Hjem
Nedelina Vasileva Naydenovas bilde

Nedelina Vasileva Naydenova

Rådgiver, Internasjonal koordinator
 • E-postNedelina.Naydenova@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 66
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagres gate 1
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Internasjonalisering av studier og forskerutdanningen
 • Internasjonale relasjoner og samarbeidsavtaler (Erasmus+/Bilaterale avtaler)
 • Administrativ koordinator for innsatsområde 4 i Arqus, Flerspråklig og flerkulturelt universitet
 • Rådgiver for søknader om ekstern finansiering (Erasmus+ ICM, Dikus kvalitetsprogrammer m.m.)
 • Rådgiver for instituttene i saker om godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Arbeid med studentmobilitet i studieprogrammene ved HF
 • Arbeid med cotutelle/fellesgrader for ph.d.
 • Kvalitetssikring/validering av utenlandsk utdanning ved opptak til ph.d. ved HF
 • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse