Hjem
 • E-postmona.uthaug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 69 55
 • Besøksadresse
  Rom 448
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

Etter- og videreutdanning (EVU) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier. Digitalisering av studietilbud. Oppretting og viderutvikling av nye EVU-tilbud. Søknadsstøtte. Ressursavklaring EVU. Informasjonsarbeid. Rekruttering. Studentoppfølging. Opptak.

 

 

 

 

 

"For du e` i en veldig kritisk alder. Unge jenters  forståelse av reklame i et kulturanalytisk perspektiv" Hovedfagsoppgave 1996 (Mona Uthaug Wigand)

Diverse kronikker 

Diverse debattinnlegg

Cand. philol.

Hovedfag i kulturvitenskap fra UiB. Religion og massekultur/folkekultur i fagkretsen

Veiledning for studieveiledere