Hjem
Nawar M.A. Sayyads bilde
Foto:
Inger Paulsen
 • E-postnawar.m.sayyad@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

I mitt doktorgradsstudie, er jeg opptatt av å undersøke hvordan ettervernet for unge med en krysskulturell oppvekst, fungerer. Jeg er opptatt av hvilken hjelp de får, hva de selv mener er viktig og hvor nyttig de opplever at denne hjelpen er. Videre, undersøker jeg i hvilken grad unge voksne har fått medvirke i utformingen av deres plan for ettervernet. Målet er å få frem behov og ønsker som denne gruppen har, og å utarbeide kunnskapsbaserte anbefalinger til profesjonelle hjelpere fra de unge selv sitt perspektiv.

 

I doktorgradsstudiet, tilrettelegger jeg også for medvirkning av unge voksne i barnevernet og profesjonelle hjelpere gjennom regelmessige innspillsmøter.

Utvalgte publikasjoner
 • Nilsen, Sondre Aasen; Kvestad, Ingrid; Randal, Sølve Bjørn; Hysing, Mari; Sayyad, Nawar; Bøe, Tormod. 2022. Mental health among unaccompanied refugee minors after settling in Norway: A matched cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1177/14034948221100103
 • Sayyad, Nawar; Randal, Sølve Bjørn; Bøe, Tormod; Kvestad, Ingrid. 2021. «Det var godt å si det jeg hadde på hjertet». Tidsskriftet Norges Barnevern. 98: 122-135. doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-04
 • Kvestad, Ingrid; Randal, Sølve Bjørn; Sayyad, Nawar; Lehmann, Stine; Bøe, Tormod. 2021. Study design: Pathways to Independence – A study of unaccompanied minor refugees settled in a Norwegian city municipality. Scandinavian Journal of Public Health. 1-7. Publisert 2021-07-02. doi: 10.1177/14034948211025446
 • Podkast om å vokse opp med flere kulturer og hvordan inkludere det kulturelle mangfoldet: Hvor kommer du egentlig fra?
 • Panelsamtale i regi av GHIG-forsker med tema "predatory journals": 27.10.23
 • Panelsamtale i regi av RVTS om negativ sosial kontroll: 17.01.23, 17.09.23 og 16.10.23
 • Faglig innlegg om en krysskulturell barndom for Familiens Hus i Bergenhus- Årstad 30.11.22
 • Faglig innlegg om kulturkomeptansediskursen i regi av Alrek Helseklynge: 06.01.23
 • Sammen med Ragnhild Hollekim, er jeg emneansvarlig for Mabva402: Barnevernet sine beslutningsprosesser og rettlære
 • Bidragsyter i HEM303: Kvalitative metoder og forskningsplanlegging
 • Bidragsyter i Mabva317: Childhood and parenting in diverse context 
 • I perioder veileder jeg studenter og sensurer eksamner og essay

Nilsen SA, Kvestad I, Randal SB, Hysing M, Sayyad N, Bøe T. (2022) Mental health among unaccompanied refugee minors after settling in Norway: A matched cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. 

Kvestad, I., Bøe, T., Sayyad, N., Skogen, J.C., Randal, S. og Lehman, S. (2021) Potential traumatic events and symptoms of post-traumatic stress in unaccompanied refugee minors—a comparison with youth in foster care. European Child & Adolescent Psychiatry. 

Kvestad, I., Randal, S.B., Sayyad, N., Lehman, S. og Bøe, T. (2021) Study design: Pathways to Independence – A study of unaccompanied minor refugees settled in a Norwegian city municipality. Scandinavian Journal of Public Health. 

Sayyad, N., Randal, S.B., Bøe, T. og Kvestad, I. (2021) Det var godt å si det jeg hadde på hjertet. Når stemmen til enslige mindreårige flyktninger bidrar til tjenesteutvikling og ny kunnskap. Tidsskriftet Norges Barnevern, 2021(02), s. 122-135. 

Sayyad, N. (2016) Why is the Right to Freedom of Movement a pre-requisite to the enjoyment of human rights, and a necessity for a sound psychosocial health? – Multidisciplinary perspectives on the impact of movement restrictions in the West Bank. Masteroppgave. Colchester: University of Essex.

 

Kronikker

Sayyad, N. (2022) Patriarkatet rammer både jenter og gutter. Flyt Frem, 07.08.

Sayyad, N. (2022) Jenten fikk ikke gå i bukser. Det betyr ikke at foreldrene hennes er skurker. Bergens Tidende, 27.02.

Sayyad, N. (2021). Uten bedre integrering, oppnår vi ikke 2030-målet. Nettavisen, 21.11.

Sayyad, N. (2020). Disse foreldrene må bli mer synlige i det offentlige rom. Bergens Tidende, 17.01.

Sayyad, N. og Rezzouk, L. R. (2019) Den stille kampen. Bergens Tidende, 04.05.