Hjem
 • E-postNick.Pouls@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 47+47 413 87 909
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nick Pouls er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR). Hans forskning fokuserer på skriftlig kultur fra middelalderen, middelalderkunnskap, kommunikasjon fra middelalderen og middelalderens bokhistorie, med særlig vekt på overføring av latinske tekster fra middelalderen og intellektuelle nettverk. Andre tema er intellektuelle i middelalderen, historien om middelalderbiblioteker og historisk hjelpevitenskap, som palaeografi, kodologi og diplomatikk.

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. ‘Noordelijke boekuitwisseling: Scandinavische intellectuele netwerken in de lange twaalfde eeuw (ca. 1050-ca. 1250)’. Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen. 178-185.
Faglig foredrag
 • 2019. Monasticus Communis: Theoretical Consideration on Scribal Evidence of Patristic Manuscripts in the Low Countries during the High Middle Ages.
 • 2019. Habent sua fata libelli: From Manuscript Fragments to Nordic Intellectual Networks in the Long Twelfth Century.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Writing and Reading Texts of the Church Fathers: A Quantitative Codicological Approach to the Legibility of Patristic Books in the High Middle Ages.
 • 2019. Not All That Different: The Use of Technical Signs in Nordic Latin Manuscript Fragments in a Broader Perspective.
 • 2019. Monastic Learning through Signs: Reading Patristic Texts in the Low Countries during the Twelfth-Century Renaissance.
 • 2019. Alle boeken leiden naar Rome: De overlevering van hoogmiddeleeuwse handschriften uit de Lage Landen in de Biblioteca Apostolica Vaticana.
 • 2018. Reconstructing its Original Bookbinding: A Comparative Codicological Study of Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • 2018. Reading and Studying the Moralia in Iob: Marginal Scholarship in Utrecht, Universiteisbibliotheek, Hs. 86 From the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • 2018. Nijmeegse klavieren en leeslinten: een analyse van leeshulpen in laatmiddeleeuwse handschriften en vroegmoderne drukken uit het Regionaal Archief Nijmegen.
 • 2018. Leaving Traces in the Marings of the Moralia in Iob: Attention and Quotation Signs in Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
Anmeldelse
 • 2017. 'Sister Act: de wereld van de clarissen, review van Bert Roest, Order and Disorder: the Poor Clares between Foundation and Reform'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 51-52.
Mastergradsoppgave
 • 2018. Tracing Readers in the Utrecht Abbey of St. Paul: A Codicological and Palaeographical Search for Readers and Their Reading Patterns and Reading Habits in MS Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86.
Database
 • 2017. 'Introductie zegelcollecties Regionaal Archief Nijmegen'.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. 'Zegelen voor een ander: hoe het zegel van een kapelaan op het testament van een schoenmaker belandde'. Bossche Kringen. 16-19.
 • 2018. 'Zegelbeschrijvingen: een vak apart'. Archievenblad. 20-22.
 • 2018. 'Mili Balakirev: een Russisch componist geïntrigeerd door de kerk'. Pokrof. 6-8.
 • 2018. 'Koptische papyri en perkamenten in Utrecht: herkomst, tekstfragmenten, gebruikerssporen'. Pokrof. 6-8.
 • 2018. 'De 'Landbrief' van de Circul van de Ooij: een zestiende-eeuwse oorkonde en zegel met een Spaanse knipoog'. Numaga Nijmeegs Katern. 57-60.
 • 2017. 'Twee rechterhanden: een vergelijkende analyse van de aanslagtechniek van de renaissanceluit en de pipa'. De Tablatuur. 15-20.
 • 2017. 'Obsessie voor Pythagoras: de verhandelingen van muziektheoreticus Franchinus Graffurius'. Hermeneus. 152-159.
 • 2017. 'Klassiek afgestemd: de opkomst en teloorgang van de Pythagoreïsche stemming in de middeleeuwen'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 20-27.
 • 2017. 'De kloostergemeenschappen van Athos: een kritisch geluid tegen de oecumene'. Pokrof. 5-8.
 • 2016. 'Een oecumenisch visionair uit het Oosten: patriarch Athenagoras (1866-1972)'. Pokrof. 15-17.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2018. ‘Muziek versneden tot dekblad: acht middeleeuwse handschriftfragmenten met muzieknotatie’. 94-97.
 • 2018. ‘Middeleeuwse muzieknotatie in een archiefstuk: een kijkje in het Utrechtse neumenschrift’. 98-101.
 • 2018. ‘Lokalisering van handschriftfragmenten: een speurtocht door middeleeuwse heiligenverering’. 224-229.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.