Hjem
Nawar M.A. Sayyads bilde
Foto:
Inger Paulsen
 • E-postnawar.m.sayyad@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

I mitt doktorgradsstudie, er jeg opptatt av å få mer kunnskap om hvordan ettervernet for unge med en krysskulturell oppvekst, fungerer. Dette innebærer kunnskap om hvilken hjelp unge voksne får, hva de selv mener er viktig og hvor nyttig de opplever at denne hjelpen er. Jeg er også opptatt av hvor mye unge voksne har fått medvirke i utformingen av deres tiltaksplan. Videre, ønsker jeg mer kunnskap om hvilke erfaringer kontaktpersoner i barnevernet og andre profesjonelle hjelpere har med å støtte unge voksne som har vokst opp med flere kulturer, i overgangen til voksenlivet.  

I doktorgradsstudiet, tilrettelegger jeg også for medvirkning av unge voksne i barnevernet og profesjonelle hjelpere gjennom regelmessige innspillsmøter.

Målet er å få frem behov og ønsker som denne gruppen unge voksne har, og å utarbeide kunnskapsbaserte anbefalinger til profesjonelle hjelpere fra de unge selv sitt perspektiv.

Er du interessert i å delta i forskningsprosjektet, men lurer på om dine erfaringer passer inn i prosjektet? Dette er kriteriene: 

  For deg som er kontaktperson i barnevernet eller er annen profesjonell hjelper: 

  • Du har erfaring med å arbeide med unge voksne som har vokst opp med flere kulturer og/eller som mottar hjelp fra barnevernet
  • Du har erfaring med å arbeide med sosial inkludering og medborgerskap for unge voksne 

  For deg som er ung voksen: 

  • Du har fylt 18 år og har kontakt med barnevernet ELLER
  • Du fyller snart 18 år og har takket ja til å fortsette kontakten med barnevernet
  • Du har vokst opp med flere kulturer 

  Her er lenke til skjemaet for å melde din interesse: Gå til skjemaet.

  Utvalgte publikasjoner
  • Nilsen, Sondre Aasen; Kvestad, Ingrid; Randal, Sølve Bjørn; Hysing, Mari; Sayyad, Nawar; Bøe, Tormod. 2022. Mental health among unaccompanied refugee minors after settling in Norway: A matched cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. doi: 10.1177/14034948221100103
  • Sayyad, Nawar; Randal, Sølve Bjørn; Bøe, Tormod; Kvestad, Ingrid. 2021. «Det var godt å si det jeg hadde på hjertet». Tidsskriftet Norges Barnevern. 98: 122-135. doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-04
  • Kvestad, Ingrid; Randal, Sølve Bjørn; Sayyad, Nawar; Lehmann, Stine; Bøe, Tormod. 2021. Study design: Pathways to Independence – A study of unaccompanied minor refugees settled in a Norwegian city municipality. Scandinavian Journal of Public Health. 1-7. Publisert 2021-07-02. doi: 10.1177/14034948211025446
  • Podkast om å vokse opp med flere kulturer og hvordan inkludere det kulturelle mangfoldet: Hvor kommer du egentlig fra?
  • Faglig innlegg i regi av FO Nordland: Kulturell ydmykhet og krysskulturell barndom, 19.03.2024
  • Panelsamtale i regi av UiB: Gaza - et forskerblikk på fortid, nåtid og fremtid, "Mulige veier videre". 13.03.2024
  • Panelsamtale i regi av UiS: on Gaza and the role of the universities: 06.03.2024 
  • Panelsamtale i regi av GHIG-forsker med tema "predatory journals": 27.10.23
  • Panelsamtale i regi av RVTS om negativ sosial kontroll: 17.01.23, 17.09.23 og 16.10.23
  • Faglig innlegg om en krysskulturell barndom for Familiens Hus i Bergenhus- Årstad 30.11.22
  • Faglig innlegg om kulturkomeptansediskursen i regi av Alrek Helseklynge: 06.01.23
  • Sammen med Ragnhild Hollekim, er jeg emneansvarlig for Mabva402: Barnevernet sine beslutningsprosesser og rettlære
  • Bidragsyter i HEM303: Kvalitative metoder og forskningsplanlegging
  • Bidragsyter i Mabva317: Childhood and parenting in diverse context 
  • I perioder veileder jeg studenter og sensurer eksamner og essay
  • Vis forfatter(e) (2024). Protective factors associated with resilience among unaccompanied refugee minors after settling in Norway: a matched cross-sectional study. European Child and Adolescent Psychiatry.

  Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  Nilsen SA, Kvestad I, Randal SB, Hysing M, Sayyad N, Bøe T. (2022) Mental health among unaccompanied refugee minors after settling in Norway: A matched cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health. 

  Kvestad, I., Bøe, T., Sayyad, N., Skogen, J.C., Randal, S. og Lehman, S. (2021) Potential traumatic events and symptoms of post-traumatic stress in unaccompanied refugee minors—a comparison with youth in foster care. European Child & Adolescent Psychiatry. 

  Kvestad, I., Randal, S.B., Sayyad, N., Lehman, S. og Bøe, T. (2021) Study design: Pathways to Independence – A study of unaccompanied minor refugees settled in a Norwegian city municipality. Scandinavian Journal of Public Health. 

  Sayyad, N., Randal, S.B., Bøe, T. og Kvestad, I. (2021) Det var godt å si det jeg hadde på hjertet. Når stemmen til enslige mindreårige flyktninger bidrar til tjenesteutvikling og ny kunnskap. Tidsskriftet Norges Barnevern, 2021(02), s. 122-135. 

  Sayyad, N. (2016) Why is the Right to Freedom of Movement a pre-requisite to the enjoyment of human rights, and a necessity for a sound psychosocial health? – Multidisciplinary perspectives on the impact of movement restrictions in the West Bank. Masteroppgave. Colchester: University of Essex.

   

  Kronikker

  Sayyad, N. (2024). Jeg skammer meg over UiBs feighet. Bergens Tidende, 07.02.2024. Til kronikken

  Sayyad, N. (2023). Kall meg antisemitt. Kall meg terrorist. Jeg bryr meg ikke. Bergens Tidende, 08.12. Til kronikken.

  Sayyad, N. (2022). Patriarkatet rammer både jenter og gutter. Flyt Frem, 07.08. Til teksten

  Sayyad, N. (2022). Jenten fikk ikke gå i bukser. Det betyr ikke at foreldrene hennes er skurker. Bergens Tidende, 27.02. Til kronikken

  Sayyad, N. (2021). Uten bedre integrering, oppnår vi ikke 2030-målet. Nettavisen, 21.11. Til kronikken.

  Sayyad, N. (2020). Disse foreldrene må bli mer synlige i det offentlige rom. Bergens Tidende, 17.01. Til kronikken.

  Sayyad, N. og Rezzouk, L. R. (2019). Den stille kampen. Bergens Tidende, 04.05.