Hjem
 • E-postNina.Stensaker@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  426
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Doktorgradsprosjektet mitt har tittelen: Stykkevis og delt - En ortografisk og paleografisk undersøkelse av skriverhender i de norrøne litterære fragmentene i Riksarkivet.

Hovedfokuset i prosjektet er på skriverhender, og jeg vil bruke både ortografiske og paleografiske analyser for å kunne identifisere ulike skriverhender i de norrøne litterære fragmentene i Riksarkivet. Fragmentene jeg skal arbeide med er numrene NRA 51–72 og 75–81. I hovedsak er dette fragmenter fra ulike sagaer og andre verdslige og religiøse tekster. Flere av fragmentene har usikker proveniens (norsk eller islandsk). En viktig del av prosjektet er derfor å undersøke fragmentenes proveniens på nytt. Alle fragmentene vil bli publisert forløpende i Medieval Nordic Text Archive (Menota): http://menota.org og emroon (an Etymologically and Morphologically defined Referential Orthography for Old Norse): http://emroon.no/. En database utviklet av Robert K. Paulsen.

Målet er at prosjektet skal kartlegge mer av den norrøne skriftkulturen og håndskriftproduksjonen, og gi en ny vurdering av bokproduksjon i Norge og på Island i middelalderen.

Mine veiledere er Odd Einar Haugen (75 %) og Åslaug Ommundsen  (25 %).

Oversikt over presentasjoner jeg har gjort ligger her: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=1002043

2019
Bits and Pieces: A Study of Scribes in a Corpus of Old Norse Literary Fragments. The 13th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies. Bergen.

2018
Bruk av Menota - Et eksempel fra Kongespeilet: https://www.youtube.com/watch?v=ZgYGOzlHxsU&t=4s

Dealing with a Law Fragment. The 12th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2018: Norms, Laws and Literature. Bergen.

Kongespeilet: Håndskrifttradisjon og overlevering. Mandagsforedrag ved Bryggens Museum i Bergen.

Konungs skuggsjá: 750 år og fortsatt like frisk. Nordistikkens dag. Bergen.

Stykkevis og delt – presentasjon av doktorgradsprosjekt. Foredrag i Forskargruppa i mellomalderfilologi (FIM). Bergen.

The Copyist as Revisionist. The earliest transmission of the Old Norwegian Speculum regale. ESTS conference. Praha.

Two Old Norwegian dialogues: 2. Konungs skuggsjá. Gjesteforelesning ved Charles University i Praha.

2017
Emʀooɴ for All! Using and Contributing to a Linguistic Database of Old Norse Manuscripts. The 11th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies. Felles presentasjon med Robert K. Paulsen. Bergen.

A Study in the Copying of Norwegian Fragments of Konungs skuggsjá. The 10th Bergen-UK Old Norse Postgraduate Symposium. Bergen.

Vår 2019: NOFI101 - Norrønt språk (delt kurs med Odd Einar Haugen).

Jeg har publisert flere digitale transkripsjoner av middelalderfragment på tre fokale nivå og med full morfologisk annotasjon i Medieval Nordic Text Archive (Menota). Disse er fritt tilgjengelig for alle gjennom en CC-BY-SA-lisens. Se alle transkripsjonene her: http://clarino.uib.no/menota/catalogue

En del av de digitale transkripsjonene er også publisert i emʀooɴ (an Etymologically and Morphologically defined Referential Orthography for Old Norse): http://emroon.no/

Sekretær og suppleant i rådet til Medieval Nordic Text Archive (Menota): https://menota.org/DOK_raad2019-2021.xml. Valgt for perioden 1. januar 2019 - 31. desember 2021.