Hjem
 • E-postNick.Pouls@uib.no
 • Telefon+47 55 58 26 47+47 413 87 909
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nick Pouls er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR). Hans forskning fokuserer på skriftlig kultur fra middelalderen, middelalderkunnskap, kommunikasjon fra middelalderen og middelalderens bokhistorie, med særlig vekt på overføring av latinske tekster fra middelalderen og intellektuelle nettverk. Andre tema er intellektuelle i middelalderen, historien om middelalderbiblioteker og historisk hjelpevitenskap, som palaeografi, kodologi og diplomatikk.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. 'Reduce, Reuse, Recycle. Das Schicksal der Handschrift Bergen, UB, MS 1550.5'. Maniculae. Beiträge zur Überlieferungsforschung mittelalterlicher Texte. 1-5.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Monasticus Communis: Theoretical Consideration on Scribal Evidence of Patristic Manuscripts in the Low Countries during the High Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) 2019. Habent sua fata libelli: From Manuscript Fragments to Nordic Intellectual Networks in the Long Twelfth Century.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Using or Understanding Greek? Greek Script and Annotations in latin Manuscripts of the Abbeys of the Southern Low Countries, c. 1100-c. 1300.
 • Vis forfatter(e) 2021. If Neumes Could Sing: Musical Scripts from France in Norwegian’ Liturgical Manuscript Fragments.
 • Vis forfatter(e) 2021. Een volume of meerdere volumen. Codicologische formats en afmetingen van Gregorius de Grote’s Moralia in Iob in de vroege en hoge middeleeuwen.
 • Vis forfatter(e) 2021. Editing: A Never Ending Story. The Case of Konungs skuggsjá, AM 243bα fol.
 • Vis forfatter(e) 2020. Writing and Reading Texts of the Church Fathers: A Quantitative Codicological Approach to the Legibility of Patristic Books in the High Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) 2020. Preparing the Parchment Page: Encoding Pricking and Ruling of Medieval Manuscripts for Quantitative Studies.
 • Vis forfatter(e) 2020. French-Norwegian Connections! Dating and Tracing the Origin of the Manuscript Fragment Through Palaeographical Features.
 • Vis forfatter(e) 2020. Church Fathers Annotated: Mechanics of Reading Patristic Texts in the Low Countries in the High Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) 2019. Not All That Different: The Use of Technical Signs in Nordic Latin Manuscript Fragments in a Broader Perspective.
 • Vis forfatter(e) 2019. Monastic Learning through Signs: Reading Patristic Texts in the Low Countries during the Twelfth-Century Renaissance.
 • Vis forfatter(e) 2019. Alle boeken leiden naar Rome: De overlevering van hoogmiddeleeuwse handschriften uit de Lage Landen in de Biblioteca Apostolica Vaticana.
 • Vis forfatter(e) 2018. Reconstructing its Original Bookbinding: A Comparative Codicological Study of Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • Vis forfatter(e) 2018. Reading and Studying the Moralia in Iob: Marginal Scholarship in Utrecht, Universiteisbibliotheek, Hs. 86 From the Utrecht Abbey of St. Paul.
 • Vis forfatter(e) 2018. Nijmeegse klavieren en leeslinten: een analyse van leeshulpen in laatmiddeleeuwse handschriften en vroegmoderne drukken uit het Regionaal Archief Nijmegen.
 • Vis forfatter(e) 2018. Leaving Traces in the Marings of the Moralia in Iob: Attention and Quotation Signs in Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86 from the Utrecht Abbey of St. Paul.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2020. Erik Kwakkel, Books Before Print (Amsterdam, Leeds: Amsterdam University Press; Arc Humanities Press, 2018). Quærendo. 431-435.
 • Vis forfatter(e) 2017. 'Sister Act: de wereld van de clarissen, review van Bert Roest, Order and Disorder: the Poor Clares between Foundation and Reform'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 51-52.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2018. Tracing Readers in the Utrecht Abbey of St. Paul: A Codicological and Palaeographical Search for Readers and Their Reading Patterns and Reading Habits in MS Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 86.
 • Vis forfatter(e) 2017. Last van stemmingswisselingen. De receptie van Claudius Ptolemaeus’ Άρμονίαι (Harmonieën) in de muziektheoretische ontwikkeling van de middentoonstemming in het laat vijftiende- en zestiende-eeuwse Italië.
Database
 • Vis forfatter(e) 2017. 'Introductie zegelcollecties Regionaal Archief Nijmegen'.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. ‘Global Orthodoxy’ aan het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC). Een conference-verslag. Pokrof. 19-20.
 • Vis forfatter(e) 2021. 'Terugblik. Patriarch Irinej (1930-2020), hoeder van de Servische traditie'. Pokrof. 12-13.
 • Vis forfatter(e) 2021. 'Gekoeld bewaard: Vaticaanse collecties in Spitsbergen'. Archievenblad. 15-17.
 • Vis forfatter(e) 2020. Goed gelovig? De inkeer van Ivan IV 'de Verschrikkelijke' na diens ontmoeting met de heilige 'gek' van Pskov, Nicolaas'. Pokrof. 13-14.
 • Vis forfatter(e) 2020. 'Irinej Bulović: diplomaticus van de Servisch-Orthodox Kerk?'. Pokrof. 17-19.
 • Vis forfatter(e) 2020. 'In de ban van de heilige berg: het opzetten van een onderzoeksproject over de hoogmiddeleeuwse schriftcultuur van de kloosters op Athos'. Pokrof. 15-18.
 • Vis forfatter(e) 2019. ‘Noordelijke boekuitwisseling: Scandinavische intellectuele netwerken in de lange twaalfde eeuw (ca. 1050-ca. 1250)’. Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen. 178-185.
 • Vis forfatter(e) 2018. 'Zegelen voor een ander: hoe het zegel van een kapelaan op het testament van een schoenmaker belandde'. Bossche Kringen. 16-19.
 • Vis forfatter(e) 2018. 'Zegelbeschrijvingen: een vak apart'. Archievenblad. 20-22.
 • Vis forfatter(e) 2018. 'Mili Balakirev: een Russisch componist geïntrigeerd door de kerk'. Pokrof. 6-8.
 • Vis forfatter(e) 2018. 'Koptische papyri en perkamenten in Utrecht: herkomst, tekstfragmenten, gebruikerssporen'. Pokrof. 6-8.
 • Vis forfatter(e) 2018. 'De 'Landbrief' van de Circul van de Ooij: een zestiende-eeuwse oorkonde en zegel met een Spaanse knipoog'. Numaga Nijmeegs Katern. 57-60.
 • Vis forfatter(e) 2017. 'Twee rechterhanden: een vergelijkende analyse van de aanslagtechniek van de renaissanceluit en de pipa'. De Tablatuur. 15-20.
 • Vis forfatter(e) 2017. 'Obsessie voor Pythagoras: de verhandelingen van muziektheoreticus Franchinus Graffurius'. Hermeneus. 152-159.
 • Vis forfatter(e) 2017. 'Klassiek afgestemd: de opkomst en teloorgang van de Pythagoreïsche stemming in de middeleeuwen'. Historisch Tijdschrift Aanzet. 20-27.
 • Vis forfatter(e) 2017. 'De kloostergemeenschappen van Athos: een kritisch geluid tegen de oecumene'. Pokrof. 5-8.
 • Vis forfatter(e) 2016. 'Een oecumenisch visionair uit het Oosten: patriarch Athenagoras (1866-1972)'. Pokrof. 15-17.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) 2020. Catalogus Lepra Museum Bergen .
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. ‘Muziek versneden tot dekblad: acht middeleeuwse handschriftfragmenten met muzieknotatie’. 94-97.
 • Vis forfatter(e) 2018. ‘Middeleeuwse muzieknotatie in een archiefstuk: een kijkje in het Utrechtse neumenschrift’. 98-101.
 • Vis forfatter(e) 2018. ‘Lokalisering van handschriftfragmenten: een speurtocht door middeleeuwse heiligenverering’. 224-229.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.