Hjem
 • E-postnils.kvamsto@uib.no
 • Telefon+47 55 58 28 98
 • Besøksadresse
  Allégaten 70
  5007 Bergen
  Rom 
  231
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Hovedinteressen i min forskningsaktivitet ligger innenfor klimadynamikk og dynamisk meteorologi. De arbeidene jeg har vært innvolvert i har vært mest knyttet til simuleringer med numeriske modeller av atmosfæren. De fleste av disse simuleringene er såkalte sensitivitetseksperimenter hvor vi benytter modeller til å studere betydningen enkeltprosesser eller egenskaper ved underlaget har på klimaet.

Forskningstema som jeg har arbeidet med:

 • Parametrisering av skyprosesser i numeriske modeller
 • Mesoskala atmosfæredynamikk
 • Klimamodellering og klimaanalyse
 • Storskala vekselvirkning mellom hav og atmosfære
 • Storskala variabilitet og stormbane

 

Fra 1998 og fram til i dag har jeg undervis i følgende kurs ved Geofysisk Institutt:

 

GFF001 - Innføringskurs i meteorologi og oseanografi

GEOF212 - Fysisk klimatologi 

GEOF310 - Turbulens i the atmosfærens- og havets grenselag

GEOF110 - Innføring i dynamikken til atmosfæren og havet

GEOF326 - Atmosfærens dynamikk

GEOF329 - Lokalmeteorologi

GEOF327 - Atmosfæren sin generelle sirkulasjon

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Mitigation of offshore wind power intermittency by interconnection of production sites. Wind Energy Science. 1663-1678.
 • Vis forfatter(e) (2017). The ocean version of the Lagrangian analysis tool LAGRANTO. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. 1723-1741.
 • Vis forfatter(e) (2016). Observed atmospheric coupling between Barents Sea ice and the warm-Arctic cold-Siberian anomaly pattern. Journal of Climate. 495-511.
 • Vis forfatter(e) (2016). North Atlantic storm-track sensitivity to projected sea surface temperature: Local versus remote influences. Journal of Climate. 6973-6991.
 • Vis forfatter(e) (2016). Influence of tropical Pacific sea surface temperature on the genesis of Gulf Stream cyclones. Journal of the Atmospheric Sciences. 4203-4214.
 • Vis forfatter(e) (2014). Wintertime cyclone/anticyclone activity over China and its relation to upper tropospheric jets. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography.
 • Vis forfatter(e) (2013). Wintertime Cyclone Activity and Its Relation to Precipitation over China. Atmospheric and Oceanic Science Letters. 387-393.
 • Vis forfatter(e) (2013). Weakening AMOC connects Equatorial Atlantic and Pacific interannual variability. Climate Dynamics. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Atmospheric winter response to a projected future Antarctic sea-ice reduction: a dynamical analysis. Climate Dynamics. 2707-2718.
 • Vis forfatter(e) (2012). Estimation of trends in extreme melt-season duration at Svalbard. International Journal of Climatology. 2227-2239.
 • Vis forfatter(e) (2011). On the potential impact of the stratosphere upon seasonal dynamical hindcasts of the North Atlantic Oscillation: a pilot study. Climate Dynamics. 579-588.
 • Vis forfatter(e) (2009). Simulated pre-industrial climate in Bergen Climate Model (version 2): model description and large-scale circulation features. Geoscientific Model Development. 507-549.
 • Vis forfatter(e) (2009). Role of Eurasian snow cover in wintertime circulation: Decadal simulations forced with satellite observations. Journal of Geophysical Research (JGR): Atmospheres. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sensitivity of simulated wintertime Arctic atmosphere to vertical resolution in the ARPEGE/IFS model. Climate Dynamics. 687-701.
 • Vis forfatter(e) (2008). Influence of the Aleutian-Icelandic Low Seesaw and ENSO onto the Stratosphere in Ensemble Winter Hindcasts. Journal of the Meteorological Society of Japan. 817-825.
 • Vis forfatter(e) (2008). Clustering of cyclones in the ARPEGE general circulation model. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 547-556.
 • Vis forfatter(e) (2008). Climatological properties of summertime extra-tropical storm tracks in the Northern Hemisphere. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 557-569.
 • Vis forfatter(e) (2007). Observed and simulated microphysical composition of arctic clouds: Data properties and model validation. Journal of Geophysical Research (JGR).
 • Vis forfatter(e) (2007). How useful are teleconnection patterns for explaining variability in extratropical storminess ? Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 170-181.
 • Vis forfatter(e) (2007). A Cautionary Note on the Use of the Kolmogorov–Smirnov Test for Normality. Monthly Weather Review. 1151-1157.
 • Vis forfatter(e) (2006). The effect of internal variability on anthropogenic climate projections. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 565-574.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sensitivity of last glacial maximum climate to sea ice conditions in the Nordic Seas. Climate Dynamics. 473-487.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arctic clouds – numerical modeling versus airborne measurements. Geophysical Research Abstracts.
 • Vis forfatter(e) (2005). Effects of simulated natural variability on Arctic temperature projections. Geophysical Research Letters.
 • Vis forfatter(e) (2004). Transient response of the Atlantic meridional overturning circulation to enhanced freshwater input to the Nordic Seas-Arctic Ocean in the Bergen climate model. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 342-361.
 • Vis forfatter(e) (2004). The sensitivity of the present-day Atlantic meridional overturning circulation to freshwater forcing. Geophysical Research Letters. art. no.-1898.
 • Vis forfatter(e) (2004). Impact of labrador sea-ice extent on the North Atlantic oscillation. International Journal of Climatology. 603-612.
 • Vis forfatter(e) (2003). Wave Height Variations in the North Sea and on the Norwegian Continental Shelf, 1881 to 1999. Continental Shelf Research. 251-263.
 • Vis forfatter(e) (2003). The transient response of the Atlantic meridional Overturning Circulation to enhanced freshwater input to the Nordic Seas/Arctic Ocean in the bergen Climate Model. Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography.
 • Vis forfatter(e) (2003). The sensitivity of the present day Atlantic meridional overturning circulation to anomalous freshwater input. Geophysical Research Letters.
 • Vis forfatter(e) (2003). Description and Evaluation of the Bergen Climate Model: ARPEGE coupled with MICOM. Climate Dynamics. 27-51.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tests with a new radiation and cloud scheme in the ARPEGE climate model. Meteorological report series. 15.
 • Vis forfatter(e) (1998). Simulation of Nordic climate with a global variable resolution model. Meteorological report series. 30.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Extreme weather events in Europe: Preparing for climate change adaptation. .
 • Vis forfatter(e) (2005). The Effect of Internal Variability on Antropogenic CLimate Projections. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Simulated influence of increased greenhouse gas forcing on the North Atlantic Oscillation. 6/2002. 6/2002. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Technical Coupling of ARPEGE/MICOM. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Preliminary results from a coupled atmosphere-ocean-sea ice model. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Mean Wave height variations in the Northeast Atlantic, 1881-2050. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Atmosphere-Ocean Modelling in Principle Task 4. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Introduction of a prognostic cloud scheme in the ARPEGE/IFS cycle 11 model. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate Science in Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). The University of Bergen & Geophysical Institute - A brief presentation.
 • Vis forfatter(e) (2017). Klimaendringer - simulerte og observerte.
 • Vis forfatter(e) (2017). Framvekst av den moderne meteorologien - Med vekt på varsling, lavtrykk og teknologiens rolle.
 • Vis forfatter(e) (2016). Regnmålingsprosjektet – En pilot for framtidens værvarsling.
 • Vis forfatter(e) (2013). Investigating the link between Barents Sea ice and cold Siberian winters.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimaforskning med verdens største forurenser: Hvilken effekt har Kinas ambisiøse klimatiltak og restriktive utslippspolitikk?
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimaendringar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klima, ver og havstraumar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Menneskeskapte klimaendringer - hva vet vi?
 • Vis forfatter(e) (2013). Klimaendringer globalt og i Norge - Kan vi fortsette å produsere og lete etter olje og gass?
 • Vis forfatter(e) (2012). Stormbaner og ekstremvær - hva vet vi?
 • Vis forfatter(e) (2010). Økt drivhuseffekt og klimaendringer.
 • Vis forfatter(e) (2009). Økt drivhuseffekt og klimaendringer.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stormbaner og ekstremvær.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stormbaner og ekstremver.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ekstremvær i Norge og norske farvann.
 • Vis forfatter(e) (2005). Extreme weather in the North Atlantic region.
 • Vis forfatter(e) (2003). Regional klimautvikling under global oppvarming.
 • Vis forfatter(e) (1995). Cloud parametrization in numerical wather prediction models.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Observed Atmospheric Coupling between Barents Sea Ice and the Warm-Arctic Cold-Siberian Anomaly Pattern.
 • Vis forfatter(e) (2019). Observationally based estimates of wind power potential on the Norwegian Shelf.
 • Vis forfatter(e) (2017). Linkages between Gulf Stream cyclogenesis and El Niño.
 • Vis forfatter(e) (2017). Is the open Barents Sea a hotspot for generating teleconnections?
 • Vis forfatter(e) (2014). The influence of Atlantic multi-decadal variability on the Indian summer monsoon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Barents sea – a hotspot for Eurasian teleconnection patterns?
 • Vis forfatter(e) (2013). Weakening AMOC connects equatorial Atlantic and Pacific interannual variability.
 • Vis forfatter(e) (2013). Weakening AMOC connects Equatorial Atlantic and Pacific interannual variability.
 • Vis forfatter(e) (2013). Weakening AMOC connects Equatorial Atlantic and Pacific interannual variability.
 • Vis forfatter(e) (2012). Weakening AMOC connects Equatorial Atlantic and Pacific interannual variability.
 • Vis forfatter(e) (2010). The association between a weakening AMOC and the ENSO and NAO interannual variability.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dynamical downscaling of the ERA-40 reanalysis in complex terrain in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Extratropical climate sensitivity to lower boundary forcing.
 • Vis forfatter(e) (2008). Clustering of Cyclones and linkage to large scale flow patterns.
 • Vis forfatter(e) (2007). TI: Statistical Connections Between Extratropical Storminess Variability And Teleconnection Patterns.
 • Vis forfatter(e) (2006). Results from scientific activities in RegClim Pricipal Module 3.
 • Vis forfatter(e) (2006). On the Importance of the Arctic Boundary Layer in Climate Simulations.
 • Vis forfatter(e) (2006). On the Importance of the Arctic Boundary Layer in Climate Simulations.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arctic climate change – observations and simulations.
 • Vis forfatter(e) (2005). The influence of snow conditions on wintertime extratropical atmospheric variability by numerical simulations.
 • Vis forfatter(e) (2005). The influence of reduced sea ice on the north Atlantic atm. Circulation.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Bjerknes Centre for Climate Research - An Overview.
 • Vis forfatter(e) (2005). Simulation of the Last Glacial Maximum with the AGCM ARPEGE.
 • Vis forfatter(e) (2005). Impact of autumn Eurasian snow conditions on wintertime NAO.
 • Vis forfatter(e) (2005). Extratropical Summer Storms in the North Atlantic: Variability and Relation to the Large Scale Flow.
 • Vis forfatter(e) (2005). Eurasian snowcover as a predictor for NAO.
 • Vis forfatter(e) (2005). Climate Projections of the Arctic.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arctic climate change - observations and simulations.
 • Vis forfatter(e) (2004). Trender og intern variabilitet i et cmip2-ensemble simulert med Bergens klimamodell.
 • Vis forfatter(e) (2004). Trender og intern klimavariabilitet i et CMIP2 ensemble simulert med Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Sensitivity of Arctic Climate Projections to Natural Variability.
 • Vis forfatter(e) (2004). Climate scenarios and uncertainties in high-northern latitudes.
 • Vis forfatter(e) (2004). Arctic Climate - coupled AOGCM experiments and downscaling.
 • Vis forfatter(e) (2004). Arctic Climate - Downscaling with a Numerical Model.
 • Vis forfatter(e) (2003). Variability and trends in the Arctic Climate as Simulated with the Bergen Climate model.
 • Vis forfatter(e) (2003). The sensitivity of Arctic Climate Projections to the Initial state and fate of the thermohaline circulation.
 • Vis forfatter(e) (2003). Simulated response to prescribed changes in the Arctic sea-ice cover.
 • Vis forfatter(e) (2003). Results from CMIP2 ensemble simulations with the Bergen Climate Model (BCM).
 • Vis forfatter(e) (2003). Regional uncertainties in climate projections due to sensitivity of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).
 • Vis forfatter(e) (2003). Decadal-scale predictability of the Atlantic-European climate and the role of the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bergen climate model: Some results from a 300 years control integration.
 • Vis forfatter(e) (2003). An overview of modeling activities at the Bjerknes Centre for Climate Research.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Bergen Climate Model: Results from a CMIP2 integration - regional aspects.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Bergen Climate Model: Results from a CMIP2 integration - regional aspects.
 • Vis forfatter(e) (2002). Simulated influence of increased greenhouse gas forcing on the North Atlantic Oscillation.
 • Vis forfatter(e) (2002). Simulated atmospheric sensitivity to a perturbed seasonal sea-ice cycle in the Arctic.
 • Vis forfatter(e) (2002). Simulated atmospheric response to changed Arctic sea ice conditions.
 • Vis forfatter(e) (2002). NAO/AO variability in the coupled Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2002). Highlights from the Bergen Climate model: Results from a 300-years control integration,and from a 80-years integration with 1% increase in CO2.
 • Vis forfatter(e) (2001). Variability in a 300 years integration with the Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2001). The NAO/AO signal in the fully coupled Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2001). THE NAO/AO SIGNAL IN THE BERGEN CLIMATE MODEL: ARPEGE COUPLED TO MICOM.
 • Vis forfatter(e) (2001). On the significance of the Labrador Sea in controlling the North Atlantic Oscillation.
 • Vis forfatter(e) (2001). On the role of the Labrador Sea in controlling the NAO.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hvorfor var vinterværet så mye bedre før i tiden?
 • Vis forfatter(e) (2001). An overview of the Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2001). AGCM Simulations of Atmospheric Response in the North-Atlantic to Perturbed Sea Ice Conditions in the Labrador Sea.
 • Vis forfatter(e) (2000). Technical Coupling of ARPEGE/MICOM.
 • Vis forfatter(e) (2000). Preliminary results from a coupled atmosphere-ocean-sea ice model.
 • Vis forfatter(e) (2000). High resolution simulation of the Nordic and Arctic climate with a global variable resolution model.
 • Vis forfatter(e) (1995). Synoptic conditions for Arctic front Polar Lows.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2014). Klimaargumentet. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Værvarsling og klimaendring. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) (2010). Underlige utalelser om været. Bergens Tidende.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvilke prosesser styrer klimavariasjonene? Klima. 36-38.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvor mye vil nedbøren øke i et varmere klima? Klima. 36-38.
 • Vis forfatter(e) (2005). Omfattende arbeid med bedre klimamodeller. Cicerone. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ingen ny istid i Noreg. Cicerone. 18-20.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den stormfulle klimadebatten. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 18-18.
 • Vis forfatter(e) (2002). Økt CO2 gir forandring i sirkulasjonsmønsteret. Cicerone. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2002). Skyldes vårt milde vinterklima "Golfstrømmen"? Cicerone. 29-31.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mer ekstremt vær. Cicerone. 25-26.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lovende resultater for nyutviklet klimamodell. Cicerone. 16-19.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ny modell gir mer realistiske klimaberegninger. Cicerone. 28-31.
 • Vis forfatter(e) (1999). Prosesser ved iskanten i Arktis og klimaendringer. Cicerone. 23-25.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Forskning på vær og hav i 100 år. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kuldeparadokset. Klassekampen. 21-21.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ekstremver og global oppvarming. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Global oppvarming git mer ekstremt vær. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). Certain aspects of high latitude climate variability.
 • Vis forfatter(e) (2006). Aspects on interactions between mid- to high latitude atmospheric circulation and some surface processes.
 • Vis forfatter(e) (1992). Some aspects of cloud formation and related processes in numerical weather prediction models.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Om potensialet for kraftproduksjon ved hjelp av havvindparker på norsk sokkel.
 • Vis forfatter(e) (2014). Huset på haugen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Verdenskjend vitskapsmann ved Geofysen.
 • Vis forfatter(e) (2012). TV2-nyhetene: Intervju om ekstremnedbør på Østlandet.
 • Vis forfatter(e) (2012). NRK Hordaland distriktsending: Intervju om den tropiske stormen Sandy.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nå er begeret fullt.
 • Vis forfatter(e) (2010). «Lottokule med blylodd».
 • Vis forfatter(e) (2010). Værvarsling og klimaendring.
 • Vis forfatter(e) (2010). NAO'en negativ usedvanlig lenge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fenomenet som ga iskald vinter i fjor er her fortsatt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pengar stoppar sikker tunnel.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pengar stoppar sikker tunnel.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ekstremnedbør og global oppvarming.
 • Vis forfatter(e) (2007). Værets ansikt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Schrödingers katt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Knallvintre med lite Nordpol-is.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2006). Værets ansikt.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Storm troupers - The fight to forecast the weather.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ta klimaforskerne med.
 • Vis forfatter(e) (2002). Om fjernvirkninger på regionalt klima - resultater fra ny forskning.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Extremes of precipitation. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Wintertime Nordic Seas Cyclone Variability and Its Impact on Oceanic Volume Transports Into the Nordic Seas. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Wintertime Nordic Seas cyclone variability and its impact on oceanic volume transports into the Nordic Seas. 15 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2013). Weakening AMOC connects Equatorial Atlantic and Pacific interannual variability.
 • Vis forfatter(e) (2012). Understanding the role of ocean dynamics for changes in the North Atlantic storm track.
 • Vis forfatter(e) (2012). Simulated response of the El Niño-Southern Oscillation to a weakening Atlantic meridional overturning circulation in the Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2010). The association between a weakening AMOC and the ENSO and NAO inter-annual variability.
 • Vis forfatter(e) (2009). Are we missing a positive (dynamic) climate feedback?
 • Vis forfatter(e) (2008). Impact of snow cover on inter-annual variability of the NH winter circulation in an ensemble GCM simulation forced by satellite observations.
 • Vis forfatter(e) (2008). Atmospheric response to a zonally averaged SST distribution in the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arctic clouds numerical modeling versus airborne measurements.
 • Vis forfatter(e) (2005). Autumn snow cover and wintertime North Atlantic large scale variability: Observed and simulated analysis.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arctic clouds - numerical modelling versus airborn measurements.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tracking Summer Storms: A Climatological Overview and Variability in the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2004). The transient response of the Atlantic Meridional overturning circulation to strong high latitude freshwater forcing in a state-of-the-art climate model.
 • Vis forfatter(e) (2004). Seasonal forecast of the North Atlantic Oscillation with stratosphere-troposphere models.
 • Vis forfatter(e) (2004). North Atlantic winter stormtrack variability and NAO/AO.
 • Vis forfatter(e) (2004). Model Evidence of a new LGM reconstruction in the North Atlantic.
 • Vis forfatter(e) (2004). Meridional heat transport in the different resolutions of AGCM.
 • Vis forfatter(e) (2004). Impact of Eurasian snow conditions on the North Atlantic Oscillation.
 • Vis forfatter(e) (2004). Euro-Atlantic teleconnections and precipitation.
 • Vis forfatter(e) (2003). weather regimes in the Euro-Atlantic sector - do they excist?
 • Vis forfatter(e) (2003). Weather regimes in the Euro-Atlantic sector - do they exist?
 • Vis forfatter(e) (2003). The development of sea ice, NAO and THC in a CO2 increase ensemble with the Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Arctic sea-ice cycle and the NAO.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Arctic sea-ice cycle and the NAO.
 • Vis forfatter(e) (2003). Simulation of atmospheric response to an ice-free Arctic.
 • Vis forfatter(e) (2003). Simulation of atmospheric response to an ice-free Arctic.
 • Vis forfatter(e) (2003). Relationships between the South Asian jet Stream Waveguide and the NAO.
 • Vis forfatter(e) (2003). Relationships between the South Asian Jet Stream Waveguide and the NAO.
 • Vis forfatter(e) (2001). The North Atlantic Storm Track in the Bergen Climate Model.
 • Vis forfatter(e) (2001). The NAO/AO Signal in the Bergen Climate Model: A Twin Experiment With/Without Flux Adjustment.
 • Vis forfatter(e) (2001). Technical coupling of Arpege/Micom.
 • Vis forfatter(e) (2001). On the role of the Labrador Sea in controlling the NAO.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mean Wave Height variations in the Northeast Atlantic 1889 - 2049.
 • Vis forfatter(e) (2000). AGCM simulations of Atmospheric Response in the North Atlantic to Perturbed Sea Ice Conditions in the Labrador Sea.
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) (2010). Drivhuseffekt og jordas klima.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 1. Hov, Øystein; Benestad, Rasmus; Cubasch, Ulrich; Fischer, Erich; Höppe, Peter; Iversen, Trond; Kvamstø, Nils G; Kundzewicz, Zbigniew W.; Rezacova, Daniela; Rios, David; Duarte Santos, Filipe; Schädler, Bruno; Veisz, Otto; Zerefos, Christos; Murlis, John; Donat, M; Leckebusch, Gregor C.; Ulbrich, Uwe (2013): Extreme weather events in Europe: Preparing for climate change adaptation. PO Box 43 Blindern, Oslo, Norway: Norwegian Meteorological Institute 2013 (ISBN 978-82-7144-100-5) 136 s. 
  UiB UiO
 2. Chen, L., Tan, B.K., and Johannessen O.M. (2013) Wintertime cyclone activity and its relation to precipitation over China, Atmospheric and Oceanic Letters, 2013, Vol. 6, No. 5, 387-393
 3. Svendsen, L., Kvamstø, N.G. and N. Keenlyside (2013) Weakening AMOC connects Equatorial Atlantic and Pacific interannual variability, Clim Dyn DOI 10.1007/s00382-013-1904-8
 4. Bader, J., Flügge, M., Kvamstø, N.G., Mesquita, M.D.S. and Voigt, A. (2012) Atmospheric winter response to a projected future Antarctic sea-ice reduction: a dynamical analysis, Clim Dyn, DOI 10.1007/s00382-012-1507-9
 5. Kvamstø N.G., Steinskog D.J., Stephenson D.B. and D.B. Tjøstheim, (2011) Trends and extremes in the length of the Arctic melt season, Int. J. Climatol., DOI: 10.1002/joc.3395
 6. Orsolini, Y. J., Kindem, I.T and N.G. Kvamsto, (2010) On the potential impact of the stratosphere upon seasonal dynamical hindcasts of the North Atlantic Oscillation: a pilot study, Clim. Dyn., doi: 10.1007/s00382-009-0705-6.
 7. Orsolini, Y. J., and N. G. Kvamsto (2009), Role of Eurasian snow cover in wintertime circulation: Decadal simulations forced with satellite observations, J. Geophys. Res., 114, D19108, doi:10.1029/2009JD012253.
 8. Otterå, O. H., Bentsen, M., Bethke, I., and Kvamstø, N. G.: Simulated pre-industrial climate in Bergen Climate Model (version 2): model description and large-scale circulation features, Geosci. Model Dev. Discuss., 2, 507-549, 2009.
 9. Orsolini, Y.J., N. G. Kvamstoe, I. T. Kindem, M. Honda and H. Nakamura (2008). Influence of the Aleutian-Icelandic low seesaw and ENSO onto the stratosphere in ensemble winter hindcasts. J. Met. Soc. Japan, 86(5), 817-825
 10. Mesquita, M.D.S., N.G. Kvamstø, A. Sorteberg and D. Atkinson (2008) Climatological Properties of Summertime Extra-Tropical Storm Tracks in the Northern Hemisphere. Tellus, 60A, DOI:10.1111/j.1600-0870.2008.00305.x
 11. Kvamstø, N.G., Y. Song, I. Seierstad, A. Sorteberg, D.B. Stephenson (2008). Clustering of cyclones in the ARPEGE general circulation model. Tellus A 60, DOI: 10.1111/j.1600-0870.2008.00307.x
 12. Byrkjedal Ø., I. Esau and N. G. Kvamstø (2007). Sensitivity of simulated wintertime Arctic atmosphere to vertical resolution in the ARPEGE/IFS model. Clim. Dyn., 30(1-2), 687-701, DOI 10.1007/s00382- 007-0316-z
 13. I. A. Seierstad, D. B. Stephenson, N. G. Kvamstø (2007). How useful are teleconnection patterns for Page 6 of 8explaining variability in extratropical storminess? Tellus A 59 (2), 170–181. doi:10.1111/j.1600- 0870.2007.00226.x
 14. Sandvik, A., M. Biryulina, N. G. Kvamstø, J. J. Stamnes, and K. Stamnes (2007), Observed and simulated microphysical composition of arctic clouds: Data properties and model validation, J Geophys. Res., 112, D05205, doi:10.1029/2006JD007351.
 15. Steinskog, D. J., D. Tjøstheim and N. G. Kvamstø (2007). A cautionary note on the use of the Kolmogoroff – Smirnov test. Mon. Wea. Rev. 135, 1151 – 1157.
 16. Sorteberg A. and N. G. Kvamstø (2006). The effect of internal variability on anthropogenic climate projections, Tellus A, Vol 58, Issue 5 p. 565-574.
 17. Byrkjedal Ø., N. G. Kvamstø, M. Meland and E. Jansen (2006). Simulated climate response in last glacial maximum to changed sea-ice conditions in the Nordic Seas, Clim. Dyn , 26, 473-487, doi: 10.1007/s00382-005-0096-2.
 18. Sorteberg A., T. Furevik, H. Drange, and N. G. Kvamstø (2005). Effects of simulated natural variability on Arctic temperature projections. Geoph. Res. Lett, 32, L18708, doi: 10.1029/2005GL023404, 2005.
 19. Sorteberg, A., N. G. Kvamstø and Ø. Byrkjedal (2004). Wintertime Nordic Seas Cyclone Variability and its impact on Oceanic Volume Transports into the Nordic Seas. Climate of the Nordic Seas, AGU Monograph
 20. Otterå, O. H., H. Drange, M. Bentsen, N. G. Kvamstø and D. Jiang (2004). Transient response of enhanced freshwater input to the Nordic Seas - Arctic Ocean in the Bergen Climate Model. Tellus 56A, 342-361.
 21. Kvamstø, N.G., P. Skeie, D.B. Stephenson, (2004). Large-scale impact of localized Labrador sea-ice changes on the North Atlantic Oscillation. Int. J. Climatol. 24, 603-612.
 22. Otterå, O. H., H. Drange, M. Bentsen, N. G. Kvamstø and D. Jiang (2003). The sensitivity of the present day Atlantic meriodinal overturning circulation to anomalous freshwater input, Geophys. Res. Lett.,30(17), 1898 – 1902.
 23. Furevik, T., Bentsen, M., Drange, H., Kindem, I.K.T., Kvamstø, N.G., and Sorteberg, A. (2003). Description and Validation of the Bergen Climate Model: ARPEGE coupled with MICOM, Clim. Dyn., 21, 27-51.
 24. Vikebø, F. T. Furevik, G. Furnes, N.G. Kvamstø, M. Reistad, (2003). Wave Height Variations in the North Sea and the Norwegian Continental Shelf, 1881 - 1999, Cont. Shelf. Res., 23 251-263.
 25. Grønås S. & N.G. Kvamstø (1995). Numerical simulation of synoptic condition and development of Arctic Outbreak Polar Lows. Tellus, 47A, 797-814.
 26. Grønås, S., N.G. Kvamstø & E. Raustein (1994). Numerical simulations of the Northern German Storm of 27-28 August 1989. Tellus, 46A, 635-650.
 27. Kvamstø, N.G. (1993). An Investigation of the Cumulus Cloudiness Parameterization in Northerly flows in the Norwegian Sea. Mon. Wea. Rev. 121. 1434-1449.
 28. Kvamstø, N.G. (1990). An investigation of diagnostic relations between stratiform fractional cloud cover and other meteorological parameters in numerical weather prediction models. J. Appl. Meteor. 30. 200-216.

 

 

 

 MSc-prosjekter

 • Lea Svendsen - Atmospheric response to a weakening Atlantic meridional overturning

 • Atalel Getu – Estimation of global evapotranspiration

 • Andreas Losnegård - Atmospheric response to different SST patterns in the North Atlantic

 • Solbjørg Apeland - The response of atmospheric water vapour to doubled CO2: A model study

 • Kristen Ravnestad - Atmospheric response to removal of Southern Hemisphere sea-ice – A model study

 • Martin Flügge - Simulated atmospheric response to decreased Antarctic sea-ice extent

 • Stig-Arild Fagerli - Extratropical summer storms – variability and relation to sea-surface temperatures

 • Michel Dos Santos Mesquita - Tracking Summer Extra-Tropical Storms: A Climatological Overview and Variability in the Northern Hemisphere

 • Kristin Breivik - Klimaeffektar av redusert Arktisk sommarisdekke – Ein modellstudie

 • Tarjei Breiteig - Vekselvirkninger mellom stratosfæresirkulasjonen og stormbanene i troposfæren

 • Frode Korneliussen - Om effekten av sub-gridskala topografi på den generelle sirkulasjonen i en AGCM

 • Camilla Albertsen - Simulert sensitivitet til endret årssyklus i det arktiske havisdekket

 • Trond Boge - Simulert sensitivitet til endret årssyklus i det arktiske havisdekket

 • Ivar Ambjørn Seierstad - Weather Regimes in the Euro-Atlantic - Do they exist?

 • Øyvind Byrkjedal - Stormbaner ved ulikt isdekke i Labradorhavet

 • Rawshan Ara Muna - Validation of High-resolution Climate Simulation over Northern Europe

 • Vibeke Wauters Thyness - Synoptisk aktivitet knyttet til Barents- Oscillasjonen

 • Håkon Mjeldstad - Simulated synoptic and intraseasonal variability and its sensitivity to Arctic sea ice cover variations  

 

PhD-prosjekter

 

 • Svetlana Sorokina - Certain Aspects of High-Latitude Climate Variability

 • Tarjei Breiteig - The influence of the ocean and the stratosphere on climate persistence in the North Atlantic region

 • Dag Johan Steinskog - Application of extreme value theory in temperature records in Extra-tropical and Arctic regions

 • Ivar Ambjørn Seierstad - On the relation between large scale flow patterns, storminess and a reduced Arctic sea-ice cover

 • Yongjia Song - Modelling of atmospheric circulation at mid- and high latitudes of the northern hemisphere – evaluation studies using ARPEGE

 • Erik W. Kolstad - Extreme Winds in the Nordic Seas: Polar Lows and Arctic fronts in a changing climate

 • Øyvind Byrkjedal - Aspects on interactions between mid- to high latitude atmospheric circulation and some surface processes 

Forskergrupper