Hjem
Nils Giljes bilde

Nils Gilje

Emeritus, professor, kulturvitenskap
 • E-postnils.gilje@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2010). "Une histoire de la philosophie occidentale" Ouvrage traduit par Jean-Luc Gautero, Angélique Merklen, Jacqueline Boniface. Editions Hermann.
 • Vis forfatter(e) (2001). A History of Western Thought. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2000). Istorija filosofii [oversatt av: V.I. Kuznecov, redaktør: S.B. Krymskij]. Vlados.
 • Vis forfatter(e) (2000). Filosofihistorie [oversatt til bokmål av Torgeir Ulshagen]. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2000). Filosofihistorie. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Martin Heideggers "Svarte hefter": Nazisme, antisemittisme og Holocaust. Nytt Norsk Tidsskrift. 317-328.
 • Vis forfatter(e) (2014). Liberalitet, marxisme og sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift. 319-334.
 • Vis forfatter(e) (2011). Magi og "avfortrylling av verden" : Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 57-69.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Saa ere nu saadanne Billedstytter døde træ oc stene" : billedstriden i Bergen 1568-1572. Tidsskrift for kulturforskning. 73-83.
 • Vis forfatter(e) (2009). Det paradisiske panoptikon Ole Hallesby om lykken i det hinsidige. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 69-81.
 • Vis forfatter(e) (2007). Apartheidideologi og materiell kultur en analyse av Voortrekkermonumentet i Pretoria. Tidsskrift for kulturforskning. 5-25.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ludvig Holbergs origenisme: En analyse av Holbergs syn på helvetesstraffene. Norsk Teologisk Tidsskrift. 144-162.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fenomenologi, konstruktivisme og kulturforskning en vitenskapsteoretisk diskusjon. Tidsskrift for kulturforskning. 5-22.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. aug.08. aug.08. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Working Paper No. 2/2007 Vitenskapelige essays i tilknytning til forskningsprosjekter. feb.07. feb.07. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Livsverdens betydning i forskning på funksjonshemmede Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Aksjonsforskning i sykehjem - Nærhet og distanseproblematikk. feb.07. feb.07. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Vitenskapsteoretiske essays i tilknyttning til forskningsprosjekter ved Høgskolen i Bodø Kroppsøvingslærernes arbeidssituasjon. Essay til doktorgradskurs i vitenskapsteori Høgskolen i Bodø,. no 6. no 6. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø Vitenskapsteoretiske betraktninger rundt begrepet kausalitet. jun.06. jun.06. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Synliggjøre sykepleierstudentenes praksis - Nærhet og distanse Vitenskapsteoretisk essay i tilknytning til doktorgradskurs i vitenskapsteori. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst. Working Paper No.2/2. Working Paper No.2/2. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 11. 11. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Vitenskapsteoretiske essays i tilknytning til forskningsprosjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Vitenskaplige essays i tilknytning til forskningsprodjekter ved Handelshøgskolen i Bodø. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Hans Nielsen Hauge og kapitalismens ånd. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Hermetisme, magi og individoppfatning i renessansen. -. -. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Kompendium i almen vitenskapsteori for dr.polit- og dr.art.-graden. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2006). The Afrikaanermonuments in South-Africa - the Politicization of Material Culture.
 • Vis forfatter(e) (2006). Politisk teologi og det moderne Gudsbildet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Med heksene på Lyderhorn - Djevelens plass i den norske heksetroen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Humaniseringen av helvete i det 18 århundrede.
 • Vis forfatter(e) (2006). Helvete - plassen i teologi og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hekseforfølgelsene i Norge - hva kan vi lære?
 • Vis forfatter(e) (2006). Fra sosiokulturell teori til sosial konstruktivisme.
 • Vis forfatter(e) (2006). Apartheid og monumenter - Laager-mentaliteten blant hvite i Sør-Afrika.
 • Vis forfatter(e) (2002). When Themeparks Happen.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2008). Svar fra Nils Gilje. Tidsskrift for kulturforskning. 65.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2009). Religion og kultur. Ein fleirfagleg samtale. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Discursive Modernity - Festschrift to professor Gunnar Skirbekk on the occasion of his seventieth birthday. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Nordic Academic Press.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2011). Gjennomføring av utdanningsreformer i kunnskapssamfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Filosofihistorie. 8. utg.
 • Vis forfatter(e) (2003). Heksen og humanisten . Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2004). Filosofihistorie (Tarikhi falsafa). Adolat.
 • Vis forfatter(e) (2004). A History of Western Philosophy. Shanghai Translation Publishing House.
 • Vis forfatter(e) (1999). Heimspekisaga. Haskoliutgavan.
 • Vis forfatter(e) (1997). Philosophy Beyond Borders. An Anthology of Norwegian Philos ophy. SVT Press, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Philosophy Beyond Borders. SVT Press, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Vis forfatter(e) (1997). Philosophy Beyond Borders. Svt Press, University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Philosophy Beyond Borders. SVT Press.
 • Vis forfatter(e) (1996). Filosofihistorie II. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Vis forfatter(e) (1996). Filosofihistorie I. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1993). Vitenskapsteori og lingvistikk. Ariadne, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1993). Vitenskapsteori og lingvistikk. Ariadne, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger : innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsteori. (3. prøveutg.). Oslo : Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1992). Modernitet - differensiering og rasjonalisering. Årbok 1990. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1991). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. En innføring i samfunnsfagenes vitenskapsfilosofi. Ariadne forlag.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2010). Felsefe tarihi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Working paper : Et vitenskapsteoretisk essay om kunnskapsbegrepet - sett i lys av en vestlig skuespillerpedagogisk kontekst.
 • Vis forfatter(e) (1992). Holisme contra atomisme: Otto Neurath og moderne vitenskapsteori.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1993). Bakthins vitskapsteori i eit hermeneutisk perspektiv.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Møteplassen - relasjoner i endring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Friluftsliv i Tatrafjella og Jotunheimen. Ei analyse av nokre sider ved friluftslivet i seinmoderne samfunn.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Harald Grimen 1955-2011. Nytt Norsk Tidsskrift. 205-208.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). Et fotografisk gjennombrudd. Fotografisk og nasjonal modernisering i fotograden Anders Beer Wilses bildeproduksjon ca 1900-1910.
 • Vis forfatter(e) (1999). Horizons of the Mind: An Aporetic Approach to Concepts of Mental Horizons.
 • Vis forfatter(e) (1990). Det naturrettslige kontraktparadigmet : en teorihistorisk analyse av naturrettsfilosofi og kontrakttenkning i tradisjonen fra Hobbes til Kant.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju med NRK/TV om heksejakten i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju med NRK/Kulturbeitet om heksejakten i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju med NRK om heksejakten i Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Victor Klemperer and the Language of Totalitarianism. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Moods and Emotions. Some Philosophical Reflections on the 'Affective Turn". 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Teologi og nasjonalsosialisme. To norske teologers vurdering av religion og politikk i Det tredje riket. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prestene. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Filosofi og nazisme - tilfellet Alfred Beaumler. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Thomas Hobbes – naturrett, samfunnskontrakt og stat. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Oddlaug Reiakvam (1940 - 1996). 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Myten som symbolsk form : kontroversen mellom Cassirer og Heidegger. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Max Weber – modernitet, rasjonalitet og karismatisk politikk. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Martin Heidegger og nasjonalsosialismen – Der Führer og hans folk. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Carl Schmitt – politisk eksistensialisme og konservativ ordenstenkning. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Testing av hypoteser. -196 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Moderne frihet og maktens grenser. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Epistemisk drift og vitenskapens etos - vitenskapsteoretiske utfordringer i akademia. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Filosofisk teologi og religiøs erfaring : et kantiansk perspektiv. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Heksen som kjetter: demonologi og trolldom i tidlig nytid. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ascona - annerledesstedet ved Lago Maggiore. En studie av alternativkulturen på begynnelsen av 1900-tallet. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Humaniseringen av helvete. Den historiske konteksten for Holbergs syn på livets ut utganger. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Geneaologi og gyldighed - mellom naturalisering og sagen selv. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ludvig Holbergs politiske tenkning - suverenitet og enevelde. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Idehistorie og folkekultur i den tidlig moderne perioden. Noen utfordringer og muligheter. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Being There. An Introduction. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Renessansens menneskebilde og naturoppfatning. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse.
 • Vis forfatter(e) (1998). Pedagogisk filosofi som forutsetningsanalyse. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Menneskesyn og naturoppfatning i renessansehumanismen. -25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Namnegransking i Noreg - vitskap eller nasjonsbygging? 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Hans Skjervheim - eit intellektuelt portrett. 19 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2006). Contested Cencepts of Knowledge.
 • Vis forfatter(e) (2006). Boerkulturen og dens monumenter - en kritisk analyse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Apartheid, Afrikaaner Monuments and Religion.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2009). Anders Molander og Lars Inge Terum: Profesjonsstudier. Tidsskrift for velferdsforskning. 294-297.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nicolò Machiavelli - en idéhistorisk gåte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 109-111.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2010). "Førti år og fjorten språk". NFF-bulletin. 3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.