Hjem
Nils Giljes bilde

Nils Gilje

Professor emeritus, kulturvitenskap
 • E-postNils.Gilje@uib.no
 • Telefon+47 976 12 008
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Dale, Erling Lars; Gilje, Nils; Lillejord, Sølvi. 2011. Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. 250 sider. ISBN: 978-82-02-34509-9.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2010. "Une histoire de la philosophie occidentale" Ouvrage traduit par Jean-Luc Gautero, Angélique Merklen, Jacqueline Boniface. Editions Hermann. 742 sider. ISBN: 978-2-7056-7007-8.
 • Brunvoll, Arve; Bringeland, Hans; Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar. 2009. Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-15-01494-4.
 • Gilje, Nils; Grimen, Harald. 2007. Discursive Modernity - Festschrift to professor Gunnar Skirbekk on the occasion of his seventieth birthday. Universitetsforlaget. 261 sider. ISBN: 978-82-15-01189-9.
 • Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar. 2007. Filosofihistorie. 8. utg. Universitetsforlaget. 520 sider. ISBN: 978-82-15-01170-7.
 • Selberg, Torunn; Gilje, Nils. 2007. Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget. 178 sider. ISBN: 978-82-450-0669-8.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2004. A History of Western Philosophy. 639 sider.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2004. Filosofihistorie (Tarikhi falsafa).
 • Frykman, Jonas; Gilje, Nils. 2003. Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. ISBN: 91-89116-66-6.
 • Gilje, Nils. 2003. Heksen og humanisten . Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet. Fagbokforlaget. 263 sider. ISBN: 82-450-0132-5.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2001. A History of Western Thought. Routledge. 487 sider. ISBN: 0-415-22073-4.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2000. Istorija filosofii [oversatt av: V.I. Kuznecov, redaktør: S.B. Krymskij]. 798 sider. ISBN: 5-691-00393-3.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2000. Filosofihistorie [oversatt til bokmål av Torgeir Ulshagen]. Universitetsforlaget. 674 sider. ISBN: 82-00-45269-7.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2000. Filosofihistorie. Universitetsforlaget. 673 sider. ISBN: 82-00-45270-0.
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 1999. Heimspekisaga. 758 sider.
 • Fjelland, Ragnar; Gilje, Nils; Grimen, Harald; Skirbekk, Gunnar. 1997. Philosophy Beyond Borders. ISBN: 82-7907-000-1.
 • Fjelland, Ragnar; Gilje, Nils; Grimen, Harald; Skirbekk, Gunnar; Tong, Shijun. 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press. ISBN: 82-7907-000-1.
 • Fjelland, Ragnar; Gilje, Nils; Grimen, Harald; Skirbekk, Gunnar; Tong, Shijun. 1997. Philosophy Beyond Borders.
 • Fjelland, Ragnar; Gilje, Nils; Grimen, Harald; Skirbekk, Gunnar; Tong, Shijun. 1997. Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philos ophy.
 • Skirbekk, Gunnar; Fjelland, Ragnar; Gilje, Nils; Grimen, Harald; Næss, Arne; Skjervheim, Hans; Elster, Jon; Tranøy, Knut Erik; Føllesdal, Dagfinn; Haga, Ånund; Hellesnes, Jon; m, fl; Gilje, Nils; Tong, Shijun. 1997. Philosophy Beyond Borders. SVT Press. 344 sider. ISBN: 82-7907-000-1.
 • Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar. 1996. Filosofihistorie II.
 • Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar. 1996. Filosofihistorie I. Universitetsforlaget.
 • Gilje, Nils; Grimen, Harald. 1993. Samfunnsvitenskapenes forutsetninger : innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori. (3. prøveutg.). 266 sider.
 • Gilje, Nils; Storebø, Oddvar. 1993. Vitenskapsteori og lingvistikk. ISBN: 82-90477-30-9.
 • Gilje, Nils; Storebø, Oddvar. 1993. Vitenskapsteori og lingvistikk.
 • Gilje, Nils. 1992. Modernitet - differensiering og rasjonalisering. Årbok 1990.
 • Gilje, Nils; Grimen, Harald. 1991. Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. En innføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi. 260 sider. ISBN: 82-90477-23-6.
Tidsskriftartikler
 • Gilje, Nils. 2015. Martin Heideggers "Svarte hefter": Nazisme, antisemittisme og Holocaust. Nytt Norsk Tidsskrift. 32: 317-328.
 • Gilje, Nils. 2014. Liberalitet, marxisme og sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. 31: 319-334.
 • Gilje, Nils. 2011. "Saa ere nu saadanne Billedstytter døde træ oc stene" : billedstriden i Bergen 1568-1572. Tidsskrift for kulturforskning. 10: 73-83.
 • Gilje, Nils. 2011. Magi og "avfortrylling av verden" : Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 23: 57-69.
 • Molander, Anders; Gilje, Nils. 2011. Harald Grimen 1955-2011. Nytt Norsk Tidsskrift. 2. 205-208.
 • Holm, Magnus; Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2010. "Førti år og fjorten språk". NFF-bulletin. 24: 3.
 • Gilje, Nils. 2009. Anders Molander og Lars Inge Terum: Profesjonsstudier. Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 294-297.
 • Gilje, Nils. 2009. Det paradisiske panoptikon Ole Hallesby om lykken i det hinsidige. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 21: 69-81.
 • Gilje, Nils. 2008. Svar fra Nils Gilje. Tidsskrift for kulturforskning. 7: 65.
 • Gilje, Nils. 2007. Apartheidideologi og materiell kultur en analyse av Voortrekkermonumentet i Pretoria. Tidsskrift for kulturforskning. 6: 5-25.
 • Gilje, Nils. 2007. Nicolò Machiavelli - en idéhistorisk gåte. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 19: 109-111.
 • Gilje, Nils. 2006. Fenomenologi, konstruktivisme og kulturforskning en vitenskapsteoretisk diskusjon. Tidsskrift for kulturforskning. 5: 5-22.
 • Gilje, Nils. 2006. Ludvig Holbergs origenisme: En analyse av Holbergs syn på helvetesstraffene. Norsk Teologisk Tidsskrift. 107: 144-162.
Rapporter/avhandlinger
 • Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils. 2010. Felsefe tarihi. Alatoran, Baku. 582 sider.
 • Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2008. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. aug.08. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø.
 • Møllersen, Aase; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2007. Aksjonsforskning i sykehjem - Nærhet og distanseproblematikk. feb.07. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø.
 • Nerdal, Lisbeth Karin; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2007. Livsverdens betydning i forskning på funksjonshemmede Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. 2. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø.
 • Orset, Ann Karin; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2007. Working paper : Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Bodø. 24 sider.
 • Valle, Anne Marit; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2007. Working Paper No. 2/2007 Vitenskapelige essays i tilknytning til forskningsprosjekter. feb.07. Handelshøgskolen, Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Bodø.
 • Alteren, Johanne; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2006. Synliggjøre sykepleierstudentenes praksis - Nærhet og distanse Vitenskapsteoretisk essay i tilknytning til doktorgradskurs i vitenskapsteori. 6. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø. 1 sider.
 • Elstad, Ann-Kristin; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig; Ingebrigtsen, Stig. 2006. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø Vitenskapsteoretiske betraktninger rundt begrepet kausalitet. jun.06. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø. 1 sider.
 • Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2006. Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. Working Paper No.2/2. Handelshøgskolen i Bodø, Høgskolen i Bodø.
 • Jakobsen, Arne Martin; Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2006. Vitenskapsteoretiske essays i tilknyttning til forskningsprosjekter ved Høgskolen i Bodø Kroppsøvingslærernes arbeidssituasjon. Essay til doktorgradskurs i vitenskapsteori Høgskolen i Bodø,. no 6. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø. 25 sider.
 • Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2005. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 11. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø.
 • Ingebrigtsen, Stig; Gilje, Nils. 2004. Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 8. Handelshøgskolen i Bodø, Bodø.
 • Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2003. Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 4. Handelshøgskolen i Bodø/Bodø Graduate School of Business, Bodø.
 • Gilje, Nils; Ingebrigtsen, Stig. 2003. Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. Working Paper. 4. Handelshøgskolen i Bodø/Bodø Graduate School of Business, Bodø.
 • Gilje, Nils. 1994. Hans Nielsen Hauge og kapitalismens ånd. LOS-senteret, Bergen. 26 sider.
 • Gilje, Nils. 1993. Hermetisme, magi og individoppfatning i renessansen. Skriftserie. -. Senter for europeiske kulturstudier, UiB.
 • Gilje, Nils. 1992. Holisme contra atomisme: Otto Neurath og moderne vitenskapsteori. [Mangler utgivernavn]. 55 sider.
 • Gilje, Nils; Grimen, Harald. 1991. Kompendium i almen vitenskapsteori for dr.polit- og dr.art.-graden. Universitetet i Bergen, senter for vitskapsteori. 354 sider.
 • Gilje, Nils. 1990. Det naturrettslige kontraktparadigmet : en teorihistorisk analyse av naturrettsfilosofi og kontrakttenkning i tradisjonen fra Hobbes til Kant. Universitetet i Bergen, Senter for vitskapsteori, Bergen. 1 sider.
Bokkapitler
 • Gilje, Nils. 2016. Moods and Emotions. Some Philosophical Reflections on the 'Affective Turn". Kapittel 2, sider 31-55. I:
  • Frykman, Jonas; Frykman, Maja. 2016. Sensitive Objects - Affect and Material Culture. Nordic Academic Press. 285 sider. ISBN: 9789187675669.
 • Gilje, Nils. 2016. Victor Klemperer and the Language of Totalitarianism. kapittel 3, sider 81-107. I:
  • Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling; Øfsti, Audun. 2016. Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag. 570 sider. ISBN: 978-82-7099-840-1.
 • Gilje, Nils. 2014. Teologi og nasjonalsosialisme. To norske teologers vurdering av religion og politikk i Det tredje riket. 8, sider 239-285. I:
  • Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve. 2014. Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Vidarforlaget AS. 339 sider. ISBN: 978-82-7990-270-6.
 • Gilje, Nils. 2014. Prestene. 13, sider 412-450. I:
  • Slagstad, Rune; Messel, Jan. 2014. Profesjonshistorier. Pax Forlag. 809 sider. ISBN: 978-82-530-3752-3.
 • Gilje, Nils. 2014. Filosofi og nazisme - tilfellet Alfred Beaumler. 9, sider 167-194. I:
  • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai. 2014. Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme? Dreyer Forlag A/S. 369 sider. ISBN: 978-82-8265-101-1.
 • Gilje, Nils. 2013. Martin Heidegger og nasjonalsosialismen – Der Führer og hans folk. Kapittel 23, sider 636-665. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Gilje, Nils. 2013. Oddlaug Reiakvam (1940 - 1996). Kapittel, sider 307-313. I:
  • Rogan, Bjarne; Eriksen, Anne. 2013. Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. 697 sider. ISBN: 978-82-7099-723-7.
 • Gilje, Nils. 2013. Myten som symbolsk form : kontroversen mellom Cassirer og Heidegger. 4:2, sider 282-303. I:
  • Berdinesen, Hein; Torjussen, Lars Petter Storm. 2013. Cassirer og Heidegger i Davos. Dreyer Forlag A/S. 461 sider. ISBN: 978-82-8265-071-7.
 • Gilje, Nils. 2013. Carl Schmitt – politisk eksistensialisme og konservativ ordenstenkning. Kapittel 24, sider 665-698. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Gilje, Nils. 2013. Thomas Hobbes – naturrett, samfunnskontrakt og stat. Kapittel 11, sider 312-342. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Gilje, Nils. 2013. Max Weber – modernitet, rasjonalitet og karismatisk politikk. Kapittel 21, sider 585-613. I:
  • Pedersen, Jørgen. 2013. Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Pax Forlag. 742 sider. ISBN: 978-82-530-3602-1.
 • Gilje, Nils. 2011. Moderne frihet og maktens grenser. etterord, sider 203-222. I:
  • Aure, Andreas Harald. 2011. Statsmaktens grenser - en avhandling om deres begrunnelse og nærmere utstrekning. Unipub forlag. 222 sider. ISBN: 9788274775206.
 • Gilje, Nils. 2011. Epistemisk drift og vitenskapens etos - vitenskapsteoretiske utfordringer i akademia. kapittel 5, sider 91-111. I:
  • Øyen, Simen Andersen; Muftuoglu, Ingrid; Birkeland, Finn Ingar. 2011. Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS. 253 sider. ISBN: 978-82-02-35942-3.
 • Gilje, Nils. 2011. Testing av hypoteser. kapittel, sider 197-219. I:
  • Balsvik, Eivind; Solli, Susanna Maria. 2011. Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget. 399 sider. ISBN: 978-82-15-01843-0.
 • Gilje, Nils. 2009. Filosofisk teologi og religiøs erfaring : et kantiansk perspektiv. 5, sider 60-75. I:
  • Brunvoll, Arve; Bringeland, Hans; Gilje, Nils; Skirbekk, Gunnar. 2009. Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget. 200 sider. ISBN: 978-82-15-01494-4.
 • Gilje, Nils. 2008. Heksen som kjetter: demonologi og trolldom i tidlig nytid. 7, sider 141-159. I:
  • Hagg, Tomas. 2008. Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus. 255 sider. ISBN: 978-82-304-0036-4.
 • Gilje, Nils. 2007. Ascona - annerledesstedet ved Lago Maggiore. En studie av alternativkulturen på begynnelsen av 1900-tallet. Kapittel, sider 86-112. I:
  • Selberg, Torunn; Gilje, Nils. 2007. Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget. 178 sider. ISBN: 978-82-450-0669-8.
 • Gilje, Nils. 2006. Geneaologi og gyldighed - mellom naturalisering og sagen selv. Bind 2, sider 1646-1686. I:
  • Jensen, Hans Siggaard; Knutsen, Ole; Stjernfelt, Fredrik. 2006. Tankens magt. Vestens idehistorie. 2468 sider. ISBN: 87-595-2671-8.
 • Gilje, Nils. 2006. Humaniseringen av helvete. Den historiske konteksten for Holbergs syn på livets ut utganger. kapittel, sider 91-107. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Tjønneland, Eivind; Thorsen, Frode. 2006. Holberg og essayet. Alvheim og Eide akademisk forlag. 251 sider. ISBN: 82-90359-77-2.
 • Gilje, Nils. 2005. Ludvig Holbergs politiske tenkning - suverenitet og enevelde. artikkel, sider 371-387. I:
  • Tjønneland, Eivind. 2005. Den mangfoldige Holberg. Aschehoug & Co. 414 sider. ISBN: 8203190340.
 • Gilje, Nils. 2003. Idehistorie og folkekultur i den tidlig moderne perioden. Noen utfordringer og muligheter. 49-69. I:
  • Arntzen, Sven; Christensen, Otto M. 2003. Hvor kommer idéhistorien fra. Tematiske og teoretiske brytninger i idéhistoriefaget. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 82-7634-519-0.
 • Gilje, Nils; Frykman, Jonas. 2003. Being There. An Introduction. 7-53. I:
  • Frykman, Jonas; Gilje, Nils. 2003. Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. ISBN: 91-89116-66-6.
 • Gilje, Nils. 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 2-12. I:
  • Stensmo, Krister. 1998. Pedagogisk filosofi. Fagbokforlaget.
 • Gilje, Nils. 1998. Renessansens menneskebilde og naturoppfatning. 131-156. I:
  • Bagge, Sverre. 1998. Det europeiske menneske.
 • Gilje, Nils; Lillejord, Sølvi. 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 3-8. I:
  • Stensmo, Christer. 1998. Pedagogisk filosofi. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-394-3.
 • Gilje, Nils; Lillejord, Sølvi. 1998. Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. Kapittel. I:
  • Stensmo, Christer. 1998. Pedagogisk filosofi. Fagbokforlaget.
 • Gilje, Nils. 1997. Menneskesyn og naturoppfatning i renessansehumanismen. 26. I:
  • Bagge, Sverre Håkon. 1997. Individet i den europeiske kulturtradisjonen.
 • Nedrelid, Gudlaug; Gilje, Nils; Storebø, Oddvar. 1993. Namnegransking i Noreg - vitskap eller nasjonsbygging? 160-195. I:
  • 1993. Vitenskapsteori og lingvistikk. 11 vitenskapsteoretiske innlegg til dr. art. -graden. 36 sider.
 • Gilje, Nils; Grimen, Harald. 1992. Hans Skjervheim - eit intellektuelt portrett. -, sider 7-25. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Hans Skjervheim, Filosofi og dømmekraft. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-21342-0.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.