Hjem
 • E-postnina.stensaker@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  120
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Doktorgradsprosjektet mitt har tittelen: Stykkevis og delt - En ortografisk og paleografisk undersøkelse av skriverhender i de norrøne litterære fragmentene i Riksarkivet.

Hovedfokuset i prosjektet er på skriverhender, og jeg vil bruke både ortografiske og paleografiske analyser for å kunne identifisere ulike skriverhender i de norrøne litterære fragmentene i Riksarkivet. Fragmentene jeg skal arbeide med er numrene NRA 51–72 og 75–81. I hovedsak er dette fragmenter fra ulike sagaer og andre verdslige og religiøse tekster. Flere av fragmentene har usikker proveniens (norsk eller islandsk). En viktig del av prosjektet er derfor å undersøke fragmentenes proveniens på nytt. Alle fragmentene vil bli publisert fortløpende i Medieval Nordic Text Archive (Menota): http://menota.org og emroon (an Etymologically and Morphologically defined Referential Orthography for Old Norse): http://emroon.no/. En database utviklet av Robert K. Paulsen.

Målet er at prosjektet skal kartlegge mer av den norrøne skriftkulturen og håndskriftproduksjonen, og gi en ny vurdering av bokproduksjon i Norge og på Island i middelalderen.

Mine veiledere er Odd Einar Haugen (75 %) og Åslaug Ommundsen  (25 %).

Oversikt over presentasjoner jeg har gjort ligger her: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=1002043

2019

Editorial Challenges: Dealing with the Fragmented Saga of Theoderic the Great. The 16th Annual Conference of the European Society for Textual Scholarship (ESTS 2019). Málaga.

Lovfragment på vandring. Spesialsnop. På Høyden.

Bits and Pieces: A Study of Scribes in a Corpus of Old Norse Literary Fragments. The 13th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies. Bergen.

2018
Bruk av Menota - Et eksempel fra Kongespeilet: https://www.youtube.com/watch?v=ZgYGOzlHxsU&t=4s

Dealing with a Law Fragment. The 12th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2018: Norms, Laws and Literature. Bergen.

Kongespeilet: Håndskrifttradisjon og overlevering. Mandagsforedrag ved Bryggens Museum i Bergen.

Konungs skuggsjá: 750 år og fortsatt like frisk. Nordistikkens dag. Bergen.

Stykkevis og delt – presentasjon av doktorgradsprosjekt. Foredrag i Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM). Bergen.

The Copyist as Revisionist. The earliest transmission of the Old Norwegian Speculum regale. ESTS conference. Praha.

Two Old Norwegian dialogues: 2. Konungs skuggsjá. Gjesteforelesning ved Charles University i Praha.

2017
Emʀooɴ for All! Using and Contributing to a Linguistic Database of Old Norse Manuscripts. The 11th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies. Felles presentasjon med Robert K. Paulsen. Bergen.

A Study in the Copying of Norwegian Fragments of Konungs skuggsjá. The 10th Bergen-UK Old Norse Postgraduate Symposium. Bergen.

Vår 2024
NOFI106 - Norrøn mytologi
NORSK624 - Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling

Vår 2019
NOFI101 - Norrønt språk.

Høst 2019
NORD100 - Innføring i nordistikk (delen om norrøn filologi).
NOFI250/NOFI300 - Felles ferskvarekurs for bachelor- og mastergradsstudenter. Tema for høsten 2019: Norrøne teksthistorier.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Didrik rir igjen. Trykt og digital utgivelse av Þiðriks saga af Bern. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 255-269.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Bits and Pieces: A Study of Scribes in a Corpus of Old Norse Literary Fragments.
 • Vis forfatter(e) (2018). Two Old Norwegian dialogues: 2. Konungs skuggsjá .
 • Vis forfatter(e) (2018). Stykkevis og delt – presentasjon av doktorgradsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2018). Konungs skuggsjá: 750 år og fortsatt like frisk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Kongespeilet: Håndskrifttradisjon og overlevering.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Editorial Challenges: Dealing with the Fragmented Saga of Theoderic the Great.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Copyist as Revisionist. The earliest transmission of the Old Norwegian Speculum regale .
 • Vis forfatter(e) (2018). Dealing with a Law Fragment.
 • Vis forfatter(e) (2017). Emʀooɴ for All! Using and Contributing to a Linguistic Database of Old Norse Manuscripts.
 • Vis forfatter(e) (2016). A Study in the Copying of Norwegian Fragments of Konungs skuggsjá.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2019). Norrønt på 500 ord.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Lovfragment på vandring. På Høyden ( UiBs nettavis).
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Bruk av Menota - Et eksempel fra Kongespeilet.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Diplomas. 18 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). The Menota Handbook. Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources. Version 4.0 beta. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Ch. 8. Fragmentation and uncertainty. 20 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The Menota Handbook. Guidelines for the electronic encoding of Medieval Nordic primary sources. Version 3.0. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg har publisert flere digitale transkripsjoner av middelalderfragment på tre fokale nivå og med full morfologisk annotasjon i Medieval Nordic Text Archive (Menota). Disse er fritt tilgjengelig for alle gjennom en CC-BY-SA-lisens. Se alle transkripsjonene her: http://clarino.uib.no/menota/catalogue

En del av de digitale transkripsjonene er også publisert i emʀooɴ (an Etymologically and Morphologically defined Referential Orthography for Old Norse): http://emroon.no/

Sekretær og suppleant i rådet til Medieval Nordic Text Archive (Menota): https://menota.org/DOK_raad2019-2021.xml. Valgt for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2024.

Sekretær og suppleant i rådet til Medieval Nordic Text Archive (Menota): https://menota.org/DOK_raad2019-2021.xml. Valgt for perioden 1. januar 2019 – 31. desember 2021.

Vararepresentant for gruppe B i Instituttrådet ved LLE. Valgt for perioden høsten 2019 – våren 2021.