Hjem
 • E-postPeter.Dahlen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 10
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mediehistoria och populärkultur generellt

Celebritetsjournalistik

Sport och medier

Radiohistoria

Filmhistoria

TV-historia

Press-historia

Text- och kulturanalys

Celebritetsjournalistik, Mediernas historia (film, radio, tv), medier & populärkultur, medier & identitet, kultursociologi, sport i medier, tabloidpressens innehåll och kulturella betydelser, mansmagasin, musikvideo

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Paavo Nurmis succé i Norge och Sverige 1923. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Med Hyland och Jerring jorden runt". Mediehistorisk Årsbok. 91-116.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sveriges Radio 95 år: En hyllning till Radiosportens pionjärer 1925. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nordisk idrottssamling under Vinterkriget: Bandylandskamperna Sverige–Finland och Norge–Finland i februari 1940. Idrott, historia & samhälle. 59-92.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lokala idrottskrönikor i radio 1925-1960, med särskilt fokus på radiostationen i Sundsvall. Idrott, historia & samhälle. 92-119.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gymnastik för kvinnor i svensk radio 1935–1957. Idrott, historia & samhälle. 31-58.
 • Vis forfatter(e) (2016). The last of his kind: hegemonic masculinity and nationalism in the celebrification of Swedish radio gymnastics host Bertil Uggla. Celebrity Studies. 392-397.
 • Vis forfatter(e) (2015). "En säregen radioreporter. Ett yrkesporträtt av Manne Berggren". Mediehistorisk Årsbok. 7-28.
 • Vis forfatter(e) (2014). The olympic creation as a sacred story: History and Myth in Jens Lind's documentary the sunshine olympics 1912. International Journal of the History of Sport. 550-562.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den religiösa betydelsen av Flåklypa Grand Prix. Nordicom Information. 7-23.
 • Vis forfatter(e) (2013). The geopolitics of failure: Swedish journalism and the demise of the national ice hockey team in Salt Lake City, 2002. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. 579-594.
 • Vis forfatter(e) (2013). Remediering och tidig radio. Det svenska radioreportaget 1925-1930. Nordicom Information. 49-66.
 • Vis forfatter(e) (2011). Metod för studiet av Sveriges Radios programarkiv och dess lagringsprinciper 1925-1978. Nordicom Information. 29-47.
 • Vis forfatter(e) (2010). Maktkritisk fotbollsfilm ifängelsemiljö. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Viva Las Vegas: Elvis som idrottsman (2)(filmanalys). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tickle Me: Elvis som idrottsman (3)(filmanalys). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). The 'Nordic Latinos' meet the 'Mountain Primates': the press coverage of football matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003. Soccer and Society. 341-357.
 • Vis forfatter(e) (2009). The 'Nordic Latinos' meet the 'Mountain Primates' : the press coverage of football matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003. Soccer and Society. 341-357.
 • Vis forfatter(e) (2009). Spinout: Elvis som idrottsman (4) (filmanalys). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Speedway: Elvis som idrottsman (5) (filmanalys). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kid Galahad: Elvis som idrottsman (1) (filmanalys). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tuff i rosa: Kari Traa som stilikon. Moving bodies - menneske i bevegelse. 168-189.
 • Vis forfatter(e) (2008). THE PRIDE OF THE YANKEES Den exemplariske idrottshjälten. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). SOMEBODY UP THERE LIKES ME Paul Newman till minne. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). ROLLERBALL Dystopisk profetia om sportens framtid. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). PERSONAL BEST Autentiskt och kontroversiellt om friidrott och homosexualitet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). PAT AND MIKE Tidig film om tävlingsidrottande kvinna. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). HOCKEYFEBER Från idealism till kommersialism. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). FLÅKLYPA GRAND PRIX Norges mest populära film. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). BRIAN’S SONG Renässans för sportbiografier på film. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Idrottsnostalgi och maskulinitet: Manlighetsideal i två böcker om 1970-talets fotbollsidoler. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Från arbetarklassmän till medelklassflickor. Tendenser i fotbollsfilm 1996-2005. ZOOM. 11-17.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Svarta idrottsstjärnor och rasismens diskurs. 3 Mike Tyson". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Svarta idrottsstjärnor och rasismens diskurs. 2 Michael Jordan". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Svarta idrottsstjärnor och rasismens diskurs. 1 Mohammad Ali". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Rasfrågan i Nordamerikansk idrott”. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Radiotjänst och idrottens jubileumskultur 1925-1955". Blå boken. 198-205.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Morgongymnastiken i svensk radio 1929-1939". Idrott, historia & samhälle. 21-44.
 • Vis forfatter(e) (2004). The fighting Irish on the air. The history of Notre Dame football broadcasting. Sociology of Sport Journal. 228-230.
 • Vis forfatter(e) (2004). Innledning. Moving bodies - menneske i bevegelse. 9-18.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fair and foul. Beyond the myths and paradoxes of sport, 2nd edition. Sociology of Sport Journal. 112-113.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Sport on Commercial Norwegian Radio 1988 to 2003". TIC. Trends in communication. 117-130.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Klasskamp och tvedräkt. Rugbysportens väg från amatörism till professionalism". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportsmagasinet Ultrasport". Moving bodies - menneske i bevegelse. 103-117.
 • Vis forfatter(e) (2004). "En presidentmakare från Voss. Filmen om Knute Rockne och dess betydelse för Ronald Reagans politiska karriär". Moving bodies - menneske i bevegelse. 48-71.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sport og medier. En forskningsoversikt. Norsk Medietidsskrift. 7-32.
 • Vis forfatter(e) (2002). Konst eller populärkultur, och för vem då och på vilka villkor? En kultursociologisk kritik av den idealiserande synen på konst i boken Helhetlig læring. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. 57-81.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fotboll, film och arvfiender. Den svensk-danska landskampstraditionen i svensk film 1932—1942. Idrott, historia & samhälle. 80-112.
 • Vis forfatter(e) (2000). Radiosporten laddar om. JMG Granskaren. 22-27.
 • Vis forfatter(e) (2000). Mediesportens strukturer och betydelser. Ett forskningsfält under framväxt. Nordicom Information. 51-57.
 • Vis forfatter(e) (2000). Lokala eller nationella hjältar … Vilka är viktigast. JMG Granskaren. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2000). Att skriva mediehistoria. Den svenska radiosporten ur ett periodiseringsperspektiv. Nordicom Information. 43-50.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2014). Bilmagasin och unga män. En innehålls- och receptionsanalys. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Moving Bodies. Tema: Sport og medier. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2002). Gudfaren.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Sport och medier.
 • Vis forfatter(e) (2022). Mediesport.
 • Vis forfatter(e) (2009). Manifestations of the Sacred in Mediated Popular Culture: The Case of Sports Journalism.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mediebilden av golfaren Susanne "Tutta" Pettersen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mediebilden av Kari Traa.
 • Vis forfatter(e) (2007). Högt och lågt i populärkulturen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Föreläsning om rockvideo: estetik och identitetspolitik.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kungar och drottningar i sportjournalistiken.
 • Vis forfatter(e) (2006). David Beckham - mannen, myten, legenden...
 • Vis forfatter(e) (2005). Sportens reklam.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sporten i medierna.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mediesportens politiska ekonomi.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Shame on Ice. Myth and Identity in the Press Coverage of the Swedish Ice Hockey Team in the Salt Lake City Olympics 2002.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sport, medier och intertextualitet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mediesportens plats i svenska idrottsutbildningar.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ungdom, sport och medier.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Avhandling om nordism vid olympiska vinterspel bryter ny mark. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Brittisk hästsport på film historiskt kartlagd. idrottsforum.org/artiklar. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Film and Fairy Tales. The Birth of Modern Fantasy. Historical Journal of Film, Radio and Television. 126-128.
 • Vis forfatter(e) (2013). A Companion to Film Comedy. Historical Journal of Film, Radio and Television. 479-481.
 • Vis forfatter(e) (2011). Läsvärd biografi om Sugar Ray Robinson. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lysande om boxningsfilmens historia. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intressant inblick iIntressant inblick i amerikansk tv-sporthistoria. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sportfilm på fullaste allvar. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sport, öl och män. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Radions sällsamma makt. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om sport i filmens värld. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om baseball-sången. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). De bästa sportfilmerna – ur ett amerikanskt perspektiv. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Blandat om sportfilm (bokrecension). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Till kamp mot OS-industrin (bokrec.). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rock och uppror. Amerikansk, brittisk och svensk rockkultur 1955-1969. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning. 110-112.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rock and Rebellion. American, British and Swedish rock culture. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning. 110-112.
 • Vis forfatter(e) (2009). En sportjournalist för vår tid: Dave Zirin (dubbel bokrec.). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). En sportjournalist för vår tid: Dave Zirin. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Baseball på bio (dubbel bokrecension). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Radiosport och maskulinitet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). En radiosportreporter berättar. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). De 100 bästa sportfilmerna listade. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Svensk barnfilm i historisk belysning. ZOOM. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Saknaden efter John McEnroe. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mediesportforskningen uppsummerad i monumental antologi. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Magnifik studie av det danska radiomontagets historia. Norsk Medietidsskrift. 291-294.
 • Vis forfatter(e) (2007). Johnny Wijk: Idrott, krig och nationell gemenskap. Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber. Historisk tidskrift (Sverige). 418-420.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ingående och upplysande om idrott och reklam. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk miljardkamp om TV–fotbollen. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Match of the Day – en hörnpelare i brittisk efterkrigskultur. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Magnifikt om svensk tv. ZOOM. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Toppidrottens blodiga allvar". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Sport, medier och maskulinitet". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Sport och sociala identiteter i amerikansk film". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Fair and Foul. Beyond the Myths and Paradoxes of Sport". Sociology of Sport Journal. 112-113.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Basket, NBA och Hip-Hop-estetik". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). "TV-reklam -- vår tids myter". ZOOM. 31-31.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Svensk radiohistoria i två band". Norsk Medietidsskrift. 153-157.
 • Vis forfatter(e) (2002). Filmrevy som propaganda. Den norske filmrevyen 1941-45. Norsk Medietidsskrift. 190-194.
 • Vis forfatter(e) (2002). Eileng. ZOOM. 31.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). Nationens väl och kroppens fostran. En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sport och medier. En introduktion.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Sportsstjerners kulturelle rolle : Erik Mykland og John Carew representert i norske aviser.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sport i norsk radio 1982-2004.
 • Vis forfatter(e) (2004). Produserande mediebrukarar : eit studie av forholdet mellom brukarar, produsent og medietekst i det massive nettbasert fleirbrukarspelet Star Wars Galaxies. An Empire Divided.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fra idrettsstjerne til pin-up : en studie av ekstremsportsmagasinet Ultrasports konstruksjon av maskulinitet og femininitet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fjernsynets fotballkommentator som forteller og fortolker : en analyse av TV2 sin sending av VM-finalen i 2002.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Alternative idretter og media : skifilm som utrykk for frikjøring som subkultur.
 • Vis forfatter(e) (2005). Når VG rammar sporten : "Hele Norges sportavis" i eit historisk perspektiv.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Ishockeyskola för ungdomar med Sven Jerring i radion! Blå Boken. 236-243.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Great Escape: Krigsfilm med idrottsmetaforer. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Requiem for a Heavyweight:Requiem for a Heavyweight: Den sista i en era av boxningsfilmer. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). National Velvet: Elizabeth Taylor till minne. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Jim Thorpe – All American: Den första internationella friidrottstjärnan. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Boxning och film i tidig symbios. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den lilla sporten i det stora landet (om fotboll i USA). Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning. 16-19.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Monsunbröllop". ZOOM. 50-52.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Jackie Robinson och baseballsportens historia". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Helskogs monster". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Beckham -- mannen, myten, varumärket". Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum.
 • Vis forfatter(e) (2002). Moulin Rouge. Filmhandledning. ZOOM. 47-49.
 • Vis forfatter(e) (2001). Breaking the Waves. En filmhandledning. ZOOM. 38-42.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2011). Racing Stripes: Ung tjej på zebra i klassisk amerikansk framgångssaga. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Grand Prix: Unikt tidsdokument från Formula 1-racing under 1960-talet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Realistiskt om störtlopp (filmkrönika). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fat City: Boxning och melankoli (film). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bang The Drum Slowly: Baseballsportens återkomst på film (film). Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Idrottskapitalismens genombrott i Kina. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gullet kom hem - men hvilket hjem? Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (2007). Guller er heme, men hvilket hjem ... Bergens Tidende. 13-13.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norskt uppror mot ny publiceringsform. Tvärsnitt. 46-47.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Nya tider för utskällt kungahus”. Svenska dagbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Revolusjon i hodet". Bergens Tidende. 25-25.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mansrollen på spel på sportens mediala arena. Svenska dagbladet. 10.
 • Vis forfatter(e) (2002). Helskogs monster. Bergens Tidende. 25.
 • Vis forfatter(e) (2002). En mann for vår tid. Bergens Tidende. 25.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Komedie med baller.
 • Vis forfatter(e) (2009). Barbie 50 år.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lagerbäck stöttar särbehandlingen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lagerbäck redo för slaget om Europa.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Kulturikonen Barbie 50 år.
 • Vis forfatter(e) (2008). Historiska klubben, P1, om fotbollshistoria.
 • Vis forfatter(e) (2007). Utläggning om mansmagasiner, i BTV-programmet "MM".
 • Vis forfatter(e) (2002). Analys av filmtrilogin Gudfadern.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Sport and national culture in Swedish film. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sport og medier. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sport on Commercial Norwegian Radio 1988 to 2003. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Political Resistance on Ice. The 1969 Ice Hockey World Championships in the Swedish and Norwegian Press. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). An Exemplary Model: The Religious Significance of the Brann 2007 Norwegian Football Championship as Told by the Media. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Från SF-journalen till Aktuellt - en studie av TV-journalen 1955 till 1958. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kommersialisering. Introduksjon. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Introduktion. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Basketsportens kommersialisering i Sverige och Norge. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Vem är den där kvinnan ...?! Presskritiken i Sverige 1956 av TV-serien I Love Lucy". 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ungdom, sport og medier. Om populär idrottspropaganda. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mer 'sportsidioti'. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Idrotten och medierna under 1900-talet. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Elling. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hälsolära, gymnastik och idrott. Kroppskulturen i skolradion 1930--1939. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Karusellmannens underbara öden och äventyr. Radion och Vasaloppet 1952. 26 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). Inledning. Moving bodies - menneske i bevegelse. 9-17.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2005). Det svenska radioreportaget 1925-1931.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2008). ”The Sex Issue” Några tankar kring sexualiseringen av idrotten med anledning av en forskningsrapport från Riksidrottsförbundet. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sport, medier eller mittemellan? Några tankar kring etnologisk idrottsforskning med anledning av Tankar från baslinjen, en vänbok till Mats Hellspong. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Berättelser om idrott och kroppskultur i Norden: Tvärvetenskapliga perspektiv. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Kärlek utan förhinder: Förhållandet mellan baseball och countrymusik”. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Idrottens affärer i ett historiskt perspektiv”. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). ”Fotbollfans i televisionsåldern”. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Children’s Use of Media Sport – Two U.S. Studies". Clearingshouse, Youth & Media. 2 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

  Artiklar och recensioner på idrottsforum.org:

http://www.idrottsforum.org/researchers/dahpet.html

Arbeten utlagda på Academia.edu:

https://uib.academia.edu/PeterDahlén

 

PUBLIKATIONER I URVAL:

Dahlén, Peter (2022): "Med Hyland och Jerring jorden runt" (inkl. OS i Melbourne 1956), Mediehistorisk Årsbok 2022, s. 91–116.

Dahlén, Peter (2021): "Sport and national culture in Swedish film", i Seán Crosson (Ed.): Sport, Film and National Culture, London: Routledge. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2020): “Nordisk idrottssamling under Vinterkriget: Bandylandskamperna Sverige–Finland och Norge–Finland i februari 1940″, Idrott, Historia och Samhälle (årsbok), s. 59–92. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2020): Sveriges Radio 95 år: En hyllning till Radiosportens pionjärer 1925, feature, idrottsforum.org, 29 december.

Dahlén, Peter (2019): "Sport og medier", i Stig Arve Sæther (red.): Idrettsvitenskap. Perspektiver og praksis, Oslo: Universitetsforlaget, s. 109-126. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2018): ”Lokala idrottskrönikor i radio 1925—1960, med särskilt fokus på radiostationen i Sundsvall” , Idrott, Historia och Samhälle (årsskrift), s. 92-119. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2017): ”Gymnastik för kvinnor i svensk radio 1935–1957”, Idrott, Historia och Samhälle (årsskrift), s. 31–58. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2017): “Celebriteter och nationell identitet: Den norska pressens framställning av Ole Gunnar Solskjær, Sissel Kyrkjebø och Kjetil André Aamodt som UNICEF-ambassadörer”, i Torbjörn Forslid m.fl. (red.): Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani, Lunds universitet: Mediehistoriskt Arkiv nr 35, s. 175-196. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2017): “When Post-Modern Times Arrived: Dork Punk and Nostalgia as Experiments of Cultural Orientation 1973–1989”, in Alf Björnberg and Thomas Bossius (red.): Made in Sweden: Studies in Popular Music, London: Routledge, p. 103—115. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2016): “The last of his kind: hegemonic masculinity and nationalism in the celebrification of Swedish radio gymnastics host Bertil Uggla”, Celebrity Studies, Volume 7, Issue 3, p. 392-397. (peer review / referensgranskad) 

Dahlén, Peter (2016): Nationens väl och kroppens fostran. En biografi om idrottsledaren, militären och radiomannen Bertil Uggla, Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org, 456 s.

Dahlén, Peter & Tobias Stark (2015): "Political Resistance on Ice. The 1969 Ice Hockey World Championships in the Swedish and Norwegian Press", in Henrik G. Bastiansen  and Rolf Werenskjold (eds.): The Nordic Media and the Cold War, University of Gothenburg: Nordicom, p. 167-180. (peer review / referensgranskad)

Dahlén, Peter (2015): "En säregen radioreporter. Ett yrkesporträtt av Manne Berggren", Presshistorisk årsbok, s. 7-28.

Dahlén, Peter (2014): Bilmagasin och unga män. En innehålls- och receptionsanalys. Rapport till Rådet for anvendt medieforskning (RAM), 121 s.

Dahlén, Peter (2014): "Den religiösa betydelsen av Flåklypa Grand Prix", Nordicom Information, vol. 36, nr 4, s. 7-23. (peer review)

Dahlén, Peter (2014): “The Olympic Creation As a Sacred Story: History and Myth in Jens Lind’s Documentary The Sunshine Olympics 1912”, The International Journal of the History of Sport, Vol. 31, Issue 5, p. 557-569. (peer review)

Dahlén, Peter (2013): "Remediering och tidig radio. Det svenska radioreportaget 1925-1930", Nordicom Information, nr 3-4, 2013, s. 49-66. (peer review)

Dahlén, Peter (2013): “The Geopolitics of Failure: Swedish Journalism and the Demise of the National Ice Hockey Team in Salt Lake City, 2002”, Sport in Society, Vol. 16, Issue 5, pages 579-594. (peer review)

Dahlén, Peter (2012): “An Exemplary Model: The Religious Significance of the Brann 2007 Norwegian Football Championship as Told by the Media”, in Roy Krøvel & Thore Roksvold (Eds.): "We love to hate each other". Mediated football fan culture, Nordicom. (peer review)

Dahlén, Peter (2011): “Metod för studiet av Sveriges Radios programarkiv och dess lagringsprinciper 1925—1978”, Nordicom Information, nr 3, s. 29—47. (peer review) http://www.nordicom.gu.se/sv/tidskrifter/nordicom-information-32011/meto...

Dahlén, Peter (2009): “The ‘Nordic Latinos’ meet the ‘Mountain Primates’: The Press Coverage of Football Matches between Norway and Denmark, 2002 and 2003”, Soccer & Society, Vol. 10,  No 3-4. (peer review)

Dahlén, Peter (2008): Sport och medier. En introduktion, Kristiansand: IJ-forlaget, 628 s. http://nyheter.uib.no/?modus=vis_bokmelding&id=41478

Dahlén, Peter (red.) (2008): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, tema: Idrettens helter [Idrottens hjältar], Oslo: Norges idrettshøgskole.

Dahlén, Peter (2008): “Tuff i rosa: Kari Traa som stilikon”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 1-2, Norges idrettshøgskole, s. 168—189.

Dahlén, Peter (2008): “Från SF-journalen till Aktuellt. En studie av TV-journalen 1955-1958”, i Anna Edin & Per Westerlund (red.): Svensk television – en mediehistoria (Mediehistoriskt Arkiv 6), Stockholm: Statens Ljud- och Bildarkiv, Mediehistoriskt Arkiv 6, s. 31—61. http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/31-61DahlenSFjournalen.pdf

Dahlén, Peter (2006): ”Basketsportens kommersialisering i Sverige och Norge”, i Rolf Edling m.fl. (red.): Idrottshistoriskt symposium 2005: Idrottens attraktivitet, Stockholm: Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, s. 104—123.

Dahlén, Peter (2006): ”Från arbetarklassmän till medelklassflickor. Tendenser i fotbollsfilm 1996—2005”, Zoom, nr 2, s. 11-17.

Dahlén, Peter (2005): ”Morgongymnastiken i svensk radio 1929—1939”, Idrott, Historia och Samhälle 2005, årsskrift för Svenska idrottshistoriska föreningen, s. 21—44.

Dahlén, Peter (2005): ”Radiotjänst och idrottens jubileumskultur 1925—1955”, Blå Boken, årsbok för Sveriges Centralförening För Idrottens Främjande, SCIF, s. 198—205.

Dahlén, Peter, Matti Goksøyr & Lars Tore Ronglan (red.) (2004): Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, tema: Sport og medier. Oslo: Norges idrettshøgskole.

Dahlén, Peter (2004): ”En presidentmakare från Voss. Filmen om Knute Rockne och dess betydelse för Ronald Reagans politiska karriär”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 48—71.

Dahlén, Peter & Torunn Saunes (2004): ”Kjønnskonstruksjoner i ekstremsportsmagasinet Ultrasport”, Moving Bodies (Mennesket i bevegelse), nr 2, Norges idrettshøgskole, s. 103—117.

Dahlén, Peter och Ragnhild Thomsen (2004): ”Sport on Commercial Norwegian Radio 1988 to 2003”, Trends in Communication Vol. 12, nr 2, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., s. 117—130. (peer review)

Dahlén, Peter (2003): ”Vem är den där kvinnan …?! Presskritiken i Sverige 1956 av TV-serien I Love Lucy”, Presshistorisk årsbok 2003, Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening, s. 143—162.

Dahlén, Peter (2002): ”Fotboll, film och arvfiender. Den svensk-danska landskampstraditionen i svensk film 1932—1942”, Idrott, Historia och Samhälle 2002 (årsskrift för Svenska idrottshistoriska föreningen), s. 80—112.

Dahlén, Peter (2002): ”Idrotten och medierna under 1900-talet”, i Jan Lindroth och Johan R. Norberg (red.): Ett idrottssekel. Riksidrottsförbundet 1903—2003, Stockholm: Informationsförlaget, s. 314—341.

Dahlén, Peter (2002): ”Konst eller populärkultur, och för vem då och på vilka villkor? En kultursociologisk kritik av den idealiserande synen på konst i boken Helhetlig læring”, i Ivar Nordmo (red.): Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen. Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk, UPED-skrift nr 2/2002, Universitetet i Bergen, s. 57—81.

Dahlen, Peter & Knut Helland (red.) (2002): Norsk medietidsskrift nr 2/2002, tema: Sport og medier.

Dahlen, Peter & Knut Helland (2002): ”Sport og medier. En forskningsoversikt”, Norsk medietidsskrift nr 2/2002, s. 7—32.

Dahlén, Peter (2001): ”Hälsolära, gymnastik och idrott. Kroppskultur i skolradion 1930—1939”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 21—42.

Dahlén, Peter (2000): ”Mediesportens strukturer och betydelser. Ett forskningsfält under framväxt”, Nordicom Information nr 1 / 2000, s. 51—57.

Dahlén, Peter (2000): ”Att skriva mediehistoria. En svenska radiosporten ur ett periodiseringsperspektiv”, Nordicom Information nr 1 / 2000, s. 43—50.

Dahlén, Peter (2000): ”Ungdom, sport och medier. Om popular idrottspropaganda [i tidig radio]”, Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, årsbok för Svensk Förening För Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund, s. 3—14.

Dahlén, Peter (2000): ”Radiosporten laddar om.”, JMG Granskaren nr 1/2000, Göteborgs universitet, s. 22—27.

Dahlén, Peter (2000): ”Lokala eller nationella hjältar … Vilka är viktigast?” (om Radiosporten), JMG Granskaren nr 1/2000, Göteborgs universitet, s. 28—29.

Dahlén, Peter (2000): ”Karusellmannens underbara öden och äventyr. Radion och Vasaloppet 1952”, i Bo G. Nilsson (red.): Idrottens själ. Fataburen 2000, Stockholm: Nordiska museet, s. 138—163.

Dahlén, Peter (1999): Från Vasaloppet till Sportextra. Radiosportens etablering och förgrening 1925—1995 (doktorsavhandling), Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige, 523 s.

Dahlén, Peter (1996): ”Filmens förste superhjälte. Brandmannen som idol i tidig film”, Filmhäftet 93–94, nr. 1-2, 1996, s. 46—56 (även publicerad i Filmhäftets samlingsnummer 99–100, nr 3-4, 1997, s. 8—16).

Dahlén, Peter (1995): ”Den populära realismen. Om berättartekniker i tidig aktualitetsfilm 1896—1900”, Filmhäftet nr 92, s. 13—22.

Dahlén, Peter (1995): ”Sport och unga män”, i Göran Bolin & Karin Lövgren (red): Om unga män, Lund: Studentlitteratur, s. 193—216.

Dahlén, Peter (1994): ”Fadersupproret som kom av sig. Om generationsklyftan i svensk efterkrigsfilm”, i Johan Fornäs, Ulf Boëthius, Michael Forsman, Hillevi Ganetz & Bo Reimer (red): Ungdomskultur i Sverige, FUS-rapport nr 6, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 359—393. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:201278

Dahlén, Peter (1994): ”Swedish TV Sport and [the] ‘Imagine Community’”, i Peter Dahlgren (red): Den mångtydiga rutan. Nordisk forskning om TV, Stockholms universitet: JMK:s skriftserie 1994:1, s. 82—103.

Dahlén, Peter & Maria Fitger & Ulf Lindberg (1993): ”Mamma-pappa-barn i Framtidslandet. Identitets- och könsproblematik i senare science fiction-filmer”, Montage, nr 29—30, s. 4—17.

Dahlén, Peter (1992): ”Poe goes pop. Om brottsbekämpare och teckenstrid”, Filmhäftet, nr 79-80, s. 117—130.

Dahlén, Peter & Klas Viklund (1992): ”Pappa kom hem! Om Staffan Hildebrands ungdomsfilmer”, Tusen och en Film nr 2/1992, s. 22—31.

Dahlén, Peter (1991):”Eliter, amatörer och pajaser. Om idrott och kroppsövningar som TV-rit”, Filmhäftet nr 75-76, s. 89—106.

Dahlén, Peter (1991): Genrebegreppet och TV, Stockholm: JMK:s skriftserie, 1991:6, 37 sidor.

Dahlén¨, Peter & Margareta Rönnberg (red.) (1990): Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur, Uppsala: Filmförlaget.

Dahlén, Peter (1990): "När den nya tiden kom till byn. Camp och töntism som kulturella orienteringsförsök" (1990), i Peter Dahlén & Margareta Rönnberg (red): Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur, Uppsala: Filmförlaget, s. 151—186.

Dahlén, Peter (1990): "Ungdom och film. En liten historik", i Ingrid Rindberg (red): Svensklärarföreningens årsskrift , s. 155—173.

Dahlén, Peter (1990): ”Ungdomsfilmens utveckling. Om några tendenser i ungdomsfilmen i det postmoderna samhället”, Ung Film september 1990, s. 18—23.

Dahlén, Peter (1990): ”Nils Malmros — en lysande filmskapare som lyckas återge barndomens mystik och den gryende erotikens gränslandskap”, Barnfilmrutan nr 1/1990, s. 10—13.

Dahlén, Peter (1990): "Från smygtittare till tjuvlyssnare, Om fyra vanliga föreställningar kring TV-mediet”, Filmhäftet nr 71-72, s. 7—16.

Dahlén, Peter & Michael Forsman & Klas Viklund (1990): "Folkhemsdrömmen som sprack. Om den ironiska odramatiken i Roy Anderssons filmer", Filmhäftet nr 69—70, s. 33—44.

Dahlén, Peter (1989): "Oidipus i dataåldern. En utvecklingspsykologisk studie i Big”, Filmhäftet nr 65-66, s. 77—87.

Dahlén, Peter (1989): ”Skuggor i Paradiset. Om mannen, kvinnan och naturen i bröderna Kaurismäkis filmer”, Filmhäftet nr 67–68, s. 98—114.

Dahlén, Peter (1989): ”Populärfilmens dramaturgi”, Barnfilmrutan nr 4/1989, s. 3—9.

Dahlén, Peter (1989): "Den svarta strömningen i 80-talets postpunk", i Johan Fornäs m.fl. (red): Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur, Stockholm/Lund: Symposion, s. 47—68.

Dahlén, Peter (1988): ”Barnet, kärleken och klasskampen. Reflektioner kring några motiv i Bille Augusts spelfilmer”, Barnfilmrutan nr 2/1988, s. 4—14.

Dahlén, Peter (1988): ”Young girls run free. En jämförelse mellan tre filmer som skildrar rockspelande tjejer”, Barnfilmrutan nr 3/1988, s. 4—11.

Dahlén, Peter (1987): ”Direktören fixar allt. Leif intar sin plats i en livskraftig svensk filmtradition.”, Filmhäftet nr 58–59, s. 78—81.