Hjem
 • E-postNils.Kolle@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Økonomisk historie med særleg vekt på marine og maritime næringar
 • Lokal- og regionalhistorie, regionaliseringsprosessar
 • Nordområdestudiar
Vitenskapelig artikkel
 • 2010. Natural fluctuations or human influence? How the Norwegian marine scientists came to consider fisheries as a major factor in the fluctuations in fish stocks 1955-1975. Studia Atlantica. 105-114.
 • 2007. På leit etter det vestlandske - erfaringar frå arbeidet med Vestlandets historie. Heimen - Lokal og regional historie. 97-108.
 • 1994. Fiske, Kystfart og fartøybygging i Hordaland på 1800. Kystguiden.
Rapport
 • 1999. Bygdebok for Kvam, Bd.II (1800-1900). .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2004. Utvikling av norsk båtmotorindustri.
 • 2002. Wichmann Motorfabrikk og industrimiljøet på Rubbestadneset.
 • 2002. Portrett av ein stortingsmann. Nils N. Skaar d.e.
 • 2002. Den første fiskerigrensa i Nord-Norge.
 • 1999. Rettar til ressursar i sjø, i historisk perspektiv.
Vitenskapelig foredrag
 • 2010. Ressursar under press. Ekspansjonen i fiskeria i Nord-Atlanteren 1950-1970.
 • 2010. Kystens plass i dagens nasjonsfortelling.
 • 2009. Norges fiskeri- og kysthistorie.
 • 2009. Landsdelsplanane - Regionale byggeklossar? Vestlandsplanen som eksempel.
 • 2009. Havrett og fiskerigrenser.
 • 2009. Fiskerinæringas plass i den nasjonale historieforteljinga.
 • 2008. Vestlandsregionen: Manglande felleskap - historisk sett.
 • 2008. Offentlig regulering av oppdrettsnæringen 1972-85.
 • 2008. Norge og Vestnorden i moderne tid.
 • 2008. Nordmenn i amerikansk fiskerinæring.
 • 2008. Korleis oppsto ideen om Det vestafjelske - og om Vestlandet?
 • 2008. Konstruksjonen av Vestlandet.
 • 2008. How to utilize a common resource.
 • 2008. Delelinjespørsmålets historie.
 • 2007. Veslandet - ein region?
 • 2007. Natural Fluctuations or Human Influence? How the Norwegian marine scientists came to consider fisheries as a major factor int the fluctuations in fish stock 1955-1975.
 • 2005. Managing the High Sea Fisheries in the North East Atlantic 1946-1976. A History of the North East Atlantic Fishery Commission (NEAFC) and its predecessor, the Permanent Commission.
 • 2004. Kystøkonomien.
 • 2004. Korleis skrive nordsjødykkarane sin historie.
 • 2004. Internasjonal konferanse om marin historie i Halifax, Canada.
 • 2004. "Det våte Norge". Etablering av dei norske havområda.
 • 2003. Refleksjonar omkring Havlandet Norge.
 • 2003. Norge som ein kyst- og havnasjon.
 • 2002. Korleis skrive nordsjødykkingens historie?
 • 2001. Utviklingstrekk i norsk oppdrettsnæring ca. 1970-2000.
 • 2001. Studietilbud i marin historie.
 • 2001. "Revolusjonen" i norsk fiskenæring etter 1970.
 • 1999. Norsk fiskerinæring - Et historisk tilbakeblikk.
Annet produkt
 • 2005. Havlandet. Katalog til utstillinga Havlandet (fire korte artiklar).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.
 • 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • 2017. Fish, Coast and Communities. A History of Norway.
Fagbok
 • 2008. Fjell bygdebok. Band IV. Gards- og slektshistorie for g.nr. 30-41. Eide folag A/S.
 • 2003. "Gud alene vet hvor den smed ender". 100 års sammenhengende produksjon av skipsmaskineri på Rubbestadneset. Wärtsilä Corporation.
 • 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
 • 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
 • 1996. Det grå riket. Fjell Kommune.
Oppslagsverk
 • 2010. Fjell Bygdebok. Band V. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58.
Hovedfagsoppgave
 • 2005. Moja op tvoja? Vilkår for samarbeid med Russland: Et studie av Petsjenganikel-prosjektet 1985-2002.
 • 2004. Sørlandske uthavnssamfunn. Fra maritime monokulturer til fritidssamfunn.
 • 2004. Nabokrangel om fisk. Striden mellom Norge og Island om retten til å fiske i Fiskevernsonen ved Svalbard i perioden 1993-2003.
 • 2004. Døde nordsjødykkerne forgjeves? Regelverksendringer med bakgrunn i erfaringer etter dødsfallene.
 • 2003. Politiseringen av den irske republikanske bevegelse 1970-86.
 • 2003. Nordsjødykking: Pionerårene 1966-1979. En historisk oversikt over utviklingen av arbeidskulturen innenfor dykkevirksomheten på den norske kontinentalsokkel.
 • 2003. "Ulster will fight, and Ulster will be right". Politiseringen av den unionistiske bevegelse - en historigrafisk analyse.
 • 2002. Tradisjonsrik fart møter nye utfordringar. Heimeflåten i Sunnhordland 1940-1945. Høst.
 • 2001. Sunnmøringer her også! Klippfisknæringen i Møre og Romsdal i årene 1920-1965.
 • 2001. Handlende havstriler. En studie av handelskreditten i Fjell sogn mellom 1800 og 1865.
Mastergradsoppgave
 • 2007. Ressursar under press. Norges rolle i det nordaustatlantiske fiskerisamarbeidet 1946-1977.
 • 2007. Hval og politikk. Hvalfangstnæringens rolle i utformingen av den norske hvalfangstpolitikken på 1950-tallet.
 • 2006. Valgets kval! Prosessen bak gjenopptakelsen av den norske vågehvalfangsten 1986-1993.
 • 2006. Norwegian investments in the U.S. factory trawler fleet, 1980-2000.
 • 2005. Konflikt og konsensus: Samarbeid i Den blanda norsk-russiske fiskerikommisjon 1975-2005.
 • 2005. "What shall we do with the drunken sailor". Alkohol og relaterte sosiale problem i den norske handelsflåten ca. 1945-1965.
 • 2005. "Fra jakt til fiskevakt".Forskere og forvaltere i utviklingen av et nytt forvaltningsregime i de norske fiskeriene rundt 1970.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2003. Fagmannen Otto Gregussen (portrett av en fiskeriminister). Norsk fiskerinæring. 40-51.
 • 2002. Striden om vernesonen ved Svalbard. Norsk økonomisk sone 25 år (VI). Norsk fiskerinæring. 92-97.
 • 2002. Striden om sjøgrensen. Norsk økonomisk sone 25 år (1). Norsk fiskerinæring. 74-79.
 • 2002. Prosessen i Haag. Norsk økonomisk sone 25 år (II). Norsk fiskerinæring. 96-101.
 • 2002. Gråsone-dramaet i Barentshavet. Norsk økonomisk sone 25 år (V). Norsk fiskerinæring. 78-83.
 • 2002. Fiskerigrenseutvidelsen i 1961. Norsk økonomisk sone 25 år (III). Norsk fiskerinæring. 74-79.
 • 2002. Et eventyr tar form. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (10). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 22-27.
 • 2002. En frittalende rogalending: Fiskeriminister Svein Munkejord. Norsk fiskerinæring. 54-62.
 • 2002. 200-mils sonen blir innført. Norsk økonomisk sone 25 år (IV). Norsk fiskerinæring. 96-101.
 • 2002. "De årene det var så bratt". Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (11). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 22-27.
 • 2001. Onar Onarheim. Industribyggeren som ble fiskeriminister. Norsk fiskerinæring. 58-62.
 • 2001. Norsk oppdrrettshistorie: Dambruket slår rot. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen.
 • 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Staten engasjerer seg. MANGLER.
 • 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Fos blir dannet. MANGLER.
 • 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Akvakulturforskning slår rot (1): Havforskningsinstituttets innsats. MANGLER.
 • 2001. Norsk oppdrettshistorie: Pionerene. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 19-25.
 • 2001. Norsk oppdrettshistorie: Oppdretterne organiserer seg. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 19-25.
 • 2001. Norsk oppdrettshistorie: Gjennombrudet. MANGLER.
 • 2001. Norsk oppdrettshistorie: Akvakulturforskningen slår rot (II): Landbruksforskernes bidrag. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 20-27.
 • 2001. Norsk oppdrettshistorie: "Vi blei ikkje rike". MANGLER.
 • 2001. Nils Lysø. En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. Norsk fiskerinæring.
Kronikk
 • 2009. Fiskerienes plass i historien. Fiskaren. 26-26.
 • 1999. Har havet alltid vore fritt? Bergens Tidende.
Intervju
 • 2005. Hundre år med havet. Dronning Sonja opnar utstillinga Havlandet i Vestlandske Kunstindustrimuseum laurdag. Utstillinga er ein del av hundreårsmarkeringa Norge 2005.
 • 2005. Havlandet (Kronikk).
 • 2005. Havlandet.
 • 2005. Grådige sunnmøringer i amerikansk klondyke.
Dokumentar
 • 2005. Kven har retten til fisken i havet? Ei hundreårig konfliktlinje i norsk fiskerihistorie.
Programdeltagelse
 • 1996. Småskipsbygging i Hardanger/Sunnhordland 1800-1900.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2014. Russefiske og russehandel fram til 1815. 17 sider.
 • 2014. Kiberg og Kiberg-rettighetene. 22 sider.
 • 2008. Skog og skip. 12 sider.
 • 2007. Lokalhistorie, bygde- og byhistorie. 3 sider.
 • 2006. Den sjøvende landsdelen. 29 sider.
 • 2003. Svein Munkejord (1989-1990). En frittalende rogalending. 14 sider.
 • 2003. Otto Gregussen (2000-2001). Fagmannen. 16 sider.
 • 2003. Onar Onarheim (1963-1963). Industribygger og Høyre-mann. 8 sider.
 • 2003. Nils Lysø (1955-1963). En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. 10 sider.
 • 1998. Fritt hav? Om retten til sjøfiske. 12 sider.
 • 1995. Småskipsbygginga i Sunnhordland 1820-1860. Ein analyse av bilbrevmaterialet. 55 sider.
 • 1993. Jektfart og fartøybygging. 3 sider.
 • 1993. En Sand Guldgrube. (Vårsildfiskeriet ca. 1810-70). 5 sider.
Museumsutstilling
 • 2005. Riksutstillingen Havlandet 2005 Undertema: "Havlandets Fremtid" http://www.havlandet2005.no/.
 • 2005. Havlandet.
Populærvitenskapelig bok
 • 2006. Fjell Bygdebok. Band III. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 og 59-60. Eide Forlag A/S.
 • 2005. Fjell bygdebok, band II. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19. Fjell kommune.
Faglig kapittel
 • 2014. Norskekysten - en naturens gave. 15-41. I:
  • 2014. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fagbokforlaget.
 • 2014. Kapittel 4 Gjennombruddet. Kapittel 5 En næring for distriktene. Kapittel 6 "De årene det var så bratt". 117-213. I:
  • 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.
 • 2014. Kapittel 14 Strid om veivalg. 15 Torskefiskeriene utvides. 16 Omveltning i sildefiskeriene. 17. Fiskeindustrien bygges ut. 18 Staten og lønnsomhetsproblemet. 19 Ressurser under press. 20 Ringnæringene. 393-579. I:
  • 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

På leit etter det vestlanske. Erfaringar frå arbeidet med Vestlandets historie. Heimen nr. 2 2007

Den sjøvende landsdelen. Helle, Knut (red.): Vestlandets historie, bind 1. Bergen 2006. Medforfattar: Anders Haaland.

Fjell bygdebok. Band II. Medforfattere: Gunnstein Akselberg, Frode Fyllingsnes, Halvor Skurtveit. Fjell kommune. Bergen 2005.

Gud alene vet hvor den smed ender. Wichmann motorfabrikk (og norsk båtmotorindustri) gjennom 100 år. Bergen 2003.

Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1945-2003. Oslo 2002. Medforfattarar: Pål Christensen, Bjørn-Petter Finstad, Edgar Hovland, Anders Haaland.

Kvam bygdebok. Band II. Ei fjordbygd i omstilling 1800-1900. Øystese 1999.

Fritt hav? Om retten til sjøfiske. Bjørnson, Øyvind, Nysæter, Egil, Uthaug, Arve Kjell (red.): Til debatt. Innlegg ved norske historikardagar 1996. Bergen 1998.

 

 • Norsk oppdrettsnærings historie. Fellesprosjekt mellom tre historikarar og to biologar. Resultat: Publikasjon på ca. 500 sider, planlagt utgitt i 2010.
 • Vestnordens historie. Fellesprosjekt mellom norske, danske, færøyiske, islandske og grønlandske historikarar. Resultat: Trebandsverk, første band planlagt utgitt i 2009
 • Delelinjespørsmålets historie (førti år med forhandlingar mellom Norge og Sovjetunionen/Russland om ei delelinje i Barentshavet). Resultat: tidsskriftsartikkel planlagt publisert i 2008, event. 2009.
 • "Skog og skip", artikkel i samleverket Folkefonna og fjordbygdene, blir utgitt i 2008.