Hjem
 • E-postNils.Kolle@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Økonomisk historie med særleg vekt på marine og maritime næringar
 • Lokal- og regionalhistorie, regionaliseringsprosessar
 • Nordområdestudiar
Bøker
 • Kolle, Nils; Nielssen, Alf Ragnar; Døssland, Atle; Christensen, Pål. 2017. Fish, Coast and Communities. A History of Norway. Fagbokforlaget. 378 sider. ISBN: 978-82-450-1878-3.
 • Kolle, Nils. 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 467 sider. ISBN: 978-82-321-0428-4.
 • Kolle, Nils. 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 668 sider. ISBN: 978-82-321-0426-0.
 • Skurtveit, Halvor; Hornnes, Rune; Kolle, Nils; Fyllingsnes, Frode; Akselberg, Gunnstein. 2010. Fjell Bygdebok. Band V. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 42-58. 688 sider. ISBN: 978-82-514-0749-6.
 • Kolle, Nils; Akselberg, Gunnstein; Skurtveit, Halvor; Hornnes, Rune; Fyllingsnes, Frode. 2008. Fjell bygdebok. Band IV. Gards- og slektshistorie for g.nr. 30-41. 639 sider. ISBN: 978-82-514-0738-0.
 • Kolle, Nils; Akselberg, Gunnstein; Skurtveit, Halvor; Fyllingsnes, Frode. 2006. Fjell Bygdebok. Band III. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 20-29 og 59-60. 608 sider. ISBN: 82-514-0711-7.
 • Kolle, Nils. 2005. Fjell bygdebok, band II. Gards- og slektshistoria for gardsnummer 1-19. 672 sider. ISBN: 82-419-0354-5.
 • Kolle, Nils. 2003. "Gud alene vet hvor den smed ender". 100 års sammenhengende produksjon av skipsmaskineri på Rubbestadneset. 321 sider. ISBN: 82-303-0143-3.
 • Bjørnson, Øyvind; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 sider. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Uthaug, Arve Kjell; Vikør, Knut S.; Steen, Kristel Skorge; Ohman-Nielsen, May-Brith; Kjerland, Kirsten Alsaker; Fure, Odd-Bjørn; Kolle, Nils; Grove, Knut; Heiret, Jan; Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. 362 sider. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Krzywinski, Knut; Kolle, Nils. 1996. Det grå riket. 496 sider.
Tidsskriftartikler
 • Kolle, Nils. 2010. Natural fluctuations or human influence? How the Norwegian marine scientists came to consider fisheries as a major factor in the fluctuations in fish stocks 1955-1975. Studia Atlantica. 13: 105-114.
 • Kolle, Nils. 2009. Fiskerienes plass i historien. Fiskaren. 20. mars. 26-26. Publisert 2009-03-20.
 • Kolle, Nils. 2007. På leit etter det vestlandske - erfaringar frå arbeidet med Vestlandets historie. Heimen. 44: 97-108.
 • Kolle, Nils. 2003. Fagmannen Otto Gregussen (portrett av en fiskeriminister). Norsk fiskerinæring. 42: 40-51.
 • Kolle, Nils. 2002. Prosessen i Haag. Norsk økonomisk sone 25 år (II). Norsk fiskerinæring. 41: 96-101.
 • Kolle, Nils. 2002. Striden om vernesonen ved Svalbard. Norsk økonomisk sone 25 år (VI). Norsk fiskerinæring. 41: 92-97.
 • Kolle, Nils. 2002. Gråsone-dramaet i Barentshavet. Norsk økonomisk sone 25 år (V). Norsk fiskerinæring. 41: 78-83.
 • Kolle, Nils. 2002. 200-mils sonen blir innført. Norsk økonomisk sone 25 år (IV). Norsk fiskerinæring. 41: 96-101.
 • Kolle, Nils. 2002. Fiskerigrenseutvidelsen i 1961. Norsk økonomisk sone 25 år (III). Norsk fiskerinæring. 41: 74-79.
 • Kolle, Nils. 2002. Striden om sjøgrensen. Norsk økonomisk sone 25 år (1). Norsk fiskerinæring. 41: 74-79.
 • Kolle, Nils. 2002. En frittalende rogalending: Fiskeriminister Svein Munkejord. Norsk fiskerinæring. 41: 54-62.
 • Kolle, Nils. 2002. Et eventyr tar form. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (10). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 4: 22-27.
 • Kolle, Nils. 2002. "De årene det var så bratt". Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år (11). Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 4: 22-27.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Gjennombrudet. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Onar Onarheim. Industribyggeren som ble fiskeriminister. Norsk fiskerinæring. 4. 58-62.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Staten engasjerer seg. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Pionerene. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 2. 19-25.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrrettshistorie: Dambruket slår rot. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Oppdretterne organiserer seg. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 7. 19-25.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Fos blir dannet. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: "Vi blei ikkje rike". MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettsnæring gjennom 50 år: Akvakulturforskning slår rot (1): Havforskningsinstituttets innsats. MANGLER.
 • Kolle, Nils. 2001. Norsk oppdrettshistorie: Akvakulturforskningen slår rot (II): Landbruksforskernes bidrag. Aquatic : magasinet for oppdrettsnæringen. 11. 20-27.
 • Kolle, Nils. 2001. Nils Lysø. En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. Norsk fiskerinæring.
 • Kolle, Nils. 1999. Har havet alltid vore fritt? Bergens Tidende. Publisert 1999-09-23.
 • Kolle, Nils. 1994. Fiske, Kystfart og fartøybygging i Hordaland på 1800. Kystguiden.
Rapporter/avhandlinger
 • Kolle, Nils. 1999. Bygdebok for Kvam, Bd.II (1800-1900). Kvam herad, kulturkontoret, Øystese. 648 sider.
Bokkapitler
 • Kolle, Nils. 2014. Kapittel 4 Gjennombruddet. Kapittel 5 En næring for distriktene. Kapittel 6 "De årene det var så bratt". Kapittel 4-6, sider 117-213. I:
  • Kolle, Nils. 2014. Over den leiken ville han rå. Norsk havbruksnæringshistorie, Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 467 sider. ISBN: 978-82-321-0428-4.
 • Kolle, Nils. 2014. Norskekysten - en naturens gave. Kapittel 1, sider 15-41. I:
  • Nielssen, Alf Ragnar. 2014. Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk. Fagbokforlaget. 545 sider. ISBN: 978-82-321-0424-6.
 • Kolle, Nils. 2014. Kapittel 14 Strid om veivalg. 15 Torskefiskeriene utvides. 16 Omveltning i sildefiskeriene. 17. Fiskeindustrien bygges ut. 18 Staten og lønnsomhetsproblemet. 19 Ressurser under press. 20 Ringnæringene. Kapittel 14-20, sider 393-579. I:
  • Kolle, Nils. 2014. En næring i omforming 1880-1970, Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie. Fagbokforlaget. 668 sider. ISBN: 978-82-321-0426-0.
 • Niemi, Einar A; Kolle, Nils; Nielsen, Jens Petter; Myklebost, Kari Aga. 2014. Kiberg og Kiberg-rettighetene. Kapittel 18, sider 447-468. I:
  • Nielsen, Jens Petter. 2014. Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917. Pax Forlag. 643 sider. ISBN: 978-82-530-3749-3.
 • Schrader, Tatjana Aleksejevna; Nielsen, Jens Petter; Kolle, Nils. 2014. Russefiske og russehandel fram til 1815. Kapittel 3, sider 60-76. I:
  • Nielsen, Jens Petter. 2014. Russland kommer nærmere. Norge og Russland 1814-1917. Pax Forlag. 643 sider. ISBN: 978-82-530-3749-3.
 • Kolle, Nils. 2008. Skog og skip. Temakapittel, sider 464-475. I:
  • Brekke, Nils Georg. 2008. Folgefonna og fjordbygdene. 591 sider. ISBN: 978-82-7326-070-3.
 • Kolle, Nils. 2007. Lokalhistorie, bygde- og byhistorie. Del av kapittel: Fra det nasjonale til det globale: Forskningen., sider 52-54. I:
  • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 sider. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Kolle, Nils. 2006. Den sjøvende landsdelen. Kapittel 3, sider 132-160. I:
  • Helle, Knut; Grepstad, Ottar; Lillehammer, Arnvid; Tryti, Anna Elisa. 2006. Vestlandets historie. Bd. 1: Natur og næring. Vigmostad & Bjørke. 359 sider. ISBN: 82-419-0401-0.
 • Kolle, Nils. 2003. Nils Lysø (1955-1963). En kystfisker og småbruker ved Kongens bord. 39-48. I:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 2003. Onar Onarheim (1963-1963). Industribygger og Høyre-mann. 49-56. I:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 2003. Svein Munkejord (1989-1990). En frittalende rogalending. 147-160. I:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 2003. Otto Gregussen (2000-2001). Fagmannen. 249-264. I:
  • Tande jr., Thorvald. 2003. Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004.
 • Kolle, Nils. 1998. Fritt hav? Om retten til sjøfiske. 341-352. I:
  • Bjørnson, Øyvind; Nysæter, Egil; Uthaug, Arve Kjell. 1998. Til debatt - innlegg ved Norske historiedagar 1996. ISBN: 82-90992-06-8.
 • Kolle, Nils. 1995. Småskipsbygginga i Sunnhordland 1820-1860. Ein analyse av bilbrevmaterialet. 174-228. I:
  • Thowsen, Atle. 1995. Sjøfartshistorisk årbok 1994. ISBN: 82-7064-034-4.
 • Kolle, Nils. 1993. En Sand Guldgrube. (Vårsildfiskeriet ca. 1810-70). Kapittel, sider 100-104. I:
  • Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 477 sider. ISBN: 82-7326-026-7.
 • Kolle, Nils. 1993. Jektfart og fartøybygging. Kapittel, sider 89-91. I:
  • Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. 1993. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 477 sider. ISBN: 82-7326-026-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

På leit etter det vestlanske. Erfaringar frå arbeidet med Vestlandets historie. Heimen nr. 2 2007

Den sjøvende landsdelen. Helle, Knut (red.): Vestlandets historie, bind 1. Bergen 2006. Medforfattar: Anders Haaland.

Fjell bygdebok. Band II. Medforfattere: Gunnstein Akselberg, Frode Fyllingsnes, Halvor Skurtveit. Fjell kommune. Bergen 2005.

Gud alene vet hvor den smed ender. Wichmann motorfabrikk (og norsk båtmotorindustri) gjennom 100 år. Bergen 2003.

Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1945-2003. Oslo 2002. Medforfattarar: Pål Christensen, Bjørn-Petter Finstad, Edgar Hovland, Anders Haaland.

Kvam bygdebok. Band II. Ei fjordbygd i omstilling 1800-1900. Øystese 1999.

Fritt hav? Om retten til sjøfiske. Bjørnson, Øyvind, Nysæter, Egil, Uthaug, Arve Kjell (red.): Til debatt. Innlegg ved norske historikardagar 1996. Bergen 1998.

 

 • Norsk oppdrettsnærings historie. Fellesprosjekt mellom tre historikarar og to biologar. Resultat: Publikasjon på ca. 500 sider, planlagt utgitt i 2010.
 • Vestnordens historie. Fellesprosjekt mellom norske, danske, færøyiske, islandske og grønlandske historikarar. Resultat: Trebandsverk, første band planlagt utgitt i 2009
 • Delelinjespørsmålets historie (førti år med forhandlingar mellom Norge og Sovjetunionen/Russland om ei delelinje i Barentshavet). Resultat: tidsskriftsartikkel planlagt publisert i 2008, event. 2009.
 • "Skog og skip", artikkel i samleverket Folkefonna og fjordbygdene, blir utgitt i 2008.