Hjem
Nils Anfinsets bilde
 • E-postNils.Anfinset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 08
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
 • Senneolittikum, Kalkolittikum og tidlig bronsealder i Midtøsten
 • Metallurgi, spesielt kopper, utvinning, smelting støping
 • Sen neolittikum og bronsealder i Skandinavia
 • Pastoral nomader og nomadisme
 • Utvikling av politisk økonomi og komplekse samfunn
 • Forskningsetikk

 

 

 • Forskningsetikk for masterstudenter, kurs på AHKR, UiB
 • ARK301
 • ARK201
 • ARK102
 • ARK103
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Can a Local Descent Group Become an Interna4onal Network? Research on the Rashāyidah in Five Countries. Kinship. 63-71.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bronze casting and cultural connections: Bronze Age workshops at Hunn, Norway. Praehistorische Zeitschrift. 42-67.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Hinterland of Palmyra. Antiquity.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bosetninger på Vestbredden i fortid og nåtid. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 106-115.
 • Vis forfatter(e) (2004). Preliminary Report on the First Excavation of the Palestinian - Norwegian Excavation at Tell el-Mafjar, 2002, Jericho. Orient Express. Notes et Nouvelles d'Archèologie Orientale. 40-44.
 • Vis forfatter(e) (2003). A Passion for Cultural Difference. Ethnicithy and Archaeology in the Southern Levant. Norwegian Archaeological Review. 45-63.
 • Vis forfatter(e) (2000). Teknologi og Etnoarkeologi. Viking. 19-30.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Ny kulturmiljølov - arbeidet og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kulturhistorie – funn, samfunn og identitet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Gullringen fra Sveio – kulturarv er gull.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bronsealderen og gullringen fra Vikse.
 • Vis forfatter(e) (2023). Arbeidet med ny kulturmiljølov.
 • Vis forfatter(e) (2023). Arbeid med Kulturmiljølov.
 • Vis forfatter(e) (2022). vordan forholde seg til kolonial arv knyttet til museumssamlinger?
 • Vis forfatter(e) (2021). Forskning på skjeletter fra Rapa Nui (Påskeøya) - urbefolkning, prøvetaking og ansvar.
 • Vis forfatter(e) (2020). Er arkeologiutdanningen for akademisk?
 • Vis forfatter(e) (2018). Veileder ved funn av menneskelige levninger.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skjelettutvalget og forskningsetiske perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2015). Presentation of the film Tama Gaun - the Copper Village.
 • Vis forfatter(e) (2014). Urpremiere: Tama Gaun. The copper village.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tama Gaun. The copper village.
 • Vis forfatter(e) (2014). Noen erfaringer om forskningsplaner og forskningssamarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forskningsetikk i teori og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2014). For mange arkeologer.
 • Vis forfatter(e) (2014). Erfaringer med forskningsplaner og forskningssamarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arkeologi sett fra undervisningen.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Kultur i konflikt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Arkeologi og historie.
 • Vis forfatter(e) (2009). BETYDNINGEN AV ETNISITET FRA FORTID TIL NÅTID.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologi på okkupert jord.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologi i Midtøsten i teori og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Steinalderen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kulturminner og politikk- Innledning til filmen "Guyabo - et fredet kuturminne i Peru".
 • Vis forfatter(e) (2006). Identitet, kulturminner og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvordan arkeologer jobber i Midtøsten.
 • Vis forfatter(e) (2006). Egypt - En sivilisasjon blir til.
 • Vis forfatter(e) (2006). Archaeology in theory and practice; implications of working in the Middle East.
 • Vis forfatter(e) (2005). Når arkeologiske objekter blir antikviteter - kjøp og salg av fortiden.
 • Vis forfatter(e) (2005). Et bronsestøpeprosjekt i Nepal.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bosettinger og kulturhistorie: Arkeologi i det hellige land.
 • Vis forfatter(e) (2004). Jeriko før og nå: et arkeologisk utgravnings prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2000). Midtøsten - fortid og nåtid.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Har de døde rettigheter? Etiske utfordringer til forskning på menneskelige levninger?
 • Vis forfatter(e) (2022). The Entageled History of the Levant.
 • Vis forfatter(e) (2022). Scaling Bronze Age Societies. Between the Micro and Macro.
 • Vis forfatter(e) (2021). What happened in Bergen? The museum that became university.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introduction to the seminar on return of human remains? Practices, implications and ethical issues.
 • Vis forfatter(e) (2020). Introduction: Return of human remains? Practices, implications and ethical issues.
 • Vis forfatter(e) (2019). TILBAKEFØRING AV SAMISK HUMANT MATERIALE – NOEN FORSKNINGSETISKE BETRAKTNINGER.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skjelettutvalget - hvem er vi og hva gjør vi.
 • Vis forfatter(e) (2019). Rapport fra Norge. Skjelettutvalget og arbeidet vi gjør.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lanscape and Urbanization in the southern Levant - past and present.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kulturarv i Palestina.
 • Vis forfatter(e) (2019). Knoweldge Transfer in Alpine Bronze Age Copper Smelting Process.
 • Vis forfatter(e) (2019). Graver fra sein steinalder og bronsealder med littisk materiale.
 • Vis forfatter(e) (2019). Changing politics, conflict, urban development and the role of culture heritage in Palestine.
 • Vis forfatter(e) (2019). COPPER SMELTING - TO SUCCEED OR NOT TO SUCCEED; THE QUESTION IS WHY?
 • Vis forfatter(e) (2018). Understanding et-Tell as heritage in a past and present urban landscape.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Urban Transformation in the Southern Levant; project and introduction.
 • Vis forfatter(e) (2018). Humans, things and places. Heritage in conflict.
 • Vis forfatter(e) (2018). Culture in Crisis.
 • Vis forfatter(e) (2017). Stone Dead! Lithic in material in Late Neolithic and Bronze Age burials.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ethnoarchaeology as Means for Archaeological Interpretation.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ethnoarchaeological studies on copper production in Nepal.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dynamics and transformation during the Bronze Age of coastal Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Syrian steppe in the context of Göbliki Tepe and its wider implications of the Neolithic.
 • Vis forfatter(e) (2015). Introduksjon til krig, konflikt og truet kulturarv - å utvide arkeologiens anvendelsesområde.
 • Vis forfatter(e) (2015). Crossing the Red Sea? Contacts between the Nile Valley and the Arabian Peninsula in the late 4th and early 3rd millennium BCE.
 • Vis forfatter(e) (2015). Crafts, Materials and Power - a view from western Norway in the Late Neolithic and Early Bronze Age.
 • Vis forfatter(e) (2015). Archaeology and the natural sciences: a look at the use of natural sciences in archaeology from the 18th century until today.
 • Vis forfatter(e) (2015). Archaeological examples and reflections on ethical dilemmas working in conflict regions.
 • Vis forfatter(e) (2013). Vanishing technologies. Revisting copper mining and smelting in Nepal.
 • Vis forfatter(e) (2013). Globalarkeologi.
 • Vis forfatter(e) (2012). Palmyrena prosjektet: arkeologi i teori og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2012). Palmyrena in the prehistoric period: cycles of change and adaptation.
 • Vis forfatter(e) (2012). Metal, institutions and economic structures in south Norway during the Early Bronze Age.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cairns, stone structures and nomads.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cairns and stone structures of the Syrian Steppe.
 • Vis forfatter(e) (2012). Arkeologi, politikk og religion.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Nepal-process. When ethnoarchaeology meets experimental archaeology.
 • Vis forfatter(e) (2011). Interaction and use of the Syrian dry steppe from Pre-Pottery Neolithic to Bronze Age.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra Syria via Nepal til Alpene.
 • Vis forfatter(e) (2010). Steppen som arena for handel, interaksjon og innovasjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Social and technological aspects of mining, smelting and casting copper - an ethnoarchaeological study from Nepal.
 • Vis forfatter(e) (2010). Preliminary results from the PPNB and Early Bronze Age.
 • Vis forfatter(e) (2009). The First Two Seasons of Survey Palmyra-Issariah. The Joint Syrian-Norwegian project.
 • Vis forfatter(e) (2009). Some preliminary results of the 1st season – Palmyra and the hinterland.
 • Vis forfatter(e) (2009). Seminar and workshop on the landscape and interaction of the Levant.
 • Vis forfatter(e) (2009). Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between the Occident and the Orient.
 • Vis forfatter(e) (2009). Palmyra: Brudd og kontinuitet i senantikken.
 • Vis forfatter(e) (2009). Palmyra og territoriet utenfor.
 • Vis forfatter(e) (2009). Jericho; Kulturminner, konflikt og globalisering.
 • Vis forfatter(e) (2009). FROM ORE TO GOD: SOCIAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF MINING, SMELTING AND CASTING COPPER.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tokens, specialised production and religion; towards complexity; travel in past and present.
 • Vis forfatter(e) (2008). The oasis's of Jericho and Palmyra; their surroundings and potential for digitalized culture heritage.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Global Moments Project.
 • Vis forfatter(e) (2008). Social response or resistance to the introduction of metal? at the edge of the “globalised world”.
 • Vis forfatter(e) (2008). Settlement pattern in Jericho and the central hills of Palestine.
 • Vis forfatter(e) (2008). Levantine and Western Desert Pastoral Traditions of Northeast Africa, implications for culture contact.
 • Vis forfatter(e) (2008). From equality to inequalty; a major shift in social transformation of the Near East.
 • Vis forfatter(e) (2008). Economic systems in formation; the southern Levant and Northeast Africa during the 5th and 4th millennia BC.
 • Vis forfatter(e) (2008). Beginnings of Cultural Complexity in the Levant.
 • Vis forfatter(e) (2008). Augumented Reality og formidling: et pilotprosjekt ved Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2007). Towards political economies and empires.
 • Vis forfatter(e) (2007). THE ROLE OF PASTORAL NOMADS IN THE 5TH AND 4TH MILLENNIA BC.
 • Vis forfatter(e) (2007). Settlements in a political and culture-historical framework.
 • Vis forfatter(e) (2007). På veg motkomplekse samfunn; sosial og økonomiske endringer med utgangspunkt i utgravningene i Jericho.
 • Vis forfatter(e) (2007). Processess of political economies of the 5th and 4th millennia BC.
 • Vis forfatter(e) (2007). Pigs of the Jordan Valley and beyond; a social and economic perspective.
 • Vis forfatter(e) (2007). Det politiske landskapet i Levanten i 5-4. årtusen i Levanten: prosesser på veg mot økt kompleksitet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Copper in pre-urban societies.
 • Vis forfatter(e) (2007). Claiming historical rights in a nation building process; the case of Israel and Palestine.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologi i "ondskapensakse" - Syria.
 • Vis forfatter(e) (2006). Towards political economy of the late prehistory of the Levant.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Chalcolithic Period of the southern Levant.
 • Vis forfatter(e) (2006). Societies without a state: Pastoral nomads and villagers in the Levant.
 • Vis forfatter(e) (2006). Levantine and Western Desert pastoral traditions of northeast Africa?
 • Vis forfatter(e) (2006). Contextualising Tell el-Mafjar, Jericho.
 • Vis forfatter(e) (2006). Border Archaeology: The Nubian A-Group and its relations.
 • Vis forfatter(e) (2005). The joint Palestinian-Norwegian excabation at Tell el-Mafjar: the 5th and the 4th millenia of the Lowe Jordan valley: results and future prospects. The Tell es - Sultan in the context of the Jordan Valley: Site management, conservation and sustainable development.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tell el-Mafjar in a broader contemporary perspective: The Jordan Valley and beyond.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologi - et spørsmål om grenser?
 • Vis forfatter(e) (2005). Kulturarv i Irak: Omfang og implikasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2005). Cultivation & Pastoralism in late Neolithic & Charcolithic period.
 • Vis forfatter(e) (2004). Å grave i en krigssone: Arkeologiske funn i striden mellom Israel og Palestina.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Joint Palestinian-Norwegian Excavation at Tell el-Mafjar, Jericho 2002.
 • Vis forfatter(e) (2004). Results from the 2003 season at Tell el-Mafjar, Jericho: The lithics and the small finds some preliminary results.
 • Vis forfatter(e) (2004). Neolithic Societies in Northern Mesopotamia � a look towards Jebel Bishri.
 • Vis forfatter(e) (2004). Identitet, Etnisitet og Modernitet: Konstruksjonen av etniske grupper og kulturer i Midtøsten i fortid og nåtid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Culture heritage under pressure, and the recent excavations at Tell el-Mafjar, Jericho�.
 • Vis forfatter(e) (2004). Copper Awls and Pastoral Nomads in the 4th millennium BC � a link between the Levant and NE-Africa?�.
 • Vis forfatter(e) (2003). Seminar on Lithic Technology: Technology, Function and Typology of the Southern Levant.
 • Vis forfatter(e) (2003). Krigen om Kulturminnene.
 • Vis forfatter(e) (2003). Jericho: en arkeologisk utgravning.
 • Vis forfatter(e) (2003). Copper in pre-urban societies of the Southern Levant and Northeast Africa.
 • Vis forfatter(e) (2003). Arkeologi og krig: Midtøsten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Archaeology in a sacred and contested region: Jericho 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Nubian A-Group - Copper artefacts and cultural implications.
 • Vis forfatter(e) (2002). Societies on the fringes: Trade and contacts in the ¤th millenium BC.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kulturelle endringsprosesser i den chalcolittiske perioden i Midtøsten.
 • Vis forfatter(e) (2002). Connections and impulses of the Middle East and Norheast Africa in the 4th Millenium BC.
 • Vis forfatter(e) (2000). Results from last year research and the potential of the Chalcolithic period.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kulturelle endringsprosesser i den chalcolittiske perioden i Midtøsten.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hunnundersøkelsen: Landskap, kosmologi, riter og metallurgi.
 • Vis forfatter(e) (1997). Mining and Smelting Copper in Contemporary Nepal. A Discussion of its form, Function and Context.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Joakim Goldhahn: Birds in the Bronze Age. A North European Perspective. Cambridge University Press, Cambridge, 2019. Norwegian Archaeological Review. 106-108.
 • Vis forfatter(e) (2020). Review: Kristin Armstrong Oma. 2018. The sheep people: the ontology of making lives, building homes and forging herds in Early Bronze Age Norway. Sheffield: Equinox. Antiquity. 263-264.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bender Jørgensen, Lise, Soafer Joanna og Marie Louise Stig Sørensen (eds.) 2018 Creativity in the Bronze Age. Understanding Innovation in Pottery, Textile, and Metalwork Production. Cambridge University Press. Primitive tider. 159-162.
 • Vis forfatter(e) (2012). Book review: El Kharafish. The archaeology of Sheikh Muftah Patoral Nomads in the desert around Dakhla Oasis (Egypt). By H. Reimer, Africa Praehistorica 25. Heinrich Barth-Institut, Köln, 2011. Journal of African Archaeology. 125-127.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress.
 • Vis forfatter(e) (2012). Local Societies in Bronze Age Northern Europe. Equinox Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2004). Combining the Past and the Present: Archaeological perspectives on society. BAR International Series 1210.
 • Vis forfatter(e) (2004). Combining the Past and the Present: Archaeological perspectives on society. Archaeopress.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Fragmenter av historier - et bronsefunn fra Veum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 19-30.
 • Vis forfatter(e) (2017). Svart natt på Universitetsmuseet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Etnoarkeologi, eksperimentell arkeologi og taus kunnskap. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-11.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sven Nilsson - teolog, zoolog og arkeolog. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). Snegler, skjell og fjæresanf - fragmenter av bronsealderens gravritualer? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 15-25.
 • Vis forfatter(e) (2016). Eksperimentet som feilet: Metallurgi, etnografi og taus kunnskap. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 127-134.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bronsealdersverdet fra Rimsvarden: Fortid møter nåtid. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-11.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fra tidlige jordbrukere til pastoralnomader. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 4-12.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forskningsetiske utfordringer i arkeologien. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 13-20.
 • Vis forfatter(e) (2004). En arkeologisk utgravning i Jeriko på Vestbredden. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim. 11-19.
 • Vis forfatter(e) (2003). Museumsdirektør uten museer. Museumsnytt. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2003). Irak - Hva skjer? Museumsnytt. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Er Unesco partisk? Museumsnytt. 6-8.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Ikke forskningssensur, men forskningsetikk. Nordnorsk debatt - Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2022). Akademisk frihet, etnisitet og forsknings­etikk. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvor ble det av forskningsetikken? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2020). Forskningen ut med badevannet. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ingen pengesum vil kunne erstatte det tapte. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bosettere i dilemma. Klassekampen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Mobile pastoralist groups and the Palmyrene in the late Early to Middle Bronze Age (c. 2400-1700 BCE). An archaeological synthesis based on a multidisciplinary approach focusing on satellite imagery studies, environmental data, and textual sources.
 • Vis forfatter(e) (2005). Secondary Products, Pastoral Nomads and the Introduction of Metal: The 5th and 4th Millenia BC in the Southern Levant and Nort-East Africa.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2010). Sporer bibelske bier.
 • Vis forfatter(e) (2009). Skader på Gazas kulturarv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nasjonalmuseet i Baghdad skadet, NRK P2, Kulturnytt, 6. august.
 • Vis forfatter(e) (2004). Jeg fant Atlantis.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2014). Tama Gaun - the copper village.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Craft and resources - western Norway in the Late Neolithic and the Early Bronze Age. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Craft and materials in the Bronze Age. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Palmyrena. The Northern Hinterland of Palmyra (Homs). 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Metal, Institutions and Economic Structures in Southern Norway during the Early Bronze Age. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Documenting copper Mining and Smelting Technology. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Social response or resistance to the introduction of metal? Western Norway at the edge of the "globalized world". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduction: local societies, regions and processes of cultural interaction in the Bronze Age. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Societies in Transition: Contextualizing Tell el-Mafjar, Jericho. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Formation of Economic systems and social institutions during the fifth and fourth millennia BC in the southern Levant. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Das Nepal-Experiment - experimentelle Archäometallurgie mit ethnoarchäologischem Ansatz. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). To eat or not to eat: the social and economic role of the pig in western Asia during prehistory. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). From village to city? 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Towards specialised food production - a look at Jebel Bishri. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Midtfeltet på Hunn: impulser og kulturkontakt? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Aspects of Excavation, Cooperation and Management; The Joint Palestinian-Norwegian Excavation at Tell el-Mafjar, Jericho. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Metallurgy and pastoral nomads in the Chalcolithic of the Southern Levant. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). En begravet støpeplass fra bronsealderen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Environmental Impact of Copper Mining and Smelting - Past and Present: A Case study from Okharbot Village Myagdi District. 15 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2009). The ethics of ethics, or same but different? Comments to Gabriel Moshenska. Norwegian Archaeological Review. 177-180.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2016). Palmyrena. Introduction. iii-v.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Ancient Human remains and Research Ethics. Fostering research culture and practice. Ripe - Research Integrity Practice in Europe.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Kommer:

In press Crafts and resources - Western Norway in the Late Neolithic and Early Bronze Age, proceedings from the 13th Nordic Bronze Age symposium, Gothenburg.In press Etnoarkeologi, eksperimentell arkeologi og taus kunnskap, i Riss. Et arkeologisk tidsskrift. Universitetet i Bergen.

In press Etnoarkeologi, eksperimentell arkeologi og taus kunnskap, i Riss. Et arkeologisk tidsskrift. Universitetet i Bergen.

In press Settlement pattern in Jericho during prehistory, in Portal science for archaeology - approaches from the Mediterranean, ed. T. E. Levy. Equinox Publishing Ltd.

 

Bøker/monografier:

2011 Social and technological aspects of mining, smelting and casting copper. An ethnoarchaeological study from Nepal. Der Anschnitt. Deutschen Bergbau-Museum Bochum.

2010 Anfinset, N. Metal, Nomads and Culture Contact, Equinox Publishing Ltd., London.

 

Redigerte bøker/antologier

2016 Meyer, J. C., Heldaas Seland, E. & N. Anfinset (eds.). Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between the Orient and the Occident. Archaeopress. Oxford.

2012 Anfinset, N. & Wrigglesworth, M. (eds.) Local Societies in Bronze Age Northern Europe. Equinox Publishing Ltd., London.

2004 Combining the Past and the Present. Archaeological perspectives on society, eds. Oestigaard, T. & Anfinset, N. & Saetersdal, T., BAR International Series 1210.

 

Anmeldelser, kronikker og kommentarer

2012 Book review: El Kharafish. The archaeology of Sheikh Muftah Patoral Nomads in the desert around Dakhla Oasis (Egypt). By H. Reimer, Africa Praehistorica 25. Heinrich Barth-Institut, Köln, 2011, in Journal of African Archaeology, Vol. 10 (1), 125-127.

2009 The ethics of ethics, or same but different?, in Norwegian Archaeological Review, comments to G. Moshenska, Vol. 42, no. 2, 177-180.

2003 Bosettere i dillemma. Kronikk i Klassekampen 7. juli 2003.

 

Artikler i bøker og tidsskrifter

2016 Snegler, skjell og fjæresand - fragmenter av bronsealderens gravrituale? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen, pp. 15-25. Universitetet i Bergen. http://www.nordisktrykk.no/FLIP/UMB2016-Flip/mobile/index.html#p=1

2016 Eksperimentet som feilet: Metallurgi, etnografi og taus kunnskap. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen, pp. 127-134. Universitetet i Bergen. http://www.nordisktrykk.no/FLIP/UMB2016-Flip/mobile/index.html#p=1

2016 Sven Nilsson - teolog, zoolog og arkeolog, i Riss. Et arkeologisk tidsskrift. pp. 4-13. Universitetet i Bergen. http://riss.uib.no/files/2016/12/RISS-Nr.-1-2016.pdf

2016 Palmyrena. The Northern Hinterland of Palmyra (Homs), Meyer, C., Anfinset, N. & T. P. Schou, in A History of Syria in One Hundred Sites, eds. Kanjou. Y & A. Tsuneki. Archaeopress Publishing, Oxford. pp. 355-358.

2016 Bronze casting and cultural connections: Bronze Age workshop at Hunn, Norway Melheim, L., Prescott. C. & N. Anfinset, in Praehistorische Zeitschrift, vol. 91, no. 1, 42-66.

2015 Metal, institutions and economic structures in southern Norway during the Early Bronze Age, in Suchowska-Ducke, P., Scott Reiter, S. & H. Vandkilde (eds.). Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe. Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with concluding conference at Aarhus University, Moesgaard 2012: volume 2. British Archaeological Reports, S2772, pp. 145-153.

2015 Documenting copper mining and smelting technology, in Metals and Civilzations. Proceedings from BUMA VII, Beginnings of the use of metals and alloys, Bangalore, National Institute of Advanced Studies, eds S. Srinivasan, R. Ranganathan & A. Giumlia-Mair, pp. 223-232.

2012 Bronsealdersverdet fra Rimsvarden: Fortid møter nåtid, i Riss. Et arkeologisk tidsskrift, Nr. 2, 4-11. Universitetet i Bergen.

2012 Social response or resistance to the introduction of metal? Western Norway at the edge of the "globalised world", in Anfinset, N. & Wrigglesworth, M. (eds.)Local Societies in Bronze Age Northern EuropeEquinox Publishing Ltd., London. 232-250. http://www.equinoxpub.com/equinox/books/showbook.asp?bkid=441

2012 Anfinset, N. & Wrigglesworth, M., Introduction: local societies, regions and processes of cultural interaction in the Bronze Age, in Anfinset, N. & Wrigglesworth, M. (eds.)Local Societies in Bronze Age Northern EuropeEquinox Publishing Ltd., London. 1-9. http://www.equinoxpub.com/equinox/books/showbook.asp?bkid=441

2011 Formation of economic systems and social institutions: the 5th and 4th milennia in the southern Levant, in Interweaving worlds: systemic interaction in Eurasia, 7th to 1st millennium BC, eds. Wilkinson, T., Sherratt, S. and Bennet, J., Oxbow Publishing. 145-157.

2011 Goldenberg, G., Anfinset, N., Slivestri, E., Belgrado, E., Hanning, E., Klaunzer, M., Schneider, P., Staudt, M. & Töchterle, U. Das Nepal-Experiment - experimentelle Archäometallurgie mit ethnoarchäologischem Ansatz, in Die Geschichte des Bargbaus in Tirol un seinen angrenzenden Gebieten. Proceedings zum 5. Milstone-Meeting des SFB-HiMAT vom 7.-10.10 in Mühlbach, eds. K. Oeggl, G. Goldenberg, T. Stöllner & M. Prast. Innsbruck University Press. 83-90.

2011 Anfinset, N., Taha, H., al-Zawahra, M. & J. Yasine Societies in transition; contextualising Tell el-Mafjar, Jericho, in Culture, Chronology and the Chalcolithic, eds. J. Lowie & Y. Rowan. Oxbow Books, Levant Supplementary Series. 97-113.

2010 Forskningsetiske utfordringer i arkeologien, i Riss - et arkeologisk tidsskrift, nr. 1, 13-20. Universitetet i Bergen.

2010 Anfinset, N. & Meyer, J. C., The hinterland of Palmyra, in Antiquity, Vol. 84, no. 324, June issue, http://antiquity.ac.uk/projgall/anfinset324/

2009 To eat or not to eat: the social and economic role of the pig in Western Asia during prehistory, in Food and Foodways in the Middle East, ed. Naguib, N., 37-55, Birzeit Univeristy. Ramallah.

2008 Anfinset, N. Towards specialised food production – a look to Jebel Bishri, Syria, in Jebel Bishri in context. Introduction to the archaeological studies  and te neighbourhood of Jebel Bishri in Central Syria, ed. Lönnqvist, M. BAR International Series 1817, 1-13, Oxford.

2006 Anfinset, Nils Aspects of Excavation, Cooperation and Management; The Joint Palestinian-Norwegian Excavation at Tell el-Mafjar, Jericho, i Tell es-Sultan / Jericho in the context of the Jordan Valley. Site Management, Conservation and Sustainable Development, red. L. Nigro & H. Taha, ”La Sapienza” Expedition to Palestine & Jordan, ROSAPAT 02, Rome, pp. 61-82.

2006 Anfinset, Nils Midtfeltet på Hunn: Impulser og kulturkontakt? i Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen & Trond K. Lødøen (red.) Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen, UBAS - Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3, pp. 27-41.

2005 Anfinset, Nils Bosetninger på Vestbredden i fortid og nåtid, i Babylon. Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika. Vol. 3, No. 2, 106-115.

2004 Anfinset, N., Meltheim, L. & Prescott, C.: Hunnundersøkelsen: Landskap, kosmologi, riter og metallurgi.  http://www.hf.uio.no/iakk/hunn/

2004 Anfinset, Nils Metallurgy and pastoral nomads in the Chalcolithic of the Southern Levant, i Combining the Past and the Present. Archaeological perspectives on society, reds. Oestigaard, T. & Anfinset, N. & Saetersdal, T., BAR International Series 1210. 61-73.

2003 Anfinset, N. A Passion for Cultural Difference. Archaeology and Ethnicity in the Southern Levant, i Norwegian Archaeological Review, Vol. 36, No. 1, 45-63.

2000 Anfinset, Nils Mining and Smelting Copper in Contemporary Nepal. A Discussion of its Form, Function and Context, i H. Vankilde & D. Olausson (eds.) Form, Function and Context. Acta Archaeologica Lundensia. Lund. Sweden, 203-212.

 

 

 

 • Urban transformation in the southern Levant, a NORHED-project, in collaboration with Birzeit University (2014-2018)
 • Trade and landuse in Palmyra and the surrounding territory. Joint Syrian-Norwegian survey between Palmyra and Isriyé (Seriane). Ansvar for tiden ned til og med bronsealder (2009-2012) http://www.org.uib.no/palmyrena/
 • Global Moments in the Levant; Processes towards political economies in the Levant in the 5th and 4th millennia bc - a comparative approach (2006-2009)
 • Hunn prosjektet (med Christopher Prescott og Anne Lene Melheim) (1998-2003)
 • The joint Palestinian-Norwegian excavation at Tell el-Mafjar, Jericho
 • VikingAR; the use of Augumented Reality in Archaeology and exhibitions (2005)
 • Lower Jordan River Basin Programme, NUFU project (1998-2007)