). 3-hydroxyisobutyrate, a strong marker of insulin resistance in type 2 diabetes and obesity that modulates white and brown adipocyte metabolism. Diabetes. 1903-1916.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Nedbrytningen av BCAAs i humane leverceller er assosiert med fettleversykdom.
 • Vis forfatter(e) (2021). Altered hepatic HIBCH expression is associated with hepatic lipid accumulation and fatty liver.
 • Vis forfatter(e) (2020). Low 3-hydroxyisobutyrate (3-HIB) and high methylmalonic acid (MMA) levels in plasma reflect increased hepatic fatty acid oxidation.
 • Vis forfatter(e) (2019). Circulating 3-hydroxyisobutyrate (3-HIB) as a clinical marker of prediabetes and T2D in patients with obesity.
 • Vis forfatter(e) (2019). A novel amino acid transporter modulating insulin resistance via adipocytes ​.
 • Vis forfatter(e) (2018). Amino acid metabolism in adipocytes.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Altered hepatic HIBCH expression is associated with hepatic lipid accumulation and fatty liver.
 • Vis forfatter(e) (2019). Inhibition of serine transporter SLC7A10 promotes lipid accumulation through altered BCAA catabolism in adipocytes​.
 • Vis forfatter(e) (2019). Adipocyte amino acid metabolism in obesity-related metabolic diseases .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD prosjekt: "Branched-chain amino acid metabolism in obesity and insulin resistance"

Styremedlem i Forskerskolen i klinisk medisin