Hjem
 • E-postMorten.Ramstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 44+47 406 10 070
 • Besøksadresse
  J. Frielesgt. 1
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Bøker
 • Diinhoff, Søren; Slinning, Tore; Ramstad, Morten. 2013. Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og fremtidige problemstillinger. UBAS 7. 228 sider. ISBN: 978-82-90273-88-5.
 • Ramstad, Morten. 1998. Skostredet på godt og vondt! 4 sider. ISBN: 82-90289-70-7.
 • Ramstad, Morten. 1998. Skostredet for better or worse. 4 sider. ISBN: 82-90289-70-7.
Tidsskriftartikler
 • Ramstad, Morten. 2018. Rongelofthillaren – pionerbønder, steinaldergraver og vikingskipet i myra. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 126-126.
 • Ramstad, Morten. 2018. Bjørkum i vikingtida: en gård, en samlingsplass, litt av begge deler eller noe helt annet? Are Tie.
 • Hole, Runar; Ramstad, Morten. 2017. Reinsjakt til Ulike tider over eit langt tidsrom i Møre-fjella. Villreinen. 32-37.
 • Puy, Arnald; Balbo, Andrea Luca; Zinsli, Camilla; Ramstad, Morten. 2016. High-resolution stratigraphy of Scandinavian coastal archaeological settlements: the case of Håkonshella, W Norway. Boreas. 45: 508-520. doi: 10.1111/bor.12166
 • Ramstad, Morten. 2015. Ringshornet - klima, mennesker og reinsdyr gjennom 4000 år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 20: 62-70.
 • Ramstad, Morten. 2015. Siste kapittel om de norske høyfjellsfonnene? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 20: 54-61.
 • Ramstad, Morten; Hole, Runar. 2015. Fetegga; bågastøer og alpin fangst i eldre steinalder. Villreinen. 35-40.
 • Ramstad, Morten; Linge, Trond Eilev. 2015. Reinsjakt i pionertida. Ein nyoppdaga steinalderbupolass i Langfjelldalen. Årbok for Norddal.
 • Ramstad, Morten. 2014. Steinaldermenneskene ved Norskekysten: pionérer i maritim mestring. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-17.
 • Ramstad, Morten. 2011. Bjørkum. Et innblikk i nye økonomiske og sosiale strukturer i tidlig vikingtid. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 2. 40-52.
 • Ramstad, Morten; Halvorsen, Lene Synnøve; Olsen, Asle Bruen. 2011. Bjørkum: feasting, craft production and specialisation on a Viking Age rural site in Norway. Antiquity. 85.
 • Ramstad, Morten. 2010. Vikingtidsplassen Bjørkum, -utgraving og formidling. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 15: 56-67.
 • Ramstad, Morten. 2007. Den brente øya - nye perspektiver på den "funntomme perioden". RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 1. 28-40.
 • Ramstad, Morten. 2007. Mennesker og ild på Melkøya i tidlig metalltid og jernalder. Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest. 18: 114-123.
 • Ramstad, Morten. 2006. Melkøya - ild og energi gjennnom 11 000 år. Ottar. 4: 18-25.
 • Ramstad, Morten. 2006. Nye bål -gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens ildsteder. Ottar. 4: 43-49.
 • Ramstad, Morten. 2006. Perler og mennesker 4000 f.Kr. Om miljøet rundt ravfunene fra Finnmarks steianlder. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. 3. 129-146.
 • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. 2005. The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway. Antiquity. 79.
 • Ramstad, Morten. 2003. De levende døde. Ravfunn og dødekult på Melkøya i steinalderen. Ottar. 5: 57-63.
 • Ramstad, Morten. 2003. Som man graver, finner man! Ottar. 5: 15-26.
 • Ramstad, Morten. 2003. De levende døde. Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest. 14. 37-49.
 • Ramstad, Morten. 2002. Ravfunna på Melkøya - spor etter ritualer i steinalderen. Ottar. 243. 32-40.
 • Ramstad, Morten. 2000. Brytinga mellom nord og sør. Primitive tider. 54-79.
 • Ramstad, Morten. 2000. Veideristnignene på Møre. teori, kronologi og dateringsmetoder. Viking. LXIII. 51-86.
 • Ramstad, Morten. 1999. T16056 - et myrfunn fra Frøya. Spor. 1. 21-24.
 • Ramstad, Morten. 1998. Cultural and regional boundaries in the Neolithic of the western coast of Norway - a present or past construction?”. Archaeologia Baltica. 3. 205-214.
 • Ramstad, Morten. 1998. Common Group Identity with or without Ethnicity? The Norwegian West Coast during the Late Stone Age. GOTARC Series C. 16. 355-365.
 • Ramstad, Morten. 1998. Bergartsbrudd og samfunn. Arkeo. 2.
 • Ramstad, Morten. 1998. Sunnmøre - et sosialt grenselandskap i yngre steinalder. Arkeo. 2. 8-12.
 • Ramstad, Morten. 1996. Skostredet på godt og vondt! Arkeo. 1: 28-30.
Rapporter/avhandlinger
 • Zinsli, Camilla; Ramstad, Morten. 2015. Arkeologiske undersøkelser av kulturlagslokalitet fra senmesolitikum (id 109879). Follese gbnr.12/389,1742. Askøy k. Hordaland. Upubl. arkeologisk rapport. Universitetsmuseet i Bergen, Bergen. 36 sider.
 • Ramstad, Morten. 2011. SFYK, personalveileder. For midlertidige ansatte ved arkeologisk felt og etterarbeid. SFYK, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetsmuseet i Bergen. 25 sider.
 • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. 2009. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. Tromura. Fellesserie. 36. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Tromsø. 512 sider.
 • Gil, Theo Bell; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth; Ramstad, Morten. 2006. Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika/Fjellvika 2005. Tromura, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. 100 sider.
 • Ramstad, Morten. 2002. Dokuemntasjons- og gravestandard, Melkøyaprosjektet. Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø, Tromsø museum. 24 sider.
 • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. 2000. Eldre steinalder på Melkøya, representativitet, strandlinjer og transgresjon. Tromura. Fellesserie. 36. Tromsø Museum, Universitetsmuseet. 512 sider.
 • Risbøl, Ole; Vaage, Jarle; Ramstad, Morten; Narmo, Lars Erik; Høgseth, Harald; Bjune, Anne. 2000. Kulturminner og kulturmiljø i Gråfjell, Regionfelt Østlandet, Åmot kommune i Hedemark. NIKU Oppdragsmelding. 093. NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo. 153 sider.
 • Ramstad, Morten; Kristoffersen, Kari K. 1998. Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Bergen Museum.
Bokkapitler
 • Loftsgarden, Kjetil; Ramstad, Morten; Stylegard, Frans Arne. 2017. The skeid and other assemblies in the Norwegian "Mountain Land". Part II chap. 12, sider 232-249. I:
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil. 2017. Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. 290 sider. ISBN: 978-1-47-247077-5.
 • Axelsson, Tony; Ramstad, Morten; Strinnholm, Anders. 2015. Amber. 34, sider 657-671. I:
  • Fowler, Chris; Harding, Jan; Hofmann, Daniela. 2015. The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Oxford University Press. 1200 sider. ISBN: 978-0-19-954584-1.
 • Ramstad, Morten. 2009. Melkøyaprosjektet og formidling. 6, sider 353-376. I:
  • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. 2009. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. Tromura. Fellesserie. 36. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Tromsø. 512 sider.
 • Ramstad, Morten. 2009. Eldre steinalder på Melkøya, repsentativitet, strandlinjer og transgresjon. 8, sider 491495. I:
  • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. 2009. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. Tromura. Fellesserie. 36. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Tromsø. 512 sider.
 • Ramstad, Morten. 2009. Katalogiseringsnøkler for Melkøyaprosjektet / Steinbrukende tid i Nord Norge. 8, sider 496-505. I:
  • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. 2009. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. Tromura. Fellesserie. 36. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Tromsø. 512 sider.
 • Ramstad, Morten. 2009. Materiellkultur og bosetning på Melkøya gjennom forhistorisk tid. 7, sider 377-437. I:
  • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. 2009. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. Tromura. Fellesserie. 36. Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Tromsø. 512 sider.
 • Ramstad, Morten. 2009. Island settlements and maritime hunter-fishers: spatial and temporal transformations over 11,000 years at Melkøya, northern Norway. 64, sider 422-429. I:
  • McCartan, Sinead. 2009. Mesolithic Horizons. Oxbow Books. 998 sider. ISBN: 978-1-84217-311-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.