Hjem
Nina Bergan Holmelins bilde

Nina Bergan Holmelin

Stipendiat

Mine forskningsinteresser er tilpasning til klimaendringer, landbruk, bærekraftighet, matsikkerhet og utvikling. Jeg benytter meg mest av kvalitative metoder og feltarbeid som grunnlag for empiriske data.

Arbeidet mitt dreier seg om tilpasningskapasitet, fleksibilitet, innovasjon og matsikkerhet i småskala landbrukssystemer, i møte med klimaendringer og andre storskala endringer. Doktorgradsprosjektet mitt dreier seg om muligheter og barrierer for tilpasning til klimaendringer i landbrukssystemer i Himalaya, kjønnsrelasjoner og beslutningstaking innad i hushold samt meningsdimensjonene og verdisettingen av selvbergingsproduksjon. Relasjoner mellom rural utvikling, klima, mat- og arbeidsmarkeder og migrasjon spiller en indirekte rolle i dette arbeidet.

Jeg benytter meg hovedsakelig av kvalitative metoder, inkludert case studier og intensive feltarbeidsmetoder, men anvender også enkel statistisk metode. Tverrfaglig forskning og kombinerte metoder er viktig for meg og jeg har noe bakgrunn fra fag som sosialantropologi, utviklingsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi og systemdynamikk i tillegg til spesialisering i samfunns- og utviklingsgeografi. Jeg har felterfaring fra Nepal, Peru, Estland og Norge og har jobbet med matproduksjon og matsikkerhet i Malawi. Andre temaer som opptar meg er global produksjon, fordeling og handel med mat, samt omstilling i norsk landbruk til økt sosial, miljømessig og klimamessig bærekraft.

Mitt doktorgradprosjekt er finansiert av CICERO Senter for klimaforskning i Oslo, der jeg er ansatt som forsker. 

Utvalgte publikasjoner
 • Holmelin, Nina. 2019. Competing gender norms and social practice in Himalayan farm management. World Development. 122: 85-95. Publisert 2019-05-18. doi: 10.1016/j.worlddev.2019.05.018
 • Aase, Tor Halfdan; Holmelin, Nina; van Oort, Bob; Agrawal, Nand Kishor; Nischalke, Sarah; Wang, Wenling; Ahmed, Sher; Chapagain, Prem Sagar; Bisht, Suman. 2017. Current Adaptations and Future Prospects of Himalayan Farming. Chapter 10, sider 296-346. I:
  • Aase, Tor Halfdan. 2017. Climate Change and the Future of Himalayan Farming. Oxford University Press. 312 sider. ISBN: 9780199475476.
 • Holmelin, Nina. 2017. Minor Crops and Major Opportunities in Dolakha, Nepal. Chapter 6, sider 150-196. I:
  • Aase, Tor Halfdan. 2017. Climate Change and the Future of Himalayan Farming. Oxford University Press. 312 sider. ISBN: 9780199475476.
 • Holmelin, Nina; Aase, Tor Halfdan. 2013. Flexibility of scope, type and temporality in Mustang, Nepal. Opportunities for adaptation in a farming system facing climatic and market uncertainty. Sustainability. 5: 1387-1405. Publisert 2013-03-25. doi: 10.3390/su5041387
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Competing gender norms and social practice in Himalayan farm management. World Development. 85-95.
 • 2013. Flexibility of scope, type and temporality in Mustang, Nepal. Opportunities for adaptation in a farming system facing climatic and market uncertainty. Sustainability. 1387-1405.
Rapport
 • 2019. Klimagassutslipp fra norsk mat. 05. 05. .
Faglig foredrag
 • 2018. Gender and Climate Change.
 • 2017. Klima, matproduksjon og tilpasningskapasitet.
 • 2017. Klima, landbruk og tilpasning.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Klima, mat og migrasjon.
 • 2017. Thank you for the rain. Landbruk og matsikkerhet under klimaendringer.
 • 2017. Landbruk i klimaendringenes tid.
 • 2016. Flukt og klima.
 • 2015. Matsikkerhet og klimaendringer.
 • 2015. Matsikkerhet for et klima i endring.
 • 2015. Kveldsmat: Smaken av klima.
 • 2015. Explore Himalaya. Folket i fjellene.
 • 2013. Små avlinger, store muligheter. Jordbruk og klimaendringer i Himialaya.
 • 2012. Klimaendringer: Sårbarhet og tilpasning.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Subsistence and market: How risk management influences decision-making among smallholding Nepalese farmers.
 • 2018. Women empowerment meets tradition: Competing gender norms and changing social practice in Himalaya.
 • 2018. Migrasjonens rolle i tilpasning til klimaendringer: Nepal.
 • 2018. Local flexibility as adaptation, gender, and subsistence.
 • 2016. From resilience to flexibility: Adaptive capacity in a Nepali farming system.
 • 2016. Flexible adaptations in Himalaya: Place-based case studies.
 • 2015. Tilpasninger til klimaendringer i landbruket.
 • 2015. Minor crops and major opportunities in Dolakha, Nepal.
 • 2015. Maina Pokhari: Minor crops and major opportunities in Dolakha, Nepal.
 • 2014. Tilpasning til klimaendringer i jordbruket.
 • 2014. Små avlinger, store muligheter. Jordbruk og klimaendringer i Himalaya.
 • 2014. Policies to enable farming flexibility.
 • 2014. HICAP Place-based workshop. Case: Dolakha, Nepal.
 • 2014. Critical realism epistemology and Sen's capability approach: Facts and values in social science.
 • 2014. Capability to change in response to large-scale uncertainty. PhD midterm evaluation.
 • 2013. Tilpasning til klimaendringer i landbruket.
 • 2013. Researcher in the field: Fieldwork methods and Place based case studies.
 • 2012. PhD project presentation.
 • 2012. Flexibility in a Himalayan farming system: Adaptation under uncertainty.
 • 2012. Conceptual and Methodological Reflections on Vulnerability Assessments (VAs).
 • 2012. Capability to change in response to large-scale uncertainty: Farming flexibility, food security and climate change in Himalaya.
 • 2012. Capability to change in response to large-scale uncertainty: Farming flexibility, food security and climate change in Himalaya.
 • 2012. Adapting to uncertainty through Farming Flexibility in Himalaya.
 • 2011. Adapting to uncertainty: Farming Flexibility in Mustang, Nepal.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2019. EAT less meat. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • 2014. Dolakha farmers learn to adapt. Nepali Times. 6-6.
 • 2012. People in the Himalayas need the glaciers. Klima.
 • 2012. Folk i Himalaya trenger isbreene. Klima. 4-5.
 • 2010. Fleksible bønder i Himalaya. Klima. 6-8.
Kronikk
 • 2019. Spis mindre kjøtt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Intervju
 • 2019. The climate crisis is hitting the world's third pole and will affect Tibetans, climate expert says.
 • 2019. Isbreene i Himalaya krymper raskere enn før.
 • 2019. Hva skal vi spise i fremtiden?
 • 2019. Hva gjør vi hvis klimakrisen fører til flere millioner på flukt?
 • 2019. Climate change is roasting the Himalaya region, threatening millions.
 • 2018. – En misforståelse at verdens befolkning øker stadig raskere.
 • 2018. Harvard-forskere: Mer CO2 gir mindre næring i kornet.
 • 2018. Frykter spekulanter.
 • 2018. Befolkningsveksten beveger seg i klimavennlig retning.
 • 2018. Avviser at folkevekst er sterk klimatrussel.
 • 2016. Klima og sikkerhet.
 • 2016. Frykter klimaendringer kan føre til humanitær katastrofe av "uante dimensjoner".
 • 2012. Nina Holmelin - Intro.
 • 2012. Himalayabønders klimatilpasning.
 • 2012. Fra kjønnsroller til "det gode liv".
 • 2012. Forbereder feltarbeid i Nepal.
 • 2012. Fant den perfekte åsryggen.
Programdeltagelse
 • 2019. Færre barn er bra for klima og miljøet på kloden.
 • 2017. Klimaendringer og migrasjon.
 • 2017. Fremtidens klimaflyktninger.
 • 2016. Klimaflyktninger.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Minor Crops and Major Opportunities in Dolakha, Nepal. 47 sider.
 • 2017. Current Adaptations and Future Prospects of Himalayan Farming. 51 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.