Hjem
Monika Lindbekks bilde

Monika Lindbekk

Forsker, Midtøsten, islamske studier, rettssosiologi
 • E-postMonika.Lindbekk@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 94+47 482 25 365
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er en forsker tilknyttet prosjektet CanCode (2020-2024) ledet av Eirik Hovden. Prosjektet studerer endring i islamske lovtekster gjennom begrepene kanonisering og kodifisering. Prosjektet er finansiert av Trond Mohn Stiftelse og UiB og er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for fremmedspråk og Institutt for arkeologi, historie, religion- og kulturvitenskap. How does Islamic law Change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts

Lindbekk, Monika. 2021. Marriage authentication (ithbāt al-zawāj) in Egyptian personal status law. In Reader in Islamic law, edited by Rob Gleave and Omar  Anchassi, forthcoming

Lindbekk, Monika. 2021. Conversions. In In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the ‘Arab Spring’, edited by Stephan Guth and Albrrecht Hofheinz, forthcoming

Lindbekk, Monika and Theresa Pepe. 2021. Court Trials. In In 2016: How it felt to live in the Arab World five years after the ‘Arab Spring’, edited by Stephan Guth and Albrecht Hofheinz, forthcoming

Lindbekk, Monika and Bassam Bahgat. 2020. Blasphemy and the Cultivation of Religious Sentiments in post-2011 Egypt. In Blasphemies Compared: Transgressive Speech in a Globalised World, edited by Anne Stensvold. London: Routledge.

Lindbekk, Monika. 2020. Implementing the law of khul’ in Egypt: Tensions and ambiguities in Muslim Family Law. Journal of Women of the Middle East and the Islamic World 18: 265-294

Dahlgren, Susanne and Monika Lindbekk. 2020. Introduction: Gender and Judging in Muslim Courts: Emerging Scholarship and Debates. Journal of Women of the Middle East and the Islamic World 18: 117–142

Lindbekk, Monika. Law and Religion. 2020. In Om rättssociologisk tillämpning, edited by Ida Nafstad and Isabel Schoul. Lund: Studentlitteratur

Dupret, Baudouin, Adil Bouhya, Monika Lindbekk, Ayang Utriza Yakin. 2019. Filling Gaps in legislation: The Use of Fiqh by Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia. Islamic Law and Society 26: 405-436

Edres, Nijmi, Monika Lindbekk and Irene Schneider. 2018. Introduction: Uses of the Past: Sharīʿa and Gender in Legal Theory and Practice in Palestine and Israel. In Uses of the Past: Sharīʿa and Gender in Legal Theory and Practice in Palestine and Israel, edited by Nijmi Edres and Irene Schneider. Harrassowitz Verlag

Lindbekk, Monika. 2017. Conversions. Journal of Arabic and Islamic Studies 17: 474-478

Lindbekk, Monika. 2017. Judicial Activism in the Context of the 2011 Egyptian Revolution: Emerging Conceptions of Femininity and Masculinity. Religion and Gender, 7: 105-120

Sonneveld, Nadia and Monika Lindbekk. 2017. Introduction: A Historical Overview of Gender and Judicial Authority in the Muslim World. In Women Judges in the Muslim World : A Comparative Study of Discourse and Practice. Leiden: Brill

Lindbekk, Monika. 2017. Women Judges in Egypt: Discourse and Practice. In Women Judges in the Muslim World : A Comparative Study of Discourse and Practice. Leiden: Brill

Lindbekk, Monika. 2016. Inscribing Islamic Shari‘a in Egyptian Divorce Law. Oslo Law Review 3: 103-135

Sonneveld, Nadia and Monika Lindbekk. 2015. A Revolution in Muslim Family Law? Egypt’s Pre- and Post-Revolutionary Period (2011-2013) Compared. New Middle Eastern Studies, 5

Lindbekk, Monika. 2014. Between the Power of the State and the Guardianship of the Church: Orthodox Copts Seeking Divorce. In Eugen Ehrlich's Sociology of Law, edited by Knut Papendorf, Anne Hellum and Stefan Machura. LIT Verlag

Lindbekk, Monika. 2013. Enforcement of Personal Status Law by Egyptian Courts. In Adjudicating Islamic Family Law in Muslim Courts, edited by Elisa Giunchi. London: Routledge

Lindbekk, Monika. 2011. En revolusjon i egyptisk familierett. Babylon Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier, 9: 22-35

Lindbekk, Monika. 2011. Vårstemning i akademia: fornuft og følelser i den egyptiske revolusjonen. Materialisten 32: 1-22

Editorships

Co-editor for a special issue of the Journal of Women of the Middle East and the Islamic World on Gender and Judging in Muslim Courts together with Susanne Dahlgren (Tampere University). 

Co-editor of the volume Women Judges in the Muslim World : A Comparative Study of Discourse and Practice published by Brill together with Nadia Sonneveld (Leiden University)

Book reviews

Review of Mulki al-Sharmani, Gender Justice and Legal Reform in Egypt: Negotiating Muslim Family Law. American University in Cauro Press, 2017. Religion and Gender, 9

Review of Islamismen : Review of Olav Utvik's book Islamismen. Fagbokforlaget, 2012. Materialisten, 1

 

 • Vis forfatter(e) 2019. Filling Gaps in legislation: The Use of Fiqh by Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia. Islamic Law and Society. 1-32.
 • Vis forfatter(e) 2017. Women Judges in the Muslim World: A Comparative Study of Discourse and Practice. Brill Academic Publishers.
 • Vis forfatter(e) 2017. Women Judges in Egypt: Discourse and Practice.
 • Vis forfatter(e) 2017. Judicial Activism in the Context of the 2011 Egyptian Revolution: Emerging Conceptions of Femininity and Masculinity. Religion and Gender.
 • Vis forfatter(e) 2017. Introduction: A Historical Overview of Gender and Judicial Authority in the Muslim World.
 • Vis forfatter(e) 2017. Conversions. Journal of Arabic and Islamic studies. 474-478.
 • Vis forfatter(e) 2016. Lovendringer skaper nye kjønnsidealer i Egypt.
 • Vis forfatter(e) 2016. Inscribing Islamic Shari‘a in Egyptian Marriage and Divorce Law: Continuity and Rupture. 100.
 • Vis forfatter(e) 2016. Inscribing Islamic Shari‘a in Egyptian Divorce Law. Oslo Law Review. 103-135.
 • Vis forfatter(e) 2015. Inscribing Islamic shari'a in Egyptian divorce law.
 • Vis forfatter(e) 2015. Between the Power of the State and the Guardianship of the Church.
 • Vis forfatter(e) 2015. A Revolution in Muslim Family Law? Egypt’s Pre- and Post-Revolutionary Period (2011-2013) Compared. New Middle Eastern Studies.
 • Vis forfatter(e) 2014. Narrating Islamic Family Law.
 • Vis forfatter(e) 2014. Legislating the Family in Egypt: Emerging Faultlines.
 • Vis forfatter(e) 2014. Efforts to integrate human rights standards in Egypt’s pluralistic personal status system after the 2011 revolution .
 • Vis forfatter(e) 2014. Between the Power of the State and the Guardianship of the Church: Orthodox Copts Seeking Divorce.
 • Vis forfatter(e) 2013. Utviklingstrekk innen egyptisk familielovgivning før og etter revolusjonen. Kvinner Sammen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Male and judicial activism in the aftermath of the Egyptian revolution.
 • Vis forfatter(e) 2013. Male and judicial activism in the aftermath of the Egyptian revolution.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kampen om den egyptiske grunnloven: Noen utviklingstrekk innen konstitusjonell maktfordeling og politisk kultur.
 • Vis forfatter(e) 2013. From islamic fiqh to statutory law: a study of divorce law in Egypt.
 • Vis forfatter(e) 2013. Enforcement of Personal Status Law by Egyptian Courts.
 • Vis forfatter(e) 2013. Egyptisk familelovgivning etter revolusjonen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Egyptian family law in revolution? Pre- and post-revolutionary period compared.
 • Vis forfatter(e) 2013. Constitutionalizing women's rights after the Egyptian revolution.
 • Vis forfatter(e) 2013. Challenges Facing the Enforcement of CEDAW in Egypt: some reflections.
 • Vis forfatter(e) 2013. A Counter-Revolution in Muslim Family Law? Egypt’s Pre-And Post-Revolutionary Period Compared.
 • Vis forfatter(e) 2012. Women judges in Egypt: discourse and practice.
 • Vis forfatter(e) 2012. Two draft laws of personal status in the grip of social and political unrest.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Political Controversy Surrounding Family Law in Post-Revolutionary Egypt.
 • Vis forfatter(e) 2012. Talking about a revolution: controversies over family law after the ousting of Mubarak.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sinne mot militærrådet. Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) 2012. Legal pluralism with Islamic Sharia as general law: a study of Egyptian Orthodox Copts in pursuit of divorce.
 • Vis forfatter(e) 2012. Korrupt kunnskapsregime.
 • Vis forfatter(e) 2012. Gender Relations and Democracy in the Middle East.
 • Vis forfatter(e) 2012. Book review: Utvik, Bjørn Olav, Islamismen. 2011. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.
 • Vis forfatter(e) 2011. “En vrien formålsparagraf”, kronikk i Klassekampen, 7. april 2011, s. 21. Klassekampen. 21-22.
 • Vis forfatter(e) 2011. Vårstemning i akademia : fornuft og følelser i den egyptiske revolusjonen. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. 7-12, 14-21, 23-30.
 • Vis forfatter(e) 2011. Revolusjon i egyptisk familierett?
 • Vis forfatter(e) 2011. Mot en andre revolusjon i Egypt?
 • Vis forfatter(e) 2011. Fatwaer i den vestlige diasporaen - rettsfornyelse eller stabilisering av tradisjonelle oppfatninger?
 • Vis forfatter(e) 2011. En revolusjon i egyptisk familierett? :. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 22-35.
 • Vis forfatter(e) 2011. En revolusjon i egyptisk familierett?
 • Vis forfatter(e) 2010. “Divorcing in Egypt”.
 • Vis forfatter(e) 2009. “The relationship between Egyptian family law and Sharia (Islamic normativity): The cases of polygamy and divorce”.
 • Vis forfatter(e) 2009. “Polygyni i Egypt mellom regjering og disiplinær makt”, i Babylon, nr. 2, 2009. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Family law between governmentality and discipline: the case of polygyny as a ground for divorce in Egypt.".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Polygyni i Egypt mellom regjering og disiplinær makt.”.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.