Hjem
Nina Bergan Holmelins bilde

Nina Bergan Holmelin

Stipendiat

Mine forskningsinteresser er tilpasning til klimaendringer, landbruk, bærekraftighet, matsikkerhet og utvikling. Jeg benytter meg mest av kvalitative metoder og feltarbeid som grunnlag for empiriske data.

Arbeidet mitt dreier seg om tilpasningskapasitet, fleksibilitet, innovasjon og matsikkerhet i småskala landbrukssystemer, i møte med klimaendringer og andre storskala endringer. Doktorgradsprosjektet mitt dreier seg om muligheter og barrierer for tilpasning til klimaendringer i landbrukssystemer i Himalaya, kjønnsrelasjoner og beslutningstaking innad i hushold samt meningsdimensjonene og verdisettingen av selvbergingsproduksjon. Relasjoner mellom rural utvikling, klima, mat- og arbeidsmarkeder og migrasjon spiller en indirekte rolle i dette arbeidet.

Jeg benytter meg hovedsakelig av kvalitative metoder, inkludert case studier og intensive feltarbeidsmetoder, men anvender også enkel statistisk metode. Tverrfaglig forskning og kombinerte metoder er viktig for meg og jeg har noe bakgrunn fra fag som sosialantropologi, utviklingsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi og systemdynamikk i tillegg til spesialisering i samfunns- og utviklingsgeografi. Jeg har felterfaring fra Nepal, Peru, Estland og Norge og har jobbet med matproduksjon og matsikkerhet i Malawi. Andre temaer som opptar meg er global produksjon, fordeling og handel med mat, samt omstilling i norsk landbruk til økt sosial, miljømessig og klimamessig bærekraft.

Mitt doktorgradprosjekt er finansiert av CICERO Senter for klimaforskning i Oslo, der jeg er ansatt som forsker. 

Utvalgte publikasjoner
 • Holmelin, Nina. 2019. Competing gender norms and social practice in Himalayan farm management. World Development. 122: 85-95. Publisert 2019-05-18. doi: 10.1016/j.worlddev.2019.05.018
 • Aase, Tor Halfdan; Holmelin, Nina; van Oort, Bob; Agrawal, Nand Kishor; Nischalke, Sarah; Wang, Wenling; Ahmed, Sher; Chapagain, Prem Sagar; Bisht, Suman. 2017. Current Adaptations and Future Prospects of Himalayan Farming. Chapter 10, sider 296-346. I:
  • Aase, Tor Halfdan. 2017. Climate Change and the Future of Himalayan Farming. Oxford University Press. 312 sider. ISBN: 9780199475476.
 • Holmelin, Nina. 2017. Minor Crops and Major Opportunities in Dolakha, Nepal. Chapter 6, sider 150-196. I:
  • Aase, Tor Halfdan. 2017. Climate Change and the Future of Himalayan Farming. Oxford University Press. 312 sider. ISBN: 9780199475476.
 • Holmelin, Nina; Aase, Tor Halfdan. 2013. Flexibility of scope, type and temporality in Mustang, Nepal. Opportunities for adaptation in a farming system facing climatic and market uncertainty. Sustainability. 5: 1387-1405. Publisert 2013-03-25. doi: 10.3390/su5041387
Tidsskriftartikler
 • Holmelin, Nina. 2014. Dolakha farmers learn to adapt. Nepali Times. 701. 6-6. Publisert 2014-04-04.
 • Holmelin, Nina; Aase, Tor Halfdan. 2013. Flexibility of scope, type and temporality in Mustang, Nepal. Opportunities for adaptation in a farming system facing climatic and market uncertainty. Sustainability. 5: 1387-1405. Publisert 2013-03-25. doi: 10.3390/su5041387
 • Holmelin, Nina. 2012. People in the Himalayas need the glaciers. Klima. 2.
 • Holmelin, Nina. 2012. Folk i Himalaya trenger isbreene. Klima. 2: 4-5.
 • Holmelin, Nina. 2010. Fleksible bønder i Himalaya. Klima. 5: 6-8.
Rapporter/avhandlinger
 • van Oort, Bob; Holmelin, Nina. 2019. Klimagassutslipp fra norsk mat. CICERO Report. 2019: 05. CICERO Senter for klimaforskning, Oslo. 10 sider.
Bokkapitler
 • Aase, Tor Halfdan; Holmelin, Nina; van Oort, Bob; Agrawal, Nand Kishor; Nischalke, Sarah; Wang, Wenling; Ahmed, Sher; Chapagain, Prem Sagar; Bisht, Suman. 2017. Current Adaptations and Future Prospects of Himalayan Farming. Chapter 10, sider 296-346. I:
  • Aase, Tor Halfdan. 2017. Climate Change and the Future of Himalayan Farming. Oxford University Press. 312 sider. ISBN: 9780199475476.
 • Holmelin, Nina. 2017. Minor Crops and Major Opportunities in Dolakha, Nepal. Chapter 6, sider 150-196. I:
  • Aase, Tor Halfdan. 2017. Climate Change and the Future of Himalayan Farming. Oxford University Press. 312 sider. ISBN: 9780199475476.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.