Hjem
 • E-postMonica.Pedersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 84+47 406 12 844
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA)

 • Økonomistyring
 • Budsjett
 • Rapportering
 • Regnskap
 • Søknadsstøtte